Tejamkorlik va isrofgarchilik haqida maqollar to‘plami

Tejamkorlik va isrofgarchilik haqida maqollar to‘plami

Tejamkorlik va isrofgarchilikj haqidagi maqollarni qabul qiling.

Ayol so‘m qilar, erkak — chaqa.

Asal desang, bir kemir,
Qo‘l tiqsang, ikki kemir.

Bir boshoq don —
Bir savat non.

Birin-birin ming bo‘lar,
Toma-toma ko‘l bo‘lar.

Biya, topib beradi tuya.

Bozori yaqin boyimas.

Boylik ushoqdan yig‘ilar.

Bugun yedim — yetdim,
Erta yedim — o‘tdim.

Hamma hayitga chiqqanda,
Xumga kirib yotdim.

Bo‘ydoqning bo‘ynini bit yer,
Topgan-tutganini it yer.

Dalaning ko‘kiga ishonguncha,
Otangning go‘riga ishon.

Daryo-daryo qabul qil,
Tomchi-tomchi yubor.

Don ayagan donga yetar,
Non ayagan — nonga.

Donni yiqqan donodir.

Yeyishing — kepak,
Kiyishing — ipak.

Yozsam kaftimda bo‘lar,
Yig‘sam — mushtumda.

Ikki yarim — bir butun.

Yig‘sang yetasan, sovursang ketasan.

Yig‘sang — ko‘p, sovursang — oz.

Kallaklab yoqsang, qirq yilga yetar,
Qo‘porib yoqsang — bir yilga.

Kam-kam yesang, doim yersan,
Ko‘p-ko‘p yesang, neni yersan.

Kechalab turib yo‘l yursang,
Eltib qo‘yganday bo‘lar.

Soqoling chiqmay pul topsang,
Otang berganday bo‘lar.

Mozoring yaqin bo‘lsa ham,
Bozoring yaqin bo‘lmasin.

Molini quritaman degan pul qilar,
Donini quritaman degan un qilar.

Ozni beja, ko‘pni teja.

Olaversang, yengil bo‘lar,
Solaversang — og‘ir.

Oltida yig‘sang, oshadi,
Yettida yig‘sang, yetadi.

Ortib qolsa qozonda,
Isitib yersan azonda.

Ortiqcha mol ko‘z chiqarmas.

Ota mulki bo‘lsa ham, ayab ye.

Otni ayagan ot minar,
To‘nni ayagan to‘n kiyar.

Oshni ayasang — oshga,
Nonni ayasang — nonga.

Oq tangang ortiq bo‘lsa,
Qora kuningga saqla.

Pishirsang, osh bo‘lar,
Pishirmasang, qush bo‘lar.

Pul bo‘ldi — kul bo‘ldi.

Pulni topish oson, saqlash qiyin.

Pul to‘plasang, kul bo‘lar,
Somon to‘plasang, pul bo‘lar.

Pulni pul topar.

Pulni topgan xarjlasin.

Pulning onasi — tiyin.

Sanoqli mol yo‘qolmas.

Sog‘ib ichsang, ming kunlik,
Sotib yesang, bir kunlik.

Suv qattiq yerda to‘xtar.

Tanga tiyindan o‘sar,
Yilqi qulundan o‘sar.

Tejab yegan darmonda,
Tejamagan — armonda.

Tejagan terga tushmas.

Tejamaganning tagi — tang.

Tejog‘lik ish — bejog‘lik ish.

Tejog‘lik ro‘zg‘or — bejog‘lik qo‘g‘irchoq.

Tiyin qadrini bilmagan so‘m qadrini bilmas.

Tovuqni yesang, bir yeysan,
Tuxumini yesang, ming yeysan.

Toma-toma ko‘l bo‘lar,
Oqa-oqa sel bo‘lar.

Toma-toma ko‘l bo‘lar,
Tommay qolsa, cho‘l bo‘lar.

Torta-torta yesang, toy orttirasan,
Qo‘ya-qo‘ya yesang, qo‘y orttirasan.

Tuxumning oqini oqlab ye,
Sarig‘ini — saqlab.

To‘kilgan tuprog‘i bilan to‘lmas.

To‘kilgandan tomchilagan yomon.

To‘qlikda ochlikni o‘yla,
Boyiganda — muhtojlikni.

Uyligini topmagan to‘yligini to‘zdirar.

Usta ovchi chumchuqqa o‘q otmas.

Choyning oxirini otangga ham berma.

Chumolining bir yil yiqqani —
Tuyaning bir yutgani.

Er topuvchan bo‘lsa,
Xotin taquvchan bo‘lar.

Er qoplar, xotin saqlar.

Eskini eplaguncha, esing ketar.

Eskisiz yangi bo‘lmas.

Yamasang, yangi bo‘lar,
Yangming tengi bo‘lar.

Yangini eski saqlar.

Yaxshi o‘g‘il biylar ota molini,
Yomon o‘g‘il sochar ota molini.

Yaxshining ko‘hnasi tozaning xizmatini qilar.

O‘lgan o‘zbekning qo‘ynida noni bor.

O‘rdak yesang, g‘oz bog‘la.

O‘tin yormaganga o‘tin yoqtirma.

O‘tin yig‘sang, pul bo‘lar,
O‘tga yoqsang, kul bo‘lar.

O‘g‘il uylantirganga o‘n yil,
Qiz chiqarganga qirq yil yondashma.

Qarovsiz uy — tashlandiq o‘ra.

Qattiq joyda qoq turar.

Qiz asray olmagan tul qilar,
Jun asray olmagan qil qilar.

Qiz chiqargan uy masjidga o‘xshab qolar.

Qirib yesang, qirq kunga yetar,
O‘yib yesang — o‘n kunga.

Qish kiyarin yoz kiysa,
G‘arib qaydan boyisin.

Qishligini topmagan yozligidan ayrilar.

Qozonga kirgan qaytib qopga kirmas.

Qora pulni qora kunga saqla.

Qo‘l tegdi — pichoq tegdi.

Qo‘ling moy bo‘lsa, boshingga surt.

Hamyonini qadrlagan hisobini puxta qilar.

Har kuni yema palovni,
Har kuni yoqqin olovni.

Hisobini bilgan — bir yil yetim,
Hisobini bilmagan — o‘lguncha yetim.

Hisobini bilmagan hamyonidan ayrilar.

Holingga qarab hissa qo‘sh.

Yuklab olish — Tejamkorlik va isrofgarchilik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishTejamkorlik va isrofgarchilik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Получите статьи о сбережениях и растратах.

Женщина делает сумму, мужчина делает чаку.

Медовый узор, пояс,
Если приложить руку, два ремня.

Зерно кукурузы —
Корзина хлеба.

Будет тысяча друг друга,
Озер будет много.

Давай, найди верблюда.

Рынок не близко.

Богатство накапливается из кишок.

Я сегодня поел — хватит,
Поел рано — прошло.

Когда все идут на Курбан-Байрам,
Я лежу на песке.

Шея одинокого человека укушена,
Собака приземлилась.

Пока не поверишь в синеву поля,
Верь в могилу своего отца.

Возьми реку,
Отправляйте по капле.

Дон аяган донга йетар,
Нон аяган — нонга.

Он тот, кто собирает зерно.

Ешьте — отруби,
Одежда — шелк.

Если я напишу, это будет на моей ладони,
Когда я поднимаю его, он у меня в кулаке.

Два с половиной — целое.

Собираешь — достигаешь, когда глотаешь — уходишь.

Соберешь — много, потеряешь — мало.

Если понравится, то прослужит сорок лет,
Если понравится — на год.

Если вы едите меньше, вы всегда будете есть,
Что вы едите, если вы едите много.

Если ты гуляешь ночью,
Он выглядит как мешок, который затягивается шнурком.

Если ты зарабатываешь деньги, не бреясь,
Будет так, как твой отец дал.

Даже если могила рядом,
Держите свой рынок близко.

Он зарабатывает деньги, чтобы сушить свои товары,
Он делает муку, чтобы сушить зерно.

Сэкономь немного, сэкономь много.

Олаверсанг, будет светло,
Солаверсанг — тяжелый.

Если прибавить шесть, то увеличится,
Если вы добавите семь, этого будет достаточно.

Если он увеличивается в горшке,
Утром жарко.

Лишние товары не бросаются в глаза.

Даже если это собственность отца, съешь ее.

Отни аяган от минар,
Он носит шубу.

Хочешь супа — супа,
Нонни аясанг — нонга.

Если у вас есть больше, чем белая монета,
Спаси свой черный день.

Если будешь варить, будет суп,
Если не сварить, будет птица.

Были деньги — была серость.

Деньги легко найти, но трудно сохранить.

Если деньги соберешь, будет серым,
Соберешь солому — будут деньги.

Пульни пул топар.

Пусть тратит заработанные деньги.

Мать денег — монета.

Бесчисленные товары не будут потеряны.

Если пить молоко, тысячу дней,
Купить и съесть, в один прекрасный день.

Вода останавливается на твердом грунте.

Монета вырастает из монеты,
Год растет из раб.

В лекарстве, которое спасает,
Теджамаган — армонда.

Сохранить пот.

Суть в том.

Бережливая работа — это небрежная работа.

Домашнее животное — это марионетка.

Кто не знает ценности монеты, тот не знает ценности суммы.

Если вы едите курицу, вы едите одну,
Если вы съедите яйцо, вы съедите тысячу.

Будет много озер,
Будет потоп.

Будет много озер,
Если Томми останется, это будет пустыня.

Торта-торта есанг, той орттирасан,
Если вы едите овец, вы приобретете овец.

Отбелить яичный белок,
Желтый — сохранить.

Не заполняется просыпанным грунтом.

Плохо капать из разлива.

Думай о голоде в сытости,
Когда богат — нужен.

Он проматывает свою свадьбу, не найдя дома.

Мастер-охотник не стреляет в воробья.

Даже не давайте своему отцу конец чая.

Муравей собирает год —
Победа за верблюдом.

Если ты найдешь место,
Жена будет ткачихой.

Муж убивает, жена копит.

Пока не состаришься, сознание потеряешь.

Без старого не будет нового.

Если не патчить, то будет новый,
Янмин будет равным.

Старое хранит новое.

Хороший сын танцует имущество своего отца,
Плохой сын крадет имущество отца.Старое добро служит чистоте.

У мертвого узбека на коленях хлеб.

Если съешь утку, привяжи гуся.

Не люблю дрова для рубки дров.

Соберешь дрова — будут деньги,
Если вам нравится огонь, это будет пепел.

Десять лет, как сын женился,
Сорок лет приближаются к освобождению девушки.

Заброшенный дом — это заброшенный дом.

Стоит на твердой поверхности.

Девушка вдова, которая не может содержать,
Он делает шерсть, которую не может оставить себе.

Дом, который построила девушка, будет похож на мечеть.

Если ты съешь его, оно продлится сорок дней,
Разделать и съесть — на десять дней.

Если зима носит лето,
Где незнакомец разбогатеет.

Они теряют лето, не находя зимы.

Спинка, которая входит в горшок, в мешок не входит.

Сохраните черные деньги на черный день.

Коснулась рука — коснулся нож.

Если у вас жирные руки, потрите ими голову.

Он тщательно подсчитывает стоимость своего кошелька.

Ешьте рис каждый день,
Каждый день зажигайте огонь.

Знал счет свой — год сирота,
Он не знал своего счета — сирота до самой смерти.

Они теряют свои кошельки, не зная своего счета.

Внесите свой вклад в Холинг.

Скачать — Статьи об экономии и растрате

Скачать Статьи — Сборник статей об экономии и растратах

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 2
  1. Аноним

    Juda zoʻr

  2. Аноним

    ;-) :mrgreen: :idea:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: