Tarbiya va odob haqida maqollar to‘plami

Tarbiya va odob haqida maqollar to‘plami

Tarbiya va odob haqidagi maqollarni qabul qiling.

Ayg‘ir qanday bo‘lsa, ot shunday.

Beshikda tekkan, kafanda ketar.

Bir kattaning gapiga kir,
Bir — kichikning.

Bir qilgan — madad,
Ikki qilgan — odat.

Bola boqqandan olov yoqqan yaxshi.

Bola — yoshidan,
Xotin — boshidan.

Bola ko‘rganini qilar,
Ota — bilganini.

Bola — loy, ona — kulol.

Bola tuqqanniki emas tarbiyalaganniki.

Bolani so‘ksang, beti qotar,
Ursang, eti qotar.

Bog‘ing bo‘lsa, qo‘ra qil,
O‘g‘ling bo‘lsa, mulla qil.

Boqsang botir qilasan,
Tergasang — tentak.

Buzishga o‘rganma, tuzishga o‘rgan.

Buzuqi qarisa ham, g‘amzasi qarimas.

Bukrini go‘r tuzatar.

Daraxtdan meva olaman desang,
Niholligidan parvarish qil.

Daraxtiga ko‘ra — mevasi,
Ota-onasiga ko‘ra — bolasi.

Dard ketar, odat qolar.

Daryo to‘la suv bo‘lsa ham,
It tun bilan suv ichar.

Daryo chuchuk — ariq chuchuk.
Daryo achchiq — ariq achchiq.

Yetti yoshga yetguncha,
Yer to‘qmog‘in yersan.

Yetmish yoshga yetguncha,
El to‘qmog‘in yersan.

Igna qayoqqa yursa,
Ip ham shu yoqqa yurar.

Illat ketar, odat ketmas.

Itni qopag‘on qilgan — egasi.

Katta arava qaydan yursa,
Kichik arava shundan yurar.

Katta boshlar, kichik tashlar.

Kishi yo‘q deb so‘zlama,
Og‘zing yomon o‘rganar.

Odam bo‘lar yigit odatidan ma’lum,
Tulpor bo‘lar qulun — muchasidan.

Odam odamdan qutular,
O‘z fe’lidan qutulmas.

Odat bir, tabiat boshqa.

Olti kun och qolsang ham,
Otang odatini qo‘yma.

Ona suti bilan kirmagan
Tana suti bilan kirmas.

Ona qilsa zo‘rlikni,
Bola tortar xo‘rlikni.

Onadan ko‘rgan to‘n bichar,
Otadan ko‘rgan o‘q yo‘nar.

Ot bilan bo‘lsa eshakning oxuri,
Rangi yuqmas, fe’li yuqar oxiri.

Ot bo‘lsang, choparsan,
It bo‘lsang, qoparsan.

Ota g‘ayrath bo‘lsa,
Bola ibratli bo‘lar.

Otadan — o‘g‘il, onadan — qiz.

Otasi buzuqning biri — buzuq,
Onasi buzuqning bari — buzuq.

Otasi tentakning birisi — tentak,
Onasi tentakning barisi — tentak.

Otasini so‘rasang — Ahmadi forig‘,
Onasini so‘rasang — tovoni yoriq.

Otning fe’li egasiga ma’lum.

Semiz qo‘zining go‘shti yaxshi,
Oqil onaning — qizi.

Suv bilan ekin o‘sar,
Tarbiya bilan — odam.

Suv boshidan loyqa.

Suv boshidan yaxshi,
Hosil — tagidan.

Sut bilan kirgan jon bilan chiqar.

So‘ksang — so‘kuvingda,
Ursang — uruvingda.

Tayoq ayiqni ham mulla qilar.

Tayoq maymunga namoz o‘qitar.

Tayoq o‘g‘rini to‘g‘rilar,
Go‘r bukrini to‘g‘rilar.

Tananing turqi tuqqaniga ma’lum.

Tarki odat — amri mahol.

Terakka qarab, tol o‘sar.
Onaga qarab, qiz o‘sar.

Toyni ot qilguncha,
Egasi it bo‘lar.

Tog‘ yerdan o‘sib chiqar,
Odam — ota-onadan.

Tulpor — biyadan,
Mard — enadan.

Tulpor tubiga tortar.

To‘qqizida qanday — to‘qsonida shunday.

Usta qanday — shogird shunday.

Ustoz bilimli — shogird ilmli.

Xotin olsang, yoshdan ol,
Jilovini boshdan ol.

Charxni buzgan — parrasi,
Qizni buzgan — onasi.

Egasiga ko‘ra biyasi.

Egri butoqni niholida tobini ol.

Er bolasi — er,
Sher bolasi — sher.

Erka tutsa onasi,
Taltayadi bolasi.

To‘g‘ri tutsa onasi,
Yurtga ega bolasi.

Erka o‘g‘il yovga yaramas,
Erka qiz — ishga.

Eshigi yomonning uyiga borma,
Onasi yomonning qizini olma.

Yugansiz otni o‘rgatib bo‘lmas.

Yaramas odat ko‘p bo‘lar,
Eng yomoni — kunchilik.

Yaxshi kishi bolasi
Yuqoridan siy topar.
Yomon kishi bolasin
Tuyada ham it qopar.

O‘zing pishirgan osh —
Aylanib ich, o‘rgulib ich.

O‘rgangan ko‘ngil o‘rtansa qo‘ymas.

O‘rgangan qiliq o‘lganda qolar.

O‘g‘lingni sevsang, quldek ishlat.

O‘g‘ri o‘rganganini o‘lguncha qo‘ymas.

Qarg‘ani boqqan bilan qush bo‘lmas.

Qiz bersang, otasiga qarab ber,
Qiz olsang, onasiga qarab ol.

Qiz saqlay bilmagan gung etar,
Ipak saqlay bilmagan yung etar.

Qizni onasi tiysin,
O‘g‘ilni — otasi.

Qon bilan kirgan jon bilan chiqar.

Qorindagi qiliq qora yerda qolar.

Qush uyasida ko‘rganini qilar.

Qo‘zi qo‘chqordan nishon,
O‘g‘il — otadan.

G‘ayratlining bolasi tanbal bo‘lar.

Ho‘kizning o‘tini yeb,
Qo‘yning qihg‘ini qilma.

Yuklab olish — Tarbiya va odob haqida maqollar

Maqollarni Yuklab olish.Tarbiya va odob haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Получите статьи о дисциплине и манерах.

Как жеребец, так и лошадь.

Тронул в люльке, идет в саване.

Введите слова взрослого,
Один самый маленький.

Одно дело — помочь,
Два делал — привычка.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Ребенок — возраст,
Жена — с самого начала.

Ребенок делает то, что видит,
Папа — он знает.

Бола – глина, она – глиняная посуда.

Ребенок не рождается, а воспитывается.

Если оскорбишь ребенка, твое лицо покраснеет,
Если вы ударите, плоть сгниет.

Если у тебя есть сад, сделай его черным,
Если у тебя есть сын, сделай его муллой.

Если ты посмотришь, ты будешь смелым,
Тергасанг — глупый.

Учитесь ломать, учитесь создавать.

Даже если он стар, он не постареет.

Он исправит свою могилу.

Если вы говорите, что можете получить плоды с дерева,
Позаботьтесь о рассаде.

По дереву — плоды,
По словам родителей — ребенок.

Боль уходит, привычка остается.

Даже если река полна воды,
Собака пьет воду ночью.

Река пресная.
Горька река — горек поток.

К семи годам,
Ты будешь есть землю.

До семидесяти лет,
Вы едите вязаные вручную.

Куда бы ни шла игла,
Веревка тоже идет по этому пути.

Зло уйдет, привычка не уйдет.

Собаку укусил хозяин.

Куда едет большая машина,
Вот куда едет маленькая машина.

Большие головы, маленькие камни.

Не говори никому,
Твой рот плохо учится.

Известно по привычке юноши,
Тулпор будет твоим рабом.

Человек избавляется от человека,
Он не может избавиться от своего глагола.

Привычка — одно, природа — другое.

Даже если ты голоден шесть дней,
Не ставьте привычку вашего отца.

Не входит в состав грудного молока
Не поступает с молоком для тела.

Если мать совершает насилие,
Ребенок терпит унижение.

Мех, который он видел у своей матери,
Пуля, которую он видел от своего отца, выстрелила.

С лошадью, ослиной яслей,
Бесцветный, глагол высокого уровня.

Если ты лошадь, ты бежишь,
Если ты собака, ты сломаешься.

Если отец усерден,
Ребенок будет образцовым.

От отца — сын, от матери — дочь.

Один из коррумпированных отцов коррумпирован,
Все, чем испорчена его мать, испорчено.

Один из дураков его отца — дурак,
Его мать дура.

Если спросить его отца — Ахмади фориг,
Попросишь его мать — щелкни каблуком.

Глагол лошади известен хозяину.

Жирная баранина хороша,
Дочь мудрой матери.

Посевы растут с водой,
По воспитанию — мужчина.

Вода мутная с самого начала.

Вода хороша с самого начала,
Урожай — снизу.

Кто входит с молоком, выходит с душой.

Если ты проклинаешь, ты проклинаешь,
Урсанг — урувинда.

Палка также делает медведя муллой.

Палка молится обезьяне.

Исправят вора посоха,
Они расправляют могильный жир.

Известно, что тип телосложения рождается.

Отказ невозможен.

В зависимости от тополя растет ива.
В зависимости от матери девочка будет расти.

До свадебного коня,
Хозяином будет собака.

Гора поднимается из земли,
Человек от родителей.

Тулпор — биядан,
Мард — энадан.

Тулпор тянет ко дну.

Как в девятом — так в девятом.

Каков мастер, таков и ученик.

Учитель знает — ученик знает.

Если у тебя будет жена, состаришься,
Возьми поводья.

Кто сломал колесо — парраси,
Девочку изнасиловала мать.

По словам владельца.

Удалите искривленную ветку с саженца.

Земное дитя — муж,
Львёнок — это лев.

Эрка Тутса Онаси,
Ребенок Талтаяди.

Правильная мать,
Ребенок с родиной.

Сын мужского пола не годится для дикой природы,Мужчина девушка — к работе.

Не ходи в дом нечестивого,
Не бери у матери злую дочь.

Нельзя тренировать лошадь без уздечки.

Будет много вредных привычек,
Хуже всего зависть.

Ребенок хорошего человека
Находит мочу сверху.
Будь плохим человеком
Верблюда также укусила собака.

Суп собственного приготовления —
Пить вокруг, пить вокруг.

Узнанное не разочарует.

Меч, который он выучил, останется после его смерти.

Если вы любите своего сына, используйте его как раба.

Вор не оставляет того, чему научился, пока не умрет.

Нет птицы, которая кормится вороной.

Если дашь девочку, посмотри на ее отца,
Если у тебя будет девочка, посмотри на ее мать.

Девушка не успевает,
Достаточно шерсти, которая не может удержать шелк.

Пусть мать девушки сдерживает ее,
Сын – это отец.

Входите с душой, которая входит с кровью.

Меч в его животе остается на черной земле.

Он делает то, что видит в птичьем гнезде.

Ягненок — мишень барана,
Сын от отца.

Дитя ревностного будет ленивым.

Ешьте воловью траву,
Не заставляйте овец плакать.

Скачать — Статьи о воспитании и этикете

Скачать Притчи. — Сборник статей о воспитании и манерах

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 7
 1. Аноним

  Ееееееенеее :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :lol: :lol: :lol: :twisted: :idea:

 2. maqsud

  :smile: :smile: :oops: :razz: :oops:

 3. Dildora

 4. v

  :idea:

 5. Salom

  :idea: :idea: :idea: ;-) ;-) ;-) :mrgreen: :smile:

 6. Аноним
  1. Kamol kalla

   ;-) :roll: :roll: :opps: :opps: :opps: :twisted: :tabassum: :shok: :tabassum: :tabassum: :tabassum: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :?: :yig’lab:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: