Tenglik va tengsizlik haqida maqollar to‘plami

Tenglik va tengsizlik haqida maqollar to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, yuklab oling va zavqlaning!

Tenglik va tengsizlikka doir maqollarni qabul qiling.

Avatiga chavati,
Qum qozonga — loy tuvoq.

Ayol yerdan chiqqan emas,
Erkak bolasi.
Erkak ko‘kdan tushgan emas,
Ayol bolasi.

Alixo‘ja — Xo‘jaali.

Atlas yamog‘i — atlasga,
Shol yamog‘i — sholga.

Baxtli bilan bahslashma,
Tomlik bilan tenglashma.

Boqqolda mening gapim,
Qassobda sening gaping.

Bel ushlashganda, otangni ayama.

Besh barmoq barobar emas.

Besh panja teng emas.

Besh qo‘l barobar emas.

Beshikdagiga tegma, betingni yular.

Burgut chivin tutmas.

Gul — gulga,
Tikan — tikanga.

Yog‘ — yoqqa,
Go‘sht — go‘shtga.

Yog‘ yoqqa tomar,
Moshobaga jiz ham yo‘q.

Zamoni birning amali bir.

Zamoni boshqaning amali boshqa.

Ikki ot tepishsa,
O‘rtada eshak o‘lar.

Ikki tentak bir bo‘lsa,
Sog‘ odamday gaplashar.

Ikki tuya suykansa,
O‘rtada chivin o‘lar.

Ikki yalang‘och hammomda topishar.

Ikki o‘n besh — bir o‘ttiz.

Ikki qirchang‘i bir to‘qayda topishar.

Ikki qo‘chqor urishar,
Echkining buti ayrilar.

Ilon tilini ilon tushunar.

Ipni ipga qo‘sh,
Tengini — tengiga.

It bolasi — itga yaxshi,
Qush bolasi — qushga yaxshi.

It,
Itning o‘rtog‘i bit.

It itning quyrug‘ini bosmas.

It oydinda topishar.

It sarqitini yo‘lbars yemas.

It chopar, deb bit chopar.

Itning basti — gadoy.

Itning boshini it yer.

Itning ishi gadoy bilan.

Itning o‘rtog‘i — it.

Yo‘ling bilib, yo‘ldosh qil,
Tenging bilib, tengdosh qil.

Kapasiga yarasha qirmovi,
Eshagiga yarasha tushovi.

Kar karni bilar,
Zo‘r — zo‘rni.

Kishi bilan kishi teng emas.

Kuchuk torn tepasiga chiqsa ham,
Egasidan katta bo‘lmas.

Ko‘lmak suvga — sassiq alaf.

Ko‘p og‘iz ko‘p gapirar.

Ko‘p qarining ichida,
Bir bola dono bo‘lur.

Ko‘p bolaning ichida,
Bir qari bola bo‘lur.

Ko‘r ko‘r bilan qorong‘ida topishar.

Ko‘r — ko‘rga,
O‘r — o‘rga.

Ko‘r ko‘rni topar,
Suv — chuqurni.

Ko‘rgan bilan eshitgan bir emas.

Loy yorig‘iga — loy,
Chang yorig‘iga — chang.

Lo‘li bilan kuchuk o‘ch.

Moy berganga moy ber,
Toy berganga — toy.

Nojinsning oshnasi bo‘lmas.

Odam bilan odam tengmi,
Aris bilan bodom tengmi.

Odam odamga o‘xshar,
Mol — molga.

Oy bilan kunday bo‘l,
Hammaga birday bo‘l.

Olma olmadan rang olar.

Ot bilan tepishgan toyning engagi sinar.

Ot tepkisi otga o‘tmas.

Ot tepkisini ot ko‘tarar.

Otang — bozor, onang — bozor.

Otliq yo‘ldosh bo‘larmi
Arbali bilan.
Yo‘rtoq yo‘ldosh bo‘larmi
Yo‘rg‘ali bilan.

Othq piyodaga hamroh bo‘lmas.

Och bilan to‘qning na ishi bor.

Och bola to‘q bola bilan o‘ynamaydi,
To‘q bola och bolani o‘ylamaydi.

Och qadrini to‘q bilmas.

Pashsha bolga yopishar,
Kampir — cholga.

Pes pes bilan qorong‘ida topishar.

Pes pesni topar,
Suv — pastni.

Pesning chekiga moxov tushibdi.

Piyoda tuyadagi bilan barobar emas.

Piyoz sotganning murch sotgandan xabari bor.

Polopon — boshiga,
Turumtoy — to‘shiga.

Puliga yarasha duosi.
Sabasiga yarasha pishgagi.

Savolga — javob, salomga — alik.

Sizdan ugina,
Bizdan bugina.

Sichqonga — o‘lim,
Mushukka — o‘yin.

So‘k oshiga — surnay,
Un oshiga — karnay.

So‘qir otga qo‘tir ot uyur.

Tangalik yerda tenglik yo‘q.

Temirchining bir urgani,
Ko‘mirchining ming urgani.

Teng bo‘lmay, duch bo‘lmas.

Teng yeganni tangri suyibdi,
Ortiq yeganni arvoh uribdi.

Teng tengi bilan,
Keli sopi bilan.

Teng tengi bilan,
Tezak qopi bilan.

Teng tengi bilan,
To‘n yengi bilan.

Tengini topsang, tekin ber.

Tenglik — kenglik.

Tengsiz bilan teng bo‘lma.

Tomdan tarasha tushdi,
Bo‘yimga yarasha tushdi.

Tuya tuzni sevar,
Yigit — qizni.

Tuya qancha bo‘lsa, jihozi — o‘shancha.

Tuya — qancha, yarasi — shuncha.

Tuyadan katta fil bor.

Chigal soqolga temir taroq.

Chumchuq ham o‘z toshicha botmon.

Shu qozonga shu cho‘mich.

Yugurukdan yuguruk chiqsa,
Oyog‘i — tipir-tipir.

O‘zingdan pastga siringni aytma.

O‘rdak bilan topishgan
Xo‘rozning katagini suv bosar.

O‘rdak o‘rdak bilan uchar,
G‘oz g‘oz bilan uchar.

O‘roqchining ming urgani —
Boltachining bir urgani.

O‘xshatmaguncha uchratmas.

O‘g‘rining xotini o‘ziga loyiq.

Qizga er topiladi,
Yigitga yor topiladi.

Qora uyga — ola bargak.

Qudang qui bo‘lsa, quldek bo‘l.

Qush tilini qush bilar.

Qo‘y bilan bo‘ri bir og‘ilda yashamas.

Qo‘l qo‘lni tank.

G‘arib ko‘ngli g‘aribda.

G‘isht masjidga — yog‘och mezana.

Hamma odam — bir odam,
Hamma maxluq — bir maxluq.

Yuklab olish — Tenglik va tengsizlik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olish.Tenglik va tengsizlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Примите статьи о равенстве и неравенстве.

Аватига Чавати,
В песочном горшке — глиняный горшок.

Женщина не вышла из-под земли,
Парень.
Человек не с неба упал,
Девочка.

Алиходжа — Ходжалы.

Нашивка атлас — к атласу,
Пластырь от паралича — паралич.

Не спорь со счастливым,
Уравнение с крышей.

Мои слова в продуктовом магазине,
Твой разговор у мясника.

Не держи отца на руках.

Пять пальцев не равны.

Пять когтей не равны.

Пять рук не равны.

Не трогай колыбель, она умоет тебе лицо.

Орел не ловит мух.

Гуль — гульга,
Торн — шип.

Жир — воротник,
Мясо — к мясу.

Жир капает вниз,
В матче нет джиза.

Время — это одно.

Время отличается от действия другого.

Если две лошади лягут,
Осёл умирает посередине.

Если два дурака — один,
Разговаривают как здоровые люди.

Если два верблюда убиты,
Комар умирает в середине.

Они находятся в двух обнаженных ванных комнатах.

Два пятнадцать — один тридцать.

В роще найдены две бритвы.

Два барана дерутся,
Кумир козла отделяется.

Змея понимает язык змеи.

Ветку в ветку добавить,
Тенгини — тенгига.

Щенок хорош для собаки,
Птенец хорош для птицы.

Это,
Друг собаки немного.

Собака не давит на хвост собаки.

Собака будет найдена на Луне.

Тигр не ест экскременты собак.

Это чопар, дэб бит чопар.

Голова собаки нормальная.

Поместите голову собаки на собаку.

Работа собаки — просить.

Компаньон собаки — собака.

Знай свой путь, товарищ,
Знай своих сверстников и будь сверстником.

Судя по клетке,
Вплоть до задницы.

Глухие знают,
Отлично — отлично.

Человек не равен человеку.

Даже если собака заберется на вершину торнадо,
Не больше хозяина.

Вода в пруду — гнилая трава.

Много ртов много говорят.

Во многих животах
Ребенок будет мудрым.

У многих детей,
Будет старичок.

Слепой находит слепого в темноте.

Слепой к слепому,
Орга — орга.

Слепой находит слепого,
Вода — яма.

Он не тот, кто видит и слышит.

Грязевая трещина — грязь,
Пылевая трещина — пыль.

Месть собаки с Лоли.

Дайте масло тому, кто дает масло,
Игрушка бердига — игрушка.

У ноджинов не будет друзей.

Человек равен человеку,
Арис и миндаль равны.

Человек как человек,
Мол — молга.

Будь с луной,
Будь одинаковым для всех.

Он будет окрашен, не будучи.

Уздечка игрушечной лошадки сломана.

Реакция лошади не переходит на лошадь.

Лошадь подхватывает удар лошади.

Твой отец — базар, твоя мать — базар.

Будет ли всадник компаньоном
С Арбали.
Будешь товарищем?
С одеялом.

Отк не будет сопровождать пешехода.

При чем тут голод и голод.

Голодный ребенок не играет с толстым ребенком,
Тучный ребенок не думает о голодном ребенке.

Он не знает цены голоду.

Муха прилипает к молоту,
Кампир — чолга.

Их находят в темноте при проказе.

Pes pesni topar,
Вода — низкая.

Прокаженный упал на край пессария.

Пешеходы не равны верблюдам.

Продавец лука знает о распродаже перца.

Полопон — на голову,
Турумтой — в грудь.

Пулига яраша дуоси.
Приготовлено по причине.

На вопрос — ответ, на приветствие — алик.

Только от тебя,
Только от нас.

Мыши — смерть,
Кошка — это игра.

Сок ошига — труба,
Сверху — динамик.

За слепой лошадью следует чешуйчатая лошадь.На земле нет равенства.

Удар кузнеца,
Тысяча ударов угля.

Не равны, не встречались.

Бог любит тех, кто ест одинаково,
Любой, кто ел слишком много, был одержим призраком.

В равной степени,
Со стеблем Келли.

В равной степени,
С быстрой сумкой.

В равной степени,
С тонным рукавом.

Если найдете, отдайте.

Равенство — это широта.

Не будь равным неравному.

Крыша упала,
Он упал до моего роста.

Верблюд любит соль,
Парень это девушка.

Чем больше верблюдов, тем больше амбар.

Столько верблюдов, сколько ран.

Есть слон крупнее верблюда.

Железный гребень для взлохмаченной бороды.

Воробей тоже камнемет.

Это ведро в том же горшке.

Если из бега выходит бег,
Нога скрипит.

Не рассказывайте свой секрет себе.

Найден с уткой
Клетка петуха затоплена.

Утка с уткой летит,
Гусь летит с гусем.

Тысяча ударов Жнеца —
Удар топора.

Он не встретится, пока вы не будете похожи на него.

Жена вора это заслужила.

Девушка находит место,
Молодой человек находит себе пару.

Черный дом — ола лист.

Если это qudang qui, будь рабом.

Птица знает птичий язык.

Овцы и волки не живут в одном стаде.

Ручной танк.

Незнакомец в странном настроении.

К кирпичной мечети — деревянная мезана.

Все — один человек,
Все существа — одно существо.

Скачать — Статьи о равенстве и неравенстве

Скачать пословицы. — Сборник статей о равенстве и неравенстве

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: