Qudrat va ojizlik haqida maqollar to‘plami

Qudrat va ojizlik haqida maqollar to‘plami

Qudrat va ojizlik haqidagi maqollarni qabul qiling.

Armondan qolsang ham, darmondan qolma.

Arpasiz ot dovon osholmas.

Arslon xuruji sherda,
Sher xuruji erda.

Arslonning bo‘kirgani — to‘ng‘izning o‘lgani.

Bag‘ridagini oldirgan og‘zidagini oldirar.

Birov so‘rab yeydi,
Birov burab yeydi.

Boyning iti hurag‘on,
Oti yurag‘on bo‘lar.

Boyning ishi farmon bilan,
Yo‘qning ishi armon bilan.

Bor yetti pushtini qo‘llar.

Borida — bo‘ri,
Yo‘g‘ida — sho‘ri.

Borning kosasi qirga qarab yumalar.

Buiganing ko‘ziga igna xari bo‘lib,
Chumoli fil bo‘lib ko‘rinar.

Bo‘ri ovi — o‘rtada,
Quzg‘un ovi — tepada.

Bo‘ri qarisa ham bitta qo‘yga kuchi yetar.

Bo‘sh yog‘ochni quit yer.

Bo‘sh kelganni bo‘ri bosar.

Bo‘sh omborning qulfi bo‘lak.

Bo‘sh qop tik turmas.

Daraxtning yumshog‘ini qurt yer.

Devorda ungan giyohning
Bir shamollik hoh bor.

Yotaversang yov olar,
Indamasang — dov.

Yotgan yovga yoqar.

Yosh zehn — qaynar buloq.

Jalada qolgan yomg‘irdan qo‘rqmas.

Jin ko‘ziga chirmanda — chorvoq.

Jo‘mard yo‘qligini bildirmas,
Tulpor — ochligini.

Zargarning ming urgani —
Chilangarning bir urgani.

Zari borning zo‘ri bor.

Zarli zariga ishonar,
Zarsiz — kuchiga.

Zo‘r zo‘rni ko‘rganda bo‘ynini qisar.

Zo‘r ovchi sher otar.

Zo‘rdan zo‘r chiqsa, zo‘r dumini qisar.

Zo‘ring bo‘lsa, uy qurib ko‘r,
Zaring bo‘lsa, to‘y qilib ko‘r.

Zo‘rning kuchi tegirmon yuritar.

Zo‘rning toshi qirga yumalar.

Ignadek teshikdan tuyadek sovuq kirar.

Ignachining ming urgani —
Temirchining bir urgani.

Ikki nor urishsa,
O‘rtada chivin o‘lar.

Ikki tuyg‘un yoprilsa, g‘ozning sho‘ri.

Iliging qurisa ham, yo‘ldan qolma.

Ilon yuz yil yashasa — ajdaho,
Ming yil yashasa — yuho.

Inson qilolmaydigan ish yo‘q.

Insonning joni — toshdan qattiq,
Ko‘ngli — guldan nozik.

Ip ingichka yeridan uzilar.

Ipni ipga qo‘shsang, arqon bo‘lar.

It yengganini talar.

It egasiga suyanib huradi.

It hursa ham, oy seskanmas.

Yigit qo‘lin tengi yo‘q.

Yigitga yo zar kerak, yo — zo‘r.

Yigitning zo‘ri yer ochar.

Yo‘lbars qirqqa kirsa ham, yeyishi — ang,
Qarg‘a mingga kirsa ham, yeyishi — go‘ng.

Kalit qulfdan kuchli.

Katta daraxtning soyasi ham katta.

Kemali kelsa, qayiqli qochar.

Kuchi yetmagan to‘g‘anoq solar.

Kuchi yo‘q kurak sindirar.

Ko‘z yetmagan joyga so‘z yetar.

Ko‘z yoshi toshni eritar.

Ko‘ngil qanoti osmondan katta.

Ko‘p botirdan yov ketar,
Ko‘p chechandan dov ketar.

Ming daraxtning boshini bir bolta chopar.

Ming qarg‘aga bir kesak.

Misgarning ming urgani,
Bosqonchining bir urgani.

Moli borning holi bor.

Molsiz kishi — jonsiz kishi.

Odam toshdan qattiq,
Paxtadan — yumshoq.

Ozman ho‘kiz o‘zidan qo‘rqib novvosga ergashar.

Oy yorug‘i — olamcha,
Sham yorug‘i — ayvoncha.

Oyni etak bilan yopib bo‘lmas.

Ola ko‘zdan olg‘ir bo‘lsa ham, arslon bo‘lolmas.

Ola to‘g‘anoq olg‘ir bo‘lsa ham, qarchig‘ay bo‘lmas.

Olomondan qochgan qutulmas.

Oriq otga qamchi ham yuk.

Ot bo‘lari qulunligidan belgili,
Er bo‘lari lo‘laligidan belgili.

Ota qarg‘ishi — o‘q,
Ona qarg‘ishi — do‘q.

Otang bilan maqtanma,
Oting bilan maqtan.

Otang erdir,
Sen ham erdek qiliq qil.

Otdan otning chopishi ortiq,
Er yigitning topishi ortiq.

Oti yo‘q toy qo‘shar,
Quroli yo‘q asir tushar.

Otning odimi katta,
Tuyaning — tovoni.

Oftobni qo‘l bilan yashirib bo‘lmas.

Pul — belga quvvat, boshga — toj.

Pul zamburning nishini qaytarar.

Sichqon nazarida mushukdan zo‘r maxluq yo‘q.

Sichqonga mushuk arslon bo‘lib ko‘rinar.

Sichqonning qarg‘ishi mushukka o‘tmas.

Terak terakni yiqar.

Til bilan tikan tortib bo‘lmas.

Tirnog‘i bo‘lmasa, yo‘lbars ham ojiz.

Tovuqning uchgani tomgacha.

Tomchi tosh teshar.

Tosh tushgan yerida og‘ir.

Tog‘ni zanjir ocholmas,
Dengizni qayiq buzolmas.

Tuya cho‘ksa, tuki qolar,
Agar o‘lsa, yuki qolar.

Tuyani shamol uchirsa,
Echkini osmonda ko‘r.

To‘qmoq kuchli bo‘lsa,
Yung qoziq yerga kirar.

Uyqu arslonni ham yiqitar.

Uyqu o‘lim bilan teng.

Uyqu uyquning sherigi.

Uyurni shamol uchirsa,
Do‘ppingni osmonda ko‘r.

Chayon cho‘qqa tushsa,
O‘z nishini o‘ziga sanchar.

Chimxo‘r ho‘kiz ochdan o‘lar.

Elning kuchi — ellik botmon.

Er bor yerda zo‘r bor.

Er yigitning quvvati — el quvvati.

Echkiga jon qayg‘usi,
Qassobga — moy.

Eshakning yugurigi — otning oqsog‘i.

Yuk og‘irini nor ko‘tarar.

O‘z joyida laycha ham sher.

O‘lar to‘ng‘iz qaynoq suvdan tap tortmas.

O‘lar ho‘kiz boltadan qaytmas.

Qaynab turgan buloqni
Kuch bilan to‘sib bo‘lmas.

Qalam kuchi farmon bilan,
Qilich kuchi darmon bilan.

Qalam qihchdan o‘tkir.

Qalamning ishini qilich qilolmas.

Qalamning uchi — qihchning kuchi.

Qirq igna bir juvoldiz bo‘lmas.

Qurolda qirq kishining kuchi bor.

Qurol-yarog‘siz sarboz —
Dumsiz, oyoqsiz g‘oz.

Qo‘y qarg‘ishi bo‘riga o‘tmas.

Yuklab olish — Qudrat va ojizlik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishQudrat va ojizlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Примите пословицы о силе и слабости.

Даже если вы пропустите это, не пропустите это.

Без ячменя коню перевал не пересечь.

Нападение льва на льва,
Атака льва на земле.

Рык льва — смерть свиньи.

Кто бреет живот, тот бреет и рот.

Кто-то просит и ест,
Кто-то скрутил и съел.

Собака мальчика лает,
Лошадь будет убита горем.

Работа богача по указу,
Работа нет с желанием.

Есть семь розовых рук.

Борида — волк,
В масле — соль.

Чаша из бора подмывается к краю.

Игла пронзила Буйге глаз,
Муравей похож на слона.

Охота на волка — посередине,
Охота на ворона проходит на холме.

Даже если волк состарится, одна овца достаточно сильна.

Пустая деревянная площадка.

Волк ловит пустого.

Замок пустого склада — шт.

Пустой мешок не стоит вертикально.

Червь измельчал мягкость дерева.

Кокаин на стене
Есть ветер хох.

Йотаверсанг йов олар,
Индамасанг — дов.

Мне нравится кровать.

Молодой ум – это горячий источник.

Не боится дождя, оставленного под дождем.

В глазах джинна зверь.

Это не значит, что нет щедрости,
Тулпор — голод.

Тысяча ударов ювелира —
Удар сантехника.

Зари бор имеет много.

Он верит в золото,
Зарсиз — к силе.

Он пожимает плечами, когда видит великую силу.

Отличный охотник стреляет в льва.

Если получится отлично, то укоротит хвост отлично.

Если надо, построй дом,
Если надо, попробуй свадьбу.

Сила силы движет мельницу.

Камень Зора катится к краю.

Холодный, как верблюд, входит в дыру, как игла.

Тысячи игл —
Удар кузнеца.

Если два удара,
Комар умирает в середине.

Когда две эмоции переполняют, гусь соленый.

Даже если ваши кости высохли, не сбивайтесь с пути.

Если змея живет сто лет — дракон,
Если он проживет тысячу лет — юхо.

Нет ничего, что человек не мог бы сделать.

Душа человека тверже камня,
Сердце тоньше цветка.

Нить вырезается из тонкой земли.

Если вы добавите нить к нити, она станет веревкой.

Собака победит.

Собака прислоняется к хозяину.

Даже если собака счастлива, луна не дрогнет.

Молодому человеку нет равных.

Парню нужна либо игральная кость, либо игральная кость.

Сила молодого человека открывает землю.

Даже если тигру сорок, он его съест.
Даже если ворона войдет в тысячу, она съест навоз.

Ключ крепче замка.

Тень большого дерева тоже большая.

Когда корабль прибывает, лодка убегает.

Он создает непреодолимый барьер.

Бессильная лопата ломается.

Где нет глаза, там нет слова.

Слезы плавят камень.

Крыло души больше неба.

Многие герои будут охотиться,
Многие чеченцы сходят с ума.

Топор срубает головы тысячи деревьев.

Одна штука на тысячу ворон.

Тысяча ударов меди,
Удар захватчиков.

Есть много денег.

Человек без собственности — безжизненный человек.

Человек тверже камня,
Хлопок — мягкий.

Бык Озман боится самого себя и следует за новвосами.

Лунный свет — вселенная,
Свеча стоит на крыльце.

Луну нельзя прикрыть юбкой.

Она не может быть львицей, даже если она вне поля зрения.

Даже если плотина Ола будет тяжелой, это будет не антилопа.

Бегство от толпы неизбежно.

Кнут на тощей лошади тоже в тягость.

Конь будет известен своим рабством,
Земля известна своими тюльпанами.

Проклятие отца — пуля,
Проклятие матери — это угроза.Не хвастайся отцом,
Похвалите свою лошадь.

Твой отец здесь,
Делать то же самое.

Верховая езда лучше, чем верховая езда,
Муж — это больше, чем парень может найти.

Безлошадная лошадь добавляет:
Он будет взят в плен без оружия.

Шаг коня велик,
Пятка верблюда.

Солнце нельзя спрятать руками.

Деньги — это сила талии и короны.

Деньги вернет удар молота.

Нет лучшего существа в глазах мыши, чем кошка.

Для мыши кошка выглядит как лев.

Проклятие мыши не переходит на кошку.

Терак терак терак.

Языком за колючку не вытащишь.

Без когтей тигр тоже беспомощен.

Курица летит на крышу.

Капля камня пронзает.

Тяжело там, где падает камень.

Гора не может быть прикована,
Лодка не может разбить море.

Когда верблюд тонет, волосы остаются,
Если он умрет, бремя останется.

Когда верблюда уносит ветром,
Увидеть козла в небе.

Если молот силен,
Куча шерсти входит в землю.

Сон также уничтожает льва.

Сон равен смерти.

Сон — партнер сна.

Когда ветер дует Уюр,
Увидеть дурь в небе.

Когда скорпион поднимается на вершину,
Он наносит удар себе в нос.

Бык умрет от голода.

Сила руки — пятьдесят бэтменов.

Где есть земля, там и великая.

Сила юноши – в силе его руки.

Горе козла,
Мясник — масло.

Бег осла — хромота лошади.

И не поднимает груз.

На его месте лайча тоже лев.

В кипящую воду свинью не заливают.

Они не отвернутся от воловьего топора.

Кипящий источник
Его нельзя заблокировать силой.

Силой пера,
Сила меча с лекарством.

Перо острее ножа.

Меч не может выполнять работу пера.

Кончик пера — сила пера.

Сорок иголок не будет кувшином.

Пистолет рассчитан на сорок человек.

Безоружный солдат —
Бесхвостый, безногий гусь.

Проклятие овцы не переходит на волка.

Скачать — Пословицы о силе и слабости

Скачать Пословицы — Сборник пословиц о силе и слабости

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: