Epchillik va noshudlik haqida maqollar to‘plami

Epchillik va noshudlik haqida maqollar to‘plami

Epchillik, kuchlilik va noshudlik borasidagi maqollarni qabul qiling.

Abjir bo‘lsa farzanding,
Cho‘ldan non terar.
Yalqov bo‘lsa farzanding,
Yerdan don termas.

Baytal chopib, poyga olmas.

Balaq turilmay, baliq tutilmas.

Bebarorlik bo‘lmasa,
Kelin tushda gapirmas.

Bilaman — dedim, tutildim,
Bilmayman — dedim, qutuldim.

Bilgan odam qo‘li bilan quyon ovlar.

Bilmaganga bit o‘ldirish qiyin.

Bir shaltoqning ishini
Yigirma epchil eplay olmas.

Bozor bilgan och qolmas,
Yo‘l tanigan kech qolmas.

Burga tutish uchun ham barmoqni ho‘llash kerak

Burga qochar oyoqqa,
Bit qoladi tayoqqa.

Bo‘lmaganga — bo‘lishma.

Gadoychilikka ham uquv kerak.

Daryo chopar,
Chaqqon topar.

Dud demoqqa dudoq kerak,
Sirka tilamakka — usul.

Dum tilab, quloqdan ajrabdi.

Yer yuzini baxmal olsa ham,
Anqovga taqiyalik tegmas.

Yo eshakni yukka elt,
Yo — yukni eshakka.

Yomon dallol yonidan to‘lar.

Yomon kosib bigiz tanlar.

Yonmasa, o‘tin yomon,
Yoqolmasa — xotin.

Yotgan yotar, qidirgan topar.

Yog‘och qozon tagi kuyar.

Yog‘ochning yumshog‘ini qurt yer,
Odamning yumshog‘ini — it.

Jumush o‘kirib biyik bo‘lmas,
Echki yugurib — kiyik.

Jo‘gidan juz’ya.

Zamoning tulki bo‘lsa, sen tozi bo‘l.

Zamoning qanday bo‘lsa,
Bo‘rkingni shunday kiy.

It bo‘lish uchun ham bir qarich quyruq kerak.
Ish bilmasang, gap bil.

Ish bilgan — tuzar,
Bilmagan — buzar.

Yiqilsang, olib tur,
Cho‘ntagingga solib tur.

Yo‘rg‘a otning yo‘li bo‘lar,
Jo‘rtoqining sho‘ri bo‘lar.

Yo‘qni borday qil,
Borni bolday qil.

Kishi qo‘li bilan ip eshilmas.

Kurash bilmagan otasini yiqitar.

Kuchangan bilan qo‘l qavarmas,
Baqirgan bilan bir ish bitmas.

Ko‘ngillagan cho‘pon takadan sut sog‘ar.

Ko‘p bo‘lsa seplab ko‘r,
Oz bo‘lsa — eplab.

Mergan ovda bilinar,
So‘zchi — dovda.

Mol yo‘qotgan enasining qo‘ynini izlar.

Molni boqsang, to‘q bo‘lar,
Boqolmasang, yo‘q bo‘lar.

Molni topganga boqtir,
O‘tinni chopganga yoqtir.

No‘noq mergan oqsoq quyon izlar.

Ov olgan tozi burnidan ma’lum.

Ovni otsang, bilib ot,
Dol nishonga qo‘yib ot.

Ovchi ovchilikni qancha bilsa,
Ayiq ham qochishni shuncha bilar.

Oldingi bersin sazasin,
Keyingi bersin jazosin.

Ortiq qilaman deb, tirtiq qilma.

Pazandaning go‘jasidan osh chiqar,
Noshudning palovidan tosh chiqar.

Podachi ko‘p bo‘lsa, mol harom o‘lar.

Pul otang kim, onang kim demaydi.

Pulni pul topar,
Ketmonni ahmoq chopar.

Puxta bo‘ynidan ilinar,
Go‘l — oyog‘idan.

Savdolashuv — savdoning yarmi.

Sandig‘i to‘la sepi bo‘lguncha,
Yuragi to‘la epi bo‘lsin.

Satang bir ish qilolmaydi,
Qilsa ham ko‘p bilolmaydi.

Sepli bo‘lguncha, eph bo‘l.

Seplini olma, eplini ol.

Sigir o‘g‘irlagan qutuldi,
Arqon o‘g‘irlagan tutildi.

Six ham kuymasin, kabob ham.

Sonsiz xotinning uyiga son kirmas.

Sochib qochguncha, olib qoch.

Sudralgan kaltak yer.

Suza bilmagan o‘z hovuzida g‘arq bo‘lar.

So‘z bilmagan kishidan
Hura bilgan it yaxshi.

So‘ray-so‘ray, bilib olibdi,
Uyala-uyala, quruq qolibdi.

So‘qolmagan so‘yil ko‘tarar.

Tavakkal tog‘ni yiqar.

Tavakkal — erning yo‘ldoshi.

Tariqni yegan — chumchuq,
Baloga qolgan — bedana.

Tarig‘i pishganning tovug‘i bo‘l.

Taqlid bilan tong otmas.

Tentak o‘ylanguncha,
Tavakkalchi suvdan o‘tar.

Tirik bo‘lib bozorda yo‘q,
O‘lik bo‘lib — mozorda.

Toz taranguncha, to‘y tarqar.

Tosh kelsa, kemir,
Suv kelsa, simir.

Tulkining ming bir hunari bor,
Hammasidan oxirgisi ulug‘vor.

Tulkining hiylasi ko‘p,
Yaxshisi — qochmoq.

Turib o‘lguncha, urib o‘l.

Tuya — katta,
Yag‘rini — undan ham katta.

Tuya o‘yin tushsa, qor yog‘ar.

Tuyaliga bostirma,
Itlikka qoptirma.

Tuyaning kattasi ko‘prikda tayoq yer.

Tug‘uluq so‘ramoqning ham a’moli bor.

To‘kilgandan yalab qol.

To‘n — kiyganniki,
Ot — minganniki.

To‘rkini yaqinning to‘shagi yig‘ilmas.

Uddasidan chiqmasang, urinma.

Uzoqdan aravalaguncha,
Yaqindan to‘rvala.

Ura bilmagan uzun kosov ko‘tarar.

Ura bilmagan o‘qlov ko‘tarar.

Uringan xotin o‘g‘il tug‘ar.

Urushib o‘tir, ushlashib o‘tir.

Uyalgan buyurgandan quruq qolar.

Uyalgan yigit qizdan quruq qolar.

Uquvi bor ulg‘ayar,
Uquvi yo‘q sarg‘ayar.

Chaqqon chora topar,
Beparvo — bahona.

Chivin ham anqovning og‘zini poylar.

Cho‘loq bo‘lsang ham, no‘noq bo‘lma.

Elak so‘rashga ham og‘iz kerak.

Elanmasang, el qayda,
Yalinmasang, pul qayda.

Emini qilguncha, epini qil.

Eplagan ikki oshar.

Eplaganni er bil,
Yana qaytib sher bil.

Eplashga ep kerak,
Bog‘lashga— ip.

Epli xotin uyni tutar orasta,
Epsizda uy to‘ri latta-putta.

Epli qizdan qolma,
Sepli qizni olma.

Epsiz sozanda sozin cho‘zar.

Epchil xotin qor qalab,
qozon qaynatar.

Erinchoqning ishi bitmas,
Epsizning — hojati.

Et yeydigan qush ham bor,
Etini yeydigan qush ham bor.

Eshikni keyin kirgan yopar.
Echki yugurib lang bo‘lmas.

Yumshoq yog‘ochga qurt tushar.

Yutganning tomog‘iga qarama,
Yurganning — oyog‘iga.

Yaxshi buzoq ikki onani emar.

Yaxshi xotin go‘sht quritar,
Yomon xotin go‘sht sasitar.

O‘ziga yol bo‘lmagan,
O‘zgaga dum ham bo‘lolmas.

O‘zing uchun o‘l yetim.

O‘zlari oyday,
Qilgan ishlari loyday.

O‘ychi o‘yiga yetguncha,
Tavakkalchi borib kelar.

O‘ychining o‘yi bitguncha,
Tavakkalchining to‘yi bitar.

O‘n marta shap-shap deguncha,
Bir marta shaftoli yegan yaxshi.

O‘ngmaganning iti
O‘g‘ri ketgandan so‘ng hurar.

O‘ngmaganning o‘qi qiya ketar.

O‘rgimchakdek o‘rmala,
Bedanadek yo‘rg‘ala.

O‘rni kelsa, o‘roq o‘r.

O‘ti chiqqanning oti yurmas.

O‘tkir suqulganni teshar.

O‘choqdagi o‘tim o‘chmasin desang,
Qo‘ri borida harakat qil.

O‘g‘il bo‘lsin, qiz bo‘lsin,
Qo‘1-oyog‘i tez bo‘lsin.

O‘g‘il tug‘mas xotin bo‘lmas,
Mol topmas yigit bo‘lmas.

O‘g‘ri qutular,
To‘g‘ri tutilar.

Qamishni bo‘sh tutsang, qo‘lingni qiyar.

Qaragan topmas, so‘ragan topar.

Qari qiz ovga chiqar,
Ketidan g‘avg‘o chiqar.

Qari qiz yasanguncha, to‘y tarqar.

Qatiq ichgan qutular,
Xurmacha yalagan tutilar.

Qirq, yuzning bolasi
O‘n to‘rtida bosh bo‘lar.

Chiyirlining bolasi
O‘n sakkizda yosh bo‘lar.

Qozon o‘g‘irlagan qutular,
Cho‘mich ushlagan tutilar.

Qochgan quyon yotgan quyonni ola qochar.

Qochgan qutular,
Turgan tutilar.

Qosh qo‘yaman deb, ko‘z chiqarma.

Quyon otolmaganning bolasi arslon otibdi.

Qo‘ydek yuvvosh bo‘l,
Otdek — yuguruk.

Qo‘li kaltaning tili qisqa.

Qo‘li sust kosibdan oyog‘i ildam gadoy yaxshi.

G‘at-g‘at qilgan karnaychi,
Baloga qolgan surnaychi.

Hura bilmagan it qo‘raga bo‘ri keltirar.

Ho‘kizga kuchi yetmagan arshinini to‘balar.

Yuklab olish — Epchillik va noshudlik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishEpchillik va noshudlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Примите пословицы о ловкости, силе и некомпетентности.

Если Абжир твой ребенок,
Хлеб собирают в пустыне.
Если ты ленив, твой ребенок,
Дон термас с земли.

Вефиль не может бегать и участвовать в гонках.

Без рыбалки рыбу не поймаешь.

Если нет нестабильности,
Невеста во сне не разговаривает.

Я знаю, — сказал я, поймав,
Не знаю, — сказал я, — избавился.

Знающий человек охотится на кроликов вручную.

Трудно убить вшей, не зная об этом.

Работа кнутом
Двадцать не может быть проворным.

Рынок не останется голодным,
Еще не поздно узнать путь.

Вам также нужно намочить палец, чтобы поймать блох

Блоха вскакивает на ноги,
Бит остается на палочке.

Если нет, то не надо.

Попрошайничество также нуждается в обучении.

Дарио Чопар,
Найдите это быстро.

Вам нужна губа, чтобы сказать чушь,
Уксус — это метод.

Дум вздохнул и потерял ухо.

Даже если земля бархатная,
Лодыжки не трогают.

Загрузите своего осла,
Yo — загрузить осла.

Плохой брокер заполняется рядом с ним.

Они выбирают плохой разрез.

Если не горит, то дрова плохие,
Если не потеряется — жена.

Кровать лежит, ищущий находит.

Дно деревянного горшка горит.

Червячная земля размягчает древесину,
Мягкость человека — это собака.

Иов не возвысится от крика,
Бежит коза — олень.

От пробежки к юзу.

Если лиса в возрасте, ты будешь солью.

Который сейчас час,
Носите свою шляпу так.

Вам также нужен дюймовый хвост, чтобы быть собакой.
Если вы не знаете работу, узнайте историю.

Работу знает — исправляет,
Тот, кто не знает, сломлен.

Если ты упадешь, подними его,
Держите его в кармане.

Седло будет дорогой лошади,
Это будет соль земли.

Не ошибись,
Сделай его борным.

Веревка не может быть развязана руками человека.

Борьба уничтожает своего отца, которого не знает.

Он не пожимает руку сильному,
Крику нет конца.

Доброжелательный пастух доит козу.

Посыпать много,
Если мало — элаб.

Снайпер, как известно, охотится,
Выступает Довда.

Крупный рогатый скот следует за потерянной овцой своей матери.

Если ты посмотришь на скотину, она будет сыта,
Если вы этого не сделаете, он исчезнет.

Взгляни на того, кто нашел имущество,
Он любит рубить дрова.

Снайпер следует за хромым кроликом.

Охотничья соль известна из носа.

Если будешь стрелять, узнай,
Поместите цель на лошадь.

Много ли охотник знает об охоте,
Медведь тоже умеет убегать.

Пусть предыдущий,
Пусть накажет следующего.

Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.

Варить суп из кастрюли повара,
Из плова Ношуда выпадает камень.

Если пастухов будет слишком много, скот умрет нечистым.

Деньги не говорят, кто твой отец или кто твоя мать.

Пульни пул топар,
Дурак управляет кетмоном.

Аккуратно повесил на шею,
Гол с ноги.

Торг – это половина сделки.

Пока ящик не полон,
Пусть его сердце будет полно эпопей.

Сатана ничего не может сделать,
Даже если и знает, то многого не знает.

Быть еф до сепли.

Не будь глупым, будь умным.

Корову украли,
Веревку поймали на краже.

Ни шестерки, ни шашлыка.

В доме бесконечной женщины нет чисел.

Уберите его, прежде чем бриться.

Притащенная сука приземлилась.

Кто не умеет плавать, тот утонет в собственном бассейне.

От того, кто не знает слова
Собака, которая знает Хуру, хороша.

Спросил, узнал,
Она была смущена и суха.

Небритая палка поднимается.

Таваккал разрушает гору.

Таваккал — спутник земли.Воробей, который ест тарик,
Остальное — перепелка.

Будь цыпленком проса.

Не блещет имитация.

Пока ты не думаешь глупо,
Авантюрист идет по воде.

Не на рынке живьем,
Что касается мертвых — в могиле.

Свадьба окончена, пока не уляжется пыль.

Когда придет камень, ремень,
Когда вода придет, симир.

У лисы тысяча и одна сделка,
Последний из всех славный.

У лисы много хитростей,
Лучше убежать.

Встань и забей его до смерти.

Туя – большая,
Жира еще больше.

Когда верблюжья игра падает, идет снег.

Не толкай верблюда,
Не кусайте собаку.

Верблюд приземлился на палку на большом мосту.

Существует также практика просить о рождении.

Лизать от пятен.

Пальто надето,
От — минганники.

Грядка близкого родственника индюка не складывается.

Если не можешь, не пытайся.

Пока ты не уедешь,
Закройте сумку.

Он поднимает длинную миску, в которую не может попасть.

Поднимает пулю, которая не может попасть.

Бедная женщина рожает сына.

Сражайся, держись.

Стыд остается сухим от заказа.

Застенчивый парень остается сухим от девушки.

Когда вы станете старше,
Необразованный желтый.

Быстро находит решение,
Небрежный — извините.

Комар также жалит анчоуса в рот.

Даже если ты хромой, не ленись.

Вам также нужен рот, чтобы попросить сито.

Если нет, ручное правило,
Если вы не попрошайничаете, деньги — это правило.

Делайте эпи, пока не сделаете эмини.

Еплаган два ошар.

Эплаганни эр бил,
Узнай льва снова.

Нужно уметь,
Связать — нить.

Умная жена держит дом посередине,
Эпсизда дома чистая тряпка.

Не пропустите умную девушку,
Не бери девушку с приданым.

Когда неуклюжий музыкант растягивает голос.

Проворная женщина в снегу,
горшок кипит.

Работа ленивого человека бесконечна,
Эпсис — это необходимость.

Есть еще птица, которая ест мясо,
Есть также птица, которая ест свое мясо.

Он закрывает дверь после входа.
Коза не поленится побегать.

Черви садятся на мягкую древесину.

Посмотри на горло победителя,
К ногам ходока.

Хороший теленок сосет двух матерей.

Хорошая жена сушит мясо,
Плохая жена мясная закуска.

Нет выхода,
Другого хвоста быть не может.

Умри для себя сиротой.

Они как луна,
То, что они делают, похоже на грязь.

Пока мыслитель не придет в голову,
Авантюрист идет.

Пока разум игрока не закончен,
Свадьба авантюриста закончилась.

Десять раз пощечина,
Персики лучше съесть один раз.

Собака несчастного
Хурар после того, как вор ушел.

Стрелка того, кто не прав, будет наклонена.

Ползти, как паук,
Ходите как перепела.

Когда придет время, собери урожай.

Конь того, кто выйдет из огня, не пойдет.

Он пронзает острый край.

Не дай погаснуть огню в печи,
Двигаться дальше.

Будь то мальчик или девочка,
Пусть Q1-этап будет быстрым.

Сын не будет бесплодной женой,
Не будет молодого человека, который не смог бы найти богатство.

Воровские ящики,
Их правильно держат.

Если вы будете держать трость свободно, она порежет вам руку.

Кто ищет, тот не найдет, кто спрашивает, тот найдет.

Старуха идет на охоту,
Будет переполох.

Свадьба окончена, пока старушка не закончит.

Йогурт Коробки,
Они лижут ладошки.

Сорок, ребенок ста
Будет голова в четырнадцать.

ребенок Чиирли
Он будет молодым в восемнадцать.

Бойлерные украденные ящики,
Ловит ведро.

Убегающий кролик берет спящего кролика и убегает.

Эвакуационные ящики,
Стоящие ловит.Не поднимайте брови.

Ребенок того, кто не стрелял в кролика, застрелил льва.

Будь ласков, как овца,
Отдек — югурук.

Язык короткорукий короткий.

У него слабые руки и очень хорошие ноги.

Трубач,
Трубач в беде.

Хура приводит к волку неопознанную собаку.

Бык раскаивается в своем бессильном троне.

Скачать — Статьи о ловкости и смекалке

Скачать Притчи — Сборник статей о ловкости и некомпетентности

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: