Yil fasllari va tabiat hodisalari haqida maqollar to‘plami

Yil fasllari va tabiat hodisalari haqida maqollar to‘plami

Yil fasllari va tabiat hodisalari xususidagi maqollarni qabul qiling.

Aziz bo‘lmay, maziz bo‘lmas.

Aziz momo olti kun,
Qahri kelsa — yetti kun.

Aziz momo olti kun,
Qaltirasa — qatti kun,
Sakransa — sakkiz kun,
To‘qransa — to‘qqiz kun,
O‘qransa — o‘n kun.

Aziz aqchasiz ketmas,
Qizlar — bo‘g‘chasiz.

Asad yo rasad, yo narasad.

Asad kirsa, suv oqarar.

Asad — rasamat.

Asad suvi — asal suvi.

Asad, ekinlarni yasat.

Asad, g‘o‘zangni yasat.

Asadda oralab ye,
Sunbulada — saralab.

Ayamajuz olti kun,
Olti oy qishdan qattiq kun.

Aqrab kelar hayqirib,
Bola-chaqasini chaqirib.

Aqrab keldi aqirib,
Sovuqlarni chaqirib.

Aqrabda jo‘xorini sovuq urmasa,
Oxiratda ham urmas.

Ahman-dahman olti kun,
Qahriga olsa qatti kun.

Ahman muzi dahmonday bo‘lsa ham, qo‘rqma,
Kuzning muzi ko‘zguday bo‘lsa ham, qo‘rq.

Bars yili — boylik,
Quyon yili — qahatchilik.

Dalv kirdi — davr kirdi.

Dalv kirdi, ekinlarga davr kirdi.

Daroyi ola bo‘ldi,
Daryo bir balo bo‘ldi.

Yoz — yozil, qish — qisil.

Yoz yomg‘iri yondan o‘tar,
Qish yomg‘iri — jondan.

Yoz yomg‘iri — ilon bilan chayon.

Yoz kuyungan, qish suyunar.

Yoz mevasi — qish xazinasi.

Yoz qoqisi — qishga dori.

Yoz harakati — soz harakat.

Yozgi harakat — kuzgi barakat.

Yozda boshi pishmaganning,
Qishda oshi pishmas.

Yozda jarohat ko‘rsang,
Qishda rohat ko‘rasan.

Yozning gilami — keng.

Yozda xotin quturadi,
Qishda — burun.

Yozning yozig‘i — qishning ozig‘i.

Yozning yomg‘iridan qo‘rq,
Qishning — qirovidan.

Yozning kuni — yuz turli,
Qishning kuni — qirq turli.

Yozning yuvindisi — qishga osh-qatiq.

Yolqitsa ham, yog‘ yaxshi,
Yondirsa ham, yoz yaxshi.

Yomg‘ir — ekinning joni.

Javzodagi yomg‘irdan ilon yog‘sa yaxshi.

Javzoning yarmida suv tagida arpa pishar.

Jul keldi — hamal keldi.

Juma yog‘sa, shanba tinar,
Shanba tinmasa, qachon tinar.

Ilib-ilib, yoz bo‘lar,
Sovib-sovib, qish bo‘lar.

It yili eksang,
To‘ng‘iz yili o‘rasan.

Yil yaxshi kelsa, arqar ketmas.

Yilning yaxshi kelishi bahordan ma’lum.

Kuzgi qatiq kuyovga bergisiz.

Kuzning bir kuni qishning bir oyini boqar.

Kun g‘amini sahar ye,
Yil g‘amini bahor ye.

Laylak kelmay, yoz bo‘lmas,
Qirg‘iyak chopmay, kuz bo‘lmas.

Laylak kelsa — yorug‘ yoz,
Turna kelsa — tunuq yoz.

Mizon chiqib, aqrab kirsa — qish.

Navro‘zdan so‘ng qish bo‘lmas,
Mizondan so‘ng yoz bo‘lmas.

Oz bo‘lmay, yoz bo‘lmas,
Yoz bo‘lmay, maz bo‘lmas.

Oy boshida kun yo tuzalar, yo buzilar.

Oy chalqancha tug‘sa, oy bo‘yi ayoz.

Oy o‘tovlasa, oylik g‘amingni ye,
Kun o‘tovlasa, kunlik g‘amingni ye.

Oy qulansa, oyog‘ingni uzat,
Kun qulansa, kuragingni tuzat.

Oyning beshidan qo‘rqma, boshidan qo‘rq.

Oqpon-oqpon olti kun,
Oy-hoy sening qotuving.

O‘lchab osgan etingga
Qo‘noq kelsa, qattiq kun.

Oqponda ot odimiday kun uzayar.

Payti kelsa, daraxt gullar.

Payshanbaning kelishi chorshanbadan belgili.

Savr bo‘lmay, sayron bo‘lmas,
Sayron bo‘lmay, ayron bo‘lmas.

Savr degan sonli qish,
Men javzongdan qo‘rqaman.

Savr yomg‘iri — sari oltin.

Savr kelsa, muz turmas,
Quda kelsa, qiz turmas.

Savr kirdi — ekinlarga davr kirdi.

Savr oyi — davr oyi.

Savrning sanog‘ida qishning yog‘ini bor.

Saraton — sara ekish,
Qolaversa — tariq ekish.

Saratonda suv qo‘y,
Asadda tek qo‘y.

Saratonning o‘ni — tegirmonning do‘li.

Safar oyi — xatar oyi.

Savalab yoqqan yomg‘ir yomon,
Maydalab yoqqan qor yomon.

Sovuq oyoqdan urar,
Issiq — boshdan.

Soyda yotma, sel olar,
Qirda yotma, yel olar.

Sigir yili — to‘qlik,
Qo‘y yili — yo‘qlik.

Sumbula tug‘ar sumpayib,
Ot semirar qampayib.

Sumbula tug‘sa, suv sovir,
Tarozi tug‘sa, tong sovir.

Sumbulada suv soviydi,
Mizonda — kun.

Sumbulaning suvi tiniq, o‘zi sovuq.

Sumbulaning suvi — sharob.

Sumbulaning tuqqanini suv bilar.

Toza havo — dardga davo.

Toqqa yog‘sa, cho‘l obod,
Cho‘lga yog‘sa, el obod.

Toqqa qalin qor tushgani —
Yerning qonib suv ichgani.

Tog‘ havosi — dard davosi.

To‘qson kirsa, to‘rg‘ay odimicha kun uzayar.

To‘qson to‘lmay, yoz chiqmas.

Chilla kirsa — chil oyog‘i.

Chilla suvi — tilla suvi.

Chilla qori — yerning qoni.

Chillaga chillaki chidamas.

Chillada sug‘orilgan bog‘,
Chil botmon uzum berar.

Shanbada bichma, jumada ko‘chma.

Er tug‘ilsa — elning baxti,
Yomg‘ir yog‘sa — yerning baxti.

Ertalabki tuman ochar,
Kechki tuman yopar.

Yantoq gullasa, chilgi pishar.

Yaxshi yil bahoridan ma’lum,
Yaxshi kun — saharidan.

Yaxshi kelsa — hut,
Yomon kelsa — yut.

Yaxshi kelsa hut —
Kadi-kadi sut.

Yomon kelsa hut —
Qaqshab qolgan put.

Yaxshi kelsa hutni ko‘ring,
Xurma-xurma sutni ko‘ring.

Yomon kelsa, hutni ko‘ring,
Serrayib yotgan putni ko‘ring.

Qavs suvi — jon suvi.

Qantar ovsa, qalt etar,
Dehqonning ko‘zi yalt etar.

Qantar ovsa, qoziqning boshida qor turmas.

Qantarda qarg‘a odimiday kun uzayar.

Qarg‘a ketmay, qor ketmas,
Turna kelmay, muz ketmas.

Qarg‘a qag‘illasa, qishni chaqirar,
G‘oz g‘ag‘alasa — yozni.

Qirqkuyak keldi — kuz keldi.

Qirqkuyakda qindagi ham pishar.

Qirqkuyakda qirq tomguncha,
Mizonda bir tomsin.

Qish — oladan, yoz — moladan.
Qish — sertashvish.

Qish o‘ldirma, yoz o‘ldir,
Och o‘ldirma, to‘q o‘ldir.

Qish o‘tar, qoralik qarg‘aga qolar.

Qish o‘chog‘i tor,
Tur, uyingga bor.

Qish qattiq kelsa — it yili.

Qish qilig‘ini qilmay qo‘ymas,
Yoz yo‘rig‘ini yo‘ymay qo‘ymas.

Qish — qisilmoq, yoz — yozilmoq.

Qish qishligini qilmasa,
Yoz yozligini qilmas.

Qish qo‘nog‘i — o‘t.

Qishning bir kuni qolsa qo‘rq.

Qishning kuni qirq turli,
Qirqovi ham qiliqli.

Qishning sovug‘ida to‘ngandan,
Yozning issig‘ida o‘lgan yaxshi.

Qishning qahri — kuzga baraka.

Qishning qori — yozga dori.

Qor yog‘di — don yog‘di,
Yomg‘ir yog‘di — osh yog‘di.

Qor — osh bilan non.

Qora bulutdan tiniq suv tomar.

Qorachaning qori turmas.

Quyon yili yut bo‘lar.

Quruq ayoz — tilsiz yov.

G‘oz kelgani — yoz kelgani.

Hamal kirdi — amal kirdi.

Hulkar tug‘di — o‘t tug‘di.

Hulkarli oyning bari qish.

Hut kirdi, dehqonning ketiga quit kirdi.

Hut kirdi, yer ostiga dud kirdi.

Hut suviga ho‘kizingni sug‘orma.

Hut — yut.

Hutda mol to‘ymasa, odam to‘ymas.

Yuklab olish — Yil fasllari va tabiat hodisalari haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishYil fasllari va tabiat hodisalari haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Получайте статьи о временах года и природных явлениях.
Не будучи святым, оно не будет вкусным.
Дорогая момо шесть дней,
Если рассердится — семь дней.
Дорогая момо шесть дней,
Треморы — тяжелые дни,
Сакранса — восемь дней,
Девять дней — девять дней,
Если читается — десять дней.
Святой не останется без денег,
Девочки — без пучка.
Асад йо расад, йо нарасад.
Входит Асад, вода становится белой.
Асад — расамат.
Вода Асада — медовая вода.
Асад, собирай урожай.
Асад, сделай гуся.
Ешьте Асада,
Сунбулада — избирательная.
Аямаджуз шесть дней,
Полгода — тяжелый день из-за зимы.
Кричать
Звонит своему малышу.
Он пришел с криком,
Вызов простуды.
Если холод не ударит по кукурузе,
Он не ударит в Последней жизни.
Ахман-дахман шесть дней,
Это тяжелый день.
Не бойся, даже если лед Ахмана подобен дамону.
Даже если осенний лед подобен зеркалу, бойся.
Год Леопарда — Богатство,
Год кролика – голод.
Дальв вошел — период вошел.
Далв вошел, урожай вошел в период.
Река текла,
Река была балом.
Лето есть лето, зима есть зима.
Проходит летний дождь,
Зимний дождь — от души.
Летний дождь — это скорпион со змеей.
Лето жаркое, зима жаркая.
Летние фрукты — зимнее сокровище.
Летний пень – лекарство от зимы.
Летнее движение — словесное движение.
Летнее движение – осеннее благословение.
Летом, когда голова не созрела,
Зимой суп не варится.
Если вы получили травму летом,
Вы будете наслаждаться зимой.
Летний ковер широкий.
Летом жена бесится,
Зимой — нос.
Лето – это еда зимы.
Страх летнего дождя,
Зима — от мороза.
Летний день — сто разных,
Зимний день — сорок разных.
Летняя стирка — зимний суп.
Даже если горит, масло хорошее,
Даже если он горит, лето хорошее.
Дождь является жизненной силой урожая.
Змее лучше от дождя в Явзе упасть.
Половина ячменя варится под водой.
Пришел Джул — пришел портье.
Если в пятницу идет дождь, он выпадает в субботу,
Если суббота не остановится, то когда она остановится?
Будет лето,
Будет холодно и зима.
В год собаки,
Вы завернуты в год свиньи.
Если год пройдет хорошо, архары никуда не денутся.
Наступление года известно с весны.
Осенний кефир в долгу перед женихом.
Один осенний день кормит один зимний месяц.
Кун гамини сахар йе,
Ешьте весну года.
Без аистов не будет лета,
Не будет осени без града.
Когда прилетит аист — яркое лето,
Когда дело доходит до журавлей — ясное лето.
Когда баланс выходит, это зима.
Не будет зимы после Навруза,
После Мизон лета не будет.
Не мало, не лето,
Без лета не будет маза.
В начале месяца день либо фиксируется, либо ломается.
Когда луна рождается задом наперёд, весь месяц морозно.
Когда луна полная, съешь свое месячное горе,
Когда день закончится, съешьте свое ежедневное горе.
Когда луна упадет, вытяни ноги,
Когда солнце садится, исправь свою грудь.
Не бойся пятого числа месяца, бойся начала.
Шесть дней подряд,
О, твоя твердость.
Мерное мясо
Когда дело доходит до гостей, это тяжелый день.
День длинный, как шаги коня.
Когда придет время, дерево зацветет.
Наступление четверга известно из среды.
Без терпения, без скитаний,
Без странствий не будет странствий.
Ряд зим под названием Савр,
Я боюсь Джавзонга.
Дождь Сатурна — желтое золото.Когда восходит солнце, лед не поднимается,
Когда дело доходит до замужества, девушка не встает.
Вошел Савр — началась эра посевов.
Месяц Сатурна является месяцем периода.
В графе Савре есть зимний жир.
Рак — желтая посадка,
Кроме того – посев проса.
Поставь воду раком,
Оставьте Асада в покое.
Десятая часть рака — это мельничный град.
Месяц путешествий — месяц опасностей.
Дождь плохой,
Сильный снегопад — это плохо.
Трусость,
Горячее — с самого начала.
Не лежи в тени, будет потоп,
Не ложись на землю, дует ветер.
Год Коровы – полнота,
Год Овцы — Отсутствие.
Сумбула рождает сумпайиба,
Лошадь толстая.
Когда рождается гиацинт, вода отступает,
Когда рождаются весы, наступает утро.
Вода в гиацинте остыла,
Мизонда — кун.
Вода гиацинта прозрачная, сама холодная.
Сок сумбулы — это вино.
Вода знает, что родился Сумбула.
Свежий воздух лечит боль.
Когда в горах идет дождь, пустыня цветет,
Если в пустыне идет дождь, эль-обод.
Сильный снегопад на горе —
Земля истекает кровью и пьет воду.
Горный воздух лечит боль.
Когда наступает девяносто, день удлиняется, как шагает воробей.
Лето не выйдет до девяноста.
Входит чилла — чилья нога.
Чилла-вода — золотая вода.
Чилла кори — это кровь земли.
Чиллага чилаки не выдерживает.
Орошаемый сад в Чилле,
Чил бэтмен дарит виноград.
Пошив в субботу, переноска в пятницу.
Когда рождается земля — ​​счастье людей,
Когда идет дождь — счастье земное.
Раскрывается утренний туман,
Вечерний туман сгущается.
Когда янтак цветет, чилги созревают.
Хорошо знакомый с весны года,
Добрый день — утром.
Если хорошо — хата,
Если плохо, проглоти.
Избушка удачи —
Кади-кади сут.
Если плохо, хата —
Поставленный идол.
Если вам это нравится, попробуйте хижину,
Попробуйте пальмовое молоко.
Если плохо, посмотри на хату,
Посмотрите на идола.
Скелетонная вода – это вода жизни.
Кантар овса, калт этар,
Глаза фермера мерцают.
Если есть снег, на вершине кучи снега не будет.
День длинный, как вороньи шаги в Кантаре.
Нет снега, нет снега,
Лед не уйдет без подъемного крана.
Когда ворона кричит, она зовет зиму,
Если гусь прокукарекает — лето.
Пришла осень — пришла осень.
Его также готовят во влагалище.
Сорок капель в вилке,
Падение баланса.
Зима от Ала, лето от Мола.
Зима — это тревога.
Не убивай зиму, убивай лето,
Не голодай, убей тьму.
Зима пройдет, а черная ворона останется.
Зимняя печь узка,
Вставай, иди домой.
Если зима наступит тяжело — год собаки.
Зима не прекращается,
Лето не оставит вас равнодушным.
Зима сжимается, лето сжимается.
Если зима не зима,
Летом не бывает.
Зимний гость — трава.
Бойся, если хоть один день зимы останется.
Сорок разных зимних дней,
Киркови тоже фехтовальщик.
Замерзая в холоде зимы,
Лучше умереть в летнюю жару.
Гнев зимы — это благословение для осени.
Зимний снег – лекарство от лета.
Выпал снег — выпал снег,
Пошел дождь — пошел дождь суп.
Снег — хлеб с супом.
Чистая вода течет из черного облака.
Кузнец не стоит на месте.
Год кролика будет проглочен.
Сухой мороз — безъязыкий зверь.
Прилет гуся – это приход лета.
Пришел портье — зашел.
Родился Халкар — родилась трава.
Лунный месяц длится всю зиму.
Вошла хижина, а за фермером вошел квит.
Хата вошла, дым вошел в землю.
Не поливайте быка водой из хижины.Хата — ют.
Если корова недовольна, не будет удовлетворен и человек.
Скачать — Статьи о временах года и явлениях природы
Скачать Пословицы — Сборник пословиц о временах года и явлениях природы
использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 17
 1. Аноним

  Bahor haqida maqol ham yozing

  1. Alisher

   ? Bahor haqida yozing

 2. Аноним

  :twisted: :twisted:

 3. Anonim

  Kuz haqida maqollar juda kam va bu saytga poisk degan narsani qoʻyish kerak boʻladi

  1. Toppa togrii

   :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

 4. Аноним

  :cool:

 5. Saida

  :roll: :roll: : :!: :!: :!: :!:

 6. Аноним

  :oops: :o :o :mrgreen: :mrgreen: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :?: :!: :?: :sad: :?:

 7. Аноним

  ;-) ;-) ;-) :idea: :shock: :smile: :mrgreen: :lol: :?: :cool: :???: :razz: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :roll: :shock: :roll: :shock: :roll: :shock: :?: :???: :arrow: :?:

 8. Аноним

  kuz haqida maqol yozish kerak

  1. Аноним

   Yoz o‘tadi soz

 9. ..........

  Bahor fasli haqida maqollar bormi bòlsa chiqaring

 10. Аноним

  Bahor haqida koʻproq boʻlsa yaxshi boʻlardi

 11. Maryamcha

  :oops: :oops: :oops: :oops:

 12. Аноним

  Qanaqa odam san zor maqollar toqi gin iltimos sendan da*%@b lik qimalari

 13. Аноним

  :?:

 14. Аноним

  :oops: :oops: :oops: :oops:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: