Rizq-nasiba va benasiblik haqida maqollar to‘plami

Rizq-nasiba va benasiblik haqida maqollar to‘plami

Rizq-nasiba va benasiblik hukmidagi maqollarni qabul qiling.

Ayron ichgan qutular,
Chelak yalagan tutilar.

Allop un yalar,
Qassob — qon.

Arazchiga olti tayoq.

Ariqni kimlar qazir,
Suvini kimlar ichar.

Baliq yegan «suv-suv» der,
Qo‘sh haydagan «chuv-chuv» der.

Ber, dedi subhon,
Berib soldi sulton.
Berma, dedi subhon,
Nimani bersin sulton.

Bersa ol, ursa qoch.

Bin semizini yeydi,
Biri egizini yeydi.

Bitmagan savdoga shirinkoma yo‘q.

Bitta edi moyam,
Ikkita bo‘ldi dastmoyam.

Boshning yugurigi — boshga,
Qo‘lning yugurigi — oshga.

Boshsiz bo‘rk bo‘lmas,
Toysiz — turk.

Buzoqni tilga olsang,
Ipini uzib kelar.

Buyuigan olar,
Yugurgan qolar.

Buyurgan oshga tish tegar,
Yoz tegmasa, qish tegar.

Buyursa, bola,
Buyurmasa, chala.

Buyursa quyruq,
Buyurmasa yumruq.

Bo‘zchi belboqqa yolchimas,
Kulol — mo‘ndiga.

Bo‘zchi ishtonga yolchimas,
Temirchi — taqaga.

Bo‘ri xom yeb o‘lmas,
Ho‘kiz ishlab boy bo‘lmas.

Gadoga bir eshik yopiq bo‘lsa, bin — ochiq.

Yetim yetti uydan osh ichar.

Yetim kimniki — osh berganniki.

Yoqangdagini olguncha, qo‘lingdagi to‘kilar.

Jo‘jali tovuqdan don ortmas.

Ikki marta o‘lmaysan,
Bir martasidan qochib qutulmaysan.

Itga it o‘limi.

Ichib turgan oshimga,
Chivin otdi boshimga.

Yiroqqa borsang, yaqindan qolasan,
Yiroqqa qo‘ysang, yaqindan olasan.

Karvon ko‘p, rizqi boshqa.

Kim tekkanini yeydi,
Kim — suyganini.

Kimga — barmoqday,
Kimga — tirnoqday.

Kimga — to‘y, kimga — aza.

Kimga tuynukning yorug‘i,
Kimga — shamchiroq.

Kimga — hoy-hoy,
Kimga — voy-voy.

Kimning etagiga o‘t tushsa, o‘sha kuyar.

Kun — kuchliniki,
Qobirg‘a — tishliniki.

Ko‘kdan arpa yog‘sa ham,
Eshakning yemi nimcha.

Ko‘ppak yugurgani bilan tozi bo‘lmas.

Lxj’lining chirmandasi yorilsa,
Gardishi maymunga o‘yinchoq bo‘lar.

Mol ozig‘i — dalada,
Er ozig‘i — yo‘lida.

Mol ozsa, semiradi,
Odam ozsa, kemiradi.

Mol egasini topadi,
So‘z — jo‘yasini.

Nasib etsa, kelar Shom-u Iroqdin,
Nasib yitsa, ketar qosh-u qoboqdin.

Ne eksang, shu ko‘karar.

Non — nonda, kaliti — osmonda.

Ovchi non qidirar,
Konchi — kon.

Ovchining o‘limi — ovda,
Suvchining o‘limi — suvda.

Olgan — o‘g‘ri, beigan — tangri.

Olib qochguncha, sochib ket.

Ollo-ollo degan bilan
Osmondan chalpak yog‘ilmas.

Olomonchining yiqqani olomonga ketar.

Oltin, kumush tosh bo‘lar.

Tomoqdan o‘tsa, osh bo‘lar.

Oriq boqilar, semiz so‘yilar.

Osilmagan qozonga otilmagan quyon tushar.

Ot aylanib qozig‘ini topar,
Suv aylanib — yorig‘ini.

Ot aylanib qozig‘ini topar,
Er aylanib — yozig‘ini.

Ot bosmagan yerlarni toy bosar.

Ot boqsang — uloqqa,
Qo‘y boqsang — qo‘noqqa.

Ot jallobi och qolar.

Ot topadi, eshak yeydi.

Ot topganga qamchi topilar.

Ot o‘yini — qirq yilda.

Ota ko‘rganni bola ko‘rmas,
Bola ko‘rganni ota ko‘rmas.

Otang — qui, enang — qui.

Otangga ne qilsang,
Oldingga shu kelar.

Otlining nasibasi — oltov,
Tuyalining nasibasi — to‘rtov.

Och to‘yar, yalang‘och kiyar, o‘lgan ketar.

Ochiq og‘iz och qolmas.

Ochofat tishi bilan o‘ziga go‘r qazir.

Osh ozga qoldi,
Bosh tozga qoldi.

Oq qo‘yni ham o‘z oyog‘idan osarlar,
Qora qo‘yni ham.

Oqajak qon tomirda turmas.

Oqqan ariq oqmay qolmas,
Oqmay qolsa, ikki ko‘zing boqmay qolmas.

Og‘ilda uloq tug‘ilsa,
Adirda o‘ti unib chiqar.

Og‘riq — go‘rda,
Sog‘ — to‘rda.

Og‘riq-og‘riq — ko‘z og‘rig‘i,
Har kimsaning o‘z og‘rig‘i.

Palov desang, payshanbaga,
Do‘lma desang, dushanbaga.

Palovning qamchisi — choy.

Rizq kamimas,
Banda ochidan o‘lmas.

RizqU mehmon osh ustidan chiqar.

Ro‘zingni sot, ro‘shnolik ol.

Savol — osmondan,
Javob — tegirmondan.

Sakson kunda — saboq,
To‘qson kunda — toboq.

Son tegmaganga son tegdi,
Zog‘ora tegmaganga — non.

Suv oqqan soyga yana suv oqar.
Suvga yaqin — rizqqa yaqin.

Supraga tushgan sichqonning
Boshi oqarmay qolmas.

Tariq sochilsa, tovuq to‘yar.

Tegirmonga kirgan gardsiz chiqmas.

Tekkanga — tuya boshi,
Tegmaganga — quyon boshi.

Til bilan tomoq qarimas.

Tirik yurgan quruq qolmas.

Tirik qulga mol bitar.

Tishi butunning rizqi butun.

Tishi yo‘qning rizqi yo‘q.

Tovoq sindirgan kosa to‘lar.

Tomoq ko‘rmay o‘lgandan,
Tomoq ko‘rib, yeyolmay o‘lgan yomon.

Tomoqdan o‘tganning bari tomoq.

Tongdagi — tangridan.

Topgan suyunar, tanigan olar.

Totgan ham bir, botgan ham.

Tushda suv ichgan bilan tashnalik qonmas.

Tushlik oshga tushlik yerdan kishi kelar.

Tushning oshi — tishga dori.

Tuyaday qiz uzatib,
Tugmaday jaz yemadim.

To‘ydan — to‘piqcha.

Umid o‘lmas, rizq kamimas.

Umringdan bir kun qolguncha, osh ye,
Pulingdan bir tiyin qolguncha, osh ye.

Uxlaganga ulush yo‘q.

Chekingga tushsa, chekchayma.

Shuvoq bor joyda tuyoq bor.

Er luqmasi er qornida qolmas.

Er molsiz bo‘lmas,
Yigit — yorsiz.

Erta turgan yigitning bir rizqi ortiq,
Erta turgan ayolning bir ishi ortiq.

Ertagi nasibadan qolma,
Kechki nasibaga borma.

Ertalabki ilitma,
Balo-qazoga yugurtma.

Ertalabki mushtdan qaytma.

Eshak — ishi bilan,
To‘ng‘iz — tishi bilan.

Eshakka bir tup shuvoq ham oziq, ham qoziq.

Yugurganniki emas, buyurganniki.

Yuzi yupqalik rizqqa zarar.

Yutganing o‘zingniki,
Chaynaganing — gumonda.

Otning o‘limi — itning bayrami.

O‘ttiz ikki tishda o‘ttiz ikki ish bor.

Qayerga borsang ham, qora qozoning og‘ayning.

Qaratgan quruq qolmas.

Qilgan eshikka boqar,
Qilmagan — teshikka.

Qilsa nasib, yeysan hasip.

Qutlug‘ uydan quruq ketma.

Qo‘li tekkanning og‘zi tegar.

Qo‘lni yuvib, och qolma.

Har kim nasib qilganini oshar.

Hasip — qilganniki emas,
Nasib qilganniki.

Yuklab olish — Rizq-nasiba va benasiblik haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishRizq-nasiba va benasiblik haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Прими пословицы в суждении о еде и не еде.

железные ящики,
Ведро облизано.

Аллоп муку лижет,
Мясник — кровь.

Шесть клюшек Аразчи.

Кто копает канал,
Кто пьет воду.

Он говорит, что рыба, которую он ест, — это вода.
Двойной привод говорит «чув-чув».

Бер, сказал субхон,
Султан дал.
Берма, сказал Субхон,
Каким бы ни был султан.

Бери, бей, беги.

Бин съел жир,
Кто-то съел его близнеца.

Незавершенному делу нет милого.

Я был один,
У меня есть два носовых платка.

Головой бежать — в голову,
Бег руки к супу.

Нет головы без шапки,
Без свадьбы — турецкий.

Если вы упомянули теленка,
Он рвет веревку.

Они растут,
Он побежит.

Зубы в супе, который ты заказал,
Если не коснется лето, коснется зима.

Если он прикажет, мальчик,
Если он не прикажет, играй.

Если хвост,
Если он не прикажет, бить.

Спойлер не одевается ремнем,
Керамика — к луне.

Спойлер не носит штаны,
Кузнец есть кузнец.

Волк сырым не ест,
Бык не будет богатым в добыче.

Когда дверь в Гадо закрыта, мусорное ведро открыто.

Сирота пьет суп из семи домов.

Чья сирота тот, кто дал суп.

Наливайте в руку, пока не получите тот, который вам нравится.

Зерно не вырастает из курицы.

Ты не умрешь дважды,
Вы не можете убежать один раз.

Смерть собаки собаке.

Пока я пил,
Муха выстрелила мне в голову.

Чем дальше ты уходишь, тем ближе остаешься,
Если вы отложите его, вы приблизите его.

Караван много, еда разная.

Кто ел то, к чему прикасался,
Кто любит.

Кому — как палец,
Кому — как гвоздь.

Кому — свадьба, кому — траур.

Кому свет дыры,
Кому — лампадка.

Кому — хой-хой,
Кому — ничего себе.

У кого нога в огне, тот сгорит.

День — сильный,
Ребра зубчатые.

Даже если ячменный дождь польет с неба,
Корма у осла мало.

Не будет соли, пока собака бежит.

Если треснет плащ Лкшли,
Гардиши будет игрушкой для обезьянки.

Корм скоту — в поле,
Земная пища уже в пути.

Если ты похудеешь, ты потолстеешь,
Когда человек маленький, он ест.

Находит владельца имущества,
Слово – это место.

Если ему повезет, он попадет в Дамаск, Ирак,
Если вам повезет, вы уйдете.

Что посеешь, то и вырастет.

Хлеб — хлебом, ключ — в небо.

Охотник ищет хлеб,
Шахтер — горняк.

Смерть охотника — на охоте,
Смерть пловца в воде.

Алган — вор, Бейган — бог.

Посыпать до готовности.

с олло-олло
Не будет дождя с неба.

То, что соберет толпа, пойдет толпе.

Там будут золотые и серебряные камни.

Если он пройдет через горло, это будет суп.

Они худые и толстые.

В неоткрытую кастрюлю падает несгоревший кролик.

Лошадь поворачивается и находит колышек,
Вода вертится — трескается.

Лошадь поворачивается и находит колышек,
Земля вращается вокруг него.

Где нет лошадей, там свадьбы.

Если смотреть на лошадь — козленок,
Если ты ухаживаешь за овцой, ты гость.

Заклинатель лошадей будет голодать.

Он находит лошадь и ест осла.

Тот, кто найдет лошадь, будет выпорот.

Конная игра — в сорок лет.

Ребенок не видит того, что видит отец,
Отец не видит того, что видит ребенок.

Отанг — ки, энанг — куи.

Что бы ты ни делал со своим отцом,
Это приходит к вам.

Доля лошади золотая,
Доля Туяли — четыре.

Он голоден, он наг, он мертв.

Открытый рот не оставит вас голодным.

Ахофат роет себе могилу зубами.

Суп другой,
Голова осталась в пыли.Белую овцу тоже вешают за ноги,
Черная овца тоже.

Поток не задерживается в вене.

Текущий поток не перестает течь,
Если он не протекает, ваши два глаза не останутся незамеченными.

Когда сын родит ребенка,
Трава прорастает на холме.

Боль — в пещере,
Здоровье в сети.

Боль — боль в глазах,
У каждого своя боль.

Плов десан, четверг,
Не говори понедельник.

Плеть для плова чайная.

Ризк Камимас,
Банда не будет голодать.

Гость RizqU выйдет за супом.

Продай свой пост, получи свет.

Вопрос с небес,
Ответ — мельница.

Восемьдесят дней — уроки,
Девяносто дней — тарелка.

Число коснулось числа,
Хлеб, не касаясь кукурузы.

Вода снова течет в поток, который течет.
Близко к воде — близко к еде.

Мыши, которая приземлилась на супру
Его голова белая.

Если просо посыпать, курица будет сытой.

Кто войдет на мельницу, тот не выйдет без стражи.

Тэкканга – голова верблюда,
Нетронутому — голова кролика.

Язык и горло не стареют.

Хождение живым не останется сухим.

У живого раба кончится скот.

Питание всего зуба цельное.

У кого нет зубов, у того нет пропитания.

Разбитая чаша заполняет тарелку.

Когда он умер, не увидев своего горла,
Плохо видеть горло и умереть, не поев.

Все, что проходит через горло, есть горло.

Утром — от Бога.

Он радуется, когда находит его, он узнает его.

И затонувшие, и затонувшие.

Питьевая вода во второй половине дня не утоляет жажду.

Кто-то приходит из-под земли на обед.

Чай мечты – лекарство для зубов.

Проходя мимо верблюжьей девушки,
Я не ел джаз как пуговицу.

От свадьбы — лодыжка.

Надежды нет, недостатка в еде нет.

Ешьте суп до дня своей жизни,
Ешь суп, пока не останется пенни.

Нет доли во сне.

Если вы курите, не курите.

Где полынь, там и копыто.

Укус земли не останется во чреве земли.

Земля не останется без имущества,
Парень беспомощен.

У юноши, который встает рано, есть не одна пища,
Женщина, которая встает рано, имеет более чем одну работу.

Не пропусти завтра,
Не ходи ужинать.

Утренняя лихорадка,
Не нарваться на неприятности.

Не возвращайся с утреннего пунша.

Осел — с работой,
Свинья — с зубами.

Пучок полыни на ослике — это и еда, и куча.

Не тот, кто бежал, а тот, кто приказал.

Худоба лица портит пищу.

Победитель твой,
Жевательная резинка под вопросом.

Смерть лошади — это праздник собаки.

Тридцать два зуба выполняют тридцать две работы.

Куда бы ты ни пошел, черный горшок, брат.

Фокус не будет сухим.

Посмотри на дверь, которую ты сделал,
Не стал — в дырку.

Если вам повезет, вы будете есть.

Не оставляйте дом пустым.

Рот того, кто прикасается к нему, касается его.

Мойте руки и не голодайте.

Каждый превысит свою долю.

Хасип — не то, что он сделал,
Вот что случилось.

Скачать — Статьи о еде и неправильном питании

Скачать Пословицы — Сборник пословиц о еде и не о еде

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 1
  1. Аноним

    :oops: :o :lol: :cool:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: