Sabab, bahona va natija haqida maqollar to‘plami

Sabab, bahona va natija haqida maqollar to‘plami

Sabab, natija va bahona haqidagi maqollarni qabul qiling.

Ajal yetmay, chivin o‘lmas.

Ajali yetgan sichqon
Mushukka g‘amza qilar.

Alamzadaning tili zahar.

Alas-alasga o‘t kerak.

Aravani ot emas, arpa tortar.

Arazlagan bolaga osh totli.

Bermas qizning qalini ko‘p.

Besabab oyoqqa tikan kirmas.

Bir kunlikka ham ravot kerak,
Ming kunlikka ham.

Bola yig‘lamasa, ona sut bermas.

Borishda maqtanma, kelishda maqtan.

Boyagi-boyagi, boyxo‘janing tayog‘i.

Bug‘doyning borar joyi — tegirmon.

Bo‘ladigan ishning bo‘lgani yaxshi,
Uydagilarning tingani yaxshi.

Gul tufayli tikan suv ichar.

Gunohiga yarasha jazosi.

Daydiga ish — bahona.

Devor yiqilmay, handak to‘lmas.

El yursa, yung to‘zar.

It yeganini qusar.

It chopar, deb bit chopar.

Ichmas edim kosaning qaymog‘ini,
Zor bo‘ldim kubining ayroniga.

Ishni ko‘rib ustaga baho ber,
Ustani ko‘rib — shogirdiga.

Yig‘lagisi kelgan bola,
Otasining soqolini o‘ynar.

Karvon yo‘lda tuzalar.

Kamay — misdan, balg‘am — isdan.

Karnaychidan — bir puf.

Kelinning siri kelgan yerida bilinar.

Kemada kim borini chiqqanda bilasan.

Ko‘rganning till bildirar,
Kuyganning — dili.

Mol chiqasiga kelsa, egasi sababchi.

Molga balomat — boshga salomat.
Muz erisa, suv bo‘lar,
Suv sovisa, muz bo‘lar.

Nima solsang oshingga,
Shu chiqar qoshig‘ingga.

Nima eksang, shuni o‘rasan.

Non qiyshiq emas, bug‘doyi qiyshiq.

Odamdan — odam, hayvondan — hayvon.

Oyoq changi og‘izga kirar.

Oz oshga imdov yo‘q.

Oldim baloni, urdim baloga,
Chiqdi balosi, qoldim baloga.

Olma og‘ochidan ohs tushmas.

Olov so‘nsa, soviydi,
Giyoh so‘lsa, quriydi.

Osmon yig‘lamay, yer kulmas.

Osmon ola — yer ola.

Osmondan nam tushmasa, giyoh unmas.

Ot ag‘nasa, tuk qolar.

Ot oriqlasa, tuvaloq bo‘lar.

Ot tortishib ot tanir,
Er tortishib — el.

Otilmagan sopqon ham betga tegar, ham ketga.

Oxurga neni solsang, xurmachadan shuni olasan.

Pishgan ovqatning umri qisqa.

Pul bermas ma’raka buzar.

Pishak go‘shtga yetmasa — «puf sassiq».

Saboq mushkul bo‘lsa, o‘quvchini uyqu bosar.

Sovuqdan qo‘rqqan qishni yoqtirmas.

Sotmasning moli qimmat.

Sukut — alomati rizo.

Surnay chalishni bilmaganning ohangi ko‘p.

Termilgan qozon qaynamas,
Qaynasa ham quyilmas.

Termilganing tilanganing emasmi.

Tuya elakka qolganda oqsar.

Tuyasidan qo‘ng‘irog‘i qimmat.

Tug‘mas tovuqning tuxumi aziz.

To‘kilgan to‘lmas, yiqilgan to‘ymas.

Changakdagi go‘sht sassiq.

Sholining bahonasida kurmak suv ichar.

Egasi yo‘q mol — oldin topganniki.

Elak so‘ragan iyagini yer.

Er qo‘yar bo‘lsa, xotin yomon,
Xotin qo‘yar bo‘lsa, er yomon.

Erinchoqqa ish buyursang,
Senga aql o‘rgatar.

Ermagi yo‘q enasinikida sigir sog‘ar.

Et totligini qo‘ysa,
Men o‘g‘riligimni qo‘yardim.

Eshagi — bir tanga,
To‘qimi — ming tanga.

Eshagi — bir tanga,
Tushovi — o‘n tanga.

Eshagi yo‘qning tushovi yo‘q.

Eshagidan tushovi qimmat.

Eshakning yuki yengil bo‘lsa, yotag‘on bo‘lar.

Yutim bo‘lmasa, bitim bo‘lmas.

Yutqazgan o‘yinga to‘ymas,
Yiqilgan — kurashga.

O‘zi bir tanga,
To‘ni qirq tanga.

O‘zolmagan otga uzangi bahona.

O‘yin bilmagan xotinga
Uy torligi bahona.

O‘yin bilmaganga joy tor.

O‘rinsiz haqorat soqovni burro qilar.

O‘roqchining yomoni o‘roq tanlar.

O‘g‘ri itning quyrug‘i qisiq.

Qalin bergandan keyin
O‘lik kuyov ham tobutda yotmas.

Qarzdorning yolg‘oni cho‘ntagida bolalar.

Qarzdorning cho‘ntagi teshik.

Qaqillagan tovuq tug‘may qo‘ymas,
Guvillagan olov yonmay qo‘ymas.

Qizi borning nozi bor,
Qiyin ishning qimmati zo‘r.

Qimorboz boy berganda
Jamshidni yodlar,

Boy bo‘lganda — qochishni.

Qichigan yerdan qo‘l ketmas.
Qulunli biya ovulga sig‘mas.

Quruq supraga duo yo‘q,
Sendan menga davo yo‘q.

Quruq suyakni it g‘ajimas.

Qo‘y katta, qo‘zi kichik,
Echki sizga lozim emas.

Qo‘ling yetgan shoxning shaftolisi shirin.

Hasharchining bolasi
Tilla qoshiq o‘ynaydi.

Yuklab olish — Sabab, bahona va natija haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishSabab, bahona va natija haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Принимайте статьи о причине, следствии и оправдании.

Муха не умрет, пока не умрет.

Мертвая мышь
Кот фыркает.

Язык Аламзаде яд.

Увы-увы нужен огонь.

Телега возит ячмень, а не лошадь.

Суп сладкий для ребенка.

Девушка, которая не дает, слишком тупая.

Причина в том, что шипы не входят в ногу.

Мне нужен выходной,
Даже на тысячу дней.

Если ребенок не плачет, мать не будет давать молока.

Не хвались, когда идешь, хвались, когда приходишь.

Это палочка для мальчика.

Место назначения пшеницы – мельница.

Хорошо, когда есть работа,
Остальные члены семьи в порядке.

Из-за цветка колючка пьет воду.

Наказание за вину.

Работа Дайдиги — это оправдание.

Стена не рухнет, и ров не засыпется.

Если рука ходит, шерсть чистая.

Собаку тошнит от того, что она ест.

Это чопар, дэб бит чопар.

Я бы не стал пить сливки из чашки,
Я изо всех сил пытался разбить куб.

Оцените мастера, взглянув на работу,
Мастера видеть — к ученику.

Ребенок, который хочет плакать,
Он играет бороду своего отца.

Караван уже в пути.

Камай — из меди, мокрота — из исдана.

Из динамика — пых.

Тайна невесты известна, откуда она взялась.

Вы знаете, кто на борту.

Язык провидца означает,
Жжение — язык.

Когда дело доходит до товаров, причиной является владелец.

Мальга баломат — другое здоровье.
Когда растает лед, будет вода,
Когда вода остынет, будет лед.

Что бы ты не делал,
Положите это на ложку.

Что посеешь то и пожнешь.

Хлеб не кривится, пшеница крива.

От человека — человек, от животного — животное.

Пыль с ног попадает в рот.

Нет никакого облегчения для маленького супа.

Я взял воздушный шар, я ударил воздушный шар,
Это была катастрофа, я попал в беду.

Охс с яблони не падает.

Когда огонь гаснет, он остывает,
Когда кокаин высыхает, он высыхает.

Небо не будет плакать и земля не будет смеяться.

Будь небом — будь землей.

Если влага не будет падать с неба, кока не вырастет.

Если лошадь скачет, волосы останутся.

Когда лошадь худеет, она становится тувалаком.

Конь узнает ссору,
Земельный спор — рука.

Неразорвавшийся снаряд задел и лицо, и спину.

Что ни положишь в ясли, то и из пальмы возьмешь.

Жизнь приготовленной пищи коротка.

Кампания, которая не дает денег, портит кампанию.

Если кошка не достает до мяса – «слоеная вонь».

Если урок будет трудным, ученик заснет.

Не любит зиму, боится холода.

Товары, которые вы не продаете, дороги.

Молчание — это знак согласия.

У того, кто не умеет трубить в трубу, много голосов.

Вареный котел не кипит,
Не кипит.

Разве это не то, о чем вы просили.

Когда верблюд остается в решете.

Колокольчик из верблюда стоит дорого.

Яйцо бесплодной курицы дорого.

Разлитая ненасытная, падшая ненасытная.

Мясо в блюде вонючее.

Под предлогом риса строитель пьет воду.

Бесхозяйное имущество — это то, что он нашел раньше.

Процедите запрошенный подбородок.

Если муж кладет, жена плохая,
Если жена опускает его, муж плохой.

Если работать лениво,
Это научит вас мудрости.

Корову доит ее незамужняя мать.

Если мясо вкусное,
Я бы перестал воровать.

Осел — монетка,
Ткань — тысяча монет.

Осел — монетка,
Тушови — десять монет.

Нет падения осла.

Падение с осла стоит дорого.

Если ноша осла легкая, то это будет кровать.

Если я не выиграю, сделки не будет.

Ненасытный для игры, которую вы проиграли,
Падший — к бою.

Монета сама по себе
Сорок монет.Оправдание для необъезженной лошади.

Женщине, которая не знает игры
Нехватка жилья — это оправдание.

Место узкое для тех, кто не знает игры.

Неуместные оскорбления закапывают тупых.

Зло жнеца выбирает жнеца.

Хвост собаки вора искривлен.

После того, как дал густую
Мертвый жених тоже не лежит в гробу.

Дети в лежачем кармане должника.

Карман должника — дыра.

Вылупившаяся курица не родит,
Бушующий огонь не погаснет.

У дочери есть нос,
Цена труда велика.

Когда игрок проигрывает
Вспоминая Джамшида,

Когда богат — к побегу.

Зуд руки не проходит.
Рабское пиво в деревне не годится.

Нет намаза на сухую супру,
Нет никакого лекарства для меня от вас.

Сухая кость не кусает собаку.

Овца большая, барашек маленький,
Тебе не нужна коза.

Персик рога, которого вы достигаете, сладок.

ребенок Хашарчи
Тилла играет на ложке.

Скачать — Статьи о причине, оправдании и результате

Скачать Притчи — Сборник статей о причине, оправдании и следствии

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: