Botirlik va qo‘rqoqlik haqida maqollar to‘plami

Botirlik va qo‘rqoqlik haqida maqollar to‘plami

Botirlik, jasurlik va qo‘rquv haqidagi maqollarni qabul qiling.

Alp — otadan, zot — onadan.

Alp — enadan, tulpor — biyadan.

Arslon bolasini tutmoq uchun
Arslon uyasiga kirmoq kerak.

Arslon izidan qaytmas,
Yigit — so‘zidan.

Arslonning bo‘kirgani — sichqonning o‘lgani.

Arslonning o‘ligi — sichqonning tirigi.

Bedana botir bovdan yer,
Botir yigit yovdan yer.

Besh qo‘rqoqqa — bir qarg‘a.

Bir boshga — bir o‘lim.

Bir yigit — bir elga rizq.

Bir kun — tug‘ilmoq,
Bir kun — o‘lmoq.

Bitmas ishning boshiga,
Botir kelar qoshiga.

Botir botir emas,
Jon saqlagan — botir.

Botir botqoqdan ham o‘tar,
Qatqoqdan ham.

Botir boshga balo tegmas.

Botir baqqollik qilmas,
Qo‘rqoq qochib qutulmas.

Botir yovda bilinar,
So‘zchi — dovda.

Botir yovsiz bo‘lmas.

Botir joni sabildir,
Yomon joni azizdir.

Botir ishning boshida,
Yaxshi kelar qoshiga.

Botir miltiqsiz bo‘lmas,
Baliq — qiltiqsiz.

Botir yarasiz bo‘lmas.

Botir o‘lsa, nomi qolar,
Nomard o‘lsa, nimasi qolar.

Botir o‘lsa, yapaloq bosh ko‘tarar.

Botir o‘rtoq — boy o‘rtoq.

Botir qiyinni yengar,
Nomard bo‘yinni egar.

Botir qilichsiz ham botir.

Botirga yaroq hojat emas.

Botirga ham jon kerak.

Botirdan «botir» chiqsa, otasi bilan olishar.

Botirdan o‘lim ham qo‘rqar.

Botirlik shahar olar.

Botirning kulgani — elning kulgani.

Botirning mushti — ishongan do‘sti.

Botirning mushti ham yarog‘.

Botirning qoni chiqquncha,
Qo‘rqoqning joni chiqar.

Botirsingan yigitni
Yov kelganda ko‘ramiz.

Chechansingan yigitni
Dov kelganda ko‘ramiz.

Buzilgan elni botir tuzatar.

Bo‘lsang agar qo‘rqoq,
Boshingda o‘ynar to‘qmoq.

Bo‘ridan qo‘rqqan ovga chiqmas,
Ilondan qo‘rqqan suvga tushmas.

Bo‘ridan qo‘rqqan to‘qayga kirmas.

Vahm tubi — dengiz,
Botasan-da, ketasan.

Tavakkal tubi — yel qayiq,
O‘tasan-da, ketasan.

Dovni yenggan botir emas,
Yovni yengan botir.

Yov qochsa, botir ko‘payar.

Yovdan qo‘rqqan yovga do‘st,
Elni suygan — elga.

Yovni ayagan yara yer,
Kaltagini sara yer.

Jasur bo‘lsang, yov qaytar.

Jasur bo‘lsang, yovga chop.
Jasur jangda sinalar.

Jasur jangdan qo‘rqmas,
Yovdan sira hurkmas.

It qo‘rqoqni talar.

Itni ovga borganda sina,
Yigitni — yovga borganda.

Ishtonsizning hadigi — cho‘pdan.

Yigit joni — bitta,
Qiz joni — qirqta.

Yigit ishi bichuvda bilinar,
Tuya — suv kechuvda.

Yigitning botirini maydonda sina.

Yigitning sarasi yov bosganda bilinar.

Yoibarsdan qo‘rqqan to‘qayga kirmas.

Yo‘lbarsni yenggan emas, jahlni yenggan — botir.

Kar qo‘y ikki hurkar.

Kuchukdan qo‘rqqan gado bo‘lmas.

Ko‘z — qo‘rqoq, qoi — botir.

Ko‘p qayg‘urdim, sil boidim,
Ko‘p yalindim, qui boidim.

Mergan ovda bilinar,
Botir — yovda.

Mullali ovul — qo‘rqoq,
Baxshili ovul — botir.

Noshud ketganda maqtanar,
Botir — qaytganda.

Odam safarda bilinar,
Botir — xatarda.

Olovdan qo‘rqqan tutundan ham qochar.

Ot bilan qurol ega tanlamas.

Ot hurkkan yeridan o‘tmas,
Er — qo‘rqqan yeridan.

Savdo g‘avg‘osiz bo‘lmas,
Polvon — gavdasiz.

Savlat desang, menda bor,
Ammo jahon menga tor.

Sen qo‘rqmasang, yov qochar.

Sendan qo‘rqqanim — qora qo‘ydan qo‘rqqanim.

So‘z botirligi tilda,
Er botirligi belda.

Tegirmonda tug‘ilgan sichqon
Momaqaldiroqdan qo‘rqmas.

Tiz cho‘kib yashaguncha,
Tik turib o‘lgan yaxshi.

Tilingni botir qilma,
O‘zingni botir qil.

Tortishgan — er,
Tortishmagan — qora yer.

Tog‘ni baland dema,
Talab qilsang, chiqasan.

Yovni kuchli dema,
G‘ayrat qilsang, yiqasan.

Tulkidan sher chiqmas,
Qo‘rqoqdan er chiqmas.

Tuyaning hurkkani yomon,
Tentakning — qo‘rqqani.

Urushdan qochgan ma’rakaga sig‘mas.

Xoin qoni chelakka tomar,
Botir qoni — yurakka.

Xo‘rozning suti yo‘q,
Qo‘rqoqning quti yo‘q.

Chiyki terini it tortar,
Chiyki erni yov tortar.

Cho‘chigan cho‘qmor ko‘tarar.

Sharpadan qo‘rqqan shaqildoq chalar.

Sher bolasi ovni yengar,
Er bolasi — yovni.

Sher izini it bosmas.

Sher himmati — bilak,
Er himmati — yurak.

Sherni er yengar,
Erni sher yengolmas.

Sherning urg‘ochisi ham sher.

Sherning o‘hgi ham ot hurkitar.

Er bolasi erday bo‘lar.

Er bo‘l, er bo‘lmasang,
Qora yer bo‘l.

Er yigitga tosh ham qurol.

Er yigitni yov ustida ko‘r.

Erga navbat — sherga navbat.

Erdan er tug‘ilar,
Nordan — nor.

Erlik bilakda emas, yurakda.

Erlikda xo‘rlik yo‘q.

Erning yuragi — sherning yuragi.

Eshakning qo‘rqog‘i suvdan o‘tmas.

Yuz qarg‘aga — bir shunqor.

Yuz qo‘rqoqdan bir botir afzal.

Yurakda bo‘lsa, bilakda bo‘lar.

Yalingan qo‘rqoq emas,
Yoqalashgan qo‘rqoq.

Yantoqdan atir chiqmas,
Qo‘rqoqdan — botir.

O‘zing botir bo‘lsang
Qurolning keragi yo‘q.

O‘lgandan qo‘rqqan yomon.

O‘ttizida er atangan,
Qirqida sher atanar.

Qiyg‘ir uchsa, chumchuqni tirqishda ko‘r.

Qiyg‘iming qiyqirgani — tulkining o‘lgani.

Qorg‘ili it ovga yaramas,
Yuragi yo‘q yovga yaramas.

Qochgan yo‘l tanlamas.

Qochgan qo‘shinga yov ko‘p.

Qochganga cher qurilar.

Qochoqqa shafqat yo‘q,
Qo‘rqoqqa — hurmat.

Qochqinga «hay» kifoya.

Quyon o‘z ko‘lankasidan ham qo‘rqar.

Qo‘rqding — tutilding,
Qo‘rqmading — qutulding.

Qo‘rqish — yengikshning chopari.

Qo‘rqmas kelin qo‘y boshidan qo‘rqar.

Qo‘rqoq avval musht ko‘tarar.

Qo‘rqoq bo‘lma, botir bo‘l,
O‘z elinga shotir bo‘l.

Qo‘rqoq itning quyrug‘i qisiq.

Qo‘rqoq ko‘zidan ma’lum.

Qo‘rqoq — ko‘r, nomard — xor.

Qo‘rqoq ot o‘z soyasidan hurkar.

Qo‘rqoq o‘lmasdan burun o‘lar,
O‘likdan nima kutib bo‘lar.

Qo‘rqoq qochib qutilmas.

Qo‘rqoq qo‘rqoqqa o‘rtoq.

Qo‘rqoq qo‘rg‘on ololmas.

Qo‘rqoqda uyat bo‘lmas.

Qo‘rqoqni ajal quvlar.

Qo‘rqoqni ursang, botir bo‘lar.

Qo‘rqoqning boshidan musht ketmas.

Qo‘rqoqning ko‘zi katta,
Ahmoqning — so‘zi.

Qo‘rqoqning o‘z quroli o‘ziga yov.

Qo‘rqoqning qoni chiqqani — joni chiqqani.

Qo‘rqoqning qo‘li qisqa.

Qo‘rqoqqa ip ilon bo‘lib ko‘rinar.

Qo‘rqoqqa ko‘lankasi — azroil.

Qo‘rqoqqa go‘r ham tor, qir ham tor.

Qo‘rqoqqa qo‘y boshi qo‘sh ko‘rinar,
Qo‘mshog‘i bilan besh ko‘rinar.

Qo‘rqoqqa sichqonning ini — ming tanga.

Qo‘rqsa ham, qo‘y o‘ladi,
Qo‘rqmasa ham, qo‘y o‘ladi.

Qo‘rqsang — aytma,
Aytsang — qo‘rqma.

Qo‘rquv o‘limdan qutqarmas.

Qo‘rqqan it uch kun hurar.

Qo‘rqqanga qo‘sh ko‘rinar.

Har kuni o‘lgandan,
Bir kunda o‘lgan yaxshi.

Yuklab olish — Botirlik va qo‘rqoqlik haqida maqollar

Maqollarni Yuklab olish.Botirlik va qo‘rqoqlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Принимайте статьи о мужестве, отваге и страхе.

Алп — от отца, зот — от матери.

Альпийский — от энадан, тулпор — от бия.

Чтобы поймать львенка
Вам нужно попасть в логово льва.

Лев не вернется,
Парень — от слова.

Рык льва — смерть мыши.

Мертвая льва — живая мышь.

Бедана ботир бовдан ер,
Храбрый юноша приземлился в дикой природе.

Пять трусов — одна ворона.

Один — смерть.

Молодой человек — это пища для реки.

Однажды — родиться,
Однажды — умереть.

В начале незаконченной работы,
Ботир подходит к бровям.

Храбрый не храбрый,
Тот, кто спас Джона, — герой.

Ботир тоже переходит болото,
Даже с нуля.

Ботир не коснется другого мяча.

Смелые не притворяются,
Трус не может убежать.

Ботир известен в дикой природе,
Выступает Довда.

Храбрый не останется без зла.

Ботир Джони Сабилдир,
Злая душа дорога.

В начале храброй работы,
Удачи.

Вы не можете быть храбрым без оружия,
Рыба — без меча.

Храбрый не будет бесполезным.

Когда герой умирает, его имя остается,
Если Номар умрет, что останется.

Когда умирает герой, поднимается плоская голова.

Храбрый товарищ — богатый товарищ.

Смелый преодолевает трудности,
Номар седлает ему шею.

Он храбр без храброго меча.

Не нужно быть храбрым.

Герою тоже нужна душа.

Если из батыра выйдет «богатырь», он возьмет его с отцом.

Герой также боится смерти.

Храбрость берет город.

Смех героя — это смех народа.

Кулак батыра – верный друг.

Кулак Ботира тоже оружие.

Пока кровь героя не выйдет,
Душа труса умирает.

Тонущий молодой человек
Посмотрим, когда придет враг.

Чеченский парень
Посмотрим, когда придет буря.

Он починит сломанную руку.

Если ты трус,
Вязание для игры на голове.

Он не ходит на охоту из страха перед волками,
Он не падает в воду, опасаясь змей.

Он не заходит в лес, где боится волков.

Дно паники — море,
Ботасан-да, кетасан.

Таваккал туби — ветряная лодка,
Ты проходишь, уходишь.

Не герой, победивший Дова,
Герой, победивший врага.

Когда враг бежит, храбрых становится больше.

Друг зверя, который боится зверя,
Елни суйган — элга.

Йовни аяган яра йер,
Поместите палку в желтый.

Если ты смелый, возвращайся.

Если вы смелы, бегите в дикую природу.
Смелость проверяется в бою.

Смелые битвы не боятся,
Он не боится дикой природы.

Собака ограбит труса.

Попробуйте собаку, когда вы идете на охоту,
Парень — когда он идет на охоту.

Хадд брюк сделан из соломы.

Молодой человек — один,
Жизни девушки сорок.

Работа молодого человека известна в письменной форме,
Верблюд пересекает воду.

Испытайте героя парня на поле.

Желтый цвет молодого человека известен, когда на него охотятся.

В тугай не заходит из страха перед йойбарами.

Он не победил тигра, он победил гнев — герой.

Глухая овца два хурка.

Не будет гадо, который боится собак.

Глаз труслив, овца храбра.

Мне было очень грустно, у меня был туберкулез,
Я много лизал, qui boidim.

Снайпер, как известно, охотится,
Ботир в поле.

Муллали овул – трус,
Бахшили овул — герой.

Ношуд хвастается, когда уходит,
Ботир — когда вернется.

Человека знают в пути,
Ботир в опасности.

Он также избегает дыма из-за боязни огня.

Он не хочет иметь оружие с лошадью.

Конь не проходит через место страха,
Место из места страха.

Торговля не обойдется без суеты,
Борец без тела.

Савлат десенг, у меня есть,
Но мир слишком узок для меня.

Если вы не боитесь, враг убежит.Я боюсь тебя — я боюсь паршивой овцы.

На языке смелости,
Героизм на талии.

Мышь, рожденная на мельнице
Не боится грома.

Пока я живу на коленях,
Лучше умереть стоя.

Не опускай язык,
Погрузитесь в себя.

Споры — земля,
Бесспорно — чернозем.

Не говори, что гора высока,
Если вы спросите, вы выйдете.

Не говори, что враг силен,
Если ты будешь усердно работать, ты упадешь.

Из льва лиса не выходит,
Здесь нет места трусости.

Верблюжье фырканье плохо,
Дурак боится.

Это не вписывается в кампанию, которая избегает войны.

Кровь предателя стекает в ведро,
Кровь героя к сердцу.

У петуха нет молока,
У труса нет ящика.

Собака стягивает сырую кожу,
На сырую землю будут охотиться.

Испуганная белка поднимается.

Гремучая змея боится острых предметов.

Львенок выигрывает охоту,
Ребенок мужа — зверь.

Следы льва не попираются собаками.

Шер Химмати – запястье,
Щедрость Земли – это сердце.

Шерни эр Йенгар,
Лев не может завоевать землю.

Самка льва тоже лев.

Львиный рог — это также копыта лошади.

Ребенок мужа будет здесь.

Будь мужем, если ты не муж,
Будь черной землей.

Камень также является оружием для юноши.

Увидим молодого человека на охоте.

Поворот к земле — это поворот ко льву.

С земли на землю,
Нордан — ни.

Мужество в сердце, а не в запястье.

В мужестве нет унижения.

Сердце земли — сердце льва.

Страх осла непроницаем для воды.

Сто ворон — один шункар.

Смелый человек из ста трусов.

Если в сердце, то в запястье.

Ложь не труслива,
Трус на обочине.

На полу нет духов,
Трусливый — смелый.

Если ты сам смелый
Нет необходимости в пистолете.

Страх смерти — это плохо.

Тридцать приземлился,
В сорок лет его назовут львом.

Если белка летит, увидишь воробья в норе.

Крик твоей лисы — смерть лисы.

Испуганная собака не годится для охоты,
Тот, у кого нет сердца, бесполезен.

Он не выбирает пути бегства.

В бегущей армии много врагов.

Шер построен для беглеца.

Нет пощады беглецу,
Трус — уважение.

«Эй» для беженца достаточно.

Кролик также боится собственной тени.

Ты испугался — тебя поймали,
Ты не испугался — ты был спасен.

Страх — вестник победы.

Бесстрашная невеста боится бараньей головы.

Трус первым поднимает кулак.

Не бойся, будь смелым,
Будь выстрелом в руку.

Хвост трусливой собаки узок.

Известный от трусливого глаза.

Трус слеп, трус презираем.

Трусливый конь боится собственной тени.

Трус умирает раньше, чем он умирает,
Чего ожидать от мертвецов.

Трус не может убежать.

Трус — друг труса.

Трус не может взять крепость.

В трусости нет ничего постыдного.

Трусы доведены до смерти.

Если вы ударите труса, он будет смелым.

Голову труса не пробьют.

У труса глаза большие,
Слово дурака.

У труса есть свое оружие.

Кровь труса — это кровь души.

Рука труса короткая.

Трусу веревка кажется змеей.

Тень труса — азроил.

Могила слишком узка для труса, и холм слишком узок.

Голова трусливой овцы двоится,
Он выглядит как мешок, который затягивается шнурком.

Гнездо трусливой мыши стоит тысячи монет.

Даже если он боится, овца умрет,
Даже если он не боится, овца умрет.

Если ты боишься — не говори,
Скажи мне — не бойся.

Страх не спасает от смерти.

Испуганная собака лаяла три дня.Испуганному он кажется двойным.

Каждый день после смерти,
Лучше умереть однажды.

Скачать — Пословицы о храбрости и трусости

Скачать Притчи. — Сборник статей о мужестве и трусости

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: