Ahillik va noahillik haqida maqollar to‘plami

Ahillik va noahillik haqida maqollar to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, yuklab oling va zavqlaning!

Ahillik va noahillik hukmidagi maqollarni qabul qiling.

Ayrilmas qo‘shningga uyatli so‘z aytma.

Aytishsang so‘z chiqadi,
Turtishsang — ko‘z.

Arg‘amchiga qil quvvat.

Anil ishlasang, ish unar,
Har mushkul oson bo‘lar.

Anil oila — baxtli,
Noahil oila — vaqtli.

Ahillikda ish bitar,
Ish bitsa ham, qish bitar.

Baraka — inoqlikda,
Boqiylik — quvnoqlikda.

Baraka — tejamlikda,
Yutuq — ahillikda.

Bel bilan bilak biriksa, ish bitar.

Bemaslahat ishning buzarmoni ko‘p.

Besh barmoq yig‘ilsa, musht bo‘lar.

Besh qo‘lim past-u baland,
Beshovi asal-u qand.

Bir bosh — balo bosh,
Ikki bosh — mardona bosh.

Boylik boylik emas,
Ahillik — boylik.

Bolta sopidan o‘zmas,
Yigit — to‘pidan.

Bugun — sizdan, ertaga — bizdan.

Bo‘likchilik tushgan elda
Bukri o‘g‘il tug‘ilar.

Bo‘ri bo‘rini yormas.

Bo‘ri bo‘rini saqlar.

Davlat — og‘iz birlikda.

Dasturxon ustida dushman ham do‘st ko‘rinar.

Dehqon makkasidan kechsa ham,
Chumchuqlar o‘zaro kelisholmas.

Donxonada sichqon chiqisholmas.

Do‘sting bilan dildosh bo‘l,
Qilar ishiga qo‘ldosh bo‘l.

Yer tovsiz bo‘lmas,
El — dovsiz.

Yetti bojani bir bo‘ri yer.

Yov chopsa, qo‘shilib chop.

Yolg‘iz aql o‘zi yaxshi,
Ikki bo‘lsa, yana yaxshi.

Yortini yorib yeyish — totuvlik nishonasi.

Janjalli uy — azobli go‘r.

Zarb bilan suv bo‘linmas,
O‘t bilan suv kelishmas.

Zulm xo‘rlanganni birlashtirar.

Ikki ovsinning kavushi
Kavshandozda ham chandishar.

Ikki sichqon urishdi,
Bizga don tushdi.

Ikki shunqor urishsa,
Bir qarg‘aga yem tushar.

Ikki yaxshi urishsa,
O‘zgalarga yem bo‘lar.

Ikki qo‘chqor kallasi bir qozonda qaynamas.

Inoqlik jon kiritar.

Niyat buzilsa, jon ketar.

It yig‘ini birikmas.

Ittifoq bitar, noittifoq yitar.

Yirtiq uyni tomchi yer,
Og‘asiz emi qamchi yer.

Yo‘ldoshi ko‘pning qoidoshi ko‘p.

Kemaga tushganning joni bir.

Keng kengashib yirtilar,
Tor — tortishib.

Ko‘mak bo‘lsa har ishga,
Bitadi qolmay qishga.

Ko‘maklashgan ish bitar.

Ko‘p og‘iz bir bo‘lsa,
Bir og‘iz yengilar.

Ko‘p to‘kilsa, ko‘l bo‘lar,
Ko‘p biriksa, el bo‘lar.

Ko‘paylashgan quda otlantirar.

Mayizni bo‘lib yesa, qirq kishiga yetar.

Maslahat — zardan qimmat.

Ovul boshqa, tilak bir,
Barmoq boshqa, bilak bir.

Ovul iti ola bo‘lsa-da,
Bo‘ri kelganda birlashar.

Ovul iti talashar,
Bo‘ri kelsa, yarashar.

Ovuli boshqa oldirmas,
Ovuling seni qoldirmas.

Ovulingdan olg‘ir chiqsa oting o‘zar,
Ovulingdan yomon chiqsa eling to‘zar.

Ovulni olalik buzar,
Orani qoralik buzar.

Oila anil bo‘lsa,
Omad o‘z oyog‘i bilan kelar.

Olti o‘g‘ri bir bo‘lsa,
Bir to‘g‘rini egadi.

Oltovlon ola bo‘lsa,
Og‘zidagini oldirar,
To‘rtovlon tugal bo‘lsa,
Tepadagini endirar.

Ot ayiling mahkam bo‘lsa,
Oting tuvlab ne qilar.

Og‘a-ining qobil bo‘lsa,
Eling tuvlab ne qilar.

Otasi achchiq olma yesa,
O‘g‘lining tishi qamashar.

Oti birning joni bir.

Og‘a-ini totuv bo‘lsa, ot ko‘p,
Opa-singil totuv bo‘lsa, osh ko‘p.

Og‘a-ini totuv bo‘lsa,
Tog‘ni talqon qilar.
Opa-singil totuv bo‘lsa,
Uyni bo‘ston qilar.

Og‘a-ini talashsa,
Yov chopganda yarashar.

Og‘ayni biriksa, bosh ko‘payar,
Ovsin biriksa, osh ko‘payar.

Sakkizdan — zakot,
O‘n oltidan — hayrot.

Sendan harakat, mendan barakat.

Serdaraxt qishloqni sel olmas.

Serjanjal uyda baraka yo‘q.

Sichqon, mushuk do‘st bo‘lsa,
Omborni xudo urar.

Suv birlashsa daryo bo‘lar,
El birlashsa — olomon.

Suvsizlikdan baliq o‘lsa, daryoga nima g‘am.

Suyanishgan yiqilmas.

Tayoqqa suyanib oyoq tolmas,
Oyoqqa suyanib tayoq toymas.

Talashgan yerda tariq bitmas.

Tanasi boshqa dard bilmas,
Uyi boshqa g‘am bilmas.

Tani boshqaning joni boshqa.

Tari(q)ga sherik — bariga sherik.

Tarqoqh el bo‘lsa, dushmanga o‘q bo‘lar.

Tegra-toshing yov bo‘lsa ham,
Uying ichi sov bo‘lsin.

Til boshqa-yu tilak bir,
Yuz boshqa-yu yurak bir.

Tiriklikda siylashgan yaxshi,
G‘ariblikda — munglashgan.

Tiriklikning kuchi — birlikda.

Tomosha — tandir boshida.

Tomoshani jar ko‘chada ko‘r.

Tor tortishib yiqilar,
Keng — kengashib.

Torga — tor dunyo,
Kengga — keng dunyo.

Totuv turmush — uzoq umr.

Totuvlik — baxt,
Totuvsizlik — qulagan taxt.

Totuvning tani bir.
Tulum o‘zbekning tubi bir.

To‘dadan ajragan to‘rga tushar.

To‘zigan g‘ozni to‘plangan qarg‘a olar.

U ko‘z bu ko‘zga do‘st emas.

Uv uvga suyav,
Chiy chiyga suyav.

Uyda rohati yo‘qning Ishda unumi yo‘q.

Uyda qolgan bilan yuk ortishma.

Uyida salobati yo‘qning
Tuzda farog‘ati yo‘q.

Uyingni yov talasa,
Sen ham qo‘shilib tala.

Urishgani o‘g‘ling bo‘lsin,
Kelishgani — kelining.

Urishmoq itga yaxshi.

Uch bor yerda kuch bor.

Uch kishi bilgan sirni
Yuz kishi bilar.

Uch kishi bir bo‘lsa,
Biri — Xizir.

Uyurli qo‘ydan bo‘ri ham qo‘rqar.

Xirmoni birning shamoli bir.

Xon bir bo‘lsa, el tuzalar,
Ikki bo‘lsa, yurt buzilar.

Xotin boshlagandan to‘y bo‘lmas.

Xotin yettiga chiqsa,
Yetti uyning kalitini ola chiqar.

Xotin ko‘p bo‘lsa,
Cho‘michni it yalaydi.

Xotining ahil bo‘lsin,
O‘tining quruq bo‘lsin.

Cho‘pon ko‘p bo‘lsa,
Qo‘y harom o‘lar.

Sheriging yomon bo‘lsa, sharmandasan.

Sheriklashib ishlaganning yuragi sherday bo‘lar.

Sherikli oshni it ichmas.

Egachi-singil inoqligi —
Oilaning quvnoqligi.

Elga el qo‘shilsa — davlat,
Eldan el ketsa — mehnat.

Elga el qo‘shilsa — el boyligi.

Elni ixtilof buzar,
Dilni — iztirob.

Er ko‘p bo‘lsa, o‘tin yo‘q,
Xotin ko‘p bo‘lsa — suv.

Etni tirnoqdan ajratib bo‘lmas,
Sevgan xotinni — erdan.

Yalanishgan ochiqmas,
Suyanishgan yiqilmas.

Yaxshi qarashadi,
Yomon talashadi.

O‘lib yeguncha, bo‘lib ye.

Qadr bilgan qarindosh
Mard bo‘lishga ko‘ndirar.

Er boshiga ish tushsa,
Suyab otga mindirar.

Qayrag‘och qalin bo‘lsa, yomg‘ir o‘tmas,
Og‘a-ini totuv bo‘lsa, xo‘rlik yetmas.

Qal’a ichidan olinar.

Qars ikki qo‘ldan chiqar.

Qarg‘a qarg‘aning ko‘zini cho‘qimas.

Qassob ko‘p bo‘lsa, qo‘y harom o‘lar.

Qatordan qolgimcha, xatardan qol.

Qirqishganlar qirqilar.

Qovun ichidan iriydi.

Quloq eshitsa, ko‘ngil bilinar.

Qulog‘ing eshitsa, ko‘zing o‘pkalar.

Qum yig‘ilib, tosh bo‘lmas,
Qul yig‘ilib, bosh bo‘lmas.

Qo‘l qo‘lni yuvar,
Ikki qo‘l — yuzni.

Qo‘llashib ko‘targan yuk yengil.

Qur bo‘lmasa, qut bo‘lmas.

Qur ketdi — qut ketdi.

G‘arib kuniga g‘arib yaraydi.

«Ha» degan tuyaga madad.

«Ha» degan xalqqa madad.

Hamjihatlik — davlat,
Yolg‘izlik — kulfat.

Har butaga o‘t tushsa,
O‘zi kuyib, o‘zi yonar.

Hasan aka quysin,
Qo‘chqor aka ichsin.

Hashar bilan bitmay qolgan ish bitar,
Mensimagan o‘z oyog‘idan yitar.

Hikmat — birlikda.

«Horma» degan holga quvvat,
«Bor bo‘l» degan belga quvvat.

Hulkar bilan tarozi,
Bir-biridan norozi.

Yuklab olish — Ahillik va noahillik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishAhillik va noahillik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Примите пословицы на суд ахил и не-ахил.

Не говори позорного слова своему неразлучному ближнему.

Если вы говорите, слово выходит,
Если надавить — глаз.

Придайте сил веревке.

Если ты работаешь, ты работаешь,
Любая трудность будет легкой.

Семья Анил — счастливая,
Семья Ноахил — вне времени.

Работа в гармонии заканчивается,
Даже если работа закончена, зима закончилась.

Барака — в единстве,
Вечность в радости.

Барака – в бережливости,
Успех в гармонии.

Если талия и запястья соединены, дело сделано.

Много спойлеров недобросовестной работы.

Если собрать пять пальцев, будет кулак.

Мои пять рук низкие и высокие,
Бешови мёд-у сахар.

Одна голова — выпускная голова,
Две головы — храбрая голова.

Богатство не богатство,
Гармония – это богатство.

Не сломай рукоять топора,
Парень с мяча.

Сегодня — от вас, завтра — от нас.

В руке разделения
Толстяк родился.

Волк волка не рвет.

Волк спасает волка.

Государство находится в устном единстве.

Враг на столе тоже выглядит дружелюбно.

Даже если фермер потеряет свою кукурузу,
Воробьи не могут ужиться.

Мыши не могут выбраться из сарая.

Подружись с другом,
Поддерживайте то, что вы делаете.

Земля не будет пустой,
Эль — довсиз.

Волк съедает семь божей.

Если враг бежит, бегите вместе.

Только разум хорош,
Два лучше.

Съесть половину — знак мира.

Сварливый дом — истерзанная могила.

Вода неделима татуировкой,
Огонь и вода не согласны.

Угнетение объединяет угнетенных.

Каблук двух овс
Кавшандоз тоже известен.

Две мыши попали,
Зерно упало на нас.

Если два шункера попали,
Ворона ловит наживку.

Если двое хорошо бьют,
Это будет кормом для других.

Две бараньи головы в одном котле не варятся.

Единство приносит жизнь.

Когда намерение нарушается, душа умирает.

Собака не собирается.

Альянсу конец, союзу конец.

Разорванный дом падает на землю,
Взбить землю без брата.

Есть много правил для многих компаньонов.

Душа того, кто на борту, одна.

Они распахнулись настежь,
Узкий — спорить.

Если у вас есть поддержка,
Зима закончилась.

Вспомогательная работа окончена.

Если несколько ртов — один,
Один рот выигрывает.

Если много разольется, будет озеро,
Если скопится много, будет рука.

Оно умножается и умножается.

Если он съест изюм, его хватит на сорок человек.

Совет — дороже золота.

Деревня разная, желание одно,
Один палец, одно запястье.

Хотя я могу завести деревенскую собаку,
Они объединятся, когда придет волк.

Овул дог талашар,
Когда приходит волк, он подходит.

Овули больше не бреет,
Ваша деревня не покинет вас.

Если ты выйдешь из своей деревни, застрели свою лошадь,
Если что-то плохое выйдет из вашей деревни, ваша рука будет чиста.

Возьмем деревню,
Соотношение нарушает чернота.

Если семья аниль,
Удача приходит сама собой.

Если шесть воров один,
Он имеет право.

Если вы можете получить золото,
Он бреет рот,
Когда квартет будет готов,
Он опускает верх.

Если твоя лошадь тугая,
Что делает ваша лошадь?

Если твой брат сможет,
Что делает твоя рука?

Его отец съел горькое яблоко,
Зубы сына стиснуты.

Лошадь — это душа человека.

Если брат спокоен, коней много,
Если сестры миролюбивы, супа много.

Если брат спокоен,
Он интерпретирует гору.
Если сестра спокойна,
Он делает дом пустым.

Если они поссорятся со своим братом,
Подходит для охоты.

Если брат присоединится,увеличивается голова,
При добавлении овса суп увеличивается.

Восемь — закят,
Шестнадцать — это прекрасно.

Отойди от тебя, благослови от меня.

Деревня не будет затоплена.

У Сержанджала нет благословения в доме.

Если мышка друг кота,
К черту склад.

Когда вода соединяется, она становится рекой,
Когда рука объединяется — толпа.

Если рыба умирает от обезвоживания, какая жалость к реке.

Опираясь не падает.

Опираясь на трость,
Опираясь на ногу, палка не скользит.

Тарик не кончает ссорой.

Тело больше не знает боли,
Дом не знает больше горя.

Тани — душа другого.

Партнер Тари (q) является партнером всех.

Если есть рассеянная рука, враг будет расстрелян.

Даже если твой Тегра-камень дикий,
Пусть в доме будет прохладно.

Язык другой,
Сто разных сердец.

Хорошо быть живым,
В чужом месте — грустно.

Сила жизни в единстве.

Шоу находится наверху печи.

Наблюдайте за банкой на улице.

Они падают в узком споре,
Широкий — проконсультируйтесь.

Торга — тор дуньо,
Кенгга — широкий мир.

Мирная жизнь — долголетие.

Мир — это счастье,
Несовместимость — падший трон.

Тело татуировки одно.
Тулум Узбекское дно одно.

Он попадает в ловушку, отделившись от банды.

Собравшаяся ворона заберет испорченного гуся.

Он не друг этому глазу.

Ув увга суяв,
Опираясь на сырое.

Кто не имеет удовольствия дома, тот не имеет плода и в работе.

Не перегружайте остальной частью дома.

У тебя нет власти в доме
В соли нет покоя.

Если дом ограблен,
Вы тоже можете присоединиться.

Пусть твой сын сражается,
Невеста красивая.

Драка полезна для собаки.

Сила есть в трех местах.

Секрет, который знают три человека
Сто человек знали.

Если трое — одно целое,
Один из них Хидр.

Волк тоже боится овец.

Ветер урожая один.

Если хан рука,
Если их будет двое, страна будет уничтожена.

Не будет свадьбы от начала жены.

Если жене семь,
Возьмите ключи от семи домов.

Если жены много,
Собака лижет ковш.

Пусть твоя жена будет добра,
Дайте траве высохнуть.

Если много пастухов,
Овцы умрут нечистыми.

Если ваш партнер плохой, вам стыдно.

Сердце того, кто работает в партнерстве, будет подобно льву.

Собака не пьет общий суп.

Хозяйка-сестра солидарность —
Радость семьи.

Если рука соединяется с рукой — состояние,
Эльдан эль кетса — труд.

Когда рука прибавляется к руке, это богатство руки.

Эльни не согласен,
Дилни — страдание.

Если земли много, дров нет,
Если у жены много — вода.

Плоть неотделима от гвоздей,
Его любимая жена из земли.

Голый открытый,
Опираясь не падает.

Они выглядят хорошо,
Плохой бой.

Ешь, пока не умрешь.

Уважаемый родственник
Убедительно быть смелым.

Если работа падает на землю,
Он опирается на лошадь.

Если шифер толстый, дождя не будет,
Если брат спокоен, унижения недостаточно.

Снято изнутри замка.

Карс вышел из-под контроля.

Ворона не кусает вороний глаз.

Если мясников будет слишком много, овца умрет нечистой.

Пока я остаюсь вне очереди, держись подальше от опасности.

Стригальщики есть стригальщики.

Он тает внутри дыни.

Когда ухо слышит, сердце познается.

Когда ваше ухо слышит, ваши глаза дышат.

Не будет ни песка, ни камней,
Раб соберется и не будет начальником.

Мойте руки,
Две руки — лицо.

Перевозимый груз легкий.

Если не,не будет благословен.

Кур ушел — кут ушел.

Незнакомец хорош на один день.

Помогите верблюду сказать «да».

Помогите тем, кто говорит «да».

Солидарность — государство,
Одиночество — это катастрофа.

Если каждый куст загорится,
Он горит и горит сам по себе.

Хасан ака Куйсин,
Пусть баран напьется.

Незаконченное дело закончилось с хашаром,
Нерадивый потеряет опору.

Мудрость в единстве.

Сила «свидания»
Сила знака «будь там».

Весы с Халкаром,
Недовольны друг другом.

Скачать — Статьи об ахиликах и нонахиликах

Скачать Пословицы — Сборник пословиц о гармонии и негармонии

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: