Qarindosh-urug‘chilik va begonalik haqida maqollar to‘plami

Qarindosh-urug‘chilik va begonalik haqida maqollar to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish.

Qarindosh-urug‘chilik va begonalik bobida maqollarni qabul qiling.

Basharam — shajaram.

Begona bilan quyon ovlama,
Ovlasang ham, yoningga boylama.

Begona — sangi devona.

Begona so‘z beradi, bo‘z bermaydi.

Begonaning dang‘illama saroyidan
O‘zingning kulbayi vayronang yaxshi.

Begonaning oti o‘zguncha,
Ovuldoshingning toyi o‘zsin.

Bemehr qarindoshdan
Mehr bilgan yot yaxshi.

Besh barmoqning birini tishlasang, bari og‘rir.

Bir ko‘rgan — tanish,
Ikki ko‘rgan — oshna,
Uch ko‘rgan — qarindosh.

Bir tog‘a yetti ota o‘rniga o‘tar.

Bir — tug‘ishgandan, bir — tutingandan.

Boja bojaga bo‘z bermaydi, so‘z beradi.

Boja bojani ko‘rsa, ayj olar.

Boldiz boldan shirin.

Borsang — qarindosh,
Bormasang — begona.

Bosh yorilsa — bo‘rk ichida,
Qo‘l sinsa — yeng ichida.

Bo‘ladan qarindosh bo‘lmas.

Go‘ja tuysang, mayda tuy,
Qaynotangning tishi yo‘q.

Qayga borsang, shunda bor,
Qaynonangning ishi yo‘q.

Do‘st safarda bilinar,
Og‘a-ini — kulfatda.

Yeb-ichganda yot yaxshi,
Qayg‘u kunda — qarindosh.

Yetti bojani bir bo‘ri yer.

Yolg‘izlikda yor yaxshi,
Munglashganda — qarindosh.

Yomon qarindoshga yalinguncha,
Qora qozoningga yalin.

Yordami yo‘q qarindoshdan
Yetti yot begona yaxshi.

Yot — yeguncha, qarindosh — o‘lguncha.

Yot yoqadan olar,
It — etakdan.

Yot otgan toshdan jigar otgan uvada qattiq tegar.

Yot seni yotqizar,
G‘am-kuifatga botqizar.

Yot uyida yotiq bo‘l.

Yotga yalinguncha,
Yon-veringga yalin.

Yotga yaqinlashma,
Eling bilan yovlashma.

Yotdan yomon kelmasin,
O‘zingdan yomon chiqmasin.

Yotniki yondan o‘tar,
O‘zingniki — jondan.

Yotning yonida yog‘i yo‘q.

Yog‘ yeganda yot yaxshi,
Qon yutganda — qarindosh.

Yog‘ochning ponasi o‘zidan.

Jar yo‘l bo‘lmas,
Begona — el.

Jigar — jigar, digar — digar.

Jiyan eshikdan kirsa,
Yetti bo‘ri teshikdan kirar.

Jon tortmasa, qon tortar.

Jon qarindosh mol qarindosh emas.

Joni boshqaning tani boshqa.

Inisi borning irisi bor.

It qilig‘ini egasi bilar,
Jiyan qilig‘ini — tog‘asi.

Kasal oshdan,
Davo — qarindoshdan.

Kelsa xotin urug‘i,
Topiladi yo‘rig‘i.

Kelsa erning urug‘i,
Bo‘lar yurak burug‘i.

Kishining bolasiga kishmish bersang ham turmas.

Kuzgi oftobga qizingni qo‘y,
Yozgi oftobga keliningni qo‘y.

Manglayingga uradigan toshing ham o‘zingdan bo‘lsin.

Ovsin-ajin yig‘ilsa,
Ajina bazmi qurilar.

Ovsinim — ajinim,
Ko‘rganda kelar g‘ijinim.

Ovsinlar inoq bo‘lsa,
Og‘a-inilar chinoq bo‘lmas.

Oziqli ot horimas,
Qarindoshli qarimas.

Oltmish kulon ot bo‘lmas,
Tug‘ishganing yot bo‘lmas.

Onangni kaftingda tutsang,
Singlingni boshingda tut.

Onangni sirtda saqlasang,
Singlingni kaftda saqla.

Ota-bola — bir bog‘,
Biri — gul, biri — bog‘bon.

Ota-bola urishar,
Og‘a-ini yuhshar.

Ota — xazina, aka-uka — tayanch,
Do‘st esa — har ikkovi.

Otadoshim, otga min,
Otasi boshqa, otdan tush.

Otangni sog‘insang, tog‘angni ko‘r.

Otga ayil botganin
Egar bilmas, ot bilar.

Og‘a-inining ozganin
O‘zlari emas, yot bilar.

Oshnachilik — bir yilchilik,
Qudachilik — ming yilchilik.

Og‘a-ini arazli bo‘lsa ham,
G‘arazli bo‘lmas.

Sigirning shoxiga ursang,
Sug‘urning tanasi titrar.

Sigirning shoxiga ursang, tuyog‘i zirqirar.
Singan qo‘lning og‘irligi bo‘yinga tushar.

Sopol chinni bo‘lmas,
Begona — ini.

Terak tomiriga tayanar,
Odam — tug‘ishganlariga.

Tirnoqni etdan ayirib bo‘lmas.

Tol yog‘och madang bo‘lmas,
Begona dadang bo‘lmas.

Tutingan tug‘ishgandek bo‘lmas.

Tutuni boshqaning to‘shagi boshqa.

Tuxumi birning bari bir.

Tuqqan jigarning ozori bor, bezori yo‘q.

Tuqqan tuqqan bilan topishar,

Yotga balo yopishar.

Tug‘ishgan omonlikda emas,
Yomonlikda bilinar.

Tug‘ishmagan topishmas.

Tug‘ishmaganning tubi tosh.

To‘ng ayirgan moy yer,
Qarindosh ayirgan loy yer.

To‘yar oshni ko‘z taniydi,
Oshnani — ko‘ngil.

Uzoqdagi onadan
Yaqindagi qaynona yaxshi.

Uyi boshqa — mungi boshqa.

Uyi boshqa g‘am bilmas,
Tanasi boshqa — dard.

Umringdan uch kun qolsa ot ol,
Bir kun qolsa — xotin.

Urishganing o‘z og‘ayning bo‘lsin.

Urug‘-aymog‘im — quyuq qaymog‘im.

Xeshlik — xushlik.

Xolam bildi — onam bildi.

Xotin olma, qayin ol,
Borar joyga tayin ol.

Xotin olmoq eshak savdosi emas.

Xotin qarindoshi — ilon boshi,
Er qarindoshi — savat boshi.

Sherikchilik — bir yilchilik,
Qudachilik — ming yilchilik.

Chiqqan qizdan
Ota uyidagi supurgi ham qo‘rqar.

Eli boshqa el bo‘lmas,
Etakni kessang yeng bo‘lmas.

Enasi tepgan qulunning eti og‘rimas.

Erga berdim — emgak oldim.

Eshikli bo‘lding — beshikli bo‘lding.

Yaxshi yerga bersang qizni,
Silay-silay sulton qilar.
Yomon yerga bersang qizni,
Ura-ura ulton qilar.

Yaxshi odam yot bo‘lmas.
Yaqin erintirar,
Uzoq chopintirar.

Yaqin qiz — o‘g‘il hisobi,
Uzoq qiz — o‘lik hisobi.

Yaqindagi tishlashar,
Uzoqdagi kishnashar.

Yaqinlikning belgisi —
Kelib-ketib turgani.

Uzoqlikning belgisi —
Sira kelmay yurgani.

O‘gay ota non bermas,
Non bersa ham, jon bermas.

O‘gay ota o‘kirar,
Yuragidan bo‘kirar.

O‘gayning oti qursin,
Saksovulning o‘ti qursin.

O‘z gavroning o‘zingga qattiq tegmas.

O‘z tovug‘im chaqirsa,
Qayga qarab qichqiray.

O‘z uyini yoritmagan chiroq
O‘zganikida mash’al bo‘lmas.

O‘z yuragingga sig‘magan sir,
O‘zganing yuragiga sig‘mas.

O‘z — o‘lguncha, yot — yeguncha.

O‘zga o‘zingdek bo‘lmas,
Yot — yaqiningdek.

O‘zimdan chiqqan baloga,
Qayga boray da’voga.

O‘zing tug‘may ul (o‘g‘il) bo‘lmas,
Sotib olmay qui bo‘lmas.

O‘zingdan o‘tganni o‘zaging bilar.

O‘zingni yomonlasang,
Yotning mehri ketar.

O‘zingniki o‘zagingni uzar.

O‘zingning otingga chiq,
O‘zganikidan tush.

O‘ng qo‘lim, so‘l qo‘lim,
Ikkovi ham o‘z qo‘lim.

Qayirsam — etagim,
Shimarsam — yengim.

Qaynim — qaymoq yog‘im,
Qaynsinglim — yurak dog‘im.

Qayning kelsa, ketmon chop,
Qayrilmasa, mayrilsin.

Qaynog‘a qayin bo‘lar,
Qaynini mayin bo‘lar.

Qaynsingil — yarim kundosh.

Qayinsingil — yarim qaynona,
Qaynegachi — butun qaynona.

Qarindoshdan qarz olma,
Qarindoshga qiz berma.

Qarindoshdan qorishgan afzal.

Qarindoshim — qora qozonim,
Urug‘im — unli chuvolim.

Qarindoshimda bo‘lguncha, chirog‘donimda bo‘lsin.

Qarindoshing kelsa-kelsin,
Bo‘z xaltasi kelmasin.

Qarindoshing o‘lsa-o‘lsin,
Qadrdoning o‘lmasin.

Qarindoshing qarindosh emas,
Kasbdoshing — qarindosh.

Qarindoshingga qarz berma,
Bersang so‘rama.

Qarindoshingni yomonlab,
Qaydan tuqqan topasan.

O‘z otingni yomonlab,
Qaydan tulpor toparsan.

Qarindoshingni oshga chaqir, choshga chaqirma.

Qarindoshini siylagan xoli qolmas,
To‘rkunini siylagan to‘rga o‘tmas.

Qarindoshli qarimas.

Qarindoshniki qorong‘u kunda belgili.

Qarindoshning tovushi qorong‘ida belgili.

Qiz ammaga o‘xshar,
O‘g‘il — tog‘aga.

Qizli uy qudasiz bo‘lmas.

Qilday tomir bo‘lsa, tuqqaniga tortar.

Qovunning yomoni — po‘la,
Xotinning yomoni — bo‘la.

Qozilashgan qarindosh bo‘lmas.

Qozonga qaragan qarindosh emas,
Qarashgan — qarindosh.

Qozoni boshqaning qayg‘usi boshqa.

Qon yig‘laganda qarindosh,
Yog‘ yalaganda yot yaxshi.

Qon qarindosh — jon qarindosh.

Qorong‘ida qichqirsang,
Qarindosh tovush berar.

Quda-andalik joyingdan
Qulunli biyangni ayama.

Quda bo‘lguncha, ko‘p sinash,
Quda bo‘lgach, ko‘p siylash.

Quda-andaning moli bir.

Quda bo‘lding — judo bo‘lding.

Quda bo‘lmoq — qiyin,
Judo bo‘lmoq — oson.

Quda bo‘lsang, qui bo‘lsa ham, siyla.

Qudamning qudasi — yumurtaning sho‘rvasi.

Qudang qui bo‘lsa, quldek bo‘l.

Qudachilik — mingyilchilik.

Qo‘yindan to‘kilsa, qo‘njiga.

Hayvonotda bo‘ta soz,
Odamzotda boja soz.

Har kim har nima deydi,
Qiz otasi bir nima deydi.

Yuklab olish — Qarindosh-urug‘chilik va begonalik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishQarindosh-urug‘chilik va begonalik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Получить статьи о родстве и отчуждении.

Башарам — шаджарам.

Охота на кролика с незнакомцем,
Даже если вы охотитесь, не приближайтесь к нему.

Бегона — санги девона.

Выдает странное слово, не ломается.

Из дворца незнакомца
Лучше разрушить свою хижину.

Пока чужой конь другой,
Пусть свадьба вашего сына состоится.

Бемер — родственник
Хорошая яхта, знающая милосердие, хороша.

Если укусить один из пяти пальцев, будет больно всем.

Один увидел — знакомство,
Два пила — сосед,
Трое видели — родственник.

Один дядя заменяет семерых отцов.

Один от рождения, другой от холдинга.

Боя не сломает, обещает он.

Если он увидит Боя Боя, ему будет стыдно.

Болдиз слаще меда.

Борсанг — родственник,
Бормасанг — незнакомец.

Если треснула голова — внутри шапка,
Рука сломана — в рукаве.

Родственников из Бола не будет.

Если чувствуешь себя цыпленком, маленькая свадьба,
У твоего тестя нет зубов.

Куда бы ты ни пошел, ты там,
Твоя свекровь не при делах.

Друг известен в пути,
Его брат в беде.

Хорошо есть и пить,
В день скорби — родственник.

Волк съедает семь божей.

Хорошо быть одному,
Когда ему грустно, он родственник.

Пока не оближешь плохого родственника,
Наклонись в свой черный горшок.

От родственника, у которого нет помощи
Семь инопланетян это хорошо.

Яхта — пока не съест, родственник — пока не сдохнет.

Яхта берет ошейник,
Собака из юбки.

Трудно дотронуться до печени от камня.

Яхта уложит тебя спать,
Это угнетает.

Остановитесь в доме на яхте.

Перед сном,
Наклонитесь в сторону.

Не ложись спать,
Не лизать рукой.

Не пойми меня неправильно,
Не думайте о себе плохо.

Йотники проходят мимо,
Твое от души.

Рядом с яхтой нет масла.

Лучше есть сало,
При глотании крови — родственник.

Пона из дерева сама по себе.

Баночка не будет допущена,
Бегона — эл.

Печень — печень, прочее — прочее.

Мой племянник входит в дверь,
Семь волков входят в дыру.

Если он не дышит, он истекает кровью.

Джон не родственник крупного рогатого скота.

Душа — это тело другого.

У его младшего брата есть радужка.

Хозяин собачьего меча знал,
Племянник меч — дядя.

Больной суп,
Лекарство от родственника.

Семя жены Келсы,
Направления, которые нужно найти.

Когда придет семя земли,
Это будет тренировка сердца.

Не имеет значения, если вы даете изюм ребенку человека.

Положите свою дочь на осеннее солнце,
Поместите свою невесту на летнее солнце.

Пусть камень, который ударит тебя по лбу, будет от тебя.

Собирается Овсин-аджин,
Пир Аджина построен.

Овсиним — аджиним,
Я раздражаюсь, когда вижу это.

Если совы в гармонии,
Братья не будут правдой.

Пищевые лошадиные хоримы,
Родственник не старый.

Не будет шестидесяти подвесок,
Рождение не чуждо.

Если ты держишь маму в руке,
Держите свою сестру в голове.

Если ты не пускаешь свою мать,
Держите сестру на ладони.

Родитель — сад,
Один цветок, другой садовник.

Родители бьют детей,
Ага-ини йухшар.

Отец — сокровище, братья — опора,
А друг и то, и другое.

Отец мой, катайся на коне,
Его отец другой, слезай с лошади.

Если ты скучаешь по отцу, повидайся с дядей.

Лошадь утонула
Если он не знает, лошадь знает.

Младший брат
Они знали, но не сами.

Знакомство — ежегодное,
Прощай, тысячелетие.

Даже если его брат злится,Это не будет предвзятым.

Если вы ударите коровьим рогом,
Тело Сугура дрожит.

Если вы ударите корову по рогу, ее копыта зазвенят.
Вес сломанной руки падает на шею.

Керамика не будет фарфором,
Бегона — ини.

Опираясь на корень тополя,
Мужчина — к своим родственникам.

Гвоздь неотделим от плоти.

Ива не будет мадангом,
У тебя не будет чужого отца.

Он не будет похож на рожденного ребенка.

Дым отличается от постели другого.

Яйца одни и те же.

Врожденная печень болезненна, раздражения нет.

Их найдут со своими детьми,

Они идут спать.

Ребенок не в безопасности,
Познается во зле.

Нерожденный ребенок.

Дно нерожденного — камень.

Масло, разделяющее землю,
Глинистая земля отделена родственником.

Глаз узнает тойарский суп,
Ошнани – это сердце.

От далекой матери
Со свекровью рядом все в порядке.

Дом другой.

Дом больше не знает горя,
Тело другое — боль.

Возьми лошадь за три дня до твоей жизни,
Остался один день — жена.

Пусть побои будут твоим родным братом.

Мое семя — мои густые сливки.

Счастье — это доброта.

Моя тетя знала, моя мать знала.

Не будь женой, будь зятем,
Назначьте встречу в пункте назначения.

Брать жену — это не торговля ослом.

Двоюродный брат женщины — голова змеи,
Кузен — глава корзины.

Партнерство — один год,
Прощай, тысячелетие.

От девушки, которая вышла
Метла в папином доме тоже страшная.

Эли не будет другой рукой,
Ты не можешь разрезать юбку.

Плоть раба, которого пинает мать, не болит.

Отдал землю — устроился на работу.

У тебя есть дверь — у тебя есть люлька.

Если дать девушке хорошее место,
Силай-силай султан делает.
Если ты отдашь девушку в плохое место,
Ура-ура делает ультон.

Хороший человек не чужой.
Близко тает,
Долгий бег.

Закрыть аккаунт девочка — мальчик,
Длинная девушка — мертвый счет.

Близкие укусы,
Далеко.

Знак близости —
Приходит и уходит.

Знак расстояния —
Он так и не пришел.

Отчим хлеба не дает,
Даже если он даст хлеба, он не умрет.

Отчим читает,
Он ревет от всего сердца.

Будь проклята лошадь твоего брата,
Пусть саксофон горит.

Свой собственный гавро сильно себя не трогает.

Если моя собственная курица позвонит,
Я кричу на Кая.

Лампа, которая не освещает собственный дом
Факела больше ни у кого нет.

Секрет, который не вмещается в твоем сердце,
Оно не влезает в сердце другого.

Своё — до смерти, ять — пока не съедено.

Не будь таким, как ты,
Яхта как сосед.

К беде, которая вышла из меня,
Куда обратиться в суд.

У тебя не будет сына, пока ты не родишься.
Вы не можете купить это.

Ты знаешь, что с тобой случилось.

Если ты причинишь себе боль,
Любовь к яхте ушла.

Растяните свое.

Садись на коня,
Мечтать о другом.

Моя правая рука, моя левая рука,
Оба мои собственные руки.

Когда я вернусь — моя юбка,
Шимарсам — мой рукав.

Моя свекровь — мое сливочное масло,
Моя невестка — моя душевная боль.

Когда придет твой шурин, напечатай кемон,
Если не крутится, пусть гнется.

Шурин будет шурином,
Ее свекровь будет нежной.

Невестка — полдня.

Свекровь — полутеща,
Свекровь — вся свекровь.

Не брать взаймы у родственника,
Не отдавайте девушку родственнику.

Предпочтительнее смесь из родственницы.

Мой двоюродный брат — мой черный горшок,
Мое семя — мой мучной червь.

Пусть он будет в моей лампе, пока он в моем двоюродном брате.

Если твой родственник придет,Не позволяйте серому мешку прийти.

Когда умирает твой родственник,
Не дайте любимому умереть.

Твой двоюродный брат не родственник,
Ваш коллега является родственником.

Родственнику в долг не давай,
Не просите об этом.

Оскорбляя своего родственника,
Где найти рождение?

Оскорбляя собственную лошадь,
Где найти тулпара?

Пригласите своего родственника в суп, а не в суп.

Он не оставит своих родственников в покое.
Он не пройдет в сеть, которая дала ему его сеть.

Родственник не старый.

Родственник известен на черный день.

Голос родственницы слышен в темноте.

Девушка похожа на дядю,
Сын — дядя.

Дом девушки не будет без крестного отца.

Если есть вена, она будет тянуть при рождении.

Худшее, что есть в дыне, это ее кожура.
Хуже всего для женщины быть.

Раскопанных родственников не будет.

Не родственник глядя на горшок,
Он родственник.

Котел — чужое горе.

Когда родственник плачет кровью,
Яхта хороша, когда слизывает жир.

Родственник по крови – это родственник по духу.

Если ты кричишь в темноте,
Родственник издает звук.

С места свадьбы
Не будь рабом.

Попробуйте столько, сколько сможете,
После свадьбы много чихала.

Имущество Куда-анды одно.

Ты заблудился — ты заблудился.

Жениться трудно,
Потерять легко.

Если вы куда, дайте ки, даже если это ки.

Кудам Кудам – это яичный суп.

Если это qudang qui, будь рабом.

Прощай, тысячелетие.

Если прольется от овцы, к овце.

В животном,
Слово божа в человечестве.

Все все говорят,
Отец девочки что-то говорит.

Скачать — Пословицы о родстве и отчуждении

Скачать Пословицы — Сборник пословиц о родстве и отчуждении

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: