Oila va qo‘shnichilik haqida maqollar to‘plami

Oila va qo‘shnichilik haqida maqollar to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish.

Oila va qo‘shnichilik hukmidagi maqollarni qabul qiling.

Avliyo ham qo‘shnisini qo‘llar.

Ayolning sarishtasi —
Ro‘zg‘orning farishtasi.

Ayolning sunbuli — yigitning dili.

Beva xotinga Buxorodan it hurar.

Besh bola ustiga borsang bor,
Kundosh ustiga borma.

Bir kelin oldim, o‘tirdim,
Ikki kelin oldim, tik turdim,
Uch kelin oldim, yugurdim.

Bir qizga yetti qo‘shni — ota-ona.

Bir qinga ikki pichoq sig‘mas,
Bir uyga — ikki xotin.

Biyaning yugurigi yaxshi,
Xotinning — epchili.

Boy amr etmasa,
Bovcha xamir etmas.

Bola suysang — beshikda,
Xotin suysang — to‘shakda.

Bolaga tegma, balosi chiqar,
Xotinga tegma, qasosi chiqar.

Bolali uy — bozor,
Bolasiz uy — mozor.

Bolali uy — jannat,
Bolasiz uy — minnat.

Bolali uy — xandon,
Bolasiz uy — zindon.

Bolali uyda gap yotmas.

Bolali uyda janjal bo‘lsa ham,
G‘urbat bo‘lmas.

Bolali uyda sir yotmas.

Bolali uyda o‘g‘rilik yo‘q.

Bolali uyda g‘iybat yo‘q.

Bolali uyda g‘urbat yo‘q.

Bosh ikkov bo‘lmay,
Mol ikkov bo‘lmas.

Boshim ikki — molim ikki.

Bo‘z yaktak qichitar,
Yaxshi xotin tinchitar.

Bo‘ldiradigan ham xotin,
O‘ldiradigan ham xotin.

Bo‘ri hamsoyasiga ola qaramas.

Gilam sotsang, qo‘shningga sot,
Bir chetida o‘zing o‘tirasan.

Do‘sting ham — ering,
Dushmaning ham — ering.

Er — quyosh yo‘ldoshi,
Xotin — umr yo‘ldoshi.

Ering qumchalish bo‘lsin,
Xotining — g‘archalish.

Yomon xotin olganning yovi uyida,
Ikki xotin olganning dovi uyida.

Yomon xotin eriga do‘zax qilar.

Yomon xotin o‘lsa, keng to‘shak qolar,
Yaxshi xotin o‘lsa, mehnat-g‘am qolar.

Yomon xotin hayitda eridan chiqar.

Yomon xotinning o‘ynashi ko‘p.

Yomon qo‘shni yovdan yomon.

Yon qo‘shni — jon qo‘shni.

Yog‘mas bulut elni aldar,
Yomon xotin — erni.

Jon kuydirmasang, jonona qayda,
Xotin olmasang, qaynona qayda.

Ikki sigir olganning ayroni bor,
Ikki xotin olganning vayroni bor.

Ikki xotin olibsan,
Bir baloga qolibsan.

Ikki xotinlikning qulog‘i tinmas,
Eshak minganning — oyog‘i.

Inoq oilada beshik bo‘shamas.

Itning yovi — devona,
Kelinning yovi — qaynona.

Itning yomoni to‘shakdagidan umid qilar.

Yigitning ko‘ngli qolsa — o‘lguncha,
Xotinning ko‘ngli qolsa — tuqquncha.

Katta — kelin uyda,
Kichik kelin — to‘yda.

Kelin bilan qaynona — o‘t bilan suv.

Kelin bo‘yini yashirar,
Tovushini tovdan oshirar.

Kelin bo‘ldim — qaynonamga yoqmadim,
Qaynona bo‘ldim — kelinimga yoqmadim.

Kelin yomon emas,
Kelin kelgan yer yomon.

Kelin kelag‘on bo‘ldi,
Ovul kezag‘on bo‘ldi.

Kelin kelsa uzoqdan,
Arba-arba osh kelar.
Kelin kelsa yaqindan,
Arba-arba so‘z kelar.

Kelin kimxob kiyar,
Qaynona qarg‘ab kuyar.

Kelin kirgan uyga nur kirar.

Kelin — qaynona supurgisi.

Kelinim bor deb kerilma,
Ish buyursa, erinma.

Kelinim elakli bo‘ldi,
Elagi — tilakli bo‘ldi.

Kelinimning yig‘lagani —
Eshagimning hangragani.

Kelining bitta bo‘lsa, o‘tirib yeysan,
Ikkita bo‘lsa, turib yeysan,
Uchta bo‘lsa, yurib yeysan,
To‘rtta bo‘lsa, yo‘rg‘alab yeysan.

Kelining yaxshi bo‘lsa, berdi xudo,
Kelining yomon bo‘lsa, urdi xudo.

Kelining qayerlik bo‘lsa,
Mehmoning shu yerlik.

Kelinning tili yo‘q
Qaynonaning — imoni.

Kumush xotin kunda — kasal,
Oltin xotin oyda — kasal.

Kunda urush bo‘lsin desang, kundosh qil.

Kundosh boshingda — tosh,
ko‘zingda — yosh.

Kundosh xotin kunda og‘riq.

Kundoshing bo‘lsa-bo‘lsin,
Kundoshbachchang bo‘lmasin.

Kundoshli uyda kunda urush.

Kundoshli uyda to‘zim yo‘q.

Kundoshlik — ko‘ngil g‘ashlik.

Kundoshlikka kun tug‘mas,
Tug‘sa ham, butun tug‘mas.

Kundoshning kuli ham kundosh.

Kundoshning kuli ham urishar.

Kundoshning oti qursin,
Saksovulning o‘ti qursin.

Ko‘cha sevgisi uyni barbod etar.

Ovul aylog‘i balan,
Bo‘ta taylog‘i bilan.

Ovulga aytsang, oshar,
Qo‘shniga aytsang, qo‘shar.

Ovuldoshimning oti o‘zguncha,
Hamsoyamning toyi o‘zsin.

Oila tinch — yurt tinch.

Oila — qo‘sh ustunli ayvon.

Olis yo‘l otni sinar,
Og‘ir kun — xotinni.

Olovga tegsang, o‘char,
Qo‘shningga tegsang, ko‘char.

Onalik uyning ori bor,
Otalik uyning — zari.

Onang o‘ldi — otang o‘ldi.

Oppoq bo‘lgan oq uyim,
Osh-noni yo‘q qoq uyim.

Ora turding — bera turding.

Ota — aql, ona — idrok.

Ota — bilak, ona — yurak.

Osh o‘rniga — ayron,
Kundoshli uy — vayron.

Oshsiz uy bor-u janjalsiz uy yo‘q.

Oya kuydi, moya kuydi,
O‘rtada hamsoya kuydi.

Oqboshdan o‘tin bo‘lmas,
O‘ynashdan — xotin.

Ro‘zg‘or ziynati — o‘tin,
Uy ziynati — xotin.

Ro‘zg‘or tushdi boshga,
Qo‘l tegmadi oshga.

Ro‘zg‘or o‘lchov bilan,
Boylik tejov bilan.

Ro‘zg‘or, o‘ttiz ikki og‘zi bor.

Ro‘zg‘or — g‘or.

Ro‘zg‘ori kattaning tashvishi ham katta.

Ro‘zg‘orning nimasi yo‘q — bo‘zdan xaltasi.

Sarishtali uy — farishtali uy.

Tuzdagi bilan emas, uydagi bilan bo‘l.

Uyga jihoz yarashar,
Xotinga — hbos.

Uying tor bo‘lsa,
Dunyoning kengligi bilinmas.

Uylangan — o‘g‘il-qiziga quvongan.

Uyni uy qilgan erning topishi-yu
Xotinning — ko‘rpa ishi.

Ulug‘ uyga ne kerak,
Kichik uyga shu kerak.

Umr savdosi — qiyin savdo.

Xotin — bo‘yin, er — bosh.

Xotin olsang, o‘tin ol,
Bir quchog‘in ortiq ol.

Xotin — uy bezakchisi,
Er — uy ko‘makchisi.

Xotin — uyning ziynati,
Er — mehnati.

Xotin — uyning chirog‘i.

Xotin — umr yo‘ldoshi.

Xotin er orqasidan — xotin,
Xonim xon orqasidan — xonim.

Xotin — erga oyina.

Xotin — erning vaziri.

Xotin yaxshi — er yaxshi.

Xotining yaxshi bo‘lsa, yoqang oqarar,
Xotining yomon bo‘lsa, soqoling oqarar.

Xotining yaxshi bo‘lsa, to‘yga bormoq ne hojat,
Xotining yomon bo‘lsa, azaga bormoq ne hojat.

Xotinli ro‘zg‘or guldir,
Xotinsiz ro‘zg‘or cho‘ldir.

Xotinning yomoni — umrning egovi.

Xotinning yomoni er qaritar.

Xotinning yomoni — erning zavoli,
Xotinning yaxshisi — erning kamoli.

Xotinning zo‘ri — erning sho‘ri.

Xotinning otini yetim chiqarar,
Yetimning otini — xotin.

Xotinning chiroyi — erdan.

Xotinning yaxshi-yomoni mehmon kelganda bilinar.

Xotinning qaqildog‘i — tegirmonning shaqildog‘i.

Xotinsiz uyni ko‘r — qaro yerni ko‘r.

Chala dovruqqa chol yiqilar,
Xotinni so‘ksang, obro‘ to‘kilar.

Cholimning topganini yayrab yeyman.

O‘g‘limning topganini ingrab yeyman.

Egovni egov dema, yomon xotinni de.

Er — avra, xotin — astar.

Er vaziri — xotin,
Ro‘zg‘or og‘iri — o‘tin.

Er — daladan, xotin — uydan.

Er-xotin urishar,
Esi ketgan bo‘lishar.

Er-xotin urishar,
O‘rtaga ahmoq tushar.

Er-xotin — qo‘sh ho‘kiz.
Er-xotin — qo‘shqanot.

Er-xotinning urishi — doka ro‘molning qurishi.

Er-xotinning urishi — yoz kunining yog‘ishi.

Er qayerda bo‘lsa, xotin ham shu yerda.

Erdan — sadoqat, xotindan — itoat.

Erdan — xato, xotindan — uzr,
Xotindan — xato, erdan — jazo.

Ering suydi — eling suydi.

Eringga yoqding — elingga yoqding.

Erni er qiladigan ham xotin,
Qaro yer qiladigan ham xotin.

Erniki — tashdan, xotinniki — ichdan.

Erning yoshi ikki o‘ttiz,
Bittasini urdik biz.

Erning otini xotin chiqarar,
Xotinning otini o‘tin chiqarar.

Erning topganiga xotinniki qo‘r bo‘lar.

Er-u xotin urushar,
O‘rtaga nodon tushar.

Eshik ko‘rgan yurt buzar,
Beshik ko‘rgan yurt tuzar.

Eshik ko‘rganni emas,
Beshik ko‘rganni ol.

Yuguruk otga yol bitmas,
Toq yigitga mol bitmas.

Yangamning sho‘rvasini shirin qilgan
Akamning masallig‘i.

Yaxshi bo‘lsang, noming chiqar,
Yomon bo‘lsang — xotining.

Yaxshi kelin — kelin,
Yomon kelin — o‘lim.

Yaxshi ko‘rsang bolasin,
Izzat qilgin onasin.

Yaxshi otga qamchi ursang,
Chopar avaylab.

Yomon xotin ishin qilar
Hamisha poylab.

Yaxshi ro‘zg‘or — jannat,
Yomon ro‘zg‘or — do‘zax.

Yaxshi to‘n — to‘y savlati,
Yaxshi xotin — uy ziynati.

Yaxshi xotin arpa unni kabob qilar,
Yomon xotin bug‘doy unni xarob qilar.

Yaxshi xotin belgisi —
Buxori qilar terini,
Mullo qilar erini.

Yomon xotin belgisi —
Shaldiroq qilar terini,
Baqiroq qilar erini.

Yaxshi xotin belgisi — xirom qilar terini,
Yomon xotin belgisi — yerga bukar erini.

Yaxshi xotin — betidan semirar,
Yomon xotin — ketidan.

Yaxshi xotin jun qarz olar,
Yomon xotin un qarz olar.

Yaxshi xotin ishlik bo‘lar,
Yomon xotin — tishlik.

Yaxshi xotin yigit nomin ko‘tarar,
Yomon xotin yigit nomin yo‘qotar.

Yaxshi xotin yo‘q narsangni bor etar,
Yomon xotin keng uyingni tor etar.

Yaxshi xotin yo‘qni yo‘mzab to‘ydirar,
Yomon xotin yolg‘iz otni so‘ydirar.

Yaxshi xotin kelmasdan burun kuldirar,
Yomon xotin o‘hnasdan burun o‘ldirar.

Yaxshi xotin ko‘pga qo‘shar,
Yomon xotin ko‘pdan chiqarar.

Yaxshi xotin olib bersang yigitga,
Ming kuni bir kun bo‘lib o‘tar.

Yomon xotin olib bersang yigitga,
Bir kuni ming kun bo‘lib o‘tar.

Yaxshi xotin — uy bo‘stoni,
Yomon xotin — zimistoni.

Yaxshi xotin — uy ziynati,
Yomon xotin — to‘y ziynati.

Yaxshi xotin — uyning guli.

Yaxshi xotin — umr boli,
Yomon xotin — jon zavoli.

Yaxshi xotin — xazina.

Yaxshi xotin erini elga bosh qilur,
Yomon xotin erini gado qilur.

Yaxshi xotin erini yashartirar,
Yomon xotin erini tez qaritar.

Yaxshi xotin erta turib charx yigirar,
Yomon xotin erta turib o‘choq kavlar.

Yaxshi xotin yuzida oy ko‘rinar,
Yomon xotin qovog‘idan qor yog‘ilar.

Yaxshi xotin — yarim rizq.

Yaxshi xotin — hamisha bahor.

Yaxshi qo‘shni — ota-ona,
Yomon qo‘shni — boshga balo.

Yaxshi qo‘shni uzoq qarindoshdan yaxshi.

Yaxshi qo‘shniga yalinguncha,
Yomon uyingni axtar.

Yaxshi hamsoya guldir,
Yomon hamsoya cho‘ldir.

Yaxshi hamsoya orasidan
Qisir echkining qili o‘tmas.

Yaxshining ketidan qolma,
Yomonning qizini olma.

O‘z uyim — o‘lan-to‘shagim.

O‘z uyimning xushligi —
Oyoq-qo‘limning bo‘shligi.

O‘zim hisoblasam, qulunli biya,
Otam bilan hisoblasam, bo‘tali biya.

O‘zing suyganni olguncha,
O‘zingni suyganni ol.

O‘zing o‘yda bo‘lsang ham, o‘ying uyingda bo‘lsin.

O‘nta o‘g‘lim bo‘lguncha, bitta cholim bo‘lsin.

O‘nqir edi, cho‘nqir edi — uyim edi,
Ayiq edi, sayiq edi — erim edi.

O‘rgimchak ham o‘z uyim deydi.

O‘roq tutib otang qolguncha,
O‘ymoq tutib enang qolsin.

O‘rta yo‘lda oting o‘lmasin,
O‘rta yoshda — xotining.

O‘tinning yaxshisi — yantoq,
Xotinning yaxshisi — qalmoq.

O‘tinsiz qozon qaynamas,
Xotinsiz uy yayramas.

O‘g‘limning ilik oshidan
Erimning urgan toshi yaxshi.

O‘g‘ling ahmoq bo‘lsa ham,
Kelining dono bo‘lsin.

O‘g‘ling boqsin, kelining sog‘sin.

O‘g‘ling yomon bo‘lsa, keliningdan ko‘r,
Qizing yomon bo‘lsa, kuyovingdan ko‘r.

Qaynona qaynaydi,
Kelin aynaydi.

Qaynona qo‘lidan yog‘lik cho‘zma yegandan
Ona qo‘lidan quloq cho‘zma yegan yaxshi.

Qaynonaga tosh otsang, tosh olasan,
Qaynonaga osh bersang, osh olasan.

Qaynonam — qaynonam,
Qayin egachimdan qo‘rqaman.

Qaynota ham — ota, qaynona ham — ona.

Qalmoq olgan qarimas,
Arg‘umoq mingan horimas.

Qiyomat kuni — qo‘shnidan.

Qiz olmagan yigit qizdan suluv.

Qizginamning bolasi —
Qandak o‘rik donasi.
O‘g‘ilginamning bolasi —
Hay-hay uning onasi.

Qiziga joni achigan kelinini saqlar.

Qizim senga aytaman,
Kelinim sen eshit.

Qizimning qaynonasi yomon,
O‘zimning kelinim yomon.

Qizing bo‘y yetsa, qizi yaxshi bilan qo‘shni bo‘l,
O‘g‘ling er yetsa, o‘g‘li yaxshi bilan qo‘shni bo‘l.

Qozon olsang, qoqib ol,
Xotin olsang, boqib ol.

Qozonda jiz-biz,
Ko‘rpada siz-biz.

Qora tutni qoqmang,
Nevarani boqmang.

Qorong‘ida qichqirsang,
Hamsoyang tovush berar.

Qudali xotin quyruq yer,
Erli xotin — kaltak.

Qudangdan qarz so‘rama.

Qudangdan qo‘y so‘rama,
Qo‘shningdan uy so‘rama.

Qurbaqaning tirikligi koi bilan,
Xotinning tirikligi el bilan.

Qo‘shni devor tagini kavlasang,
O‘zingga darcha ochilar.

Qo‘shni keldi — ko‘mak keldi,
Et keldi — suyak keldi.

Qo‘shni oshi — qo‘shniga qarz.

Qo‘shni qo‘shnidan erta turishni o‘rganar.

Qo‘shni — qo‘shnining bozori.

Qo‘shniga qarama, o‘ngishiga qara.

Qo‘shniga qasd etma, bast et.

Qo‘shniga qo‘shnining tovug‘i ko‘rkli ko‘rinar.

Qo‘shnida pishar,
Bizga ham tushar.

Qo‘shnimning bilgani — hammaning bilgani.

Qo‘shning yomon bo‘lsa, yomonlik kelar,
Qo‘shning yaxshi bo‘lsa — omonlik.

Qo‘shning ko‘r bo‘lsa, ko‘zingni qis.

Qo‘shning yaxshi bo‘lsa, ko‘r qizing ham erga tegar.

Qo‘shningga yomonlik sog‘inma.

Qo‘shningni yanima, kinoya so‘z dog‘ etar,
Qurbing yetsa ko‘maklash, eshigingni bog‘ etar.

Qo‘shnining minnatli oshidan
Chumchuqning soyasi afzal.

Qo‘shnining oshi — totli.

Qo‘shnining oshi — g‘avg‘oning boshi.

Qo‘shnining tovug‘i g‘oz ko‘rinar,
Kelinchagi — qiz.

Qo‘shnisi yaxshi qarimas.

G‘oz achchig‘i — qarg‘aga,
Qiz achchig‘i — yangaga.

Har kim o‘z uyida podsho.

Hovli olma, qo‘shni ol.

Yuklab olish — Oila va qo‘shnichilik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishOila va qo‘shnichilik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Принимайте статьи о семье и соседях.

Святой также передает ближнему.

Женские волосы —
Ангел домашнего очага.

Женский сунбули — это язык молодого мужчины.

На вдову напала собака из Бухары.

Если вы идете на пятерых детей,
Не ходи на свидание.

Я получил невесту, сел,
У меня две невесты, я встал,
Я взял трех невест и сбежал.

У одной девочки семеро соседей — ее родители.

Два ножа в одни ножны не помещаются,
В одном доме — две жены.

Бег Бии хорош,
Жена ловкая.

Если мальчик не прикажет,
Бовча не делает тесто.

Если целуешь дитя — в колыбели,
Если целуешь жену — в постели.

Дотронься до ребенка, достань мячик,
Не трогай жену, отомсти.

Детский дом — рынок,
Дом без детей — могила.

Детский дом — небо,
Дом без детей — это счастье.

Дом ребенка — Хандон,
Дом без детей — тюрьма.

О ребенке дома речи не идет.

Даже если у ребенка дома ссора,
Отчуждения не будет.

Не секрет, что ребенок дома.

В приюте нет воровства.

В приюте нет сплетен.

В приюте нет посторонних.

Без головы два,
Мол не будет двух.

У меня две головы — у меня два имущества.

Серый зуд,
Хорошая жена успокаивается.

Жена, которая делает это,
Жена убийцы.

Волк не смотрит на своего соседа.

Если ты продаешь ковры, продай их своему соседу,
Ты сам сидишь с одной стороны.

Твой друг и твой муж,
Враг также является вашим мужем.

Земля-спутник,
Жена — супруга.

Пусть твой муж песок,
Жена у него стерва.

В доме лукавого,
В доме приданое двух жен.

Плохая жена отправляется в ад вместе со своим мужем.

Когда умирает плохая жена, остается широкая постель,
Когда умирает хорошая жена, остаются труд и горе.

Плохая жена оставит своего мужа в Курбан-байрам.

Плохая жена много играет.

Хуже, чем плохой сосед.

Сосед по боку — сосед по душе.

Дождевое облако обманывает людей,
Плохая жена — муж.

Если ты не горишь, то где ты горишь,
Если вы не жена, свекровь – это правило.

У того, у кого две коровы, есть утюг,
У кого две жены, тот разорен.

Ты взял двух жен,
Ты в беде.

Уши двух жен не отдыхают,
Нога всадника на осле.

В семье не пустует колыбель.

Собачье гнездо сумасшедшее,
Свекровь невесты – свекровь.

Собака надеется на худшее в постели.

Если юноша разочарован — пока не умрет,
Если женщина разочарована, она родит.

Большой — невеста дома,
Маленькая невеста на свадьбе.

Свекровь с невестой — вода с травой.

Невеста прячет шею,
Он повышает голос.

Я была невестой — свекровь меня не любила,
Я стала свекровью — невестке это не понравилось.

Невеста не плохая,
Место, откуда пришла невеста, плохое.

Невеста была подружкой невесты,
Деревня опустела.

Когда невеста приходит издалека,
Суп привозят в тележках.
Если невеста подходит близко,
Слово приходит от телеги к телеге.

Невеста носит кимхоб,
Свекровь ругается.

Свет входит в дом, где входит невеста.

Невеста — тещина метла.

Не притворяйся, что у тебя есть невеста,
Если это работает, не плавиться.

Моя невестка была решетом,
Хотелось сито.

Невестка плакала —
Моя задница висит.

Если невеста одинока, можно сесть и поесть,
Если у вас есть два, вы можете встать и поесть,
Если их трое, ты ходишь и ешь,
Если четыре, ты будешь есть пешком.

Если невеста хороша, Бог дал,
Если невеста плохая, ударь бога.

Где невеста?Гость местный.

У невесты нет языка
Тещина вера.

Серебряный Женский День — Больной,
Золотая баба на луне — больна.

Если вы хотите день войны, сделайте это.

В начале дня — камень,
в твоих глазах — слезы.

Боль в жене дня.

Если у тебя есть друг,
Не будь Кундошбахчангом.

Ежедневная домашняя война.

Я не выношу дневной свет.

Кундошлик — печаль.

Нет повседневной жизни,
Даже если и рождается, то вовсе не рождается.

Прах Кундоша тоже кундош.

Прах Кундоша тоже попадет.

Будь проклята лошадь дня,
Пусть саксофон горит.

Уличная любовь разрушает дом.

Аул айлоги балан,
С кустовой палкой.

Если расскажешь деревне, она увеличится,
Если расскажешь соседу, он добавит.

Лошадь моего двоюродного брата другая,
Пусть свадьба моего соседа состоится.

Мирна семья — мирна страна.

Семья представляет собой двухколонное крыльцо.

Долгий путь испытает коня,
Тяжелый день — жена.

Когда ты прикасаешься к огню, он гаснет,
Если вы прикоснетесь к своему соседу, он будет двигаться.

Есть роддом,
Отчий дом – это золотая жила.

Твоя мать мертва — твой отец мертв.

Мой белый дом, который белый,
У меня нет супа.

Ора какашка — бера какашка.

Ота — интеллект, она — восприятие.

Отец — запястье, мать — сердце.

Вместо супа — железо,
Дом Кундошли разрушен.

Есть дом без супа — нет дома без ссор.

Оя сгорела, моя сгорела,
Сосед посередине сгорел.

От белого человека не будет дров,
Из игры — жена.

Украшения для дома — дерево,
Украшением дома является жена.

Домашний тост,
Он не притронулся к супу.

С бытовыми мерками,
Богатство со сбережениями.

У домохозяйства тридцать два рта.

Дом — пещера.

Заботы взрослого тоже велики.

В доме ничего нет — мешок со льдом.

Дом ангела есть дом ангела.

Будь с домом, а не с солью.

Подходит бытовая техника,
Жене — хбос.

Если в вашем доме тесно,
Широта мира неизвестна.

Женат — рад за сына и дочь.

Поиск земли, которая сделала дом домом
Жена — постельная работа.

Что нужно для большого дома,
Это то, что нужно маленькому дому.

Пожизненный трейдинг — сложная сделка.

Жена — шея, муж — голова.

Если у тебя будет жена, возьми дрова,
Получите больше, чем объятия.

Жена — декоратор дома,
Муж домработник.

Жена украшение дома,
Муж — рабочий.

Жена — свет в доме.

Жена — супруга.

Жена за мужем — жена,
За миссис Хан следует — миссис Хан.

Жена — зеркало в землю.

Жена — министр земли.

Жена хороша — муж хорош.

Если его жена здорова, его щеки побелеют,
Если его жена плохая, его борода поседеет.

Если жена здорова, зачем идти на свадьбу,
Если его жена плохая, не нужно оплакивать.

Женский дом – цветок,
Дом без жены — это пустыня.

Зло жены — это эго жизни.

Плохой муж жены стареет.

Зло жены есть падение мужа,
Лучшее в жене — это совершенство мужа.

Соль жены — соль земли.

Он осиротит лошадь своей жены,
Лошадь сироты — его жена.

Красота женщины исходит из земли.

Хорошие и плохие стороны жены узнаются, когда приходит гость.

Погремушка женщины — это погремушка мельницы.

Видишь дом без жены — видишь чернозем.

Старик падает на землю,
Если вы оскорбите свою жену, ваша репутация будет разрушена.

Я разложил то, что нашел Чолим.

Я стону и ем то, что находит мой сын.

Эговни егов дема,сказать плохая жена.

Муж — авра, жена — лайнер.

Муж жена,
Бытовая тяжесть — дрова.

Муж с поля, жена из дома.

Пара ссорится,
Они потеряют сознание.

Пара ссорится,
Появится дурак.

Пара — двойной бык.
Пара есть пара.

Избиение пары – это сушка марлевого платка.

Избиение пары — это ливень летнего дня.

Где муж, там и жена.

От мужа — верность, от жены — послушание.

Муж — ошибка, жена — прости,
От жены — ошибка, от мужа — наказание.

Ваш муж любил вас.

Вы любили своего мужа — вам нравилась ваша рука.

Жена, которая делает землю,
Она также женщина, которая занимается черноземом.

Муж из камня, жена изнутри.

Возраст земли — два и тридцать,
Мы попали в один.

Жена берет коня мужа,
Лошадь женщины производит дрова.

Жена будет слепа к тому, что найдет муж.

Муж с женой ссорятся,
Это будет глупо.

Страна, увидевшая дверь, будет разрушена,
Страна, которая увидит колыбель, будет сформирована.

Не видя двери,
Возьми то, что ты видишь в колыбели.

Нет конца скачущей лошади,
У странного парня не хватает денег.

Сделал мой суп ян сладким
Вещи моего брата.

Если ты хорош, сделай себе имя,
Если ты плохой — твоя жена.

Хорошая невеста — невеста,
Плохая невеста — это смерть.

Если ты любишь ребенка,
Почитай свою мать.

Если хорошего коня хлестать,
Беги осторожно.

Плохая жена делает свою работу
Всегда скрывается.

Хороший дом – это рай,
Невезение — это ад.

Хорошее пальто — свадебное платье,
Хорошая жена — украшение дома.

Хорошая жена делает шашлык из ячменной муки,
Плохая жена портит пшеничную муку.

Знак хорошей жены —
Распарить кожу,
Мулла делает ее муж.

Знак плохой жены —
Это вызывает покалывание кожи,
Она кричит на мужа.

Признак хорошей жены — сморщенная кожа,
Признак плохой жены — муж, упавший на землю.

У хорошей жены лицо жирное,
Плохая жена — после.

Хорошая жена занимает шерсть,
Плохая жена занимает муку.

Хорошая жена будет занята,
Плохая жена — зубы.

Хорошая жена возвышает свое имя,
Плохая жена теряет свое имя.

У хорошей жены есть то, чего нет у тебя,
Плохая жена сужает просторный дом.

Хорошая жена удовлетворяет нужду,
Плохая жена убивает лошадь в одиночку.

Хорошая жена смеется, прежде чем она придет,
Плохая жена убивает свой нос.

Хорошая жена многое прибавляет,
Плохая жена делает долго.

Если дашь молодому человеку хорошую жену,
Тысяча дней пройдет в один день.

Если ты дашь молодому человеку плохую жену,
Один день будет тысячей дней.

Хорошая жена — домохозяйка,
Плохая жена — зима.

Хорошая жена — украшение дома,
Плохая жена — свадебное украшение.

Хорошая жена — цветок дома.

Хорошая жена — клубок жизни,
Плохая жена — похоронный звон.

Хорошая жена — это сокровище.

Хорошая жена кланяется своему мужу,
Плохая жена умоляет мужа.

Хорошая жена скрывает своего мужа,
Плохая жена быстро причиняет мужу боль.

Хорошая жена рано встает и прядет,
Плохая жена встает рано и копает печь.

Луна появляется на лице хорошей жены,
Снег падает с век злой женщины.

Хорошая жена — половина средств к существованию.

Хорошая жена всегда весна.

Добрый сосед — родители,
Плохой сосед — очередная беда.

Хороший сосед лучше дальнего родственника.Пока доброго соседа не оближешь,
Ищите свой плохой дом.

Добрый сосед — цветок,
Плохой сосед — пустыня.

Среди хороших соседей
Шерсть бесплодной козы не пройдет.

Не следуй за добром,
Не бери дочь зла.

Мой собственный дом — моя кровать.

Красота моего собственного дома —
Мои конечности пусты.

Если я считаю себя рабом пива,
Когда я считаюсь с отцом, куст кустится.

Пока ты не получишь то, что любишь,
Бери то, что любишь.

Даже если вы дома, пусть ваша игра будет дома.

Пока у меня десять сыновей, пусть будет один.

Было пусто, было пусто — это был мой дом,
Он был медведем, он был медведем, он был моим мужем.

Паук также говорит, что это его дом.

Держи свой серп, пока твой отец не уйдет,
Пусть твоя мать подержит резьбу.

Не стреляйте в середину,
В среднем возрасте — его жена.

Лучшее дерево — опилки,
Лучшее для жены — остаться.

Котел без дров не кипит,
Дом без жены не распространяется.

Из мозга моего сына
Камень, в который попал мой муж, хорош.

Даже если твой сын дурак,
Пусть невеста будет мудрой.

Пусть твой сын кормит, пусть невеста доит.

Если твой сын плохой, ослепи свою невестку,
Если твоя дочь плоха, ослепи своего зятя.

Теща кипит,
У невесты кружится голова.

От поедания жирного отрезка свекровиной руки
Лучше есть из маминой руки.

Если ты бросишь камень в свою свекровь, ты получишь камень,
Если ты дашь суп своей свекрови, ты получишь суп.

Моя мачеха —
Я боюсь своего зятя.

Свекор – это отец, а свекровь – это мать.

Старик, который остался,
Хорумок верхом на хоримах.

Судный день — от соседа.

Парень, которому не досталась девушка, красивее девушки.

Ребенок моей подруги —
Что за косточка абрикоса.
Ребенок моего сына —
Хай-хай его мать.

Он спасает свою невестку.

Я говорю тебе, моя дочь,
Моя невеста, ты слышишь.

Свекровь моей дочери плохая,
Моя собственная невеста плохая.

Когда дочь твоя вырастет, будь доброй соседкой ее дочери,
Когда сын вырастет, будь ему добрым соседом.

Если вы выиграете, стучите,
Если у тебя есть жена, позаботься о ней.

Мы в котле,
Ты и мы на кровати.

Не кури черный дым,
Не кормите внука.

Если ты кричишь в темноте,
Хамсоян издает звук.

Хорошая леди хвост земли,
Замужняя женщина — стерва.

Не просите у Куданга кредит.

Не спрашивай Куданга,
Не проси у соседа дом.

С кои выживания лягушки,
Выживание женщины под рукой.

Копаем низ соседней стены,
Окно откроется для вас.

Сосед пришел — помощь пришла,
Пришло мясо — пришла кость.

Сосед оши — долг соседу.

Учится рано вставать у соседа.

Сосед — соседний рынок.

Посмотрите на соседа, посмотрите направо.

Не ругайся на соседа, остановись.

Для соседа соседская курица выглядит великолепно.

Кук по соседству,
Это произойдет и с нами.

То, что знает мой сосед, известно всем.

Когда сосед плохой, приходит зло,
Если сосед хороший — благополучие.

Если сосед слеп, сузьте глаза.

Если сосед хороший, твоя слепая дочь тоже коснется земли.

Не упускай зла ближнему.

Сосед твой оклеветан мною,
Помогая, когда можешь, закроешь дверь.

Из благодарной устрицы соседа
Предпочтительна тень воробья.

Устрица соседа сладкая.

Устрица соседа — начало переполоха.

Соседская курица похожа на гуся,Невеста — девушка.

Сосед выглядит не очень.

Гусь Горький — Ворона,
Девушка сердится.

Каждый король в своем доме.

Возьми дворовое яблоко, возьми соседа.

Скачать — Статьи о семье и соседстве

Скачать Пословицы — Сборник пословиц о семье и соседстве

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: