Imkon va imkonsizlik haqida maqollar to‘plami

Imkon va imkonsizlik haqida maqollar to‘plami

Imkon va imkonsizlik bobidagi maqollarni qabul qiling.

Baliqning tirikligi suv bilan,
Odamning tirikligi odam bilan.

Baliqning ham sakkiz qanoti bor.

Bekorga zo‘r berma, beling sinar.

Bozorning qopqasi yo‘q,
Ovulning — eshagi.

Bol sotgan barmog‘ini yalar.

Bor — boricha, yo‘q — holicha.

Bor bo‘lsa — kabob,
Yo‘q bo‘lsa — javob.

Borida — kuldiring-kuldiring,
Yo‘g‘ida qarab o‘tiring.

Borida — pora-pora,
Yo‘g‘ida — banda bechora.

Borida — tiqa-tiqa,
Yo‘g‘ida — siqa-siqa.

Borida — chilik-chilik.
Yo‘g‘ida — quruqchilik.

Borida — Hotam
Yo‘g‘ida — motam.

Boringga qarab bozor qil.

Borni yo‘q deb bo‘lmas,
Yo‘qni yo‘nib bo‘lmas.

Borning qozoni — biqir-biqir,
Yo‘qning qozoni — tiqir-tiqir.

Bo‘sh quduq shudring bilan to‘lmas.

Gado don topsa, to‘rva topmas.

Daraxt sop bermasa,
Bolta kesolmas.

Daraxt tomiridan suv ichar.

Dardi borning darmoni yo‘q.

Devonachilikka ham qirq tanga dastmoya kerak.

Dunyoni suv bossa,
O‘rdakka ne g‘am.

Yem berib boqqan otga,
Qamchining keragi yo‘q.

Yor yordan xarob,
Yor mendan xarob.

Jon bo‘lsa, jahon topilar.

Jon bo‘lsa, jonon topilar.

Joni borning dami bor.

Ikkovga bitta ishton,
Qanday chiqamiz qishdan.

Ishi yo‘q it sug‘orar,
Oshi yo‘q ro‘za tutar.

Yirtiq qopda turmaydi,
Butun qopga sig‘maydi.

Yo‘l ko‘rmagan yo‘lda ozar,
Kun ko‘rmagan kunda ozar.

Yo‘qlik nima yedirmas,
To‘qlik nima dedirmas.

Kalta ip qurlovga yetmas.

Kepak yegan it yuguruk bo‘lmas.

Keragingni kunda yig‘.

Kosa bersang to‘la ber,
Nimkosangdan bezorman.

Kosov uzun bo‘lsa, qo‘l kuymas.

Kuzning qozoni quyuq qaynar.

Ko‘hnasi yo‘qning tozasi yo‘q.

Molga bersang soz yemish,
Boqar seni yoz-u qish.

Moling semiz — davlating egiz.

Molli odam — moyli odam.

Mullajiring jiringlamasa,
Odam dirrnglamas.

Nari yot-beri yot — to‘shak torligi.

Non mo‘lligi — el to‘qligi.

Oyoqda edging tor bo‘lsa,
Dunyo kengligidan ne foyda.

Oz bilganning chalasi ko‘p.

Ozdan — oz, ko‘pdan — ko‘p.

Oziqlangan yer,
To‘ydiraman der.

Ozg‘in otning ozig‘i kam.

Ot oriqlikda ko‘rimsiz,
Qiz — yetimlikda.

Ot to‘rvadan qariydi.

Ot o‘lsa, it quturar,
Eshak o‘lsa — bo‘ri.

Otni yem bilan hayda.

Och uyda qatiq uyumas.

Och qorinda non turmas.

Oshiq o‘ynagan — arzonchilik,
To‘piq o‘ynagan — to‘qchilik.

Palaxmon tosh tushgan yerida og‘ir.

Pichoq qancha o‘tkir bo‘lsa ham
O‘z sopini kesolmas.

Pishirgani topilsa,
Oshiigani topilar.

Pul bo‘lsa, changalda sho‘rva.

Pul tilni biyron, dastni daroz qilar.

Puli borlar — yo‘rg‘a-yo‘rg‘a,
Pul yo‘qlar — zo‘rg‘a-zo‘rg‘a.

Puli borning yo‘li o‘ng.

Puli borning og‘zi o‘ynar,
Puli yo‘qning ko‘zi o‘ynar.

Pulim,
Pulim bo‘lsa, kimlar bo‘lmaydi qulim.

Puling bo‘lsa, hamma quling,
Tog‘-u tosh ham berar yo‘ling.

Pullik bitar, pulsiz yitar.

Pullik — botir, pulsiz — yotir.

Pullikka — kabob, bepulga — dardi kabob.

Pulning bir uchi bilakda,
Bir uchi — yurakda.

Pulsiz bozorga borguncha,
Kafansiz mozorga bor.

Sakson biya, sakkiz tuya —
Sepli qizning qalini.

Sart boyisa, torn yopar,
Osha boyisa, ochib yopar.

Sag‘irga sakkiz kun hayit.

Sahroda bo‘lguncha shaharda bo‘l,
Shaharda bo‘lmasang, badarg‘a bo‘l.

Semiz oriqlaguncha, oriq o‘lar.

Semizning oyog‘i sakkiz.

Singan qo‘l ishlar,
Dardli yurak ishlamas.

Sig‘inganingdan suyanganing kuchli bo‘lsin.

Soyani chopib yo‘qotib bo‘lmas.

Suv yo‘g‘ida tayammum.

Suv tilasang,
Sulaymondan tila.

Suvga solsang, suv ko‘tarmas misqol temirni,
Oltin bilan olib bo‘lmas qolgan ko‘ngilni.

Suvga tomgan yog‘ botmas.
Suvdagi kemaning izi bilinmas.

Suvsiz yer — yetim,
Molsiz er — yetim.

Suvsiz yer — mozor,
Suvli yer — gulzor.

So‘ragan bir qizarar,
Bermagan ikki qizarar.

Taom topilganda, yegan yaxshi,
Kafan topilganda, o‘lgan yaxshi.

Tegirmonning aylanishi yukiga bog‘liq.

Tegirmonchidan bir bo‘p.

Tekin kafan topilsa, oimoq kerak.

Temir taqqan termulmas.

Teshik quloq eshitmay qolmas.

Tirsakni tishlab bo‘lmas.

Tishing borida tishlab qol,
Kuching borida ishlab qol.

Toy ot bo‘lsa, ot ozod bo‘lar.

Toy ot bo‘lsa, ot tinar,
O‘g‘il er yetsa — ota.

Tomchi suvda tol ko‘karar.

Topgan botar, quvgan yetar.

Topgan gul keltirar,
Topmagan — bir bog‘ piyoz.

Topgan — niyoz, topmagan — piyoz.

Topgan qo‘y keltirar,
Topmagan — jo‘jaxo‘roz.

Topilmagan mol tog‘ boshida.

Tor yerga tana boshi sig‘mas.

Tor yerda osh yegandan,
Keng yerda musht ye.

Tor joyda — tomosha.

Tor ko‘chaga qo‘sh surnay.

Toshni siqqan bilan suv chiqmas.

Tumanda burgani sanab bo‘lmas.

Tunsiz kun yo‘q, tog‘siz — lola.

Tutun ham o‘tindan chiqar.

Tuya mingan qo‘y orasiga yashirinolmas.

Tuya cho‘ksa, joy olar.

To‘rg‘ay semirib botmon bo‘lmas.

To‘qlik ishrat qidirar,
Ochlik o‘lan dedirar.

To‘qlik nimalar dedirmas,
Ochlik nimalar yedirmas.

To‘qlik so‘qishtirar,
Ochlik so‘kishtirar.

To‘qlik sho‘xlik keltirar.

To‘qlikka — sho‘xlik,
Yo‘qlikka — suqlik.

U yog‘im bug‘doy, bu yog‘im bug‘doy,
Qayerga sepaman, xudoy.

Uchgan qushni qaytarib bo‘lmas.

Fatvo ham pulingga yarasha berilar.

Faqir kishi panada,
Po‘stini somonxonada.

Faqir kishi panada,
Qo‘tir echki dalada.

Faqir piyoda yurar,
Boy — tuyada.

Faqirniki — panada.

Xalq puflasa, bo‘ron bo‘lar.

Xalq qarg‘asa, xor bo‘lasan,
Xalq qo‘llasa, bor bo‘lasan.

Xirmon yanchish sa’vaning ishi emas.

Xon qoshida qorang bo‘lsa,
Qora kemang qirda yurar.

Xos xosni topar,
Suv pastni topar.

Xotin olmoqqa cho‘t kerak,
Botmon-dahsar et kerak.

Changal ham o‘z joyida gurillar.

Chanqoqni tomchi bilan qondirib bo‘lmas.

Chelak teshik bo‘lsa ham,
Suv sepishga yarar.

Chiroq yorug‘i uyga tushar.

Choy to‘kilib, soy bo‘lmas,
Yulduz yig‘ilib, oy bo‘lmas.

Chumolining sovg‘asi — chigirtkaning oyog‘i.

Chumchuq semirib botmon bo‘lmas,
Tesha o‘sib ketmon bo‘lmas.

Cho‘pni chaynagan bilan moyi chiqmas.

Cho‘pon odam go‘shtga kelmas.

Cho‘g‘ to‘kilsa, qo‘ri qolar.

Shamol kemadagilaming xohishiga qarab esmas.

Sheriklik tovuqdan tuxum yaxshi.

Sho‘r yerda sunbul unmas.

Sho‘r suvda sovun ko‘pirmas.

El og‘ziga elak tutib bo‘lmas.

El og‘zini yopmoqqa ellik qarich bo‘z kerak.

El og‘zini yirtib bo‘lmas,
Chelak og‘zini bug‘ib bo‘lmas.

Elda bori — senda bori.

Elda bo‘lsa — elagi.

Elingda bo‘lsa, et yeysan.

Elingdagi — belingdagi.

Elli yerda elak bor.

Elning etagi keng.

Elning qulog‘i ellikta.

Eski paxta bo‘z bo‘lmas.

Eski choponning issig‘i yo‘q.

Etakni kessang, yeng bo‘lmas.

Echki yugurib kiyik bo‘lmas.

Eshak mingan ot so‘ramas,
Baliq yegan et so‘ramas.

Eshakni urgan bilan ot bo‘lmas.

Eshikdan kirolmagan tirqishdan qarar.

Yuz qopni bog‘lab bo‘lar,
Yuz og‘izni bog‘lab bo‘lmas.

Yuzdagi yara yamog‘ini yashirish qiyin.

Yumruq bukilib sang bo‘lmas,
Echki yugurib lang bo‘lmas.

Yangi ko‘za suvi sovuq,
Eski ko‘za bo‘yni siniq.

Yangi supurgi toza supurar.

Yaxshi dam — mehnatga hamdam.

O‘ziga yeng bo‘lmagan,
O‘zgaga bo‘y bo‘lmas.

O‘ziga yol bo‘lmagan,
Birovga quyruq bo‘lolmas.

O‘tni yosh bilan o‘chirib bo‘lmas.

Qantarilgan ot qoziq atrofida aylanar.

Qarz olmoq oson, bermoq qiyin.

Qatorda noring bo‘lsa,
Yuking yerda qolmaydi.

Qiz desa, qiziqasan,
Hay-hay uning qalini.

Qirg‘iz xalqi — mol bilan,
O‘zbek xalqi — bog‘ bilan.

Qof tog‘ini qodir bilar.

Qofiya tor kelsa, xonaqoh tang.

Quroli yo‘q jang qilmas.

Qush qanoti bilan.

Qo‘y bir terming ichida
Necha ozib, necha semirar.

Qo‘l bilan qilar ishni
Til bilan qilib bo‘lmas.

Qo‘l bilan qush tutilmas.

Hamrohingga boqma, hamyoningga boq.

Har kim boricha polvon.

Har kim o‘z aravasini o‘zi tortar.

Har kimning eshagi o‘ziga ot ko‘rinar.

Holi yetmagan bo‘yrasida qolar.

Yuklab olish — Imkon va imkonsizlik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishImkon va imkonsizlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Примите статьи в разделе «Возможность и невозможность».
Рыбы живут с водой,
Человеческая жизнь с человеком.
У рыбы также восемь крыльев.
Не форсируйте зря, талия порвется.
Нет покрытия рынка,
Деревня ослиная.
Бол облизывает палец.
Да-нет, нет-нет.
Если есть — шашлык,
Если нет — ответ.
Борида — кулдиринг-кулдиринг,
Сиди в масле.
Борида — пора-пора,
В сале — раб беден.
Борида — тика-тика,
В жир — выжать.
Борида — чилик-чилик.
В масле — сухость.
Борида — Хотам
В сале — траур.
Рынок в зависимости от вашего назначения.
Вы не можете сказать нет бору,
Нет, ты не можешь сжечь это.
Котел Бора — кричащий,
Горшок небытия — это котел.
Пустой колодец не наполняется росой.
Гадо находит зерно, он не может найти мешок.
Если дерево не дает ствола,
Топор нельзя рубить.
Пейте воду из корней дерева.
Нет лекарства от боли.
Девонизму тоже нужен платок за сорок монет.
Когда мир затоплен,
Как жаль утку.
Лошади, которая кормит,
Не надо кнута.
Йор Йордан Руины,
Йор погублен мной.
Если Джон, мир найдет.
Если есть душа, будет душа.
Есть вкус душевного бора.
Одна пара штанов на двоих,
Как выйти из зимы.
Не надо поить собаку,
Оши постится без.
Не стоит в рваном мешке,
Он не помещается во всей сумке.
Ему больно на дороге, которую он никогда не видел,
Больно, когда не видишь солнца.
Отсутствие не ест,
Сытость ничего не значит.
Короткой нити недостаточно для просушки.
Собака, которая ест отруби, не побежит.
Собирайте то, что вам нужно каждый день.
Дай мне полную чашу,
Я устал от Нимкосанга.
Если Косово будет длинным, рука не обожжется.
Котел осени кипит.
Старый не чистый.
Если ты дашь слово Молге,
Посмотри на себя летом и зимой.
Ваше имущество жирное — ваше состояние близнецовое.
Богатый человек — толстяк.
Если мулла не звонит,
Адам Дирнгламас.
Кровать узкая.
Изобилие хлеба — рука полна.
Если кант на стопе узкий,
Какая польза от широты мира.
Мало известно.
Меньше больше, больше больше.
Удобренная земля,
Он говорит, что я сыт.
У тощей лошади мало еды.
Лошадь тощая,
Девушка сирота.
Лошадь стареет от седла.
Когда лошадь умирает, собака впадает в бешенство,
Если осел умрет — волк.
Загоните лошадь приманкой.
Йогурт в голодном доме не спит.
На голодный желудок хлеба нет.
Играл в любовь — дешево,
Пятка играла — плетение.
Палаксмон тяжел там, где падает камень.
Каким бы острым ни был нож
Он не может срезать свой собственный стебель.
Когда кулинария найдена,
Они найдут Осиигу.
Если есть деньги, суп на вилке.
Деньги ломают язык и растягивают ручку.
У кого есть деньги — пешком,
У кого нет денег — едва ли.
Путь к деньгам правильный.
Деньги играют во рту у богатых,
Глаза тех, у кого нет денег, играют.
Пулим,
Если бы у меня были деньги, кто бы не был моим рабом.
Если у тебя есть деньги, все твои рабы,
Гора и скала уступают дорогу.
Платно заканчивается, жрет без денег.
Заплатил — смелый, без денег — ложь.
Платно — кебаб, бесплатно — дарди кебаб.
Один конец денег на запястье,
Один конец в сердце.
Пока вы не выйдете на свободный рынок,
Сойти в могилу без савана.
Восемьдесят пива, восемь верблюдов —
Толщина девушки с волосами.
Сарт бойиса, рваный япар,Когда он богат, он открывается и закрывается.
Восемь дней сироте.
Оставайся в городе, пока не окажешься в пустыне,
Если ты не в городе, будь изгоем.
Пока вы худеете, вы умрете худым.
Толстая нога восемь.
Сломанные поделки,
Больное сердце не работает.
Пусть тот, кто опирается на тебя, будет сильным.
Тень не может быть потеряна путем рубки.
Тайаммум в воде маслом.
Если хочешь воды,
Спроси Соломона.
Когда вы кладете его в воду, водостойкое щелочное железо,
Сердце, которое нельзя забрать золотом.
Масло, капающее в воду, не тонет.
След корабля на воде неизвестен.
Земля без воды сирота,
Безземельный человек — сирота.
Место без воды — могила,
Водно-болотное угодье представляет собой цветник.
Румянец, который спрашивает,
Двое, которые не покраснели.
Когда пища найдена, лучше поесть,
Когда саван найден, лучше умереть.
Вращение мельницы зависит от нагрузки.
Боп с мельницы.
Если вы нашли свободный саван, его нужно сшить.
Железные термульмы.
Дырка не останется незамеченной.
Нельзя кусать локоть.
Кусай зубы,
Продолжайте хорошую работу.
Если игрушка — лошадь, лошадь будет свободна.
Если на свадьбе конь, конь умрет,
Когда сын вырастает, он становится отцом.
Капля воды прорастает иву.
Достаточно найти, достаточно преследовать.
Цветок, который ты найдешь, приносит,
Не найдено — лук огородный.
Нашел — нийоз, не нашел — лук.
Он приносит овец, которых находит,
Не найдено — куры.
Пропавший скот на вершине горы.
Голова не помещается на узкой земле.
Суп ест в узком месте,
Ешьте пунш на большой площади.
В узком месте — наблюдай.
Двойная труба на узкой улице.
Когда вы сжимаете камень, вода не выходит.
Блох в округе нет.
Нет дня без ночи, без гор-тюльпанов.
Дым тоже идет из дерева.
Верблюд не может спрятаться среди овец, на которых он едет.
Если верблюд утонет, это произойдет.
Тургай не будет толстеть.
Удовлетворение ищет удовольствия,
Он говорит, что голодает.
Что говорит сытость,
Что голод не ест.
Полнота поражает,
Голод оскорбителен.
Сытость приносит радость.
Сытость — радость,
Отсутствие есть суклик.
Это моя пшеница, это моя пшеница,
Куда сею, боже.
Летящая птица необратима.
Фетва также дается согласно вашим деньгам.
Бедный человек укрылся,
На сеновале.
Бедный человек укрылся,
Чесотка коз в поле.
Бедняга ходит,
Богатый — на верблюде.
Факирники — панада.
Если люди дуют, будет буря.
Когда народ проклинает, ты будешь унижен,
Если люди используют его, он будет у вас.
Сбор урожая — это не работа саванны.
Если хан темный,
Твой черный корабль плывет.
Находит оригинальность,
Вода найдет дно.
Вам нужна кисть, чтобы получить жену,
Бэтмену нужен диагноз.
Когти тоже на месте.
Жажда не может быть утолена каплей.
Даже если в ведре есть дырка,
Полезно сбрызгивать водой.
Фонарик падает на дом.
Не будет ни чайных разливов, ни рек,
Звезды соберутся, а луны не будет.
Дар муравья — лапа саранчи.
Воробьи не толстеют,
Теша не вырастет.
Масло не выходит при жевании соломинки.
Пастух не подходит к мясу.
Если уголь рассыпать, он останется сухим.
Ветер дует не по прихоти корабля.
Яйца от партнерских кур хорошие.
Санбул не растет на засоленных почвах.
Мыло не пенится в соленой воде.
Вы не можете держать сито в руке.Требуется пятьдесят дюймов, чтобы закрыть рот.
Ты не можешь разорвать рот,
Рот ведра нельзя задушить.
Эльда бори — сэнда бори.
Если в руках — сито.
Если он у вас есть, вы едите мясо.
На плече — на талии.
Есть пятьдесят сит.
Подол руки широкий.
Уху Эль пятьдесят.
Старый хлопок не будет серым.
Старое пальто не имеет тепла.
Если обрезать юбку, рукавов не будет.
Коза не будет бегущим оленем.
Осёл не просит коня,
Он не просит мяса, чтобы съесть рыбу.
Нет лошади с ослом.
Он смотрит через щель в двери.
Можно связать лицевой мешок,
Лицо нельзя связать.
Заплату раны на лице трудно скрыть.
Нельзя сгибать кулаки,
Коза не поленится побегать.
Свежая вода в кувшине холодная,
Горлышко старого кувшина сломано.
Новая метла чисто метет.
Хороший отдых – признак напряженной работы.
невыносимый,
Это не будет отличаться.
Нет выхода,
Ни у кого не может быть хвоста.
Траву нельзя погасить с возрастом.
Лошадь на скаку крутится вокруг кучи.
Взять взаймы легко, дать трудно.
Если есть строка в строке,
Груз не останется на земле.
Если девушка говорит, что тебе любопытно,
Хей-хей его толстый.
Кыргызский народ — товаром,
Узбекский народ — с огорода.
Каф знает, что гора способна.
Когда рифма узкая, в комнате тесно.
Он не сражается без оружия.
С птичьим крылом.
Вставить термин
Сколько теряешь, сколько приобретаешь.
Он делает это вручную
Это невозможно сделать с помощью языка.
Птица не ловится руками.
Не смотри на своего партнера, смотри на свой кошелек.
Каждый является борцом.
Каждый тянет свою машину.
У всех задница похожа на лошадь.
Холи остается на незаконченном коврике.
Скачать — Статьи о возможностях и невозможностях
Скачать Пословицы — Сборник пословиц о возможности и невозможности
использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: