Farzand va farzandsizlik haqida maqollar to‘plami

Farzand va farzandsizlik haqida maqollar to‘plami

Farzand va farzandsizlik hukmidagi maqollarni qabul qiling.

Achchig‘lansa otasi yengar,
Hazillashsa — bolasi.

Ahmoqdan — chaqmoq, donodan — ahmoq.

Birni bersang otangga,
Mingni olasan bolangdan.

Bola beshikdan yiqilguncha,
Podsho taxtidan yiqilsin.

Bol — shirin, boldan — bola shirin.

Bola bo‘lsa, beshik topilar.

Bola bo‘lsa, sho‘x bo‘lsin,
Sho‘x bo‘lmasa, yo‘q bo‘lsin.

Bola ko‘ngli — podsho.

Bola — xondan ulug‘.

Bola o‘nga kirsa, otasi songa kirar.

Bola — qalbi gul.

Bolah uyda sir yotmas,
Bolasiz uyda kir yotmas.

Bolali xotin — gul xotin,
Bolasiz xotin — tul xotin.

Bolalik ona nonga to‘ymas,
Bolalik g‘oz — donga.

Bolalik — podsholik.
Bolalik qarg‘aga don tegmas.

Bolali qo‘rg‘onga bog‘ yetmas.

Bolalining beh — chinor,
Bolasizning beli sinar.

Bolang yomon bo‘lsa ham, omon bo‘lsin.

Bolasi ko‘p bo‘lar boy,
Bolasi yo‘q — quruq soy.

Bolasiz xotin sumakka to‘ymas.

Bolasizning moli — uvol,
Imonsizning — joni.

Bo‘y qiz — uchirma qush.

Gap unda emas, bug‘doyda.

Gung bolaning gapini
Kar onasi tushunar.

Gung qizning tilini onasi tushunar.

Davlating — ota-onang,
Savlating — o‘g‘il-qizing.

Davlatning boshi — farzand.

Yelka yag‘ri — otaga meros,
Ota yag‘ri — o‘g‘ilga meros.

Yolg‘iz bola — boshga balo.

Yolg‘iz bola — yovdan yomon.

Yolg‘iz bola yig‘loq bo‘lar,
Yolg‘iz tuya — baqiroq.

Yolg‘iz o‘g‘il yovdan qattiq,
Xotini qahnoqdan qattiq.

Yolg‘iz qiz — yalama tuz.

Yomon bo‘lsa ham omon bo‘lsin.

Yomon o‘g‘il boqquncha,
Etagingni qoq.

Yomon qizni boqquncha,
Do‘ppingni qoq.

Yomon o‘g‘il — molga o‘rtoq,
Yaxshi o‘g‘il — jonga.

Yigitning chirog‘i — qizi bilan o‘g‘li.

Kelin — yomon, nevara — shirin.

Kelin qiz bo‘lmas,
Kuyov — o‘g‘il.

Kelin qildim deb kerilma,
Ishga buyursa, erinma.

Ishga buyursa, erinsang,
O‘g‘lingning ko‘ziga ko‘rinma.

Kelining yaxshi bo‘lsa, o‘g‘lingdan ko‘r,
O‘g‘ling yomon bo‘lsa, keliningdan ko‘r.

Kelinning so‘zi ketmonday botar,
Bolaning so‘zi botmonday botar.

Kiyiming yomon bo‘lsa, bir yog‘ingga yarar,
Bolang yomon bo‘lsa, bir kuningga yarar.

Kuyov quvsa, eshik bog‘in tut,
O‘g‘il quvsa, to‘r boshiga o‘t.

Kuyovdan nevara qolar,
Nevaradan evara qolar.

Kuyovni o‘g‘il bil, kelinni — qiz.

Kuyovning xo‘rdasidan o‘g‘ilning yuvindisi yaxshi.

Kuyovnikida quyruq yegandan,
O‘g‘ilnikida yumruq ye.

Men kuyarman bolamga,
Bolam kuyar bolasiga.

Nevarani boqma,
Shotutni qoqma.

Nor o‘lsa, norchasi qolar.

Odam mevasi — farzand.

Olti o‘g‘illining olti arshda moli bor.

Ona bilan bola — gul bilan lola.

Ona — daraxt, bola — meva.

Ona — mehribon, ota — g‘amg‘uzor.

Onaga o‘xshab qiz tug‘ilmas,
Otaga o‘xshab — o‘g‘il.

Onali yetim — gul yetim,
Otali yetim — shum yetim.

Onali kelin — qarqara,
Onasiz kelin — tasqara.

Onang o‘gay bo‘lsa, otang o‘zingniki emas.

Onangni quyosh bilsang,
Otangni oy bil.

Onaning ko‘ngh bolada,
Bolaning ko‘ngli dalada.

Onasi yalamaganga otasi qaramas.

Onasi qimizak yesa,
Qizining tishi qamashar.

Onasiz kelin — yuvvosh,
Onali kelin — bebosh.

Ota bezori — xudo bezori.

Ota bola uchun taxt yasar,
Baxt yasata olmas.

Otangga qilganingni bolangdan ko‘rarsan.

Podshoning hukmidan bolaning hukmi zo‘r.

Pulni pul topar,
O‘g‘ilni — qiz.

Tuz asrama, suv bo‘lar,
Qiz asrama, quv bo‘lar.

Tulpordan tuyoq qolar,
Shunqordan qiyoq qolar.

Tuqqan hisobmas, boqqan hisob.

Tuqqaniga suyunma, turganiga suyun.

To‘ng‘ich bola tug‘ bo‘lar.

Uy qizi — palaxmon toshi.

Farzand baxti — ona taxti,
Farzand kamoli — ota jamoli.

Farzand — belning quvvati.

Farzand boqqan ota,
Jonni qoqqan ona.

Farzand — dilband,
Farzand — qanot.

Farzand dog‘i yondirar,
Payti kelsa, kuydirar.

Farzand — jonga payvand.

Farzand ko‘rdingmi, ko‘chat ek.

Farzanddan yo‘rgak ayama.

Farzandim — asal-qandim.

Farzandim — dilbandim,
Sevganim — asal-qandim.

Farzanding — davlating,
Fazilating — ziynating.

Farzandni boqish qiyin,
Farzandga yoqish qiyin.

Farzandsiz kishi — mevasiz daraxt.

Xotin — uyning guli,
Bola — dilning.

Xotinga — pusht,
Xamirga — musht.

Xotinim qiz tug‘di deb o‘pkalama,
Sherning erkak-urg‘ochisi barobar.

Xotinni yaxshi ko‘rsatgan
Qo‘lidagi bolasi.

Daraxtni yaxshi ko‘rsatgan
Shoxidagi mevasi.

Xotinsiz o‘tish — xato,
Bolasiz o‘tish — jafo.

Chaqaloq allada aziz.

Chiqqan qiz chiydan tashqari.

Yaxshi bo‘lsa — bola,
Yomon bo‘lsa — balo.

Yaxshi farzand — gul,
Yomoni — bir pul.

Yaxshi o‘g‘il otadan olti botmon ziyod bo‘lar,
Yomon o‘g‘il otadan olti botmon kam bo‘lar.

Yaxshi o‘g‘il tindirar,
Yomon o‘g‘il o‘ldirar.

Yaxshi o‘g‘il uy tuzar,
Yomon o‘g‘il to‘y buzar.

Yaxshi o‘g‘il — el obro‘si,
Yaxshi qiz — uy obro‘si.

Yaxshi o‘g‘ildan rahmat yetar,
Yomon o‘g‘ildan — la’nat.

O‘z bolang o‘zagiga tepsang ham ketmas.

Kishi bolasi mayiz bersang ham turmas.

O‘nta bo‘lsa o‘rni boshqa,
Qirqta bo‘lsa — qilig‘i.

O‘ttizga kirgan yigitning
O‘tin olguday o‘g‘li bo‘lsin.

O‘g‘il bilan qizing — Bamisoli ikki ko‘zing.

O‘g‘il yeb o‘rga ketar,
Qiz yeb qirga ketar.

O‘g‘il yoqqan chiroqni qiz ham yoqar.

O‘g‘il otasi mard bo‘lsa,
Qiz otasi — bechora.

O‘g‘il otasiga o‘xshamasa, qoni harom.

O‘g‘il — uyning bulbuli,
Qiz — uyning guli.

O‘g‘il qanotli ot bo‘lsa,
Qiz qanotli qushdir.

O‘g‘il-qiz yaxshi bo‘lsa,
Ota-ona xursand.

O‘g‘il-qiz dono bo‘lsa,
El-u yurt xursand.

O‘g‘ilga o‘ttiz uydan tilov bor,
Qizga qirq uydan ishlov bor.

O‘g‘illi uy — farishta,
Qizli uy — sarishta.

O‘g‘ling boqsin, kelining sog‘sin.

Qarg‘ayin desam — yolg‘iz,
Qarg‘amayin desam — yalmog‘iz.

Qiz yetilib, qirg‘oqqa ketar,
O‘g‘il yetilib, yiroqqa ketar.

Qiz — meniki, baxti — o‘zganiki.

Qiz puli — sut puli.

Qiz puli — tuz puli.

Qiz saqlaguncha, bir siqim tuz saqla.

Qiz saqlading — o‘t saqlading.

Qiz tuqqanga muz tug‘ar,
O‘g‘il tuqqanga kun tug‘ar.

Qiz — uyning cho‘risi, ham o‘g‘risi.

Qiz — qo‘noq.

Qizginamning erkasi —
Yigitgmarrming serkasi.

Qizi borning baxti bor,
O‘g‘li borning taxti bor.

Qizim-qizim qiz kishi,
Qizimga kelar yuz kishi.

Qizing o‘ssa, uyga yut kelar,
O‘g‘ling o‘ssa, uyga qut kelar.

Qizing o‘ssa, qirga ket,
O‘g‘ling o‘ssa, o‘rga ket.

Qizli kishi qir oshar.

Qizli uy — bo‘ston,
Qizsiz uy — zimiston.

Qizli uy — karvonsaroy.

Qizli uy — nozli uy,
O‘g‘illi uy — sozli uy.

Qizli uy — qiliqli uy.

Qizli uy — qiron,
O‘g‘illi uy — davron.

Qizli uyning tili biyron,
Sovchilarning tili tiyron.

Qizni bersang, mardga ber,
Qizg‘aldoqday jaynasin.

Qizning bo‘yi yetdi — boshingga yov yetdi.

Qiyshiq bo‘lsa ham, yo‘l yaxshi,
Yomon bo‘lsa ham — o‘g‘il.

Quyon bolasini botirim der,
It bolasini qoplonim der.

Qulunli biya bo‘tasiz tuyadan yaxshi.

Qush nima topsa, bolasining og‘ziga tiqar.

Qo‘zi ma’rab o‘sar,
Bola — yig‘lab.

Qo‘y qo‘zichog‘i bilan chiroyli,
Xotin — chaqalog‘i bilan.

Qo‘ng‘iz bolasini oppog‘im der,
Kirpi bolasini yumshog‘im der.

Yuklab olish — Farzand va farzandsizlik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishFarzand va farzandsizlik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.
!Ma’lumotlar rus tilida:
Принять статьи о детях и решениях о бесплодии.

Если он рассердится, его отец победит его.
Если он шутит, это ребенок.

От дурака — молния, от мудрого — дурак.

Если ты отдашь его своему отцу,
Ты получишь тысячу от своего ребенка.

Пока ребенок не выпадет из кроватки,
Пусть король упадет со своего трона.

Бол — сладкий, болдан — сладкий.

Если есть ребенок, они найдут кроватку.

Если у тебя есть ребенок, веселись,
Если нет, пусть будет.

Сердце ребенка — король.

Мальчик старше хана.

Ребенок входит в десятку, отец входит в десятку.

Ребенок – это цветок в его сердце.

Ребенок не лежит в тайне дома,
Нет стирки дома без детей.

Жена с детьми — цветочная жена,
Бездетная женщина — вдова.

Мать детства хлебом не довольна,
Гусиное детство — зерно.

Детство – это королевство.
Вороны в детстве зерна не трогают.

В детском замке не хватает сада.

Детский бэх — клен,
Талия вашего ребенка сломается.

Пусть ваш ребенок выживет, даже если ему плохо.

Ребёнок будет богатым,
Нет детей — сухая соя.

Бездетную женщину не устраивает сумка.

Имущество ребенка — растрата,
Душа неверующего.

Высокая девушка — летящая птица.

Дело не в нем, дело в пшенице.

Гун сказал, что ребенок
Глухая мать понимает.

Мать Ганга понимает язык девочки.

Твоя страна — твои родители,
Савлатинг — ваши сын и дочь.

Глава государства – ребенок.

Плечевой дождь — от отца в наследство,
Масло отца — наследство сыну.

Единственный ребенок — еще один мяч.

Единственный ребенок хуже волка.

Одинокий ребенок будет плакать,
Одинокий верблюд — крик.

Единственный сын тяжелее дикого,
Его жена застыла от смеха.

Единственная девушка лижет соль.

Да здравствует плохое.

Пока ты кормишь плохого мальчика,
Подверните пятки.

Пока ты не накормишь плохую девочку,
Ударь допинг.

Плохой мальчик — друг богатства,
Хороший мальчик — придурок.

Лампа юноши — его дочь и сын.

Невеста некрасива, внучка мила.

Невеста не будет девушкой,
Жених – сын.

Не ведитесь на невесту,
Если это работает, не плавьтесь.

Если это работает, расплавьте его,
Не смотрите сыну в глаза.

Если невеста хороша, слепа к сыну,
Если твой сын плохой, ослепи свою невестку.

Слова невесты тонут, как кетмон,
Слово ребенка тонет, как летучая мышь.

Если твоя одежда плохая, тебе нужна смазка,
Если ваш ребенок плохой, день того стоит.

Если жених гонится, придержи дверь,
Если мальчик преследует, идите к голове сети.

У жениха будет внук,
Он будет унаследован от внука.

Знайте жениха как мальчика и невесту как девушку.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Съев хвост у жениха,
Съесть кулак у своего сына.

Я сжигаю своего ребенка,
Мой ребенок горит.

Внуков не корми,
Не попадайте в кадр.

Когда Нор умирает, Норча остается.

Плод человека — ребенок.

Его шестеро сыновей владеют имуществом на шести тронах.

Мать и дитя — тюльпаны с цветами.

Мать — дерево, ребенок — плод.

Мать добрая, отец грустный.

Девушка не рождается, как мать,
Как отец, сын.

Мать-сирота — цветочек-сиротка,
Мой отец сирота.

Свекровь — каркара,
Невеста без матери – таскара.

Если твоя мать отчим, твой отец не твой.

Если ты знаешь свою мать-солнце,
Знай своего отца Луну.

В материнском сердце,
Сердце ребенка в поле.

Отцу все равно, если его мать не лижет.

Если его мать съест кимизак,
Зубы дочери стиснуты.

Невеста без матери нежна,
Свекровь — бебошь.

Отец бандитов — бог бандитов.Отец строит трон для ребенка,
Счастье невозможно сделать.

Вы видите в своем ребенке то, что вы сделали со своим отцом.

Суд ребенка выше суда царя.

Пульни пул топар,
Мальчик — девочка.

Соль будет водой,
Девочку усыновят, преследуют.

Копыто осталось от тулпара,
Это слишком свободное.

Не счет рождения, счет воспитания.

Не радуйся, когда рождаешься, радуйся, когда рождаешься.

Родится первый ребенок.

Домохозяйка — галька.

Детское счастье — материнский трон,
Совершенство ребенка есть совершенство отца.

Ребенок сила талии.

Отец, воспитывающий ребенка,
Мать, которая избила Джонни.

Фарзанд — дильбанд,
Ребенок — это крыло.

Детское пятно горит,
Когда придет время, он сгорит.

Ребенок привит.

Увидели ребенка, посадите рассаду.

Не давайте мне одеяло.

Мой ребенок — мой мед.

Мое дитя — дильбандим,
Мой любимый мед.

Ваш ребенок – это ваше состояние,
Фазилизовать — украшать.

Трудно накормить ребенка,
Сжечь ребенка сложно.

Бездетный человек — бесплодное дерево.

Жена — цветок дома,
Бола — дилинг.

Жена — росток,
В тесто — кулак.

Не жалуйся, что моя жена родила девочку,
Самец и самка льва равны.

Он хорошо показал свою жену
Ребенок у нее на руках.

Он хорошо показал дерево
Плод на ветке.

Пройти без жены — ошибка,
Идти без ребенка — это боль.

Ребёнок дорог Богу.

Девушка, которая вышла, сырая.

Если хорошо — дитя,
Если плохо — выпускной.

Хороший ребенок — цветок,
Что еще хуже, так это деньги.

Хороший сын будет на шесть бэтменов больше, чем отец,
Плохой сын будет на шесть денщиков меньше отца.

Хороший мальчик успокаивается,
Плохой мальчик убивает.

Хороший мальчик строит дом,
Плохой мальчик портит свадьбу.

Хороший сын — человек чести,
Хорошая девочка — это репутация дома.

Спасибо за хорошего мальчика,
От плохого мальчика — проклятие.

Он не исчезнет, ​​даже если вы наступите на сердце вашего ребенка.

Даже если дать ребенку изюм, он не устоит.

Если реле десять, то другое,
Если ему сорок, он это сделает.

О молодом человеке лет тридцати
Пусть у него будет сын, который может взять дрова.

Девушка с мальчиком — Два глаза сразу.

Мальчик идет кушать,
Девушка ест и идет к краю.

Девушка также зажигает лампу, которую зажигает мальчик.

Если отец сына смелый,
Отец девочки беден.

Если сын не похож на своего отца, его кровь нечиста.

Мальчик — соловей дома,
Девушка — цветок дома.

Если мальчик крылатый конь,
Девушка — крылатая птица.

Если мальчик хороший,
Родители счастливы.

Если мальчик и девочка мудры,
Эль-у юрта счастлива.

Для мальчика тридцать домов,
У девочки сорок домашних средств.

Дом сына — ангел,
Красный дом прекрасен.

Пусть твой сын кормит, пусть невеста доит.

Когда я говорю ворона, я имею в виду в одиночестве.
Если я скажу не ругаться, не лизать.

Девочка подрастает и идет к берегу,
Мальчик вырастает и уходит.

Девушка моя, к счастью чужая.

Девичьи деньги — молочные деньги.

Деньги девушки — солевые деньги.

Держите щепотку соли, пока девушка не спасет.

Вы спасли девушку — вы спасли огонь.

Девушка рождает лёд,
День рождается, когда рождается сын.

Девушка одновременно и горничная, и воровка.

Девушка в гостях.

Муж моей подруги —
Йигитмарминг серкаси.

Дочери повезло с бором,
Его сын Бор занимает трон.

Моя дочь девочка,
К моей дочери приходит сто человек.

Когда твоя дочь вырастет, она вернется домой,
Когда ваш сын вырастет, он вернется домой счастливым.

Когда дочь подрастет, иди на берег,
Когда сын вырастет, иди в школу.Красный человек взбирается на холм.

Красный дом пуст,
Дом без девушки — зима.

Красный дом — караван-сарай.

Красный дом — милый дом,
Дом сына — хорошо построенный дом.

Красный дом — это дом меча.

Красный дом
Дом сына — эпоха.

Язык красного дома сломан,
Язык жениха остер.

Если дашь девушке, подари мужчине,
Пусть идет дождь, как тюльпан.

Девочка подросла — враг ударил ее по голове.

Хоть и кривая, но дорога хорошая,
Еще хуже — мальчик.

Кролик говорит, что убьет ребенка,
Щенок говорит, что я прикрою.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Все, что найдет птица, кладите в рот малышу.

Ягненок растет,
Ребенок плачет.

Красиво с бараниной,
Жена — с ребенком.

Малыш-жук говорит оппогим,
Малыш-ёжик говорит мягко.

Скачать — Статьи о ребенке и бесплодии

Скачать Пословицы — Сборник пословиц о детях и бесплодии

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.
[/spoiler]

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 1
  1. Аноним

    :idea: :oops: ;-) :!:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: