Faqirlik va boylik haqida maqollar to‘plami

Faqirlik va boylik haqida maqollar to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish.

Faqirlik va boylik hukmidagi maqollarni qabul qiling.

Amirning oshidan
Faqirning mushti yaxshi.

Beva xotinning tushiga er kirar,
Kambag‘alning tushiga — yer.

Bevaga bozor bo‘lmas,
Yetimga — hayit.

Bedavlat bozorga borsa,
Shum xabar keltirar.

Bedavlatdan osh qochar.

Bedavlatlik bo‘lgan so‘ng,
Qarindoshlar g‘ash bo‘lar.

Badavlatlik bo‘lgan so‘ng,
Begonalar do‘st bo‘lar.

Bedavlatning noni yarim.

Bepul bozorga borguncha,
Kafan olib mozorga bor.

Bechoraning daryo to‘pig‘idan kelmas.

Bir bog‘ beda — bir tanga,
Baytal boqmoq osonmi.

Botmon bug‘doy — yuz tanga,
Xotin olmoq osonmi.

Bozorda bari bor,
Puling bo‘lmasa, nari bor.

Boy boy uchun tirishar,
Kambag‘al kambag‘alga bo‘lishar.

Boy bo‘lsang, kunda hayit, kunda to‘y,
Yo‘q bo‘lsang, kunda hasrat, kunda o‘y.

Boy kiysa — qulluq bo‘lsin!
Kambag‘al kiysa— qayoqdan olding?

Boyning ko‘zi nonda,
Kambag‘alniki — imonda.

Boy to‘y tuzar,
Kambag‘alning to‘ni to‘zar.

Boy qo‘shningdan so‘raguncha,
Yo‘q uyingni axtar.

Boyga mehmon bo‘lsang, baqirasan,
Kambag‘alga mehmon bo‘lsang, kekirasan.

Boyga mehmon bo‘lsang, joning chiqar,
Kambag‘alga mehmon bo‘lsang, qoming chiqar.

Boydan amr bo‘lsa,
Boyvachchadan xamir bo‘lar.

Boydan qarzing uzilguncha,
Bo‘yning uzilar.

Boyning bir yo‘qligi,
Ochning bir to‘qhgi.

Boyning bojasi ko‘p,
Qulning — xo‘jasi.

Boyning bug‘doy nonidan,
Kambag‘alning bug‘doy so‘zi yaxshi.

Boyning jon bergani bilinmas,
Kambag‘alning — non bergani.

Boyning ko‘zi — boy,
Yo‘qning ko‘zi — loy.

Boyning ko‘zi — xonda,
Yo‘qning ko‘zi — nonda.

Boyning moli ardoqli,
Yo‘qning — joni.

Boyning xotini bo‘lguncha,
Kambag‘alning kavushi bo‘l.

Boyning xotini o‘lsa, to‘shak yangi bo‘lar,
Kambag‘alning xotini o‘lsa, boshi qayg‘uga qolar.

Boyning o‘g‘li kelsa — to‘rga,
Kambag‘alning o‘g‘li — go‘rga.

Boyning o‘g‘li — hangamachi,
Yo‘qning o‘g‘li — dangamachi.

Boyning qizi — sepi bilan,
Yo‘qning qizi — ko‘rki bilan.

Bor borgan joyida to‘yadi,
Yo‘q topgan joyida to‘yadi.

Borga — bozor, yo‘qqa — guzar.

Borga — bor dunyo,
Yo‘qqa — tor dunyo.

Borga yetti kun hayit,
Yo‘qqa — bir kun.

Borga — mumlik,
Yo‘qqa — shumlik.

Bordan — davlat,
Yo‘qdan — mehnat.

Bu dunyoning xo‘rligi —
Kissangda pulning yo‘qligi.

Bulutning qadri yo‘q, oy yonida,
Faqirning qadri yo‘q, boy yonida.

Yengi yo‘qning tengi yo‘q.

Yerga tushgan yetimniki.

Yesirning yetmish yerda kasri tegar.

Yetim boy bo‘lmas,
Boy bo‘lsa ham, boyvachcha bo‘lmas.

Yetim bola yetti yilda uyaltirar.

Yetim o‘z ishini o‘zi qilar,
Kishi minnatini eshitar.

Yetim o‘z kindigin o‘zi kesar.

Yetim o‘g‘lon it bo‘lar,
Yoqasi to‘la bit bo‘lar.

Yetim qizga yelpig‘ich chikora.

Yetim qizdan yetim xotin yaxshi.

Yetim qizning yetmish onasi bor.

Yetim qizning yangasi ko‘p.

Yetim qo‘zi asrasang,
Og‘zi-burning yog‘ etar.

Yetim bola asrasang,
Og‘zi-burning qon etar.

Yetim ko‘zi sutga to‘ymas.

Yetimning yegani — yelim,
Ichgani — iring.

Yetimning yegani — zahar,
Kiygani — kafan.

Yetimning joni — yetti.

Yetimning kiyganin boy o‘g‘li yirtar.

Yetimning ko‘ngli — yarim.

Yetimning otasi — yetti.

Yetimning otasi ko‘p,
Joniga foydasi yo‘q.

Yetimning rizqi yerda.

Yetimning qorni — yetti.

Yetimning hayiti yangi ko‘ylak kiyganda.

Yetimning haqi yetti daryoni quritar.

Yetimcha — yetti kulcha.

Zolim bo‘lsang, osarlar,
Faqir bo‘lsang, bosarlar.

Zog‘oradan to‘ydi yetim,
Zarra-zarra qo‘ydi yetim.

Yirtiq to‘nni it qopar.

Kambag‘al bosh ko‘tarsa,
Boy tosh ko‘tarar.

Kambag‘al bo‘lsang, ko‘chib ko‘r,
Boy bo‘lsang — o‘lib.

Kambag‘al non yeydi,
Boy — qon.

Kambag‘al osh topsa,
Qo‘ygani idish topmas.

Kambag‘al — piyoda,
Boy — tuyada.

Kambag‘al — topganda,
Boy — sog‘inganda.

Kambag‘al tuxum topsa,
Ichidan sarig‘ini topmas.

Kambag‘al to‘ysa, boy uxlamas.

Kambag‘al o‘lay desa, o‘lolmaydi,
Tiriklay go‘rga kirolmaydi.

Kambag‘alda lafz yo‘q.
Kambag‘allik ayb emas.

Kambag‘allik asar qildi,
Zig‘ir yog‘i kasal qildi.

Kambag‘alni urma-so‘kma, to‘nini yirt.

Kambag‘alning ayroni — o‘ziga totli.

Kambag‘alning baxti
Boyning taxtini yiqitar.

Kambag‘alning bir to‘ygani —
Chala boyigani.
Kambag‘alning boyligi — tanining sog‘ligi.

Kambag‘alning ko‘ziga kepchak non bo‘lib ko‘rinar.

Kambag‘alning ming o‘ylovi —
Boyning bir mo‘ylovi.

Kasal dardini sog‘ bilmas,
Och qadrini to‘q bilmas.

Kasalga so‘z yoqmas,
Kambag‘alga — o‘yin.

Ma’qul gapga qoruv yo‘q,
Kambag‘al o‘lsa, boruv yo‘q.

Moling borida — ana do‘st.

Moling yo‘g‘ida — qani do‘st.

Oriq o‘lsa, mazasi yo‘q,
G‘arib o‘lsa — azasi.

Och qayg‘usini ochiqqan bilar,
Yo‘q qayg‘usini — tariqqan.

Ochdan oladiganing,

Bekka beradiganing bo‘lmasin.

Ochilib yoqqan havodan qo‘rq,
Kulib turgan — podshodan.

Oqchalining qo‘li o‘ynar,
Oqchasizning — ko‘zi.

Yalang‘ochlik uyga kirgizar,
Ochlik ko‘cha kezdirar.

Yantoqning yog‘i yo‘q,
Kambag‘alning — bog‘i.

Yaxshi bo‘lsa — boydan,
Yomon bo‘lsa — kambag‘aldan.

Qashshoq osh topgan kuni og‘zi kuyar.

Qulning qudasi ko‘p.

G‘aribning — ko‘ngli siniq.

Hayit— otliniki,
To‘y — to‘nliniki.

Holvani hokim yer,
Kaltakni — yetim.

Yuklab olish — Faqirlik va boylik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishFaqirlik va boylik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Прими пословицы на суд бедности и богатства.
От эмира
Кулак бедняка хорош.
Мечта вдовы сбылась,
К сну бедняка — земля.
Не будет базара для вдов,
Сироте — Курбан-байрам.
Если богатые идут на рынок,
Он приносит плохие новости.
Суп ускользает от богатых.
Будучи лицом без гражданства,
Родственники будут отравлены газом.
Став богатым,
Незнакомцы станут друзьями.
Хлеб богатого — половина.
Пока вы не выйдете на свободный рынок,
Возьмите саван и идите к могиле.
Оно исходит не от лодыжки бедняка.
Садовая люцерна — монета,
Легко ли накормить Вефиль.
Пшеница Бэтмена — сто монет,
Легко ли завести жену.
На рынке есть все,
Если у тебя нет денег, иди далеко.
Богатые стремятся к богатым,
Бедные будут делиться на бедных.
Если ты богат, Курбан каждый день, свадьба каждый день,
Если нет, день за днем, день за днем.
Если он богат, пусть будет слугой!
Если вы бедны, то откуда вы это взяли?
Глаза богача на хлебе,
Бедняки верят.
Богатая свадьба,
Волосы бедняги чистые.
Пока богатый человек не спросил своего соседа,
Нет. Найдите свой дом.
Когда ты в гостях у мальчика, ты кричишь,
Если вы в гостях у бедных, вы будете смеяться.
Если ты в гостях у богатых, лиши себя жизни,
Если ты в гостях у бедняков, иди отсюда.
Если мальчик прикажет,
Будет бабло от богатых.
Пока твой долг не будет погашен,
Переломы шеи.
Отсутствие мальчика,
Плетение голода.
У мальчика много денег,
Раб — хозяин.
Из пшеничного хлеба богача,
Слово пшеница бедняков хорошо.
Неизвестно, умер ли мальчик,
Бедные дают хлеб.
У богатого глаза богаты,
Глаз ничего — грязь.
Глаз богача в комнате,
Глаз смотрящего в хлебе.
Богатство богатого почетно,
Чего у тебя нет, так это жизни.
Пока жена богача,
Будь ботинком бедняка.
Если жена богача умрет, постель будет новой,
Если жена бедняка умрет, его голова будет в горе.
Когда сын богача придет,
Сын бедняка в могиле.
Сын богача — хангамачи,
Нет сын ленивый.
Дочь богача — с приданым,
Дочь нет — с красотой.
Куда бы вы ни пошли, вы будете довольны,
Удовлетворяет там, где вы его найдете.
Борга — рынок, нет — гузар.
Борга — мир боров,
Нет — узкий мир.
Борга семь дней хаит,
Нет — один день.
Борга — воск,
Но безрезультатно.
Бордан — состояние,
Из ниоткуда — труд.
Унижение этого мира —
Отсутствие денег в Киссанге.
Облако никуда не годится, рядом с луной,
Бедные не имеют ценности рядом с богатыми.
Новому нет равных.
Сирота, упавшая на землю.
Дефицит Йесира составляет семьдесят мест.
Сирота не будет богата,
Даже если он богат, он не будет богатым.
Сирота стесняется в семь лет.
Сирота делает свое дело,
Слышишь благодарность.
Сирота разрезает себе пупок.
Мальчик-сирота будет собакой,
Воротник будет полноценным.
Поклонник девочки-сироты.
Женщина-сирота лучше девочки-сироты.
У девочки-сироты семьдесят матерей.
У девочки-сироты много ян.
Если ты позаботишься об осиротевшем ягненке,
Рот-нос жира достаточно.
Если ты позаботишься о сироте,
Рот-носовые кровотечения.
Глаз сироты ненасытен молоком.
Пища сироты — клей,
Пить — гной.
Пища сироты — яд,
Он носит саван.
Жизнь сироты — семь.Одежда сына богача разорвана.
Сердце сироты наполовину.
Отцу сироты семь лет.
Отец многих сирот,
Ему это ни к чему.
Еда сироты лежит на земле.
Желудок сироты семь.
Когда на новую рубашку надевают сиротскую шапку.
Плата за сиротство высушит семь рек.
Семь-семь буханок.
Если вы тиран, они
Если вы бедны, они будут угнетать вас.
Сирота, которому надоели вороны,
Сироту разложили по кусочкам.
Разорванное пальто прикрывается собакой.
Если бедняк поднимет голову,
Богатый человек поднимает камень.
Если ты беден, переезжай,
Если ты богат — умри.
Съел хлеб бедняк,
Богатый — кровь.
Находит бедный суп,
Он не может найти горшок, который поставил.
Бедный — пешком,
Богатый — на верблюде.
Бедный — когда найдёшь,
Богатый — когда скучаешь.
Находит бедные яйца,
Он не может найти желток внутри.
Когда бедные сыты, богатые не спят.
Если бедняк умрет, он не может умереть,
Он не может войти в могилу живым.
У бедных нет слов.
Бедность не преступление.
Бедность сработала,
Меня тошнило от льняного масла.
Не бейте беднягу, сорвите с него плащ.
Ирония бедняка приятна ему самому.
Счастье бедных
Он свергнет трон богатых.
Кормление бедных —
Чала бойгани.
Богатство бедных — здоровье тела.
В глазах бедняка отруби выглядят как хлеб.
Тысяча мыслей бедняка —
Усы мальчика.
Больной не знает боли,
Он не знает цены голоду.
Больной не любит слов,
Для бедных — игра.
Нет защиты от самодовольства,
Если бедняки умрут, выхода нет.
Насчет Молинга — это друг.
В сале твоего скота — где друг.
Когда тощий умирает, у него нет вкуса,
Когда чужой умирает, он скорбит.
Он знал, что голоден,
Ничего страшного — сужено.
Чего ты хочешь?
Не будь попрошайкой.
Бойтесь открытого воздуха,
Смеющийся — от короля.
Рука мудреца играет,
Глаз без гроша.
Нагота входит в дом,
Голод шагает по улицам.
В сковороде нет масла,
Сад бедняка.
Если хорошо — богато,
Если плохо — от плохого.
В тот день, когда бедняга находит суп, у него горит рот.
У раба много благословений.
У незнакомца разбито сердце.
Хаит — отлиники,
Свадьба есть свадьба.
Правитель Холвани,
Калтакни — сирота.
Скачать — Пословицы о бедности и богатстве
Скачать Пословицы — Сборник пословиц о бедности и богатстве
использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: