Taqdir va tadbir haqida maqollar to‘plami

Taqdir va tadbir haqida maqollar to‘plami

Taqdir va tadbir hukmidagi maqollarni qabul qiling.

Ayol degan palaxmon toshi,
Qayerga otsa, shu yerga tushar.

Ajal yetdi,
Devona qabul qildi.

Ana go‘r, mana go‘r,
Ishonmasang, borib ko‘r.

Asov otni taqa to‘xtatar.

Asragan ko‘zga cho‘p tushar.

Asragan qo‘l sinar.

Asrayman desa balo yo‘q,
O‘laman desa — davo.

Bandaning boshi — olloning toshi.

Betda yurgan bo‘riman,
Nasibamdan ko‘raman.

Beshikdagi bolaning bek bo‘lishini kim bilar.

Bir mix bir nag‘alni,
Bir nag‘al bir otni tutar.

Bir ko‘r — qiyiq,
Bir kar — qiyiq.

Bir to‘lgan bir sochilar.

Boy bo‘lmasim bilibman,
Och o‘ldirma, xudoyim.

Bugun bo‘lsa ham shu o‘lim,
Erta bo‘lsa ham shu o‘lim.

Bo‘ladigan ishning boshi to‘g‘ri.

Bo‘rkni tashlab bo‘ridan qutulib bo‘lmas.

Daryoga ot solmasdan avval kechuvini top.

Yelli kun yo‘rt,
Yog‘inli kun yot.

Jumadan umiding bo‘lsa,
Payshanbadan harakat qil.

Zamona kelmay qirindan,
G‘amingni ye burundan.

Iyasi kelsa, biyasini ber.

Yo‘lga chiqmoq na hojat,
Yo‘l ozig‘ing bo‘lmasa.

Kuzning kelishini yozda belgila.

Kun qizarib botsa, qizingni uzat,
Tong qizarib otsa, tomingni tuzat.

Kun g‘amini sahar ye,
Yil g‘amini bahor ye.

Men qilaman o‘ttiz,
Tangrim qiladi to‘qqiz.

Minora solgan minora bo‘yi chuqur qazir.

Minsang — eshak, solsang — to‘shak.

Mol yig‘sang, qo‘nishini top,
Osh yesang, idishini top.

Mol molga yetguncha
Azroil jonga yetar.

Morbozniki mordan,
Dorbozniki dordan.

Murching ko‘p bo‘lsa, bulamiqqa sol.

Odam tuzar, taqdir buzar.

Ozmayman degan yigitni qorong‘u tun ozdirar.

Olisdan otilgan sopqon
To‘g‘ri mo‘ljalga tegar.

Ot olmay, oxur tuzat.

Otang mirob bo‘lsa ham,
Ariqni tozalab suv ich.

Otga minsang, qamchi ol.

Otni boqsang, ot qilasan,
Yovni quvsang mot qilasan.

Otni it qaytarar.

Og‘riq tishning davosi — ombir.

Pulingdan bir puling qolsa, palov ye,
Kuningdan bir kuning qolsa, xotin ol.

Safaiga otlanma safar xaltasiz,
Zinhor yo‘lga chiqma yaroq-boltasiz.

Safaiga otlansang, otga qoziq ol,
Bir kunlik yo‘l uchun yillik oziq ol.

Sinalmagan sop qolmas,
Yirtilmagan qop qolmas.

Singan kulolning ko‘zasi,
To‘kilgan bo‘zagarning bo‘zasi.

Sinmasni kulol yasamas,
O‘lmasni xudo yaratmas.

Sichqon tutishga qopqon zarur,
Dushmanni otishga — sopqon.

Suv ko‘zasi suvda sinar.

Suvni bog‘laguncha, ariq och.

Tadbirga taqdir hayron.

Tadbirning yengi bilan
Taqdirni yashirib bo‘lmas.

Taqdirli ayol — tadbirli ayol.

Taqdirning balosi ko‘p,
Saqlasa panosi ko‘p.

Taqdirning ishini tadbir buzolmas,
Tadbirning ishini taqdir buzolmas.

Temir olovga tushsa, tilni tushunadi.

Tilni bilish — dilni bilish.

Tirik bandada tinim yo‘q.

Toshga soch, toleyingdan ko‘r.

Tuyog‘i butun tulpor yo‘q,
Qiyog‘i butun shunqor yo‘q.

Tulki qancha qochmasin, borar joyi
Mo‘ynado‘zning do‘koni.

Turnani tuzoq bilan tutib bo‘lmas.

Tutunning achchig‘ini mo‘ri bilar.

Tushibsan bu so‘qmoqqa,
Ko‘narsan bu to‘qmoqqa.

Tuya qochib yukdan qutulmas.

Tuya quvsa, o‘rga qoch,
Ilon quvsa — shudgorga.

To‘ylining to‘yi o‘tar,
To‘ysizning kuni o‘tar.

To‘kilmagan kim bor,
So‘kilmagan kim bor.

Uzun arqon — keng tuzoq.

Uyqu kelmasdan burun o‘rin sol.

Ulov o‘rniga tayoq.

Hiyla bilan arslon tutilar,
Kuch bilan sichqon tutilmas.

Echki yuzga yetmas,
Yuzga yetsa ham kuzga yetmas.

Eshakni yukka ohb kel
Yoki yukni — eshakka.

Eshmachi eshib olar,
Teshmachi — teshib.

Yaxshi tushga ham sadaqa,
Yomon tushga ham sadaqa.

O‘liging bo‘lsa, yerga ber,
Qizing bo‘lsa — elga.

O‘ngini o‘ngla, so‘ngini so‘ngla.

O‘tmas umr bo‘lmas,
Sinmas — temir.

Qilich eng so‘nggi hiyladir.

Qirq yil qirg‘in bo‘lsa,
Ajali yetgan o‘lar.

Qistov bo‘lsa, ot yaraydi,
Uzoq bo‘lsa — xat.

Qichiganni qashigan yengar.

Qishda po‘stin kiyma, qazi ye.

Qoziqsiz ot turmas.

Qor yog‘di — iz bosildi.

Qochgan ham xudo der, quvgan ham.

Quyon qopqoni bilan arslonni ovlab bo‘lmas.

Qurtning davosi — qaynoq suv.

Qush qo‘nmaydigan daraxt bo‘lmas.

Har yerning tulkisini o‘z tozisi bilan ovla.

Har kimga — bir uy, bir go‘r.

Har og‘riqning davosi bor,
Har emgakning chorasi bor.

Hiyla ham o‘z o‘rnida botirlik.

Ho‘kizing bo‘lmasa, o‘zing chop,
Omoching bo‘lmasa, ketmon top.

Yuklab olish — Taqdir va tadbir haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishTaqdir va tadbir haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Примите пословицы на суд судьбы и события.
Камень по имени женщина,
Куда бы он ни выстрелил, он приземлится.
Пришла смерть,
Девона согласилась.
Вот могила, вот могила,
Если вы мне не верите, идите и посмотрите.
Асов останавливает лошадь.
Это привлечет внимание воспитателя.
Заботливая рука сломается.
Нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что я спасу,
Если он говорит, что умрет, это лекарство.
Голова раба — камень Божий.
Я ходячий волк,
Я вижу свою судьбу.
Кто знал, что ребенок в кроватке будет принцем.
Гвоздь есть гвоздь,
Седло ловит лошадь.
Слепой — кривой,
Глухонемой.
Полный волос.
Я знал, что не буду богатым,
Не голодай, Боже.
Даже сегодня эта смерть,
Хотя это ранняя смерть.
Начало грядущего правильное.
Вы не можете избавиться от волка, бросив шляпу.
Найдите проход, прежде чем пустить лошадь в реку.
Йелли кун йорт,
Это дождливый день.
Если ты надеешься на пятницу,
Попробуйте в четверг.
Устаревший,
G‘amingni ye burundan.
Если хозяин придет, дайте ему пива.
Не нужно идти,
Если у вас нет дорожной еды.
Летом отмечают приход осени.
Когда солнце садится, отдай свою дочь,
Когда утро станет красным, почини крышу.
Кун гамини сахар йе,
Ешьте весну года.
Я делаю тридцать,
Бог делает девять.
Копайте глубоко вдоль башни, где башня была построена.
Минсанг – осел, сольсанг – постель.
Если ты собираешь скот, найди место для посадки,
Если вы едите суп, найдите тарелку.
Пока скот не достигнет скота
Азроила достаточно.
морбозники мордан,
Дорбозники дордан.
Если много мурчания, положите его в грязь.
Человек разрушает, судьба разрушает.
Темная ночь обманывает молодого человека, который говорит, что не похудеет.
Выстрел с расстояния
Коснитесь правильной цели.
Не пропалывайте, исправляйте сарай.
Даже если твой отец мираб,
Очистите канал и пейте воду.
Если вы едете на лошади, возьмите кнут.
Если вы кормите лошадь, вы делаете лошадь,
Если вы будете гоняться за дикой природой, вам будет скучно.
Собака возвращает лошадь.
Лекарство от больного зуба – пупок.
Если у тебя осталась копейка, ешь рис,
Если у тебя остался один день, возьми жену.
Прыгая в Сафу без рюкзака,
Пожалуйста, не ходи по дороге.
Если будешь ездить на Сафайге, возьми привязку к коню,
Получите годовую еду для однодневной поездки.
Непроверенных стеблей не останется,
Порванного мешка не останется.
Разбитый глиняный кувшин,
Выпивка пролитой выпивки.
Горшечник не ломается,
Бог не создает бессмертие.
Вам нужна ловушка, чтобы ловить мышей,
Во врага стрелять мечом.
Кувшин с водой разобьется в воде.
Открывайте канаву до тех пор, пока вода не свяжется.
Судьба события удивительна.
С рукавом события
Судьбу не скрыть.
Женщина судьбы — женщина действия.
У судьбы много бед,
Имеет множество панелей для хранения.
Событие не нарушит работу судьбы,
Судьба не испортит работу мероприятия.
Когда железо падает в огонь, оно понимает язык.
Знание языка есть знание языка.
Мне нет покоя в живой банде.
Волосы на камне, слепые к своей судьбе.
Копыто не имеет цельного тулпара,
У него нет целой кучи дерьма.
Сколько бы лиса ни убегала, ей суждено
Меховой магазин.
Журавля нельзя поймать ловушкой.
Трубка знает горечь дыма.
Ты на этом пути,
Вы попадете в этот узел.
Верблюд не может избежать груза.
Если верблюд погонится за тобой, беги,
Если змея гонится, то это пахарь.
Свадьба состоится,День свадьбы закончился.
Кто не пролил,
Нет никого, кто не был бы проклят.
Длинная веревка — широкая ловушка.
Освободите место, прежде чем заснуть.
Палка вместо животного.
Лев пойман обманом,
Мышей силой не ловят.
Козе меньше ста,
Даже если и до ста дойдет, то до осени не дотянет.
Загрузите осла
Или груз — на ишаке.
Эшмачи растет,
Бурильщик есть бурильщик.
Милостыня на хороший сон,
Благотворительность даже за дурной сон.
Если ты мертв, брось его на землю,
Если у тебя есть дочь — к реке.
Поверните направо, поверните направо.
Не будет бессмертия,
Нерушимый — железо.
Меч — последняя уловка.
Если сорок лет резни,
Они мертвы.
В случае с Кистовым конь хорош,
Если длинное — письмо.
Зудящая зудящая сука.
Зимой не носите меха, ешьте кази.
Лошадь не может стоять без колышка.
Выпал снег — тропа протопала.
Тот, кто убегает, называется богом, и тот, кто преследует, называется богом.
Вы не можете охотиться на льва с ловушкой для кроликов.
Лекарство от глистов – кипяток.
Не будет дерева, на которое не приземлилась бы птица.
Охотьтесь на лис повсюду со своей добычей.
Всем — дом, могила.
От всякой боли есть лекарство,
Всякому труду есть мера.
Хитрость заключается в смелости на своем месте.
Если у вас нет быка, распечатайте его сами,
Если у вас нет молотка, найдите мотыгу.
Скачать — Статьи о Судьбе и Событии
Скачать Пословицы — Сборник пословиц о судьбе и действии
использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: