To‘g‘rilik va egrilik haqida maqollar to‘plami

To‘g‘rilik va egrilik haqida maqollar to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish.

To‘g‘rilik va egrilik oqibatlari haqidagi maqollarni qabul qiling.

Aybi borning tizi qaltirar.

Aybini yashirgan boy bo‘lmas.

Aytib qilgan o‘g‘irlikning aybi yo‘q.

Alishar bo‘lsang, chiningni ayt,
Qovushar bo‘lsang, siringni ayt.

Asli qora oqarmas,
Asli buzuq tuzalmas.

Afting qiyshiq bo‘lsa oynadan o‘pkalama.

Baliq boshidan sasir.

Bemahal yurgan qoqilar.

Betga aytganning zahri yo‘q.

Bigizni kanoraga yashirib bo‘lmas.

Bilakka boqma, yurakka boq.

Bilmaganni bildim dema,
Qilmaganni qildim dema.

Bir tulkining hiylasi
Necha yerda pand berar.

Bir xotinning hiylasi
Qirq eshakka yuk bo‘lar.

Birovni aldama,
Yurgan ko‘changning boshi berk.

Bozordagi allop,
Qilar ishi — qallob.

Boylik, boylik tubi o‘g‘irlik.

Bo‘rining og‘zi yesa ham qon,
Yemasa ham — qon.

Gadoy tilab oladi,
Jodugar o‘zi oladi.

Gunohsiz odam podshodan qo‘rqmas.

Daladan kelgan o‘g‘rini tutish oson,
Uydagi o‘g‘rini tutish qiyin.

Dardini yashirgan darmon topmas.

Dardni berkitsang, isitmasi oshkor qilar.

Dili to‘g‘rining yo‘li to‘g‘ri.

Dili qing‘irning tili qing‘ir.

Yeyar og‘izni yemas og‘iz bog‘lar.

Yoz yomg‘iri loy bo‘lmas,
O‘g‘ri aslo boy bo‘lmas.

Jallob,
Turgan-bitgani qallob.

Zargar firibgar bo‘lsa, oltin zanglar.

Igna o‘g‘irlagan sigir ham o‘g‘irlar.

Igna o‘g‘irlagandan sigir yo‘qotgan gumonsirar.

Ilon o‘z egriligini bilmas,
Tuyaning bo‘ynini egri der.

Ilon har yerda buralib yursa ham,
O‘z iniga borganda to‘g‘rilanar.

It to‘ygan kuni o‘g‘rilik qilmas.

Itimning bog‘i yo‘q,
Yemishi qora charos.

Ishsizning ishi — o‘g‘irlik.

Yo‘li buzuqning yoqasi yirtiq.

Yo‘qlikning uyati yo‘q,
O‘g‘irlik — uyat.

Kavushimni olgan bir kishi,
Gumondorim ming kishi.

Ko‘z tarozi, ko‘ngil — qozi.

Ko‘ngil to‘g‘ri uchun,
Qulf o‘g‘ri uchun.

Manman kamtardan yengilar,
To‘g‘ri el ichida tanilar.

Mis qozonning misi chiqar,
Berkitganning isi chiqar.

Mullaning yomoni — varaqchi,
Odamning yomoni — qaroqchi.

Mug‘ombir tumshug‘idan ilinar.

Nayrang bilan ish ko‘rgan
Ko‘p qiynalib jon berar.

Nohaq ishga rivoj yo‘q.

Ochko‘z boyimas, o‘g‘ri to‘ymas.

Rostga zavol yo‘q.

Savdogar,
Ishi doim hiylagar.

Sayoq ketdi, sayoq ketdi,
Sayoq ketidan tayoq ketdi.

Tavba qilganni el kechirar.

Tavbachining oshini yeguncha,
Qasam ichgan yaxshi.

Tayoq ur-da, go‘rga kir,
Tayoq ye-da, do‘ngga chiq.

Teva o‘g‘irlagan teva bo‘yi chuqur qazir.

Tilingni to‘g‘ri tutolmasang,
Dilingni to‘g‘ri tut.

Tog‘ eshitganini deydi.

Tulki tulkilik qilar,
Bo‘ri bo‘rilik qilar.

Tulki tulkiligini qilguncha,
Terisi qo‘ldan qo‘lga o‘tar.

Tulki tovga,
Quyrug‘i soyga.

Tulki-qarsoq ini bir,
G‘ar-o‘g‘rining till bir.

Tullakni tuzoqqa tushirish oson emas.

Tuxum o‘g‘risi tuya o‘g‘risi ham bo‘la oladi.

Tushi o‘ngning ishi o‘ng.

Tuyada to‘g‘ri joy bo‘lmas.

To‘ni yomonni it qopar,
Ko‘ngli yomonni haq topar.

To‘g‘ri bola o‘stirsang,
Xalq ichida sher bo‘lar.

Egri bola o‘stirsang,
Ikki ko‘zi ko‘r bo‘lar.

To‘g‘ri boshni egri qilich kesmas.

To‘g‘ri devor uzoqqa chidar.

To‘g‘ri yo‘l — el yo‘ldoshi.

To‘g‘ri oshini yer,
Egri boshini.

To‘g‘ri yurgan kiyikning
Ko‘zidan boshqa aybi yo‘q.

To‘g‘ri yurdim — yetdim murodga,
Egri yurdim — qoldim uyatga.

To‘g‘ri o‘sgan gul bo‘lar,
Egri o‘sgan kul bo‘lar.

To‘g‘ri o‘zar, egri ozar.

To‘g‘riga balo yo‘q,
Yomonda hayo yo‘q.

To‘g‘rilik to‘iga tortar,
O‘g‘rilik — go‘iga.

To‘g‘rilikka o‘lim yo‘q.

Firibgaiga shaytonning havasi kelar.

Xo‘roz qichqirmasa ham tong otaveradi.

Egilgan boshni qilich kesmas.

Egilgan daraxtga suyanma,
Seni ham egar.

Egri bitgan daraxt to‘g‘ri o‘smas.

Egri bo‘lsang, sinar qanoting,
To‘g‘ri bo‘lsang, chiqadi oting.

Egri ish ellik yildan keyin ham bilinar.

Egri yo‘ldan yursang ham, to‘g‘ri yur.

Egri kaltakdan to‘g‘ri soya tushmas.

Egri mo‘ridan egri tutun chiqar.

Egri tayoq ko‘targanni egri tayoq bilan ur.

Egri tayoqning butog‘i burunni yirtar.

Egri yuk manzilga yetkazmas.

Egri o‘sgan terak,
Nimaga ham kerak.

Egri qoziqqa — egri to‘qmoq.

Egri qo‘l ishga yetmas,
Ishga yetsa ham, ishi bitmas.

Egrining soyasi ham egri.

Er yuragi pok bo‘lsa,
Yov hiylasi xok bo‘lar.

Erning atog‘i elga sig‘sa ham,
Chatog‘i sig‘mas.

Yuzim oq bo‘lsin desang,
Ishingni to‘g‘ri qil.

Yuzning qoraligi uyat emas,
Yuzi qoralik uyat.

Yulduz aslo oy bo‘lmas,
O‘g‘rikdan boy bo‘lmas.

Yurishi yomon yigitni yov olar.

Yurtda o‘g‘ri topilmasa,
Zargarni dorga os.

O‘zi to‘g‘rining — so‘zi to‘g‘ri.

O‘zi qilgan o‘kinmas.

O‘zi qing‘irning — so‘zi qing‘ir.

O‘rgangan o‘g‘ri o‘rmonda qolar.

O‘g‘rik ayb, g‘arlik ayb,
Kambag‘allikning nesi ayb.

O‘g‘rilik ko‘zdan boshlanar,
To‘g‘rilik — so‘zdan.

O‘g‘irlik mol boy qilmas.

O‘g‘irlik morning tagi qilday,
To‘g‘rilik molning boshi tog‘day.

O‘g‘irlik osh badanga yuqmas.

O‘g‘irlik solsang qo‘yningga,
Sirtmoq tushar bo‘yningga.

O‘g‘ri berkitib olar,
Qaroqchi — qo‘rqitib.

O‘g‘ri boylik topsa, baxtidan ko‘rar,
To‘g‘ri boylik topsa, mehnatdan ko‘rar.

O‘g‘ri zo‘r bo‘lsa,
Da’vogar javobgar bo‘lar.

O‘g‘ri zo‘r kelsa,
Mol egasini yengar.

O‘g‘ri kirar joyini emas,
Qochar joyini ko‘zlar.

O‘g‘ri mushuk kunda uxlab, tunda kezar.

O‘g‘ri tom teshar,
Qaroqchi yo‘l to‘sar.

O‘g‘ri — tun oshguncha,
Bo‘ri — do‘ng oshguncha.

O‘g‘ri yurt ololmas.

O‘g‘ri o‘g‘irlab yo‘lga tushar,
Oxiri borib qo‘lga tushar.

O‘g‘ri o‘g‘riga — xolavachcha.

O‘g‘ri qo‘li kesilmaguncha
O‘g‘riligini qo‘ymas.

O‘g‘ri ham noliydi, o‘g‘irlatgan ham.

O‘g‘riga mol qahatmi.

O‘g‘riga o‘g‘rilikdan mol kirmasa,
O‘z bo‘rkini o‘g‘irlar.

O‘g‘ridan qolgani — qaroqchiniki.

O‘g‘rini uyga kirgizma,
Oyog‘ini yerga tegizma.

O‘g‘rini o‘g‘ri desang, o‘lgisi kelar,
To‘g‘rini o‘g‘ri desang, kulgisi kelar.

O‘g‘rini qaroqchi urar.

O‘g‘rining yelkasi — qiyshiq.

O‘g‘rining keti — quvish.

O‘g‘rining ko‘zi — o‘ljada.

O‘g‘rining ko‘zi — o‘mochda.

O‘g‘rining ko‘ngli — gumonda.

O‘g‘rining uyi bo‘lmas,
Uyida siri bo‘lmas.

O‘g‘rining o‘zi — bitta, ko‘zi — yuzta.

Qamish ichida ilon to‘g‘ri.

Qing‘ir ish qirq yildan keyin ham bilinar.

Qing‘ir ish — qirg‘in ish.

Qing‘ir odam — bir tomon,
Qirq odam — bir tomon.

Qing‘ir qilich qinga to‘g‘ri.

Qing‘irlik — tiriklik go‘ri,
Egrilik — umrning sho‘ri.

Qirq kishi ham bir,
Qing‘ir kishi ham.

Qora itning uyati oq itga tegar.

Qora ko‘ngil — yara ko‘ngil.

Quloqdan ko‘z haq.

Qulf o‘g‘ri uchun,
Mehr to‘g‘ri uchun.

Qo‘li qing‘irning — dili qing‘ir.

Qo‘ton bo‘risiz bo‘lmas,
El — o‘g‘risiz.

G‘iybatchining dih kir,
G‘ar-o‘g‘rining tili bir.

Haqiqat oltindan qimmat.

Haqni aytgan xor bo‘lmas.

Haqni nohaq etma,
Nohaqni haq etma.

Ho‘kiz o‘lsa ham, ko‘zining olaligi qolmas.

Yuklab olish — To‘g‘rilik va egrilik haqidagi maqollar

Maqollarni yuklab olishTo‘g‘rilik va egrilik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Получите статьи о последствиях прямолинейности и кривизны.
Колени Билла дрожат от чувства вины.
Тот, кто скрывает свою вину, не будет богатым.
По его словам, вины в краже нет.
Если ты Алишар, скажи правду,
Расскажи мне свой секрет, если сможешь.
Первоначально черный,
Оригинал не подлежит ремонту.
Не дышите в окно, если корма кривая.
Рыба в шоке.
Камни преткновения.
В том, что говорит Бетта, нет яда.
Вы не можете скрыть это.
Не смотри на запястье, смотри на сердце.
Не говори, что я знал то, чего не знал,
Не говорите, что я сделал то, чего не делал.
Уловка лисы
Сколько мест даст повод.
Женский трюк
Вьюка будет сорок ослов.
Не обманывай никого,
Глава пешеходной улицы закрыта.
Allop на рынке,
То, что он делает, является мошенничеством.
Богатство, богатство есть воровство.
Даже если волк ест кровь,
Даже если он не ест — кровь.
Гадой желает,
Ведьма берет его сама.
Невинный человек не боится короля.
Легко поймать вора с поля,
Трудно поймать вора в доме.
Он не найдет лекарства от своей боли.
Если скрыть боль, лихорадка обнаружится.
Путь правого сердца правильный.
Язык сердца упрям.
Едоки не едят.
Летний дождь не будет мутным,
Вор никогда не будет богатым.
Джаллоб,
Это мошенничество.
Если ювелир мошенник, золото ржавеет.
Корова, которая ворует иголки, тоже ворует.
Подозреваемый потерял корову из-за кражи иглы.
Змея не знает своей кривизны,
Он говорит, что шея верблюда изогнута.
Хоть змея вьется повсюду,
Его поправляют, когда он идет в свое гнездо.
Собака не ворует целый день.
У моей собаки нет сада,
Плод — черный харос.
Работа безработных — воровство.
Ошейник пути сломан.
Нет ничего постыдного в том, чтобы не быть,
Воровать стыдно.
Кто-то, кто взял мои туфли,
Я подозреваю тысячу человек.
Весы очей, судья сердца.
Если быть честным,
Для вора замков.
Человек-человек побежден смиренным,
Прям в правой руке.
Выньте медь из медного горшка,
Выходит запах консилера.
Худшее, что есть у муллы, это листовка,
Худшее в человеке — грабитель.
Мугамбир свисает с его носа.
Он работал с трюками
Он умирает с большим трудом.
В неправедной работе нет прогресса.
Жадный не богат, вор не удовлетворен.
Падения действительно нет.
Торговец,
Его работа всегда хитра.
Путешествие ушло, путешествие ушло,
Палка ушла после поездки.
Он прощает кающихся.
Пока он не покается,
Лучше ругаться.
Ударь палкой и иди в могилу,
Съешь палку и поднимись на холм.
Тева, укравшая Теву, копает глубоко.
Если ты не держишь язык как следует,
Держите сделку правильно.
Маунтин говорит, что слышал.
Лиса есть лиса,
Волк волчит.
Пока лиса не пошутила,
Кожа переходит из рук в руки.
Тулки товга,
Хвост заштрихован.
Лисий коготь ини,
Касса вора одна.
Нелегко поймать лису.
Похититель яиц также может быть вором верблюдов.
Мечта — это правильно.
Нет подходящего места для верблюда.
Пёс покрывает плохое,
Сердце находит правду зла.
Если ты воспитаешь правильного ребенка,
Среди людей будет лев.
Если ты вырастишь кривого ребенка,
Оба глаза будут слепы.
Прямую голову не разрубит изогнутый меч.
Прямая стена может выдержать большое расстояние.Правильный путь – это спутник.
Ставить с правой стороны,
Изогнутая голова.
Олень идет прямо
С его глазами все в порядке.
Я шел прямо — я достиг своей цели,
Мне было криво — мне было стыдно.
Это будет правильно выращенный цветок,
Кривая зарастет пеплом.
Прямой крест, изогнутый крест.
Нет прямого мяча,
В зле нет стыда.
Праведность притягивает,
Кража — это преступление.
Для правды нет смерти.
Похоть дьявола доходит до обольщения.
Даже если петух не пропоет, рассветет.
Согнутую голову мечом не разрубить.
Не опирайся на согнутое дерево,
Оседлай и тебя.
Кривое дерево не вырастет прямым.
Если ты крив, попробуй свои крылья,
Если ты прав, стреляй.
Мошенничество известно и через пятьдесят лет.
Даже если вы пойдете по кривой дорожке, идите прямо.
Прямая тень не падает от изогнутой палочки.
Из изогнутой трубы выходит изогнутый дым.
Ударьте изогнутой палкой того, кто поднимает изогнутую палку.
Ветка изогнутой палки рвет нос.
Изогнутый груз не достигает места назначения.
Изогнутый тополь,
Что вам нужно.
На криволинейном колышке — криволинейное плетение.
Кривая рука не работает,
Даже если это сработает, это не сработает.
Тень кривой также изогнута.
Если земля чиста сердцем,
Коварное и жестокое обращение с ними, вероятно, немного ее расстроит.
Даже если имя земли падет на ветер,
Это не подходит.
Если ты хочешь, чтобы мое лицо было белым,
Делай свою работу правильно.
Чернота лица не стыдна,
Позор черного лица.
Звезда никогда не будет луной,
Он не будет богатым от вора.
Прогулка поймает плохого парня.
Если в стране не нашлось вора,
Повесьте ювелира.
Само слово верно.
Он не жалеет о том, что сделал.
Само слово хитрое.
Ученый вор остается в лесу.
Кража, вина, кража,
В чем вина бедности.
Воровство начинается с глаза,
Точность от слова.
Воровство не делает вас богатым.
Кража утром,
Голова прямого животного подобна горе.
Воровской суп не заражает организм.
Если ты украл,
Наденьте на шею.
Вор прячется,
Грабитель — хулиган.
Вор богатство находит, счастье видит,
Он находит нужное богатство и видит его через тяжелую работу.
Если вор совершенен,
Ответственность будет нести истец.
Если вор совершенен,
Победите владельца собственности.
Не там, где вор входит,
Глаза места убежища.
Кот-вор днем ​​спит, а ночью гуляет.
Вор сломает крышу,
Разбойник прерывает.
Вор — до ночи,
Волк — пока навоза не прибавится.
Вор не может забрать землю.
Вор крадет и уходит,
В конце концов его поймают.
Вор вору — тетка.
Пока вору не отрежут руку
Он не перестанет воровать.
Вор жалуется, и вор тоже.
Вор голоден?
Если вор не получит товар от вора,
Они крадут шляпу.
От вора остался только грабитель.
Не пускай вора в дом,
Не касайтесь земли ногами.
Если назовешь вора вором, он хочет умереть,
Он хочет смеяться, когда вы говорите, что он вор.
Вор избит грабителем.
Плечо вора кривое.
Хвост вора преследует.
Вор смотрит на добычу.
Глаз вора находится на молотке.
Сердце вора в сомнении.
У вора не будет дома,
В доме не будет тайны.
Сам вор — один, глаз — сто.
Змея в камыше прямая.
Коварное и жестокое обращение с ними, вероятно, немного ее расстроит.Коварное и жестокое обращение с ними, вероятно, немного ее расстроит.
Хитрый человек — с одной стороны,
Сорок человек — одна сторона.
Меч прямой.
Могила есть могила жизни,
Кривизна — соль жизни.
Сорок человек один,
Хитрый человек тоже.
Стыд черной собаки касается белой собаки.
Черное сердце — это раненое сердце.
От уха до глаза.
Для вора замков,
Мерси права.
Рука упряма — сердце упрямо.
Без волков жить нельзя,
Эль вор.
Сплетник дих кир,
Язык вора один.
Истина дороже золота.
Тот, кто говорит правду, не будет унижен.
Не делай справедливости,
Не оправдывайте несправедливость.
Даже если бык умрет, его глаза не ослепнут.
Скачать — Статьи о прямолинейности и кривизне
Скачать Притчи — Сборник статей о прямолинейности и кривизне
использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 1
  1. Аноним

    :idea:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: