Farovonlik va yetishmovchilik haqida maqollar to‘plami

Farovonlik va yetishmovchilik haqida maqollar to‘plami

Farovonlik va yetishmovchilik hukmidagi maqollarni qabul qiling.

Akangda bo‘lsa, so‘raysan,
Uyingda bo‘lsa, yalaysan.

Arpa yegan ot o‘ynar,
Makka yegan tot o‘ynar.

Ariq to‘ymasa, baliq to‘ymas.

Balig‘i yo‘q ko‘li qursin,
Kiyigi yo‘q cho‘li qursin.

Bermasa ham boy yaxshi,
Yemasang ham moy yaxshi.

Bir tariqdan bo‘tqa bo‘lmas.

Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv.

Bir qishga quyon chorig‘i ham chidar.

Birdan ikki yaxshi,
Ikkidan uch yaxshi.

Bozorda birov baxtini sotar,
Birov — raxtini.

Boy bo‘lib boltasi yo‘q,
Gadoy bo‘lib — xaltasi.

Bor — baqirar,
Yo‘q — chaqirar.

Bor belgisi osh bilan.

Bor — bilimtoy,
Yo‘q — horimtoy.

Bor bolasiga yetti osh berar.

Bor bor, desa — topilar,
Yo‘q bor, desa — chopilar.

Bor maqtansa, yarashar,
Yo‘q maqtansa, adashar.

Bor — so‘yilar,
Yo‘q — o‘yilar.

Bor yarashtiradi,
Yo‘q talashtiradi.

Bor o‘xshatar,
Yo‘q qaqshatar.

Bor qarindosh — qarindosh,
Yo‘q qarindosh — ziyondosh.

Borlik yumush keltirar,
Yo‘qlik — urush.

Borlik yarashtirar,
Yo‘qlik qarashtirar.

Borning bolasi mol deb turar,
Yo‘qning bolasi — non.

Borning bor degani — botmon.

Borning boshi og‘rir,
Yo‘qning — qorni.

Borning olasi ko‘p,
Yo‘qning — berasi.

Botqoqning kengligi qurbaqaga yaxshi.

Buxoroda moli borning ko‘ngli to‘q.

Bo‘ri bo‘lsin, to‘q bo‘lsin.

Gado to‘ydi — qayqaydi.

Gapning kaltasi,
Arqonning uzuni yaxshi.

Don to‘kis — chorva to‘kis,
Chorva to‘kis — el-yurt to‘kis.

Dunyoning ishi — miri kam ikki.

Yer to‘ygani — el to‘ygani.

Yog‘ ye, yalang‘och yot.

Zo‘rayganga xudo berar,
So‘m temirga — bolg‘a.

Igna bilan quduq qazib bo‘lmas.

Igna o‘z teshigini tikolmas.

Igna o‘tgan joydan ip ham o‘tar.

Ignaning ishini nayza qilolmas.

Ignaning chizig‘i bor,
Ipning — uzugi.

Iyirli yerda ot o‘lmas.

It ham o‘z ko‘chasida o‘zini sher bilar.

Yig‘lamoqni mozor boshida ko‘r.

Yo‘qni yo‘ndirib bo‘lmas,
Qushni — qo‘ndirib.

Yo‘qchilik mard qo‘lini bog‘lar.

Yo‘qchilik toshdan qattiq, go‘ngdan sassiq.

Yo‘qqa yugruk yetolmas.

Yo‘g‘on cho‘zilar,
Ingichka uzilar.

Yo‘g‘onni yo‘nib ye,
Ingichkani cho‘zib ye.

Kichik kalit katta uyni ochar.

Ko‘zing borida ko‘rib qol,
Oyog‘ing borida yurib qol.

Ko‘rpangga qarab oyoq uzat.

Loydan holva ajratib bo‘lmas.

Maqtanishga musofirchilik yaxshi.

Moy aynisa, tuz solar,
Tuz aynisa, ne solar.

Mollining moli o‘lar,
Molsizning nesi o‘lar.

Musofirga qiz berma,
Shahri — ikki,
ko‘ngli — ikki.

Mushuk yo‘g‘ida sichqon tepaga chiqar.

Mushukka qanot bitsa,
Sichqon zoti quriydi.

Ovchiga go‘sht qahat emas,
O‘g‘riga — mol.

Oyog‘i katta topganini kiyar,
Oyog‘i kichik — istaganini.

Oz yirtiqqa yamoq bo‘lmas,
Teshikka — tiqin.

Ozgan ot arg‘umoq bo‘lmas.

Oldingda yetakching bo‘lsin,
Orqangda — tayanching.

Olma tagidan yiroqqa tushmas.

Osmon — yiroq, yer — qattiq.

Ot bitdi — qanot bitdi.

Ot bo‘lsa, maydon topilar,
Ot bo‘lmasa, maydon chopilar.

Ot bo‘lmasang, nima qilasan kishnab,
Eshak bo‘lmasang, nima qilasan hangrab.

Ot — sag‘ridan, qo‘y — bag‘ridan.

Ot topguncha eshak min.

Ot topilguncha oyoq ham ulov.

Oti bor — botir,
Oti yo‘q — yotir.

Oti borning qanoti bor,
Moli borning — baxti.

Otliqqa yayov yetolmas,
Ikkovga birov botolmas.

Och urishqoq kelar.

Och otasini bilmas, to‘q to‘g‘ralgan etni yemas.

Oqlik bor joyda og‘riq bo‘lmas.

Oqlik bo‘lsa, ochlik yo‘q.

Og‘riq joyini topsa,
Olti oy qishlar.

Og‘riq ko‘paysa, emchi ko‘payar.

Senda bo‘lsa, elga o‘tar,
Elda bo‘lsa — senga.

Sigir yo‘g‘ida echki ham sigir.

Temirchidan ko‘mir so‘rama.

Tilanganning to‘rvasi to‘lmas.

Tushlik umring bo‘lsa, choshlik harakat qil.

To‘kinning do‘ppisi kam.

To‘q yomon emas, yo‘q yomon.

Uyga uy bo‘yi uysang ham oz.

Uydagilar yetmas edi,
Tuynukdan tushdi kar balo.

Uydagilar ozmidi,
Ozmon eshikdan keldi.

Uying kapa bo‘lsin,
Noning katta bo‘lsin.

Umrim umr bo‘ldi,
Soqolim ko‘mir bo‘ldi.

Unida bo‘lsa, urvog‘iga tatir.

Urug‘ingda bo‘lsa, urpog‘ingga tatir.

Faqir bo‘lsang, baxmal kiy.

Xolamning oshini shirin qilgan
Pochchamning go‘shti.

Sho‘rvaning beti — oshning keti.

Egachili qizga to‘y qayda,
Echkili qo‘yga suv qayda.

Egachim erga tegdi,
Eskisi menga tegdi.

El to‘q — sen to‘q.

El ulog‘i — ellik.

Eldan tomgani — yomg‘ir yoqqani.

Erda bo‘lsa, yo‘rg‘alaydi xotin,
Erda bo‘lmasa, nima qiladi xotin.

Et bo‘lmasa — sho‘rva.

Et ko‘rmaganga o‘pka tansiq.

Yalang‘och yetolgan kun esdan chiqar,
Och to‘ygan kun esdan chiqar.

O‘zbekka osh yaxshi,
Qozoqqa — go‘sht.

O‘zingda bo‘lsa, kunda yersan,
Kishida bo‘lsa — bir kunda.

O‘zingda bo‘lsa, oshaysan,
Qo‘shningda bo‘lsa, tilaysan.

O‘zingda yo‘q — olamda yo‘q.

O‘n oylik o‘zdirar,
To‘qqiz oylik to‘ydirar.

O‘tning quyug‘i — suvning tinig‘i.

O‘qariqda suv semiz.

Qanotsiz qush uchmas,
Suvsiz tegirmon yurmas.

Qarz etma birovdan,
Qutilmaysan ingrovdan.

Qozonda bo‘lsa, cho‘michga chiqar.

Qora qozon qaynab tursa,
Qizilo‘ngach kuyib qolmas.

Qorni to‘qning qayg‘usi yo‘q.

Qoqqani qozig‘i yo‘q,
Yegani — ozig‘i.

Qui bo‘lsin, qulochi yog‘lik bo‘lsin.

Qui ering bo‘lsin,
Quymoq — yemishing.

Qo‘y bo‘lmasa, qiy bo‘lmas.

Qo‘ldan berganga qush to‘ymas.

Qo‘rada ko‘rsam, ko‘nglim to‘q.

Haloldan tovug‘i yo‘q,

Haromdan — kuchugi.

Hamyonga boq, nog‘ora qoq.

Hamma choy — bir yoq,
Shamma choy — bir yoq.

Har idish o‘z ichidagini to‘kar.

Har supradan bir kulcha.

Har supraning noni boshqa.

Har to‘kisda — bir ayb.

Yuklab olish — Farovonlik va yetishmovchilik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishFarovonlik va yetishmovchilik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Прими пословицы на суд достатка и лишения.

Если у тебя есть брат, ты спросишь,
Когда ты дома, ты лижешь.

Лошадь, которая ест ячмень, играет,
Тот, кто съел Мекку, будет играть.

Если поток не полный, рыба не будет полной.

Будь проклято озеро без рыбы,
Будь проклята пустыня без оленей.

Хоть и не богат,
Масло полезно, даже если вы его не едите.

Нет каши в пути.

Курица нуждается и в зерне, и в воде.

Кроличья лапка может выдержать зиму.

Два хороших сразу,
Лучше три из двух.

Кто-то продает счастье на рынке,
Кто-то — рахтини.

Он богат и не имеет топора,
Как обычно — мешок.

Бор — кричит,
Нет — звонит.

Есть вывеска с супом.

Бор — билимтой,
Нет — хоримтой.

Она дает своему ребенку семь супов.

Если есть, то найдут
Если он скажет нет, они побегут.

Если ты хвастаешься, значит, ты этого заслуживаешь,
Если он хвастается, что нет, он ошибается.

Иди — забой,
Нет — мысли.

Бар примиряется,
Никаких ссор.

Есть похожие,
Нет, это не так.

Есть родственник — родственник,
Ни один родственник не проиграет.

Существование приносит работу,
Отсутствие — это война.

Будучи примиряется,
Отсутствие выглядит.

Дитя Борона — быдло,
Дитя ничего — это хлеб.

Борон означает Бэтмен.

У Бора болит голова,
Нет, это желудок.

Бора много,
Нет, это не так.

Ширина болота хороша для лягушки.

В Бухаре богатый человек доволен.

Пусть будет волк, пусть будет темно.

Гадо устал.

Вкратце,
Длина веревки хорошая.

Зерновой сарай — сарай для скота,
Чорва токис — эль-юрт токис.

Работа мира меньше двух.

Земля полна.

Ешь жир, лежи голым.

Бог дает силу,
Суммировать железо — молоток.

Иголкой колодец не выкопаешь.

Игла не может сделать свое собственное отверстие.

Нить также проходит там, где проходит игла.

Он не может протыкать работу иглы.

У иглы есть строчка,
Кольцо есть кольцо.

Лошадь не умирает на неровной земле.

Пес тоже знал себя львом на своей улице.

Смотри на плач у изголовья гроба.

Нет, ты не можешь сжечь это,
Птица – приземление.

Бедность связывает смелую руку.

Бедность тверже камня, жестче навоза.

Вы не можете бежать ни к чему.

Толстые растяжки,
Тонкие вырезы.

Сжечь жир,
Ешьте тонко.

Маленький ключ открывает большой дом.

Держите глаза очищенными,
Ходите на носочках.

Вытяните ноги к кровати.

Халва неотделима от глины.

Хорошо быть чужим.

Масло, соль,
Если соль та же, то какая солнечная.

Имущество Молли умирает,
Что бедные умрут.

Не отдавай девушку незнакомцу,
Город — два,
разочарованы — два.

В кошачьем сале мышь лезет наверх.

Когда у кошки есть крылья,
Порода мышей засыхает.

Охотник не голоден до мяса,
Вору — быдло.

Он носит большой палец ноги,
Ножки маленькие — какие хочешь.

Нет заплатки на слезинку,
Заткните отверстие.

Худая лошадь не поскачет.

Пусть впереди тебя будет лидер,
Сзади — наклон.

Он не намного ниже яблока.

Небо далеко, а земля тверда.

Конь кончился — кончилось крыло.

Если есть конь, поле найдется,
Если нет лошади, поле бежит.

Что делать, если у вас нет лошади?
Что делать, если у вас нет осла.

Лошадь из седла, овца из седла.

Осел мин, пока не найдете лошадь.Пеший тоже зверь, пока не найдется конь.

Есть конь — богатырь,
Нет коня — ложись.

У коня есть крылья,
Удачи.

Всадник не может ходить,
Никто не может погрузиться в двоих.

Приходит голодный.

Он не знает своего голодного отца и не ест темного нарезанного мяса.

Где есть белизна, там нет боли.

Если есть белизна, нет голода.

Найдите место боли,
Шесть месяцев зимы.

По мере усиления боли увеличивается всасывание.

Если есть, то пойдет к реке,
Если он у вас есть, это зависит от вас.

Коза в говяжьем жире тоже корова.

Не просите у кузнеца уголь.

Мешок нищего не наполнится.

Если обед — это ваша жизнь, попробуйте завтрак.

Тюбетейка Токина низкая.

Темный не плохой, не плохой.

Даже если вы все время спите дома.

Семьи не хватало,
Глухой мяч выпал из лунки.

Семья была маленькая,
Озмон вошел в дверь.

Пусть твой дом будет па,
Пусть хлеб будет большим.

Моя жизнь была целой жизнью,
Моя борода была угольно-черного цвета.

Если он есть в нем, попробуйте его.

Если он в вашем семени, вкусите его в своем семени.

Если ты беден, носи бархат.

Она сделала суп моей тети сладким
Плоть моего пса.

Верх супа — это верх супа.

Где свадьба для девушки с елкой,
Где вода для козла.

Мой хозяин коснулся земли,
Старая коснулась меня.

Эль темный — ты темный.

Ручные улоги — пятьдесят.

Эльдан томгани — идет дождь.

По земле ходит женщина,
Что делает жена, если ее нет на земле.

Если нет мяса — суп.

Легкие чувствительны к плоти.

Забудь тот день, когда ты был голым,
Забудьте голодный день.

Узбекский суп хорош,
Казахский — мясо.

Если он у вас есть, вы едите его каждый день,
В случае с человеком — через сутки.

Если он у тебя есть, ты вырастешь,
Если у вас есть сосед, вы желаете.

Не в себе — не во Вселенной.

Десятимесячная смена,
Он питается в течение девяти месяцев.

Густая трава — это тишина воды.

Вода в баке густая.

Птица без крыльев не летает,
Мельница не может работать без воды.

Не занимай ни у кого,
Вы не можете избавиться от врастания.

Если он в горшке, высыпьте его в ведро.

Пока черный котел кипит,
Пищевод не горит.

В желудке нет горя.

Шпильки нет,
Единственная еда — это еда.

Пусть будет qui, пусть будет жирным.

Qui получить вашего мужа,
Наливай — ешь.

Без овец будет не сложно.

Птица не будет довольствоваться тем, что потеряла.

Когда я вижу это в темноте, мне становится грустно.

Нет халяльной курицы,

Харамдан — собака.

Посмотри на свой бумажник, посмотри на барабаны.

Весь чай един,
Чай с шамма не представляет никакой сложности.

Каждый контейнер выливает свое содержимое.

По одной буханке от каждого супра.

Хлеб каждой супры отличается.

Каждый разлив — преступление.

Скачать — Пословицы о достатке и скудости

Скачать Пословицы — Сборник пословиц о достатке и бедности

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: