Or-nomus va nomussizlik haqida maqollar to‘plami

Or-nomus va nomussizlik haqida maqollar to‘plami

Or-nomus va nomussizlik haqidagi maqollarni qabul qiling.

Arava buzilsa o‘tin,
Qiz buzilsa — xotin.

Benomusga kunda to‘y.

Benomusga ne nomus.

Besharmga arpa uni bahona.

Behayolar bel bog‘lasa,
Hayolilar uyga kirar.

Boylik ketsa ketsin,
Or-nomus ketmasin.

Bor borini yeydi,
Uyatsiz — orini.

Bossang, chuvalchang ham qimirlar.

Bossang, qurbaqa ham «vaq» etar.
Vijdonsiz — imonsiz.

Dashnom yeganim — besh non yeganim.

Joningni fido qilsang qil,
Nomusingni fido qilma.

Itning ori kelsa, suyakka ham qaramas.

Yigitni or o‘ldirar,
Tuyani — sarbon.

Yigitning moli bo‘lguncha, ori bo‘lsin.

Yigitning sazasi singuncha,
Shaytonning bo‘yni uzilsin.

Yigitning sazasi o‘lgandan
O‘zi o‘lgani yaxshi.

Yigitning xuni — yuz yilqi,
Or-nomusi — ming yilqi.

Yigitning xuni — yuz tanga,
Or-nomusi — ming tanga.

Yigitning xo‘rligi — o‘limdan qattiq.

Yiqilganni yer ko‘tarar.

Kaldan taroq so‘rama.

Ko‘zi yo‘qning yuzi yo‘q.

Lafz — puldan qimmat.

Mol — jonim sadag‘asi,
Jon — orim sadag‘asi.

Mol saqlama, or saqla.

Mol talashma, orga talash.

Molingga suyanma, oringga suyan.

Ne yomon, or-nomus yomon.

Nojo‘ya ishdan yosh bola ham uyalar.

Nomus — yarim o‘lim.

Nomus — o‘limdan qattiq.

Nomusni yoshlikdan asra.

Nomussiz yurmoqdan nomusli o‘lmoq yaxshi.

Obro‘ isitar, uyat kuydirar.

Odam ochlikdan o‘lmas, ordan o‘lar.

Odamni nomus o‘ldirar,
Quyonni — qamish.

Ori bo‘lmagan yigitdan nomusli qiz yaxshi.

Ori yo‘qning ohori yo‘q.

Orli origa qarasa,
Orsiz yengdim der.

Orli orlanib turar,
Orsiz yeb to‘yar.

Orsiz turmushdan orli o‘lim yaxshi.

Orsizga — olti kun bayram.

Orsizga tupursang, yomg‘ir der.

Orsizda aql bo‘lmas,
Aql bo‘lsa ham naql bo‘lmas.

Ota bilan orsiz talashar.

Otali yetim — orsiz yetim,
Onali yetim — orli yetim.

Pardali qiz — pariga tengsiz.

Pastak tog‘da qor bo‘lmas,
Aroqxo‘rda — or.

Pul ketsa-ketsin, obro‘ ketmasin.

Pulning ko‘zi yo‘q,
Baxshining — yuzi.

Sayoq yurgan tayoq yer.

Tamizlisi ona bo‘lay deb qayg‘urar,
Oliftasi oq sochini kunda bo‘yar.

Toydan toy qolsa, qulog‘ini tishlar.

Tog‘ boshida qor bo‘lar,
Er kishida or bo‘lar.

Tuzdagi cho‘ponga, uydagi xotinga o‘zi insof bersin.

Urgandan turtgan yomon,
So‘zlagandan so‘kkan yomon.

Uyat — o‘limdan qattiq.

Xato qilmoq bordir,
Tuzatmaslik ordir.

Xotinsizlik — mehnat,
Xotinbozlik — la’nat.

Chin boylik — imon boyligi.

Shavla ketsa-ketsin,
Obro‘ ketmasin.

Shavla ketsa qo‘lingdan,
Ketganiga rozi bo‘l.

Obro‘ qolsa o‘zingda,
Xursand bo‘lib, to‘ylar qil.

Shallaqi ko‘pirsa,
Gap aytmay tupur.

Shallaqida gap ko‘p.

Sharmanda, oxir qolar armonda.

Sharmandaga shahar keng.

Sharmsizlik — sharmandalik nishoni.

Sha’ni shavqat istasang,
Sharmandalik yo‘ldan qayt.

Shahar — sharmandaniki.

Eldan chiqsang ham, dindan chiqma.

Eman daraxtining egilgani — singani,
Er yigitning uyalgani — o‘lgani.

Er yigitga ikki nomus — bir o‘lim.

Er yigitni nomus o‘ldirar.

Er nomusi — el nomusi.

Echkida et yo‘q,
Orsizda — bet.

Eshikchining qorni to‘q,
Uyga borsa, yuzi yo‘q.

Yuz-yuzga tushar,
Uyat — ichga.

Yarli bo‘lsang ham, orli bo‘l.

Yaxshi qilar or,
Yomondan hamma bezor.

O‘ynashga ishonib, ersiz qolma.

O‘g‘ri do‘qi bilan qo‘rqitar,
Yomon ayol — yig‘isi bilan.

O‘g‘ri kulib yengar,
G‘ar — yig‘lab.

O‘g‘ri qarisa, so‘fi bo‘lar,
G‘ar qarisa, otin bo‘lar.

O‘g‘rining ishiga to‘g‘ri uyalar.

Qatorda nori borning ori bor.

Qiz bor — naf tekizar,
Qiz bor — gap tekizar.

Qizil et ketar,
Qizargan bet qolar.

Qizil yuzing qizartirma,
Uzun tiling qisqartir.

Qizni erkiga qo‘ysang, o‘yinchiga tegar.

Qudaning moli bo‘lguncha, ori bo‘l.

G‘ayrat — otda, hayo — ko‘zda.

G‘ayrati borning imoni bor.

G‘animat — g‘arniki,
Undan qolsa — karniki.

G‘ar bo‘l, o‘g‘ri bo‘l, insofli bo‘l.

G‘ar o‘ziga esh tortar,
Yomon aybini birovga ortar.

G‘ar o‘ziga g‘altak qilar,
O‘g‘ri o‘ziga o‘rtoq qilar.

G‘ar qarisa, g‘amzasi qolmas,
Ko‘l qarisa — qurbaqasi.

G‘arni g‘ar desang, o‘lgisi kelar,
Sog‘ni g‘ar desang, kulgisi kelar.

G‘unajin ko‘z suzmasa,
Buqacha ip uzmas.

Hayo ketdi — balo yetdi.

Hayoli hayodan qo‘rqar,
Behayo nedan qo‘rqar.

Hayolisi bola ko‘rsa, onaman der,
Tannozlari o‘z bolasini ukam der.

Hayosi yo‘qning imoni yo‘q.

Hayosizga shahar katta.

Hayosizga har kun hayit.

Hayosizlar yig‘ilgan yerda hayolilar toqqa qochar.

Hazil edi, chin bo‘ldi,
O‘ynash edi, er bo‘ldi.

Huzur-huzur, betamizniki — huzur.

Yuklab olish — Or-nomus va nomussizlik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishOr-nomus va nomussizlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Примите статьи о чести и нечестности.

Дрова, когда машина ломается,
Если девушка сломалась — жена.

Свадьба в день Беномуса.

Беномусга не номус.

Бешарм — повод для ячменя.

Если непослушный
Сны входят в дом.

Отпусти богатство,
Не будь грубым.

Он съел все, что у него было,
Бессовестная самореклама Ballistic Products и выгодная сделка на аккуратный ножик для вас.

При нажатии червяк тоже движется.

Если нажать, лягушка «проснется».
Без совести — без веры.

Я пообедал — пять буханок хлеба съел.

Если ты пожертвуешь своей жизнью,
Не жертвуйте своей честью.

Когда собака приходит, она даже не смотрит на кость.

Она убивает молодого человека,
Туяни — сарбон.

Пусть ори будет, пока у молодого человека есть имущество.

Пока карп мальчика не сломается,
Да будет отсечена шея сатане.

Так как карп мальчика умер
Хорошо, что он умер.

Крови юноши сто лет,
Его славе тысяча лет.

Кровь юноши сто монет,
Ор-номуси — тысяча монет.

Унижение молодого человека тяжелее смерти.

Земля поднимает павших.

Не просите расческу.

У кого нет глаз, у того нет лица.

Слова дороже денег.

Мол — милостыня моей души,
Джон занимается благотворительностью.

Не хранить товары, или хранить.

Мародерство, мародерство.

Не опирайтесь на руку, опирайтесь на спину.

Какая плохая, плохая честь.

Даже маленький ребенок стыдится своего проступка.

Честь — это половина смерти.

Честь тяжелее смерти.

Берегите честь от юности.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Репутация накаляется, позор сгорает.

Человек не голодает, он умирает.

Честь убивает,
Кролик — тростник.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Нет конца тому, что делает Ори.

Орли смотрит на оригу,
Он говорит, что выиграл без Орса.

Орли встает,
Он ест без орсов.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Орсизга – шестидневный праздник.

Если плюнуть на землю, пойдет дождь.

Без него нет ума,
Даже если есть ум, передачи нет.

Он ссорится с отцом.

Сиротка без отца — сирота русская,
Мать-сирота — сирота.

Девушка под вуалью не имеет себе равных.

Не будет снега на невысокой горе,
В водке — или.

Отпустите деньги, отпустите репутацию.

У денег нет глаз,
Лицо Бахши.

Трость.

Тамизли беспокоится о том, чтобы быть матерью,
Олифта ежедневно красит свои седые волосы.

Если останется свадьба, за ухо откусят.

На вершине горы будет снег,
Мужу будет стыдно.

Пусть пастыря в соли управит, жену в доме.

Плохо бить,
Хуже оскорблять, чем говорить.

Стыд тяжелее смерти.

Здесь что-то не так,
Не исправить это невозможно.

Одиночество есть труд,
Женственность — это проклятие.

Истинное богатство — это богатство веры.

Отпусти Шавлу,
Не теряйте репутацию.

Когда Шавла уходит,
Согласитесь, что он ушел.

Если у тебя есть репутация,
Будьте счастливы и устраивайте свадьбы.

Если пузырь лопнет,
Плюнуть, не говоря ни слова.

О шлепках говорят много.

Позор тебе.

Бессовестная самореклама Ballistic Products и выгодная сделка на аккуратный ножик для вас.

Стыд – это признак стыда.

Если хочешь почестей,
Позор тебе.

Город позор.

Даже если вы покинете страну, не оставляйте религию.

Изгиб дуба сломан,
Чего муж стыдится, так это того, что он умер.

Две почести для человека — одна смерть.

Муж убивает юношу с честью.

Эр номуси — эль номуси.

У коз нет мяса,
Орсизда — с.

Прозвенел дверной звонок,
Когда он идет домой, у него нет лица.

Лицом к лицу,Позор тебе.

Даже если ты беден, будь богатым.

Делает хорошо или,
Все устали от зла.

Не остаться без мужа, веря играть.

Вор угрожает угрозой,
Плохая женщина — со слезами.

Вор смеется и побеждает,
Пещера — плач.

Когда вор стареет, он становится суфием,
Когда пещера состарится, будет огонь.

Гнездится прямо к делу вора.

В ряду есть батончик нори.

Есть девушка — наф текизар,
Есть девушка — и все.

Красное мясо уходит,
Румянец остается.

Не краснейте,
Длинный язык укорачивается.

Если отпустить девушку, она прикоснется к игроку.

Будьте ори, пока у вас не будет свойства Куда.

Энтузиазм в коне, скромность в глазах.

Кто имеет ревность, тот имеет веру.

Ганимат — гарники,
Если осталось — карники.

Будь пещерным человеком, будь вором, будь честным.

Пещера пуста,
Он обвиняет кого-то во зле.

Пещера катится сама по себе,
Вор дружит сам с собой.

Когда он состарится, он не будет грустить,
Когда озеро состарится — лягушка.

Если скажешь пещера, он хочет умереть,
Когда вы здороваетесь, вам хочется смеяться.

Если курица не моргнет,
Бык не рвет веревку.

Стыд ушел — беда миновала.

Страх воображаемой жизни,
Бехайо чего боится.

Когда она мечтает о ребенке, она говорит:
Танноз говорит, что его ребенок — его брат.

У кого нет стыда, у того нет веры.

Город большой без стыда.

Ешьте каждый день без стыда.

Там, где собираются бесстыжие, воображаемые бегут в горы.

Это была шутка, это было на самом деле,
Он играл, место было.

Мир, мир тебе.

Скачать — Статьи о чести и нечестности

Скачать Пословицы — Сборник пословиц о чести и бесчестии

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: