Vatan, ona yurt, vatanparvarlik haqida maqollar to‘plami

Vatan, ona yurt, vatanparvarlik haqida maqollar to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, yuklab oling va zavqlaning!

Vatan va vatanni sevish haqidagi maqollar to‘plamini qabul qiling.

Eslatib o‘taman, vatan haqida she’rlar izlayotgan bo‘lsangiz ushbu sahifaga o‘ting: Vatan haqida she’rlar to‘plami
Vatan haqidagi qo‘shiqlar esa mana bu sahifada: Vatan haqida qo‘shiqlar to‘plami
Aylanasi ovuli,
To‘garagi to‘rkuni.

Ayrilmagin elingdan,
Quvvat ketar belingdan.

Badqavm bo‘lsang bo‘l,
Beqavm bo‘lma.

Baliq suv bilan tirik,
Odam — el bilan.

Begona tuproq — devona tuproq.

Betkay ketar, bel qolar,
Beklar ketar, el qolar.

Birovning yurtida bek bo‘lguncha,
O‘zingning yurtingda it bo‘l.

Bulbul chamanni sevar,
Odam — Vatanni.

Bulbulga bog‘ yaxshi,
Kaklikka — tog‘.

Vatan gadosi — kafan gadosi.

Vatan uchun o‘lmoq ham sharaf.

Vatan qadrini bilmagan o‘z qadrini bilmas.

Vatanga kelgan — imonga kelar.

Vatanga falokat — o‘zingga halokat.

Vatangado bo‘lguncha,
Kafangado bo‘l.

Vatandan yiroqlashgan — nomusdan o‘lar.

Vatani borning baxti bor,
Mehnati borning — taxti.

Vataning tinch — sen tinch.

Vatanni sotgan er bo‘lmas.

Vatanning vayronasi — Umrning g‘amxonasi.
Vatanning vayronasi — Umrning hayronasi.

Vatansiz inson — kuysiz bulbul.

Dindan chiqsang ham, eldan chiqma.

Dushmanga nafrati bo‘lmaganning Vatanga muhabbati bo‘lmas.

Yordan ayrilsang ham, eldan ayrilma.

Yoridan ayrilgan yetti yil yig‘lar,
Yurtidan ayrilgan o‘lguncha yig‘lar.

Yoringni gul orasidan izla,
Erkingni — el orasidan.

Yigit g‘ami elida,
Elning g‘ami dilida.

Kiymoqqa katan yaxshi,
Turmoqqa vatan yaxshi.

Kishi yerida sulton bo‘lguncha,
O‘z elingda cho‘pon bo‘l.

Kishi yurtida sulton bo‘lguncha,
O‘z yurtingda ulton bo‘l.

Kishi yurtida shoh bo‘lguncha,
O‘z yurtingda gado bo‘l.

Ko‘lning otini balig‘i chiqarar.
Ko‘rpang qayerda bo‘lsa, Ko‘ngling shu yerda.

Non gadosi bo‘lsang ham, Yurt gadosi bo‘lma.

Ona yerning tuprog‘i — ona sutidan aziz.

Ona yurting — oltin beshiging.

Ona yurting omon bo‘lsa,
Rangi ro‘ying somon bo‘lmas.

Sigirning suti — tilida,
Erning quti — elida.

Sovuq urgandan qolar,
Tuproq surgandan qolmas.

Suvni bersang elga,
Yasharsan ming yilga.

Tovushqonga tug‘ilgan tepasi aziz.

Tuqqan yerda tug‘ing tik.

Tuqqan elga jon tortmasa ham, qon tortar.

Tug‘ilgan yerdan ko‘ngil uzilmas,

Yurt qo‘riganning yurti buzilmas.

Tug‘ilgan yering — Vataning,

Vataning — nomusing.

To‘ygan yerdan tuqqan yer yaxshi.

Ursa ham, el yaxshi,
So‘ksa ham, el yaxshi.

Fil tushida Hindistonni ko‘rar.
Changal ham o‘z joyida gurillar.

Ekin yerida ko‘karar,
Er — elida.

El bor bo‘lsa, er xor bo‘lmas,
Er bor bo‘lsa, el xor bo‘lmas.

El boshiga kun tushsa,
El yaratgan er kelar.

El boshiga tushgani —
Er boshiga tushgani.

El ishini er qilur,
Er qadrini el bilur.

El-kunim bo‘lmasa,
Oy-kunim tug‘masin.

El kuyunganda kuyungan — botir,
El suyunganda suyungan — botir.

El tilagin tilagin,
Siniq ko‘nglin siylagin.

El egasiz bo‘lmas,
To‘n — yoqasiz.

El qudrati — chin qudrat,
Vatan tuprog‘i — qimmat.

El qurimasa, yer qurimas.

El — qo‘ngan yerda,
Ot — to‘ygan yerda.

El qo‘ngan yerni bilar,
Ot to‘ygan yerda tinar.

El g‘amini bilgan elda doston.

Elga manzur — erga manzur.

Elga xizmat — oliy himmat.

Elga qo‘shilgan moy yutar, Eldan ayrilgan qon yutar.

Elga qo‘shilganning ko‘ngli to‘q, Eldan ajralganning beti yo‘q.

Elga qo‘shilsang, er bo‘lasan, Eldan ajralsang, yer bo‘lasan.

Elda bori — senda bori.

Eldan ayrilguncha, jondan ayril.

Eliga vafo qilgan Yoviga jafo qilar.

Elidan bezgan er o‘ngmas, Ko‘lidan bezgan g‘oz o‘ngmas.

Elim boshqa degan, el bo‘lmas.

Eling senga cho‘zsa qo‘l,
Unga doim sodiq bo‘l.

Eling-yurting bo‘lmasa, Oying-kuning bo‘lmasin.

Elli yer — bozor,
Elsiz yer — mozor.

Ellik yilda el yangi.

Elning baxti — erning baxti.

Elning ichi — oltin beshik.

Elning yirtig‘iga yamoq bo‘l, Uzuniga uloq bo‘l.

Elning egasi bo‘l,
Tobutning chegasi bo‘l.

Elning g‘ami — erning g‘ami.

Er bolasi — el bolasi.

Er davlati — elida.

Er yigit elga tortar.

Er yigit o‘zi uchun tug‘ilar,
Eli uchun o‘lar.

Eringdan bezsang ham, Elingdan bezma.

Erning ishi — elning bo‘ynida, Elning ishi — erning bo‘ynida.

Erning moli — elning moli.

Yurt boshiga ish tushsa,
Er yigit hozir.

Yurt egasi yo‘lbarsdir,
Oldirgani qo‘ymasdir.

Yurt qo‘ri, eling o‘sar, Qo‘rimasang, uying to‘zar.

Yurt qo‘risang, o‘sarsan, Qo‘rimasang, to‘zarsan.

Yurtda odam bo‘lmasa, To‘ng‘iz tepaga chiqar.

Yurtdan ayrilganni yov chopar.

Yurtdan ketgan, yurtmonda.
O‘tar hasrat, armonda.

Yurti boyning o‘zi boy.

Yurtim — ko‘ksim,
Elim — iligim.

Yurting omon — o‘zing omon.

Yurtni dedim, yuzga kirdim.

Yaxshi yigit yurt tuzar,
Yomon yigit yurt buzar.

O‘z uyim — o‘lan to‘shagim.

O‘z yurtingning qadri O‘zga yurtda bilinar.

O‘z yurting — o‘lan to‘shaging,

O‘zga yurt bo‘lmas beshiging.

O‘zbek iskab bo‘lsa ham, elini topar.

O‘zga yurtning qozisi bo‘lgandan,

O‘z elingning tozisi bo‘l.

O‘zga yurtning boshi bo‘lgancha,

O‘z yurtingning toshi bo‘l.

O‘zga yurtning gulidan,
O‘z yurtingning cho‘li yaxshi.

O‘lsang o‘l,
Vataningda bo‘l.

O‘pkadan urgan yel yomon,
Elidan ayrilgan er yomon.

Qorong‘i qolgan yurtda Qorashaqshaq podsho bo‘lur.

Qurigan yurtga qul oqsoqol.

Qush butaga sig‘inar,
Odam — Vatanga.

Qush ham ketsa keladi,
O‘z elini sevadi.

Har gul o‘z butasida aziz.

Har gulning o‘z isi bor,
Har elning o‘z tusi bor.
Har kim — eliga,

O‘rdak — ko‘liga.

Har kimning o‘z eli — o‘ziga shirin.

Har ko‘katning o‘z suygan tuprog‘i bor.

Har toycha o‘zi suv ichgan bulog‘ini maqtar.
Har elning — o‘z irimi.
Har shaharning havosi boshqa.

Har qush o‘z uyasiga qarab uchar.

Himmatli er,
O‘z elini der.

Yuklab olish — Vatan, ona yurt, vatanparvarlik haqida maqollar

maqollarni yuklab olishVatan, ona yurt, vatanparvarlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot:
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Получите сборник статей о Родине и любви к Родине.

Напомню, что если вы ищете стихи о Родине, то заходите на эту страницу: Сборник стихов о Родине
Песни о Родине есть на этой странице: Сборник песен о Родине
Айланаси овули,
Круг заполнен.

Не оставляй руки,
Сила исходит из твоей талии.

Если ты плохой,
Не будьте в неведении.

Рыбы живут с водой,
Мужчина — вручную.

Странная почва — сумасшедшая почва.

Беткай идет, талия остается,
Охранники ушли, рука осталась.

Пока ты принц в чьей-то стране,
Будь собакой в ​​своей стране.

Бюльбюль любит чамана,
Человек — Родина.

Сад соловья хорош,
Какликка — гора.

Ватан гадоси — саван гадоси.

Это тоже честь умереть за Родину.

Кто не знает цены Родине, тот не знает себе цену.

Кто приходит на родину, тот приходит к вере.

Бедствие для Родины – это самоуничтожение.

До Ватангадо,
Будь Кафангадо.

Вдали от дома — умирают от стыда.

Есть счастье на родине,
Престол труда есть престол.

Мир родины — миролюбив ты.

Не будет земли, чтобы продать родину.

Развалины родины — святилище жизни.
Разорение родины — чудо жизни.

Бездомный — соловей без солнца.

Даже если ты оставишь религию, не покидай страну.

Кто не ненавидит врага, тот не любит Родину.

Даже если вы потеряете Йордана, не теряйте Йордана.

Семь лет траура,
Он плачет, пока не умрет.

Ищи свой свет среди цветов,
Эркингни — от руки.

Юноша в печали,
Горе Эла в его сердце.

Это хорошо носить,
Родина хороша.

Пока человек не станет султаном на земле,
Будь пастухом в своих руках.

Пока человек не станет султаном в своей стране,
Будь ультоном в своей стране.

Пока человек не станет царем в своей стране,
Будьте нищим в своей стране.

Лошадь озера выведена рыбой.
Где твоя кровать, там твое сердце.

Даже если ты нищий хлеба, не будь нищим страны.

Почва матери-земли дороже материнского молока.

Твоя родина — твоя золотая колыбель.

Если выживет твоя Родина,
Цвет не будет соломенным.

Коровье молоко — на языке,
Коробка земли в его руке.

Он остается холодным,
Нет больше пыли.

Если ты дашь мне воды,
Ты будешь жить тысячу лет.

Верх саундтрека дорог.

Родился в месте рождения.

Он истекает кровью, даже если не умирает.

Разочарованный местом рождения,

Земля того, кто защищает страну, не будет уничтожена.

Место рождения — Родина,

Родина — позор.

Земля, рожденная от сытости, хороша.

Даже если попадет, рука хороша,
Даже если это больно, рука в порядке.

Слон видит Индию во сне.
Когти тоже на месте.

В поле растет,
Эр — Элида.

Если есть рука, земля не будет презираема,
Если есть земля, рука не будет пренебрегать.

Когда солнце заходит,
Земля, созданная руками, приходит.

Что упало ему на голову —
Оно упало на землю.

Он делает свое дело,
Земля знает себе цену.

Если у меня нет руки,
Не рожай меня.

Когда горит рука, горит — смелая,
Радоваться, когда рука счастлива, смело.

Эль тилагин тилагин,
Лечить разбитое сердце.

Ты не можешь быть один,
Пальто представляет собой воротник.

Сила руки — сила правды,
Родная земля дорогая.

Если рука не высохнет, земля не высохнет.

Эль — куда он приземлился,
Лошадь полная.

Эль знает, где он приземлился,Лошадь отдыхает там, где ее кормят.

Эпопея в руке, знающей горе руки.

Эльга манзур — эрга манзур.

Служение ветру есть высшее великодушие.

Эль глотает добавленное масло, Эль глотает кровь.

У того, кто присоединяется к Эль, нет сердца, а у того, кто покидает Эль, нет лица.

Если вы присоединитесь к Эль, вы будете землей, если вы покинете Эль, вы будете землей.

Эльда бори — сэнда бори.

Теряй свою душу, пока не потеряешь ее.

Он мучает Яви, который был верен его руке.

Земля, украшенная его рукой, не будет преуспевать, и гусь, который украшен своим озером, не будет преуспевать.

Мой клей другой, руки нет.

Если твоя рука потянется к тебе,
Будьте всегда ему верны.

Если у вас нет страны, у вас нет месяца.

Пятьдесят мест — рынок,
Пустынное место — могила.

Через пятьдесят лет рука новая.

Счастье земли есть счастье земли.

Внутренняя сторона руки — золотая колыбель.

Будь заплатой для слезы Эль, Будь ребёнком для Узуна.

Будь хозяином руки,
Будь краем гроба.

Горе Эля — горе земли.

Дитя мужа — дитя руки.

Состояние земли в его руках.

Муж тянет молодого человека.

Юноша рожден для себя,
Они умрут за Эли.

Даже если ты устала от своего мужа, не утомляй свою руку.

Дело земли на шее руки, Дело руки на шее земли.

Собственность на землю есть собственность народа.

Если глава государства получит работу,
Муж сейчас молодой.

Хозяин земли — тигр,
Он не перестанет бриться.

Если вы не защитите его, ваш дом будет чистым.

Если вы защищаете землю, вы растете, если вы не защищаете ее, вы ее очищаете.

Если на даче нет людей, Свинья поднимется наверх.

На того, кто покинет страну, будут охотиться.

Из страны, в страну.
Это тоска, тоска.

Страна сама по себе богатая.

Моя страна — моя грудь,
Моя рука — моя кость.

Твоя страна жива — ты жив.

Я сказал страна, я вошел в лицо.

Хороший молодой человек строит страну,
Плохой парень разоряет страну.

Мой собственный дом — мое смертное ложе.

Ценность своей страны известна в другой стране.

Твоя страна — твое смертное ложе,

Твоей колыбелью не будет другая страна.

Даже если узбек искаб, он руку найдет.

Поскольку он был судьей другой страны,

Будь пылью своей руки.

Как глава другой страны,

Будь краеугольным камнем своей страны.

Из цветка другой страны,
Пустыня твоей страны хороша.

Если ты умрешь,
Будь на своей родине.

Ветер, что дует из легких, плохой,
Место, где он потерял руку, плохое.

В стране тьмы будет царь Карашакшак.

Старейшина-раб на суше.

Птица поклоняется кусту,
Одам — ​​Ватанга.

Даже если птица улетит,
Он любит свою руку.

Каждому цветку дорог свой куст.

У каждого цветка свой аромат,
У каждой нации есть свой цвет.
Всем — руки,

Утка – к озеру.

У каждого своя рука — мила себе.

У каждой зелени есть своя любимая почва.

Каждая кобыла хвалит родник, из которого пила.
У каждой нации есть свой лидер.
В каждом городе своя атмосфера.

Каждая птица летит к своему гнезду.

Химматли эр,
Говорит рука.

Скачать — Статьи о Родине, родине, патриотизме

Скачать статьи — сборник статей о Родине, Отечестве, патриотизме

Использованная литература:
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 13
 1. Аноним

  :idea: ;-) ;-) :|

  1. Аноним

   :cool: :???: :???: :???: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :?: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :!: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :?: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :?: :?: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?: :???: :?:

 2. Аноним

  :oops: :oops: :razz: :| ;-) :lol: :mrgreen:

 3. Аноним

  :???: :shock: :shock: :shock: :shock: :razz: :roll: :smile: :oops: :roll: :sad: :mrgreen: :grin: :???: :idea: :twisted: :x ;-) ;-) :cry: :?: :cry: :arrow: :arrow: :?: :???: :???: :!: :sad: :mrgreen: :sad: :cry: :cool: :evil: :arrow: :mrgreen: :evil: ;-)

 4. Аноним

  ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :oops: :oops: :oops: :oops: :o :o :smile: :smile: :smile: :grin: :grin: :grin: :idea: :idea: :idea:

 5. Usmonova Iroda
 6. Аноним

  :!: :???: :cool: :oops: :sad: :evil: :grin: :mrgreen: :| :arrow: :oops:

 7. Aliyeva Mohigul

  Judayam maqollar ekan

 8. Umarova Guli

  Maqollaringizni manolariga gap bolishi mumkin emas.

 9. Аноним

  Maqollarizga gap yoʻq

 10. Аноним

  Maqollarizga gap yoʻq

 11. Ra’no Yarbekova

  Maqollar juda zo‘r menga yoqdi

 12. Аноним

  ;-) :x :lol: :grin:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: