Dehqonchilik va chorvachilik haqida maqollar to‘plami

Dehqonchilik va chorvachilik haqida maqollar to‘plami

Dehqonchilik va chorvachilik yuzasidan maqollarni qabul qiling.

Arpa yotsa, ombor sol.

Arpaga — o‘rim,
Bug‘doyga — ko‘rim.

Bedov boylovda semirar,
Qo‘y-qo‘zi — yaylovda.

Bir yil tariq eksang, bir yil shudgor qil.

Bir yil tut ekkan kishi
Qirq yil gavhar terar.

Bog‘bon bog‘ini tuzar,
Dehqon dalasin suzar.

Bog‘bon bo‘lsang, sarxar qil,
Dehqon bo‘lsang, shudgor qil.

Bog‘ni qishda ko‘l qil,
Yozda cho‘l qil.

Bug‘doy olaman desang, qovun polga ek,
Paxta olaman desang — jo‘xori polga.

Bug‘doy eksang, kuzda ek,
Yaxshi haydab, bo‘zga ek.

Bo‘lsa agar oqliging,
Bilinmaydi yo‘qliging.

Dehqon bo‘lsang, roshida bo‘l,
Cho‘pon bo‘lsang — qoshida.

Dehqon bo‘lsang, shudgor qil,
Mulla bo‘lsang, takror qil.

Dehqon bo‘lsang, qoshida bo‘l,
Sipoh bo‘lsang — boshida.

Dehqon dehqondan qolsa, bir yilda yetar,
Cho‘pon cho‘pondan qolsa, qirq yilda yetar.

Dehqon — yer sultoni,
Cho‘pon — yaylov sultoni.

Dehqon yoqqanda tinar,
Cho‘pon — o‘lganda.

Dehqon ishlab don sochar
Elga rizq yo‘lin ochar.

Dehqon odam don sochar,
El-yurtiga non sochar.

Dehqon ekkanini yeydi,
Cho‘pon — boqqanini.

Dehqon qorda tinar,
Cho‘pon — go‘rda.

Dehqonning rizqi yer bilan kuchiga bog‘liq.

Dehqonning uyi kuysa-kuysin,
Ho‘kizi o‘lmasin.

Dehqonning o‘zi kasal bo‘lsa ham,
Ho‘kizi kasal bo‘lmasin.

Dehqonning xazinasi — yer,
Kaliti — ter.

Dehqonchilik — chilik-chilik,
Bo‘lmasa — quruqchilik.

Yer boyligi — el boyligi.

Yer deganing oltin qoziq,
G‘ajib yesang, tugamas.

Yer — dehqon xazinasi.

Yer — don, dehqon — xazinabon.

Yer ichida oltin bor,
Qaziy bersang, topasan.
Bog‘ ichida kumush bor,
Kavlaybersang, topasan.

Yer ola — yurt ola.

Yer olgan — er,
Yer sotgan — qora yer.

Yer ochganning baxti ochilar.

Yer siylaganni el siylar.

Yer-suv — bitmas kon.

Yer tekis — hosil tekis.

Yer to‘ydirar,
O‘t kuydirar.

Yer to‘ymaguncha, el to‘ymas.

Yer — xazina, suv — gavhar.

Yer — xamir, o‘g‘it — xamirturush.

Yer charchasa, hosil bermas.

Yer el bilan obod,
Yel yer bilan obod.

Yer qudrati — dehqon quvvati.

Yerga bersang — yer,
Bermasang, qora yer.

Yerga mehr — elga mehr.

Yerga oshatsang, osh bitar,
Oshatmasang — tosh.

Yerga rosh yarashar,
Qizga — qosh.

Yerga sochsang, yer beradi,
Yelga sochsang — el.

Yerga tushgan gul bo‘lar,
O‘tga tushgan — kul.

Yerga qarasang, bog‘ bo‘lar,
Ko‘ngil ochilib, chog‘ bo‘lar.

Yeri boyning — eli boy,
Eli boyning — yeri.

Yeri semizning — eli semiz.

Yerini aldagan och qolar.

Yerni boqsang, boqadi.

Boqmay qo‘ysang, qoqadi.

Yerni boqsang, elni boqar.

Yerni buzadigan ham suv,
Tuzadigan ham suv.

Yerni to‘ydirsang, to‘ydirar,
Chiroyini ochsang, kiydirar.

Yomon dehqon — yer qo‘rir,
Yomon xotin — er.

Yomon cho‘pon tikonga berar,
Yaxshi cho‘pon — do‘konga.

Javdar joyiga tushsa, bug‘doy bo‘lar,
Bug‘doy joyiga tushmasa, javdar bo‘lar.

Jo‘xori changda bitar,
Tariq — balchiqda.

Jo‘xori eksang, tagiga ko‘za botsin.

Zar bo‘lmasa, zargar — xarob,
Yer bo‘lmasa, dehqon — xarob.

Kariz suvi — jon suvi.

Katta xirmon qizil bo‘lsa, chori chiqmas.

Kosib tikkanini maqtar,
Dehqon ekkanini maqtar.

Kosibning qo‘lidan dehqonning oyog‘i halol.

Kurkurak ko‘rmay, tok ochma.

Ovchining zo‘ri sher otar,
Dehqonning zo‘ri yer ochar.

Omoch seni to‘ydirgay,
Omboringni to‘ldirgay.

Omoch chiqdi — ko‘moch keldi.

Omochning o‘n borgani —
Molaning bir borgani.

Paxtaga soya ham kerak emas,
Hamsoya ham.

Paxtadan echki o‘tsin,
Jo‘xoridan — tuya.

Pilla — tilla.

Pishgan qovun palakda yotmas.

Rosa ekkan soz olur,
Ola ekkan oz olur.

Sada soya berar,
Tol — xoda.

Sada eksang, soyasi bor,
Makka eksang — poyasi.

Sakkiz sigir asraguncha,
Bir govmish asra.

Sara urug‘ — hosili bo‘lug‘.

Semiz qo‘y o‘zini kanorada ko‘rar.

Semiz qo‘yning umri kalta.

Sen yerni yer qilsang,
Yer seni sher qilar.

Sigir olsang, sog‘ib ol,
Sutin-moyin tatib ol,

Sigiri bor och qolmas.

Sigirli uyda sil bo‘lmas.

Sigirning yeliniga qarama, yemiga qara.

Sinamagan sigirni sog‘ish qiyin.

Suv — zar, suvchi — zargar.

Suv keldi — nur keldi.

Suv qatrasi — dur qatrasi.

Suv — g‘o‘zaning joni,
O‘g‘it — uning darmoni.

Suvdan — qatra, oftobdan — zarra.

Suvning ko‘rinishi muloyim,
Bag‘ri — tosh.

Suvning ozi ham bir balo,
Ko‘pi ham bir balo.

Suvsiz yer — jonsiz jasad.

Sut bermagan sigir etga so‘yilar.

Tani — tuproqdan, hosili — ketmondan.

Tarvuz — davo, qovun — sabo.

Terakning soyasi tagiga tushmas.

Tokni qirqmasang,
Qashqarga yetar.

Tol eksang, tagini ho‘l qil,
Uzum eksang, tagini cho‘l qil.

Tomiri ochiq daraxtga hamma shamol xavfli.

Toshsiz tog‘ bo‘lmas,
Ko‘chatsiz bog‘ bo‘lmas.

Tuya tilini karvon bilar.

Tuyali boy — dunyoli boy.

Tuyali yerda tut bo‘lmas.

To‘qsonga borsang ham, tok ek,
Yuzga yetguncha, uzumini yeysan.

Uypang joyda o‘t bitar,
Unga yetguncha, mol ketar.

Uyqu kasal chaqirar.

Urug‘ sepmay, ekin o‘rmas.

Urug‘ eksang, namga ek,
Namga ekmasang, tomga ek.

Uch oylik ko‘kcha — boylik.

Uyutqisiz qatiq uyumas,
Achitqisiz — qimiz.

Xotin chiroyi — erdan,
Hosil chiroyi — yerdan.

Chumchuqdan qo‘rqqan tariq ekmas.

Cho‘ponga — suhbat harom.

Cho‘ponning tayog‘i — otlining oyog‘i.

Shaftolidan bog‘ qilma,
Echkidan mol qilma.

Shishak so‘ydim — pishak so‘ydim.

Sho‘rali yerda ekin bitmas.

Ega qo‘li em bo‘lar,
Siypalasa, yem bo‘lar.

Ekin ekkan tekin yer.

Ekin ekmoq oson,
Suv keltirmoq qiyin.

Ekkan o‘rar, qilgan topar.

Eksang terak, elga kerak.

El hayoti yer bilan,
Yer hayoti suv bilan.

Elda yurgan el tanir,
Choida yurgan yer tanir.

Erta ekkan butun olar,
Kechga qolgan — o‘tin.

Erta ekkan xirmon qilur,
Kech ekkan armon qilur.

Echki boqqan chorvador bo‘lmas,
Shaftoli ekkan — bog‘bon.

Echkisi ko‘pning so‘zi ko‘p.

Eshak munchoq toj bo‘lmas,
It uzumi tok bo‘lmas.

Yung olaman desang, jaydari,
Boy bo‘laman desang, hisori.

Yantoqdan yog‘ chiqmas,
Jangaldan — bog‘.

Yaxshi go‘sht — yaxshi sho‘rva,
Yaxshi sut — yaxshi qaymoq.

O‘rmonga sher yarashar,
Dehqonga yer yarashar.

Qavsda ekkuncha, qovurmoch qil.

Qalpog‘ingni qaytoqi qilguncha,
Qo‘ylaringni bo‘rdoqi qil.

Qarovsiz bog‘ bo‘lmas,
Qorsiz — tog‘.

Qirq kun yoqqan yog‘indan,
Yelib o‘tgan suv yaxshi.

Qovun ekkan qovoq olmas.

Qor yerning — ko‘rpasi,
Yomg‘ir — yerning sho‘rvasi.

Quruq yog‘och yonar, so‘nar,
Ho‘l yog‘ochdan hosil unar.

Qo‘zining sarasi uzoqdan bilinar.

Qo‘zichoqdan qo‘y bo‘lar,
Qulunchadan — toy.

Qo‘y kerak bo‘lsa, sunbulada qirq,
Jun kerak bo‘lsa — mezonda.

Qo‘y semizi — qo‘ychidan.

Qo‘y semirsa, qovurg‘asi kichrayar.

Qo‘y tug‘ar, qo‘zi bo‘lar,
Yil o‘tmay o‘zi bo‘lar.

Qo‘y qassob qo‘lida halol.

Qo‘yni boqsang, qo‘zilar,
Molni boqsang, buzoqlar.

Qo‘yni o‘t ichidan o‘tkazma,
O‘tni qo‘y ichidan o‘tkaz.

Qo‘yni qo‘y, Echkini so‘y.

Qo‘sh haydagan xo‘p bilar,
O‘z ishini ko‘p bilar.

Hosiling kam bo‘lsa,
havodan ko‘rma.

Hosilning otasi — suv,
Onasi — yer.

yuklab olish — Dehqonchilik va chorvachilik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishDehqonchilik va chorvachilik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Получите статьи по сельскому хозяйству и животноводству.
Если ячмень лежит, покиньте амбар.
Ячмень – урожай,
Пшеница — вижу.
Бедов толстеет,
Овцы на пастбище.
Посеешь просо на год, вспашешь на год.
Мужчина, который год сажал шелковицу
Сорок лет бриллиантов.
Садовник строит сад,
Фермер плавает в поле.
Если ты садовник, напивайся,
Если ты фермер, паши.
Сделай сад зимой озером,
Пустыня летом.
Хочешь получить пшеницу, посади на пол дыни,
Скажем, я получаю хлопок — овес на полу.
Сейте пшеницу, сейте осенью,
Хорошо гоните и добавляйте на лед.
Если ты белый,
Неизвестно, являетесь ли вы.
Если ты фермер, будь честным,
Если вы пастух.
Если ты земледелец, паши,
Если вы мулла, повторите.
Если ты фермер, держись рядом,
Если ты солдат — в начале.
Если фермер остался без фермера, достаточно одного года,
Если пастух останется с пастухом, то это продлится сорок лет.
Крестьянин — султан земли,
Пастух — султан пастбища.
Когда фермеру это нравится,
Пастух — когда он умрет.
Фермер выращивает зерно
Он открывает путь для еды в Эл.
Крестьянин сеет зерно,
Он разбрасывает хлеб на своей земле.
Крестьянин ест то, что посеял,
Пастух есть пастух.
Крестьянин сидит на снегу,
Пастух в пещере.
Средства к существованию фермера зависят от силы земли.
Пусть дом фермера сгорит,
Не дайте быку умереть.
Даже если сам фермер болен,
Не позволяйте быку заболеть.
Сокровище крестьянина – земля,
Ключи — тер.
Сельское хозяйство — сельское хозяйство,
В противном случае — засуха.
Богатство земли – это богатство народа.
Земля золотая куча,
Если вы едите странно, это не закончится.
Земля – это сокровище фермера.
Земля — это зерно, фермер — казначей.
В земле есть золото,
Если будешь копать, то найдешь.
В саду серебро,
Кавлайберсанг, топасан.
Будь землей — будь страной.
Земля — ​​земля,
Проданная земля является черной землей.
Открывается счастье того, кто открывает землю.
Рука того, кто касается земли.
Земля и вода — бесконечные залежи.
Земля ровная — урожай ровный.
Земля полна,
Огонь горит.
Рука не успокоится, пока не наполнится земля.
Земля — сокровище, вода — жемчужина.
Почва — это тесто, удобрение — это дрожжи.
Если земля устала, она не будет приносить плода.
Земля процветает от руки,
Ветер дует землю.
Сила земли – это сила земледельца.
Если отдать на землю — земля,
Если нет, чернозем.
Любовь к земле — любовь к ветру.
Если его положить на землю, суп кончится,
Если нет, то это камень.
Это хорошо для земли,
Девушке — брови.
Если рассыплешь по земле, земля даст,
Елга сочсанг — эл.
Будет цветок, который упадет на землю,
Обожжено — пепел.
Если смотреть на землю, там будет сад,
Будет весело и увлекательно.
Место богато — рука богата,
Место Эли Боя.
Место жирное — рука жирная.
Тот, кто обманывает свое место, будет голодать.
Если вы кормите землю, она кормит.
Если его не кормить, он споткнется.
Если вы кормите землю, кормите людей.
Вода, загрязняющая землю,
Исцеление — это тоже вода.
Если ты накормишь землю, она накормит тебя,
Когда вы открываете ее красоту, она носит ее.
Плохой крестьянин — земля сухая,
Плохая жена — муж.
Злой пастух дает шип,
Добрый пастух — в магазин.
Если рожь встанет на место, будет пшеница,
Если пшеница не встанет на место, будет рожь.
Овес растет в пыли,
Тарик в грязи.
Если вы сеете кукурузу, пусть кувшин утонет под ней.
Если нет игральных костей, ювелир разорился,
Если нет земли, фермер разоряется.
Вода долга – это вода жизни.Если большой урожай красный, он не вырастет.
Хвалите то, что вы шьете,
Похвалите фермера за посадку.
Нога фермера халяльна из рук фермера.
Не открывайте лозу, не видя коры.
Великий лев охотника,
Величие земледельца открывает землю.
Пусть молот кормит тебя,
Заполните свой склад.
Вышел молоток — пришел молоток.
Десять заповедей —
Посещение Молы.
Хлопку не нужна тень,
Сосед тоже.
Пусть козы идут по хлопку,
Из кукурузы — верблюд.
Пилла — золото.
Спелая дыня не лежит на небе.
Роза сеет,
Ола эккан оз олур.
Сада дает сою,
Тол — xода.
Если посеешь, появится тень,
Мекка exang — ствол.
Пока он не держал восемь коров,
Говмиш асра.
Семя Сарры — это жатва.
Жирная овца видит себя в стороне.
Продолжительность жизни толстой овцы коротка.
Если ты приземлишься на землю,
Земля сделает тебя львом.
Если у тебя есть корова, дой ее,
Попробуй молоко,
Корова не голодает.
В коровнике не будет туберкулеза.
Посмотрите на коровье вымя, посмотрите на корм.
Трудно доить непроверенную корову.
Вода — это кости, вода — это драгоценности.
Пришла вода — пришел свет.
Капля воды — остановить каплю.
Вода – кровь хлопка,
Удобрение — его лекарство.
От воды — капля, от солнца — частица.
Вид воды нежный,
Печень — камень.
Меньше воды — беда,
Большинство — выпускной.
Земля без воды — безжизненное тело.
Немолочных коров забивают.
Корпус из почвы, зоб из кетмона.
Арбуз — лекарство, дыня — сабо.
Тень тополя не падает.
Если не прервать ток,
Достаточно Кашгара.
Если посеешь, промочи дно,
Если вы сажаете виноград, сделайте дно пустынным.
Всякий ветер опасен для дерева с открытыми корнями.
Нет горы без камней,
Без саженцев не будет огорода.
Караван знал язык верблюдов.
Мальчик Туяли — мирской мальчик.
На верблюжьей земле шелковицы нет.
Даже если ты дойдешь до девяноста, виноградная лоза растет,
Вы будете есть виноград, пока не доберетесь до лица.
Где растет трава,
К тому времени, как он достигает его, скота уже нет.
Сон зовет больного.
Он не сеет и не жнёт.
Уруг эксанг, намга эк,
Намга экмасанг, томга эк.
Трехмесячный ребенок – это целое состояние.
Сонный кефир не спит,
Без дрожжей — наша дочь.
Красота женщины исходит от земли,
Красота урожая с земли.
Он не сажает проса из страха перед воробьями.
Пастуху — разговор нечистый.
Посох пастуха — это нога всадника.
Не сади персики,
Не делайте деньги на козлах.
Зарезал бутылку — зарезал бутылку.
Культуры не растут на засоленных почвах.
Хозяйская рука накормит,
Если он прикоснется к нему, это будет корм.
Свободное место для посадки растений.
Сеять легко,
Трудно принести воду.
Сеятель пожинает, жнец пожинает.
Эксанг терак, элга керек.
Рука жизнь с землей,
Земная жизнь с водой.
Рука, идущая по руке, узнает,
Чойда знает, куда идет.
Ранний посев — это все,
Остаток вечера — лес.
Урожай раннего посева,
Поздний сеятель желает.
Не будет козовода,
Сеет персики — садовник.
Козам есть что сказать.
Ослиные бусы не увенчаются,
Собачий виноград не будет лозой.
Юнг Оламан Десанг, Джайдари,
Если ты скажешь, что разбогатеешь, Хисори.
Масло из поддона не течет,
Из леса — в сад.
Хорошее мясо — хороший суп,
Хорошее молоко — хорошие сливки.
Лев в лесу,
Земля подходит для фермера.
Обжарить до мягкости в кастрюле.Пока ты не наденешь шляпу обратно,
Сделайте своих овец жирными.
Без заботы нет сада,
Бесснежная гора.
Сорок дней горящего масла,
Вода хорошая.
Бахчевую тыкву посадить не получится.
Снег — это ложе земли,
Дождь — это суп земли.
Сухое дерево горит, горит,
Заготовка из влажной древесины.
Желтизна ягненка известна издалека.
Ягненок будет овцой,
Из пепла — свадьба.
Если тебе нужны овцы, сорок в сунбуле,
Если вам нужна шерсть — в критериях.
Овечий жир — от пастуха.
Когда овца толстеет, ее ребра уменьшаются.
Ягненок рождает, ягнёнком становится,
Это будет через год.
Овца честна в руках мясника.
Если ты будешь заботиться об овцах, ягнятах,
Если вы посмотрите на крупный рогатый скот, телят.
Не пускай овец по траве,
Пропустите траву через овец.
Положи овцу, зарежь козу.
Он знал, что едет дважды,
Он многое знал о своей работе.
Если доход низкий,
не видно с воздуха.
Отец урожая – вода,
Его мать – земля.
скачать — Статьи о земледелии и животноводстве
Скачать Пословицы — Сборник пословиц о сельском хозяйстве и животноводстве
использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: