Ehtiyotkorlik va ehtiyotsizlik haqida maqollar to‘plami

Ehtiyotkorlik va ehtiyotsizlik haqida maqollar to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish.

Ehtiyotkorlik va ehtiyotsizlik hukmidagi maqollarni qabul qiling.

Avaylab so‘zla so‘zingni,
Devorning ham qulog‘i bor.

Avaylab uchmagan qush
Qanotidan ayrilar.

Avval otingni taqala,
Keyin yo‘l tarda.

Ayolning nozidan qo‘rq,
Ahmoqning — so‘zidan.

Ayiqni yo‘qlasang, tayoq ol.

Aytgan joyning zavqi bor,
Aytmagan joyning — xavfi.

Aytgan so‘zni yutib bo‘lmas.

Aytilmagan sir — dilingning siri.
Aytgan so‘ng sen — sirning asiri.

Aytilgan so‘z — otilgan o‘q.

Aytilmagan so‘zni ayttirib bo‘lar,
Aytilgan so‘zni qaytarib bo‘lmas.

Aytmas yerda og‘zingni tiy,
Mehmonga borganda — nafsingni.

Arab bor yerga qarab bor.

Arpa pishar, ishing tushar.

Asragan to‘qlini bo‘ri yemas.

Achchiq kelsa, aql ketar,
Aql kelsa — achchiq.

Achchiq o‘yin shirin turmushni buzar.

Balo ko‘zga ko‘rinmas,
Xato qo‘lga ilinmas.

Balo na yerda — oyoqning ostida.

Balo tegmasa, baloda ne ishing bor.

Balo xavfidan baloning o‘zi yaxshi.
Balodan avliyo ham qochar.

Berishda bir sana,
Olganda — ikki.

Bilak bir, barmoq boshqa.

Bilgandan bilmaganing ko‘p,
Ko‘rgandan — ko‘rmaganing.

Bilganing — bir to‘qqiz,
Bilmaganing — to‘qson to‘qqiz.

Bilganing daryo bo‘lsa,
Bilmaganing — dengiz.

Bir aldansang, yuz aldanasan.

Bir ko‘rdan qo‘rq,
Bir — kardan.

Bir ochga tegma,
Bir — yalang‘ochga.

Bir og‘izdan bol ham tomar, zahar ham.

Bir savat tuxumga bir tepki kifoya.

Bir charchaganga tegma,
Bir — och qolganga.

Bir yuzingni urushga qo‘y,
Bir yuzingni — yarashga.

Bir yangi uylangandan qo‘rq,
Bir — yangi boyigandan.

Bir o‘lganga tegma,
Bir — kuyganga.

Birovning aybini senga aytgan,
Sening aybingni ham birovga aytar.

Biyani ishlatsang, qulundan ayrilasan.

Bozor ko‘rgan echkidan qo‘rq.

Bol totli deb barmog‘ingni chaynama.

Bolani bola dema, pand yeysan.

Bolasini maqtagan onadan qo‘rq.

Bosar izing ko‘rib bos,
Orqa-olding bilib bos.

Bosh boshlar, oyoq tashlar.

Bosh yarasi tuzalsa ham,
Dil yarasi tuzalmas.

Boshga balo toshdan kelar.

Buqa shoxidan ilinar,
Odam — tilidan.

Bo‘ydoqning aqh — ikki ko‘zida.

Bo‘ri yo‘q dema, bo‘rk ostida,
Yov yo‘q dema, jar ostida.

Bo‘rini to‘q dema,
Dushmanni yo‘q dema.

Vasiqang kuydi — haqqing kuydi.

Vovvulagan it qopmas,
Hippakisidan qo‘rq.

Gap bir aytiladi,
Qilich bir chopiladi.

Gap buzov emizar,
Buzov kaltak yegizar.

Gapirganda o‘ylab gapir,
Yuzing shuvit bo‘lmasin.

Gupping qalin bo‘lsa ham, qishdan qo‘rq,
Do‘pping qalin bo‘lsa ham mushtdan qo‘rq.

Go‘sht suyaksiz bo‘lmas,
Sholi — kurmaksiz.

Dard kelar-u dard ketar,
Jon qadrini anglatar.

Dardi yo‘qning oldida
Boshim og‘ridi dema.

Dardsiz boshingni dardga solma.

Dasht bo‘risiz bo‘lmas,
El — o‘g‘risiz.

Devona ham xurjunini bir marta yo‘qotar.

Devor shohid so‘zingga,
Ehtiyot bo‘l o‘zingga.

Devorning ko‘zi bor,
Sarxolning — qulog‘i.

Devorning orqasida kishi bor.

Devorning sichqoni bor,
Sichqonning qulog‘i bor.

Dilning kaliti — til.

Dushmaning bitta bo‘lsa ham ehtiyot bo‘l.

Dushmaning kuya bo‘lsa ham, tuya bil.

Dushmaning mo‘r bo‘lsa,
Mo‘rdek hazar qil.

Dushmaning sichqoncha bo‘lsa ham,
Kuching arsloncha bo‘lsin.

Dushmaning uchta bo‘lsa,
Ikkitasi bilan do‘st tutin.

Dushmaning ikkita bo‘lsa,
Bittasi bilan do‘st tutin.

Dushmaningga kimxob kiygiz,
Do‘stingga — alak.

Dushmaningga shakar berib jonini ol.

Dushmanni kuchsiz dema,
Kuchim ko‘p uchsiz dema.

Dushmanning biri ham xatar.

Dushmanning sovg‘asidan qo‘rq,
Mug‘ambirning — navhasidan.

Do‘sting ham — til,
Dushmaning ham — til.

Do‘stingga do‘st bo‘l,
Dushmaningga — ziyrak.

Do‘stingga hazil qilma,
Oqibati urishdir.

Dushmaningning maqsadi
Ahvolingga kulishdir.

Do‘stingni do‘st bilma,
Do‘stingning ham do‘sti bor.

Do‘stning ko‘zi ayb ko‘rmas.

Yel ishi — sovurmoq,
Olov ishi — qovurmoq.

Yerdan topsang sanab ol,
Do‘st qilsang — sinab.

Yerni tepma joni bor,
Urib turgan qoni bor.

Yettining biri — ayyor.
Yettining biri — Xizr.

Yov yoqadan olar,
It — etakdan.

Yov ketsa ham, qilichingi zanglatma.

Yov sirini yov bilmas.

Yovga joningni bersang ham, siringni berma.

Yovga so‘zing chin aytma,
Chin aytsang ham, sir aytma.

Yoyilgan gap yig‘ilmas.

Yomon kunda yotib tin.

Yomonning sovunida kir yuvma.

Yondashmagin yomonga,
Ranging o‘xshar somonga.

Yotgan ilonga tegma.

Yotgan ilonning quyrug‘ini bosma.

Yoshingni oshir,
Daviatingni yashir.

Izzat tilasang, ko‘p dema,
Sihat tilasang, ko‘p yema.

Ikkov oldida bilib ayt,
Uchov oldida o‘ylab ayt.

Ilondan qo‘rqqan ola chilvirdan hatlamas.

Ilonni qo‘yinda saqlab bo‘lmas.

Ilonning bolasi — ilon,
Chayonning bolasi — chayon.

Ilonning zahri chiqar,
Tilning zahari chiqmas.

Ilonning zahri yomon,
Zolimning qahri yomon.

Ilonning suymas o‘ti
Inining og‘zida bitar.

Ilonning usti zar,
Ichi — zahar.

Indamasang, uyday balodan qutulasan.

Indamasdan ish chiqar.

It qopmas,
Ot tepmas dema.

Ich siringni otangga ham aytma.

Ichi qaltiroqdan qo‘rq,
Sirti yaltiroqdan qo‘rq.

Iching og‘risa, qarab ye.

Ishonmagin do‘stingga,
Somon tiqar po‘stingga.

Yig‘inga kirganda tilingni tiy,
U yog‘ini o‘zing bilasan.

Yo‘lda qo‘shilgan — do‘st bo‘lmas.

Yo‘li boshqaga yukingni qo‘shma.

Yo‘g‘ing topilguncha, bonngni yo‘qotma.

Karnaychidan oshnang bo‘lsa,
Qulog‘ingga paxta tiq.

Kasalingdan ilgari kafan tayyorla.

Kattaga tegma — yig‘larsan,
Kichikka tegma — uyalarsan.

Kafil bo‘lguncha, kafting bilan cho‘g‘ ushla.

Kafil bo‘lgan kafansiz ketar.

Keliningni qarg‘ama, o‘g‘lingga tegar,
Kuyovingni qarg‘ama, qizingga tegar.

Kiyimni yangiligidan saqla.

Obro‘ni — yoshlikdan.

Kirma sanamning uyiga,
Sanam solar o‘z kuyiga.

Kichkina yukka tuya tiz cho‘kar.

Kishi olasi ichida,
Yilqi olasi tashida.

Kishi yo‘q deb so‘zlama,
Og‘zing yomon o‘rganar.

Uy ovloq deb so‘zlama,
Yomon odam o‘rganar.

Kosibning yonidan bir quloch nari o‘tir.

Ko‘zing og‘risa, qo‘lingni tiy,
Tishing og‘risa — tilingni.

Ko‘kka tupurma, yuzingga tushar,
Noto‘g‘ri gapirma, boshingga tushar.

Ko‘ngilning qolishi — shishaning sinishi.

Ko‘ngling bilan eshit, quloq aldaydi,
Aqling bilan ko‘r, ko‘z aldaydi.

Ko‘p yomg‘ir yerni buzar,
Ko‘p gap elni buzar.

Ko‘pga kesak otma, ko‘muvsiz qolasan.

Ko‘r hassasini bir marta yo‘qotadi.

Ko‘rga tutqazma,
Karga eshittirma.

Ko‘rdim degan — ko‘p so‘z,
Ko‘rmadim degan — bir so‘z.

Ko‘rdim dedim, tutildim,
Ko‘rmadim dedim, qutuldim.

Kuzgi sovuqdan kun bo‘yi qoch.

Kuldan torn yopma.

Kulib boqqan odamdan qo‘rq,
Ochilib yoqqan havodan.

Kulma qo‘shningga,
Qaytib kelar boshingga.

Kun ko‘raman desang, erta tur.

Running ko‘zi bor,
Tunning — qulog‘i.

Kuchim bor deb kuchanma,
Kuchsiz seni qui etar.

Ko‘z dardi ko‘rinar,
Ko‘ngil dardi ko‘rinmas.

Ko‘z — nur uyasi,
Ko‘ngil — sir uyasi.

Ko‘za kunda sinmaydi,
Kunida sinar.

Ko‘ringanni do‘st bilma.

Ko‘rinib balo kelmaydi,
Baloning bari tilingdan.

Ko‘rinmas balo — oyoq ostida.

Ko‘rmagan yerning chuquri ko‘p.

Ko‘sani uyga kirgazma,
Tagini yerga tegizma.

Mayiz yesang, cho‘pi bor,
Olxo‘ri yesang, dumi bor.

Maqtanma g‘oz,
Hunaring oz.

Mevasini desang, gulini asra.

Men qilaman ikki,
Kelinim qiladi yetti.

Mol olsang, tanib ol,
Tanimasang, targ‘il ol.

Mol o‘g‘risidan qo‘rqma,
So‘z o‘g‘risidan qo‘rq.

Mungli ishing bo‘lmasa,
Bug‘li oshing tashlama.

Nonning ikki kunligini ye,
Go‘shtning — bir kunligini.

Obro‘ misqollab kelar,
Qadoqlab ketar.

Obro‘li obro‘yidan qo‘rqar,
Beobro‘ nimadan qo‘rqar.

Odam og‘zidan,
Mol bo‘g‘zidan osilar.

Odam tilidan topar,
Hayvon mo‘gizidan.

Odam shaytoni — odam.

Oyog‘idan qulagan turadi,
Og‘zidan qulagan turmaydi.

Oyda dog‘ bo‘lsa-bo‘lsin,
Kishida dog‘ bo‘lmasin.

Oldingga bir qarasang,
Orqangga o‘n qara.

Olmaning qiziliga ishonma,
Dushmanning — do‘stligiga.

Olov bilan o‘ynashsang,
Oqibati kuyarsan.

Olov — tilsiz yov.

Olovning tishi yo‘q,

Ho‘1-quruq bilan ishi yo‘q.

Orachiga olti musht.

Osmonga otgan toshing,
Qaytib tushib yorar boshing.

Ot ham berma,
Otingni ham ko‘rsatma.

Ota dushmani do‘st bo‘lmas.

Otang qozi bo‘lsa ham, gunohkor bo‘lma.

Otgan o‘qni qaytarib bo‘lmas.

Otingni ayasang, yo‘lga qarab yur.

Otingni yaxshi ko‘rsang, ayilini mahkam tort.

Ofat ko‘rmay desang, hushyor bo‘l.

Ochiq qozonga it tegar.

Ochni ishlatma,
To‘qni qimirlatma.

Ochning achchig‘i yomon.

Osh ham qarz, tosh ham.

Oshiqning ko‘zi ko‘r.

Oshkora do‘qdan qo‘rqma,
Yashirin tuhmatdan qo‘rq.

Oq itning ketidan oqsoq it.

Og‘zingni ochguncha ko‘zingni och.

Og‘zingni eshitib yur,
Nima deganingni bilasan.

Og‘iz — ayg‘oq, til — toyg‘oq.

Og‘izdan chiqqan gapning hazili yo‘q.

Og‘izlikka oldirma,
Oyoqlikka teptirma.

Past ko‘chadan piyoda o‘tma.

Pismiq, telba farq qilar,
Tinch oqqan suv g‘arq qilar.

Pichoqni avval o‘zingga ur,
Og‘rimasa birovga ur.

Poydevorning tagini ishla.

Pushaymon — so‘nggi dushman.

Rasamading yoningda bo‘lsa,
Oting yo‘lda qolmas.

Sanamay sakkiz dema,
O‘ylamay — o‘ttiz.

Sar bersang ber, sir berma.

Safar borsang, sarisin sina,
Sarisin sinamasang, barisin sina.

Safarga chiqsang, bilib chiq,
Yo‘l to‘ningni kiyib chiq.

Saqlangan sog‘,
Saqlanmaganning yuragi dog‘.

Saqlanganga balo yo‘q,
Saqlanmaganga davo yo‘q.

Saqlanmagan alp jardan qular.

Sevib olmasang ham, sinab ol.

Sekin yoqqan yomg‘irdan qo‘rq,
Kulib boqqan — hokimdan.

Sen birovni xo‘rlama,
Seni ham xo‘rlovchilar bor.

Sen bo‘rini ayasang,
Bo‘ri ceni talar.

Sen sinamasang, u sinar.

Sinagan yo‘lingdan qolma,
Sinamagan yo‘lingga borma.

Sinalmagan farishtadan
Sinalgan shayton yaxshi.

Sinamagan do‘stingga sir aytma.

Sinalmagan otning sirtidan o‘tma.

Sinamasa, er aldanur,
Saqlanmasa — el.

Sinamasdan yor qilma.

Sipohidan oshnang bo‘lsa,
Yoningda oyboltang bo‘lsin.

Sipohining boshi ko‘prikbo‘lsa ham, bosib o‘tma.

Sipohining to‘yiga borma,
Ahmoqning — uyiga.

Sir beruvchi bo‘lma,
Sir oluvchi bo‘l.

Sir boy berding — bosh boy berding.

Sir uchini so‘z ochar,
Sir ochgandan el qochar.

Sirni aytma do‘stingga,
Somon tiqar po‘stingga.

Sirni sukut saqlar.

Sitting sinsa ham, siringni berma.

Sirtlon sirini bermas.

Suv kelmay, band tashla.

Suvga suyanma, yovga sig‘inma.

Suvdan burun bo‘g‘ot sol.

Suvdan ilgari — to‘g‘on,
Balodan ilgari — sadaqa.

Suvning sekin oqqanidan qo‘rq,
Odamning yerga boqqanidan qo‘rq.

Suzag‘on sigirga yaqinlashma.

Sutdan og‘zi kuygan, qatiqni puflab ichar.

Tangri asragan to‘qlini bo‘ri yemas.

Tandir olsang, qoqib ol,
Xotin olsang, boqib ol.

Temirning kichigi ham — temir,
Sirning kichigi ham — sir.

Tepmas ot yo‘q,
Qopmas it yo‘q.

Teshik ko‘prikdan eshak o‘tmas.

Tikan bosgan qadamini bilib tashlar.

Tikanning ko‘zi bor,
Devorning qulog‘i bor.

Til — balo, tish — qal’a.

Til saqlagan sir saqlar.

Til saqlagan o‘ylanar,
Tildan ozgan boylanar.

Til — suyaksiz, tish — qal’a,
Til yomoni — bir balo.

Tilga tish — qal’a,
Ko‘zga — qosh.

Tildan toygan yig‘laydi,
Tilini tiygan gullaydi.

Tili uzun xashak yer,
Tili kalta yashab yer.

Tili uzunning umri qisqa.

Tiling bilan ko‘nglingni bir tut.

Tiling qisqa bo‘lsa,
Qo‘ling uzun bo‘ladi.

Tilingni botir qilma,
O‘zingni botil qilma.

Tilingni tiy, tishing sinmasin.

Tilini tiygan boshini qutqarar.

Tilning bo‘shi boshga yetar.

Tishginamdan roziman,
Og‘izginamning qal’asi.

Tilginamdan qo‘rqaman,
Boshginamnnig balosi.

Tom boshida kishi bor.

Tomiringni maqtama,
Yomon chiqsa qaytasan?

Tomog‘ingga qiltanoq ketsa,
Ayronni ham chaynab ichasan.

Tomchi tomib bo‘lguncha,
Daryo oqib bo‘ladi.

Noqobilga sir aytma,
Har tomonga yoyadi.

Topib oldim deb suyunma,
Tanigan olib qo‘yar.

Toqqa chiqsang, tovoningga qarab chiq.

Tog‘ qoyasi uxlamas.

Tuzoqdan bir marta qo‘rqqan qush,
Qirq yilgacha ayri yog‘ochga qo‘nmas.

Tutga chiqsang, po‘stiningni olib chiq.

Tushingni hazilkashga aytma.

Tuya ko‘rdingmi, yo‘q,
Biya ko‘rdingmi, yo‘q.

Tuyaga kishan sol-da,
Tavakkalni xudoga qil.

Uy siri — yopig‘lik qozon.

Uy o‘zimniki dema,
Uy orqasida kishi bor.

Uyda yotma, sel olar,
Tepada yotma, yel olar.

Uyda og‘zin yopmagan,
To‘yda birin topmagan.

Falokat oyoq ostida.

Falokat qosh-qovoq orasida.

Folga inonma, suvga suyanma.

Xavfing qaydan bo‘lsa, xataring shundan.

Xasni xor ko‘rma,
Ko‘zingga tushsa, ko‘r qilar.

Xotinni tanlab ol,
Gulni — hidlab.

Chirmandani qattiq urma,
Chirmanda ham teridan.

Xolajon, deb tegishma,
Baloga qolasan eridan.

Chopqirga ham tumor bor.

Chuqur qazisang, o‘z bo‘yingga o‘lchab qaz.

Cho‘lda qo‘yim bor dema,
Ko‘lda yerim bor dema.

Cho‘pni ko‘rsang,
Xizr bil.

Cho‘pni xo‘rlasang, ko‘zga ziyon,
Tishni xo‘rlasang — so‘zga.

Shakarli tilga ishonma.

Shivirlashgan uch bo‘lsa, sir yotmas.

Shirin gapga uchma,
Maqtaganni quchma.

Egasi ming poylasin,
O‘g‘ri bir poylasin.

Egasiz eshakni bo‘ri yer.

Er yanglishib qo‘lga tushar,
Qush yanglishib to‘rga tushar.

Eshigi yomonning to‘rida o‘tirma.

Yuvvoshdan yo‘g‘on chiqar,
Chiqsa ham yomon chiqar.

Yuvvoshning muguzi — ichida.

Yuzsiz kishiga yuzlanma.

Yurganda oyog‘ingni ehtiyot qil,
Gapirganda — tilingni.

Yalangoyoqning cho‘pdan xavfi bor.

Yalang‘ochni ursang, po‘stinli qochar.

Yalqov bilan anqov,
Dushman uchun katta ov.

Yantoqning yog‘i yo‘q,
Dushmanning — sog‘i.

Yaqindagini bo‘ri olmas.

O‘zbekka salom berdim,
O‘n tanga tovon berdim.

O‘zingga ehtiyot bo‘l,
Qo‘shningni o‘g‘ri tutma.

O‘zingga o‘zingni maqtagandan qo‘rq.

O‘zingdan yomon chiqmasin,
Yotdan yomon kelmasin.

O‘zingni bil, o‘zgani qo‘y.

O‘yin tubi o‘t bo‘lar.

O‘yindan o‘q chiqar.

O‘ylamay soyga tushdim,
Endi menga qir qayda.

O‘ynab aytsang ham, o‘ylab ayt.

O‘larmonning o‘zidan qo‘rqma, ko‘zidan qo‘rq.

O‘lgisi kelgan shaqal Iniga qarab uvillar.

O‘ng ko‘zing so‘l ko‘zingga soqchi bo‘lsin.

O‘ng qo‘ling bersin,
Chap qo‘ling bilmasin.

O‘nni ko‘r, birni ol.

O‘rtaga tushgandan o‘t ushlagan yaxshi.

O‘rtaga tushma, o‘rtanasan.

O‘t bilan o‘ynashgan yonar.

O‘g‘ri o‘g‘ri emas, mol egasi o‘g‘ri.

Qaytgan qo‘yga qashqir o‘ch.

Qaytib kelar eshigingni qattiq yopma.

Qamchi berma yaxshi bo‘lsa otingga,
Ishonmagin miltiq bilan xotinga.

Qizi bor qizi borga kulmasin,
O‘g‘li bor — o‘g‘li borga.

Qizi bor qisib gapirsin,
O‘g‘li bor — o‘ylab.

Qimorbozga do‘st bo‘lma,
Ko‘rgan yerda pul so‘rar.

Qorovulning uyqusi — o‘g‘rining chirog‘i.

Qurumsoqqa ishonsang, qo‘ldagidan ajraysan.

Qo‘l bilan berib, oyoq bilan yugurma.

Qo‘lni yuvsang kir ketar,
Aytib yuborsang — sir.

Qo‘rimtani qo‘zg‘atma.

Qo‘shning ko‘r bo‘lsa, ko‘zingni qis,
Dushmaning kar bo‘lsa, tilingni tiy.

Hazil bilan mazaxga yetibdi,
Mazax bilan do‘zaxga yetibdi.

Hazil, hazilning tagi zil.

Hazildan zil chiqar,
Zildan — zilzila.

Hiylasiz botir o‘zini yovga oldirar.

Hushyorliging — tinchliging.

Beg‘amliging — o‘lganing.

Hushyorlik — mustahkam qo‘rg‘on.

HushyorUk — umr posboni.

Hushyorni yov bosmas,
Yov bossa ham, dov bosmas.

Yuklab olish — Ehtiyotkorlik va ehtiyotsizlik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishEhtiyotkorlik va ehtiyotsizlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Примите приговоры осторожности и небрежности.

Будьте осторожны, что вы говорите,
У стены тоже есть уши.

Птица, которая не летает осторожно
Они теряют свои крылья.

Сначала подстригите свою лошадь,
Дальше дорога узкая.

Бойся женского флирта,
Со слов дурака.

Если вы пропустите медведя, получите палку.

Мне нравится место, которое ты говоришь,
Не говоря уже об опасности.

Вы не можете выиграть слово.

Негласный секрет — это секрет сделки.
Ведь вы пленник тайны.

Произнесенное слово — это выстрел.

Можно сказать несказанное слово,
Сказанное слово необратимо.

Держи рот на замке,
Когда вы посещаете — ваш аппетит.

Повсюду ищут арабы.

Ячмень созрел, дело сделано.

Волк не ест овец, которых держит.

Когда тебе больно, ты теряешь рассудок,
На ум приходит горький.

Горькая игра портит сладкую жизнь.

Мяч невидим,
Ошибка не может быть зафиксирована.

Мяча нигде нет.

Если мяч не касается, что вы делаете в мяче?

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.
Святой также спасается от чумы.

Дата выдачи,
На самом деле — два.

Одно запястье, один палец.

Больше, чем ты знаешь,
То, что вы видите, это то, чего вы не видите.

Знаешь — одна девятка,
То, что вы не знаете, это девяносто девять.

Если ты знаешь реку,
Чего ты не знаешь, так это моря.

Если вы обмануты, вы обмануты.

Бойся слепого,
Один — из снега.

Не трогай точку,
Один — голый.

И жидкость для полоскания рта, и яд.

Достаточно одной реакции на корзину с яйцами.

Не трогай уставшего,
Один — к голодному.

Положи свое лицо в бой,
Одно лицо — смириться.

Страх новобрачной,
Один — из вновь обогатившихся.

Не прикасайся к покойнику,
Один — к ожогу.

Я сказал тебе чья-то вина,
Он также расскажет кому-то о вашей вине.

Если вы используете пиво, вы теряете своего раба.

Бойтесь козла, которого видите на рынке.

Не жуйте палец, потому что шарик сладкий.

Не говори, детка, ешь панд.

Бойтесь матери, которая хвалит своего ребенка.

Видишь свои следы,
Нажмите назад и вперед.

Голова вверх, ноги вверх.

Даже если рана на голове заживет,
Язвы на языке не заживают.

Еще один мяч вылетает из камня.

Повешенный на бычьем роге,
Человек — с языка.

Ах холостяка в обоих глазах.

Не говори волкам «нет» под капюшоном,
Скажи нет врагу, под банкой.

Не называй волка темным,
Не говори врагу нет.

Васиканг сгорел — твое право сгорело.

Лающая собака не лает,
Бойтесь хиппи.

Он сказал, что
Меч наносится один раз.

Теленок сосет,
Теленок ест суку.

Говорите вдумчиво, когда говорите,
Не позволяй своему лицу быть шувит.

Хоть гуппи густа, но зимы боится,
Доуп боится бить, даже если он толстый.

Мясо не без костей,
Рис — без закваски.

Больно, больно,
Джон означает достоинство.

Перед лицом боли
Не говори, что у меня болит голова.

Не позволяйте голове болеть без боли.

Без степных волков жить нельзя,
Эль вор.

Девона также однажды теряет свою сумочку.

Свидетель стены,
Будьте осторожны с собой.

У стены есть глаз,
Ухо Сархола.

За стеной кто-то есть.

На стене мышь,
У мыши есть уши.

Клавиша разведения — тиль.

Будьте осторожны, даже если враг один.

Даже если враг мотылек, знай верблюда.

Если враг труба,
Будь осторожен.Даже если враг мышь,
Пусть твоя сила будет как лев.

Если у врага три,
Подружитесь с обоими.

Если врагов двое,
Подружись с одним.

Надень плащ врага,
Вашему другу — алак.

Забери свою жизнь, дав сахар своему врагу.

Не называй врага слабым,
Не говори, что моя сила слишком бесконечна.

Один из врагов также представляет угрозу.

Бойся дара врага,
Из примечания рассказчика.

Твой друг — это тоже язык,
Враг — это тоже язык.

Будь другом другу,
Ваш враг начеку.

Не шути с другом,
Результат — побои.

Цель врага
Это смех над вашей ситуацией.

Не знай своего друга как друга,
У твоего друга тоже есть друг.

Глаз друга не видит вины.

Работа ветра — дуть,
Задача огня — поджарить.

Если найдёшь на земле, считай,
Если подружитесь — попробуйте.

Есть душа, которая пинает землю,
Бьется кровь.

Один из семи хитрый.
Один из семи — Хизр.

Зверь берет ошейник,
Собака из юбки.

Даже если зверь ушел, не ржавей меч.

Охотник не знает тайны охотника.

Даже если ты отдашь свою жизнь на волю, не выдавай свою тайну.

Не говори правду,
Даже если говоришь правду, не рассказывай секрет.

Распространяемые слухи не накапливаются.

Ложись в плохой день.

Не умываться мылом зла.

Не приближайся ко злу,
Цвет похож на соломенный.

Не трогайте лежащую змею.

Не давите на хвост лежащей змеи.

Увеличь свой возраст,
Скройте свое приглашение.

Если просишь славы, не говори много,
Если хочешь здоровья, ешь много.

Скажи это сознательно перед вами обоими,
Думай прежде чем говоришь.

Человек, который боится змей, не будет прыгать со змеи.

Змею нельзя держать в овчарне.

Дитя змея есть змей,
Детеныш скорпиона — это скорпион.

Выходит змеиный яд,
Яд с языка не выходит.

Змеиный яд злой,
Гнев угнетателя — зло.

Нелюбимый огонь змеи
Он заканчивается во рту его брата.

Кости на змее,
Внутри — яд.

Если вы этого не сделаете, вы избавитесь от неприятностей дома.

Работайте в тишине.

Собака не лает,
От теpмас дема.

Даже не рассказывай отцу свой секрет.

Страх перед дрожью,
Боится поверхностных бликов.

Если у вас болит живот, смотрите и ешьте.

Не доверяй своему другу,
Соломинка для вашей кожи.

Держи язык за зубами, когда входишь на собрание,
Вы сами знаете этот жир.

Добавил по пути — нет друзей.

Не делите свою ношу с другими.

Не теряй бонн, пока не найдешь жир.

Если у вас есть динамик,
Положите вату в ухо.

Приготовьте саван до болезни.

Не трогай большую — заплачешь
Чуть прикоснешься — тебе стыдно.

Держите уголь ладонью, пока не станете гарантом.

Гарант уходит без савана.

Прокляни свою невестку, коснись своего сына,
Не проклинай зятя, тронь дочь.

Держите одежду свежей.

Репутация — от молодости.

Войдите в дом идола,
Я буду петь под свою дудку.

Верблюд стоит на коленях на небольшом грузе.

В человеческом теле,
Тоска лежит на скалах.

Не говори никому,
Твой рот плохо учится.

Не говорите, что охотитесь за домом,
Плохой парень учится.

Сядьте в нескольких шагах от мясника.

Если глаза болят, сдержи руку,
Если болят зубы — язык.

Не плюй в небо, оно упадет тебе на лицо,
Не поймите меня неправильно, это ударит вас по голове.

Разочарование — это разбитое стекло.

Услышь сердцем, обман,
Слепой своим разумом, обманчивый.

Слишком много дождя разрушает землю,
Слишком много разговоров портят руку.Не режь слишком много, тебя похоронят.

Слепой однажды теряет трость.

С завязанными глазами,
Не говори вороне.

Я сказал, что видел — много слов,
Не видел — это слово.

Я сказал, что видел, меня поймали,
Я сказал, что не видел его, я избавился от него.

Избегайте осеннего холода весь день.

Не крути станок из золы.

Бойтесь того, кто смеется,
С открытого воздуха.

Смеяться над ближним,
Возвращаясь к вашей голове.

Вставай рано, если хочешь увидеть солнце.

У бега есть глаза,
Ночь — это ухо.

Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.
Слабые покинут вас.

Появляется боль в глазах,
Нет никаких признаков сердечной боли.

Глаз — световая розетка,
Сердце — это гнездо тайн.

Баночка за день не разобьется,
Кунида синар.

Не знаю, как выглядит друг.

Видно не беда,
Мяч все с языка.

Невидимый выпускной — под ногами.

В земле много ям, которых ты не видел.

Не пускай чашу в дом,
Не касайтесь пола.

Если ты ешь изюм, у тебя есть отбивная,
Если вы едите сливу, у нее есть хвост.

Хвастливый гусь,
Твое ремесло маленькое.

Спаси плод, спаси цветок.

я делаю два,
Моя невеста делает семь.

Если вы получаете товар, познакомьтесь с ним,
Если вы его не знаете, сделайте перерыв.

Не бойся вора,
Бойтесь слова вор.

Если у тебя нет унылой работы,
Не добавляйте пар.

Съешь две буханки хлеба,
Мясо — сутки.

Репутация пригодится,
Он будет упакован.

Страх престижа,
Чего боится Беобро?

Из уст человека,
Крупный рогатый скот свисает с горла.

Находит на человеческом языке,
Из рога животного.

Дьявол человека есть человек.

Он падает с ног,
Изо рта не выпадает.

Есть ли пятно на луне,
Пусть на лице не останется пятна.

Если смотреть вперед,
Оглянитесь назад десять.

Не верь яблочному красному,
К дружбе врага.

Если ты играешь с огнем,
В результате вы сгораете.

Огонь — безъязыкий зверь.

У огня нет зубов,

Это не имеет ничего общего с Ho‘1-dry.

Шесть кулаков посередине.

Камень, брошенный в небо,
Повернитесь и начните трещать.

Даже коня не давай,
Не показывай даже своего имени.

Отец не будет другом врагу.

Даже если твой отец судья, не греши.

Произведенный выстрел необратим.

Если вы пощадите свою лошадь, идите к дороге.

Если вы любите свою лошадь, тяните ее покрепче.

Если хотите избежать катастрофы, будьте бдительны.

Собака касается открытого горшка.

Не голодай,
Не трясите течение.

Голод это плохо.

Суп — это и долг, и камень.

Любовник слеп.

Не бойся явных угроз,
Бойтесь тайной клеветы.

Хромая собака после белой собаки.

Открывайте глаза, пока не откроете рот.

Держи рот на замке,
Вы знаете, что вы имеете в виду.

Рот – шпион, язык – копыто.

В устной речи нет шуток.

Не бриться,
Не наступать на ногу.

Не переходите узкую улицу пешком.

Писмик сумасшедший,
Спокойная текущая вода тонет.

Ударь себя сначала ножом,
Если не больно, ударь кого-нибудь.

Обработайте нижнюю часть фундамента.

Сожаление — последний враг.

Если Расамадинг рядом с тобой,
Ваша лошадь не останется на дороге.

Не считай до восьми,
Навскидку — тридцать.

Плевать, плевать.

Если отправишься в путешествие, попробуй зарисин,
Сарисин синамасанг, барисин сина.

Путешествуя, узнай,
Носите дорожную тунику.

Спасенное здоровье,
Сердце неспасенного — пятно.

Нет ничего плохого в том, чтобы спастись,
Нет лекарства для неспасенных.

Неспасенный альпийский утес рушится.

Даже если ты меня не любишь,попытайся

Боясь медленного дождя,
Смеющийся — от губернатора.

Ты никого не оскорбляй,
Есть и те, кто оскорбляет вас.

Если пощадишь волка,
Волк тебя ограбит.

Если не пытаешься, попробуй.

Не иди так, как пытался,
Не идите так, как вы не пробовали.

От непроверенного ангела
Проверенный дьявол хорош.

Не рассказывай секрет другу, которого не пробовал.

Не пересекайте поверхность непроверенной лошади.

Синамаса, эр алданур,
Если не сохранился — рука.

Не помогайте, не попробовав.

Если ты солдат,
Хорошо тебе провести время.

Не переходи, даже если во главе армии стоит мост.

Не ходи на свадьбу Сипохи,
В дом дурака.

Не будь загадкой,
Будьте хранителем тайн.

Ты потерял секрет — ты потерял голову.

Он раскрывает тайну,
Он убегает, когда раскрывает секрет.

Не рассказывай секрета другу,
Соломинка для вашей кожи.

Он хранит тайну в тайне.

Сидя sinsa da, не выдавай свой секрет.

Сиртлон не выдает секрета.

Будьте заняты, прежде чем вода придет.

Не опирайтесь на воду, не поклоняйтесь дикой природе.

Остерегайтесь воды.

Перед водой — плотина,
Перед балом — благотворительность.

Бойтесь медленного потока воды,
Страх человека, смотрящего в землю.

Не приближайтесь к сузагонской корове.

Он пьет молоко с жжением и затяжками йогурта.

Волк не ест овец, которых держит Бог.

Если у тебя есть печь, сломай ее,
Если у тебя есть жена, позаботься о ней.

Даже самый маленький кусок железа есть железо,
Даже самая маленькая тайна остается тайной.

Нет лошади, чтобы скакать,
Бродячей собаки нет.

Дыра не позволяет ослику перейти мост.

Они узнают ступеньку, на которую нажал шип.

У шипа есть глаза,
У стены есть ухо.

Язык — шар, зуб — крепость.

Язык хранит тайну.

Мысли, которые держат язык,
Язык тоньше.

Язык — без костей, зуб — замок,
Язык плохой — выпускной.

Зубы языка — замок,
Брови.

Устал плакать,
Тот, кто сдерживает свой язык, расцветает.

На языке длинное гашишное место,
Язык недолговечен.

Чем длиннее язык, тем короче продолжительность жизни.

Держи свое сердце языком.

Если язык короткий,
Твоя рука будет длинной.

Не опускай язык,
Не обманывайте себя.

Держи язык, не ломай зубы.

Тот, кто сдерживает свой язык, спасает свою голову.

Пустота языка достигает головы.

Я согласен с моими зубами,
Замок моего рта.

Я боюсь своего языка,
Boshginamnnig balosi.

На крыше кто-то есть.

Хвалите свою вену,
Ты вернешься, если все будет плохо?

Если он застрянет у вас в горле,
Вы также жуете и пьете железо.

Пока капля не упадет,
Река течет.

Не рассказывай некомпетентным секрет,
Распространяется повсюду.

Не радуйся, что я нашел это,
Знакомый берет.

Когда лезешь, смотри на пятки.

Камень не спит.

Птица, которая когда-то боялась ловушки,
На отдельное дерево лет сорок не сядет.

Если тебя поймают, сними с себя кожу.

Не рассказывай свою мечту шутнику.

Вы видели верблюда, нет,
Вы видели Бию, нет.

Наденьте на верблюда наручники,
Рискуйте перед Богом.

Секрет дома — закрытый котел.

Не говори, что дом мой,
За домом кто-то есть.

Не спать дома, наводнения,
Не ложись наверху, дует ветер.

Он дома не держал рот на замке,
На свадьбе не нашел.

Катастрофа под ногами.

Беда между бровями.

Не верьте фольге, не надейтесь на воду.

Где опасность, там опасность.

Не презирай Хасни,
Если он попадется вам на глаза, он ослепит вас.

Выбери жену,
Роза — запах.

Не попади на гумно,Кожа тоже в шкафу.

Не трогай эту тетю,
У вас будут проблемы с мужем.

У бегуна тоже опухоль.

Если вы копаете глубоко, измерьте себя.

Не говори, что у меня есть овца в пустыне,
Не говори, что у меня есть место на озере.

Если ты увидишь соломинку,
Знай Хизр.

Если оскорбишь соломинку, повредишь глаза,
Если скрежещешь зубами — к слову.

Не верьте слащавому языку.

Если будет три шепота, секрет не солжет.

Не говори сладко,
Не принимайте похвалу.

Пусть хозяином будет тысяча,
Пусть вор будет сталкером.

Бесхозный ослиный волчий край.

Земля поймана по ошибке,
Птица случайно попадает в сеть.

Не сиди в сетях зла.

Вырваться из гущи,
Даже если выйдет, будет плохо.

Рог Юваша находится внутри.

Не встречайтесь с безликим человеком.

Берегите ноги при ходьбе,
Говорить — своим языком.

Босиком рискуют попасть под палки.

Если ударить голышом, руна убежит.

Ленивый,
Отличная охота на врага.

В сковороде нет масла,
Молоко врага.

Волк не возьмет следующего.

Я поздоровался с узбеком,
Я заплатил десять монет.

Береги себя,
Не кради своего ближнего.

Не бойтесь хвалить себя.

Не будь плохим,
Не поймите меня неправильно.

Познай себя, оставь других.

Внизу игры будет трава.

Стреляйте из игры.

Не думая, я упал в тень,
Сейчас моя очередь.

Даже если вы играете, говорите об этом вдумчиво.

Не бойся жертвы, бойся его глаз.

Лиса, которая хотела умереть, завыла на Ини.

Пусть ваш правый глаз охраняет ваш левый глаз.

Дай мне свою правую руку,
Пусть твоя левая рука не знает.

Видишь десять, возьми один.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Не входи, ты посередине.

Игра с огнем ожогов.

Вор не вор, собственник имущества — вор.

Волк мстит вернувшейся овце.

Не закрывайте плотно дверь, когда вернетесь.

Если кнут хорош для лошади,
Не доверяй своей жене оружие.

Не позволяй своей дочери смеяться над тобой,
У него есть сын — у него есть сын.

Пусть у нее будет дочь,
У него есть сын — думаю.

Не дружи с игроком,
Просит деньги везде, где видит.

Сон стражника — светильник вора.

Если вы верите в сухость, вы ее потеряете.

Не бегайте руками и ногами.

Если помыть руки, белье уйдет,
Вот что, это загадка.

Не провоцируй меня.

Если твой ближний слеп, сузь глаза,
Если враг глух, сдержи свой язык.

Он пошутил с юмором,
Он достиг ада с насмешкой.

Юмор – это корень юмора.

Из юмора,
Зилдан — землетрясение.

Беспомощный герой обманывает самого себя.

Ваша бдительность — ваш покой.

Безразличие — это смерть.

Бдительность – это твердыня.

ХушёрУк – хранительница жизни.

Бдительный не угнетает,
Даже если противник атакует, он не будет атаковать.

Скачать — Статьи об осторожности и беспечности

Скачать Притчи — Сборник статей об осторожности и беспечности

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: