Baxt va omad haqida maqollar to‘plami

Baxt va omad haqida maqollar to‘plami

Baxt, baxtsizlik va omad haqidagi maqollarni qabul qiling.

Abdulhakim ovga chiqdi,
Orqasidan g‘avg‘o chiqdi.

Avvalgi baxtim — gul baxtim,
Keyingi baxtim — suvga oqdim.

Avvalini berguncha, oxirini bersin.

Azobli qulni ot ustida it qopar.

Axtarganda topilmas,
Kerakmasda zor-zor.

Baxt kulgu bor uyga kirar.

Baxt — sandiqda, kaliti — osmonda.

Baxtli ovchiga cho‘loq kiyik yo‘liqar.

Baxtsiz kishini tuyaning ustida it qopar.

Baxtsiz quduqqa kirsa, qum yog‘ar.

Baxtsizlikda oltin ham xira.

Bemor tuzalgisi kelsa,
Tabib o‘z oyog‘i bilan kelar.

Beobro‘ bel bog‘lasa,
Bechora bo‘yin egar.

Beraman degan quliga,
Undan-bundan yetkazar.

Bermayman degan qulining
Bor-yo‘g‘ini ketkazar.

Beraman degan quliga,
Chiqarib qo‘yadi yo‘liga.

Olaman degan qulidan,
Tortib oladi qo‘hdan.

Biz o‘g‘irlikka chiqsak, oydin bo‘lar.

Biz qalliqqa borganda, oy yorug‘ bo‘lar.

Birov suv topolmaydi ichgani,
Birov suv topolmaydi kechgani.

Birov — tojdor,
Birov — bojdor.

Birov o‘laman desa,
Birov kulaman deydi.

Bozorga bor, baxtingdan ko‘r.

Bolta ursam tegdi toshga,
Qaytib tegdi mungluq boshga.

Borga balo yopishmas.

Boshim balo ichida,
Oyog‘im jafo ustida.

Davlat qochar, mehnat quvar.

Davlat ham egiz-egiz,
Mehnat ham egiz-egiz.

Davring kepti, sur begim,
Davroning kepti, ur begim.

Devonaning ishini xudo o‘nglar.

Doying mirob bo‘lguncha,
Yering o‘y bo‘lsin.

Yetim qizning to‘yini yomg‘ir buzar.

Yo dong‘ing chiqsin,
Yo — changing.

Yo yering serob bo‘lsin,
Yo otang mirob bo‘lsin.

Yo jon chiqsin,
Yo — nom.

Yo lovullab yon,
Yo birato‘la o‘ch.

Yo — ostidan,
Yo — ustidan.

Yo oting chiqsin,
Yo — o‘ting.

Yo poshsho buzar,
Yo — pashsha.

Yog‘ ichida yayramagan qora buyrak.

Jo‘janing iqboli bo‘lsa,
Tovuqning emchagi bo‘lar edi.

Yigit boshidan davlat yiroq emas.

Yigit moli — yerda.

Yiqilganning ustiga yulduruq.

Yig‘laganning oldidan ingragan chiqar.

Yo‘li bo‘lgan yigitga yo‘ldan yo‘ldosh qo‘shilar.

Yo‘li bo‘lgan yigitning yangasi oldidan chiqar.

Yo‘ling charog‘on bo‘lsa,
Turmushing farovon bo‘lar.

Kal qizning baxtini ko‘r,
O‘tirgan taxtini ko‘r.

Kambag‘al qiz qaltiraydi,
Peshonasi yaltiraydi.

Kambag‘alni ot ustida it qopar.

Kambag‘alning yolg‘iz qo‘zisiga qashqir tegar.

Kambag‘alning kasali ohsda bo‘lsa,
Tabib ham bormas.

Kambag‘alning ovi yurmas,
Ovi yursa ham dovi yurmas.

Kambag‘alning osh ustida burni qonar.

Kambag‘alning og‘zi oshga yetganda,
Boshi toshga tegar.

Kamonsizga kiyik uchrar.

Kel-keli kelsa, bulamiq tish sindirar.

Kel-keli kelsa, kelindan avval qiz tug‘ar.

Kel-keli kelsa, it ham saxovatli bo‘lar.

Kehshmaganning kelini — o‘g‘ri.

Kumush kunga qo‘nsa,
Oltin o‘z oyog‘i bilan kelar.

Running kuni bo‘lganda,
Cho‘rtan baliq terak boshida suzar.

Laqayning kuyov bo‘lgani — bek bo‘lgani.

Manglayimda bo‘lsa ko‘rarman,
Ayamda bo‘lsa yalarman.

Ming qo‘ylining qo‘yi qoldi,
Bir qo‘ylining qo‘yi ketdi.

Moling xo‘ra bo‘lsa, berdi xudo,
Xotining xo‘ra bo‘lsa, urdi xudo.

Ovi yurganning dovi yurar.

Ovchining oshi — oyog‘ida,
Qo‘ychivonning baxti — qo‘yida.

Oyda-yilda bir bozor,
Uniyam yomg‘ir buzar.

Omadi kelsa, sichqon filni yengar.

Omadning shishasi temirchining dandonini sindirar.

Oriq otga chang yuqar.

Oriq otga qamchi yov,
Teshik tomga tomchi yov.

Ot bozori — baxt bozori.

Ota bilan qolgan — shum yetim,
Ona bilan qolgan — gul yetim.

Otangning chorvog‘ida qolguncha,
Onangning o‘ymog‘ida qol.

Otasi urmagan qo‘ng‘izni,
Bolasi urar to‘ng‘izni.

Otdan ola ham tug‘ar, qora ham.

Oting yaxshi bo‘lsa,
Bu dunyoning farog‘i.

Xotining yaxshi bo‘lsa,
Bu dunyoning charog‘i.

Och qoringa — achchiq ayron.

Och qoringa — namakob.

Oq kunda oqararsan,
Qora kunda qorayarsan.

Tavakkalni toshga ur,
Baxtingdan ko‘r.

Tavakkalning eshagini bo‘ri yemas.

Tavakkalchining kemasi botmas.

Tayoqsizga tovushqon uchrar.

Talak uiganni falak urar.

Tanlab-tanlab tozga uchrabdi.

Tanlagan tulkiga yo‘liqar.

Taxting kulguncha, baxting kulsin.

Temir qarmoqqa — oltin baliq.

Temirchi taqaga yolchimas,
Bo‘zchi — belboqqa.

Tilab olgan bolamni echki suzib o‘ldirdi.

Toleyim toldan ekan,
Buyrug‘im kaldan ekan.

Toshsiz tarozining shayini siniq.

Tul xotinning boshiga turna tezaklar.

Tut yaxshisi — yerga,
Qiz yaxshisi — ko‘rga.

To‘qqiz qizning to‘lg‘og‘i bir kelibdi.

Usta pichoqqa yolchimas,
Etikdo‘z — bigizga.

Xaridning saxtini tilaguncha, baxtini tila.

Xizir nazar qilmasa,
Eshak bozoriga dallol ham bo‘lmaysan.

Xon taxtidan qo‘rqar,
Qiz — baxtidan,

Xotin baxti erda bo‘lar,
Yetim — baxti yerda.

Xudo urganni payg‘ambar ham hassasi bilan turtar.

Xudo urgan tuyani Vaysulqora na qilsin.

Sham yorug‘i tubiga tushmas.

Sho‘rga tushgan sho‘ri qurir.

Sho‘rlikka yo‘l o‘yilar.

Etikdo‘zning etigi yirtiq.

Eshagim cho‘loq bo‘ldi,
Manzilim yiroq bo‘ldi.

Eshakliga tulki uchrar.

Eshikdan baxt kirsa,
Falokat teshikdan qochar.

Yurganga yo‘rg‘a yo‘liqar.

Yaroqliga yov yo‘liqmas.

O‘zim uzun bo‘lsam ham, toleyim past.

O‘lganning ustiga tepgan.

O‘lganning ustiga — o‘n tayoq.

O‘tirib edim g‘amsiz,
Buzog‘im tug‘di dumsiz.

Qayg‘u yo‘g‘ida qayg‘u —
Qaynanamning o‘lgani.

Qarimtaning ustiga qor yog‘mas.

Qizga oltindan taxt emas,
Barmoqday baxt tila.

Qizning baxti — erning davlati.

Qimorboz ham yutar, ham yutqazar.

Qordan qutulgan, yomg‘irga tutilar.

Qorong‘u kun mangu bo‘lmas.

Quduq tubiga kun tushmas.

Qurchalagan ko‘zga cho‘p tushar.

Har yigitga bir omad.

Har narsaning vaqti bor,
Har bir qizning baxti bor.

Har oqshomning bir tongi bor.

Husning bo‘lguncha, baxting bo‘lsin.

Yuklab olish — Baxt va omad haqda maqollar

Maqollarni yuklab olishBaxt va omad haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Принимайте статьи о счастье, несчастье и удаче.

Абдулхаким пошел на охоту,
Позади него поднялся шум.

Моё прежнее счастье — цветочное счастье,
Следующее мое счастье утекало в воду.

Пусть он даст конец, прежде чем он даст первый.

Собака на лошади кусает измученного раба.

Не нашел при поиске,
Тяжело, когда тебе это не нужно.

Счастье входит в дом со смехом.

Счастье в шкатулке, ключ в раю.

Хромой олень встречает удачливого охотника.

Несчастного укусила собака на верблюде.

Несчастный входит в колодец и падает песок.

К сожалению, золото тоже скучно.

Если больной хочет выздороветь,
Врач приходит сам.

талия Беобро,
Плохое шейное седло.

отдам рабу,
Он будет доставлять все больше и больше.

Раб, который сказал нет
Это заберет все.

отдам рабу,
Убирает с пути.

От раба я сказал, что возьму,
Это тянет.

Будет ясно, если мы украдем.

Когда мы пойдем в замок, луна будет яркой.

Кто-то не может найти воду для питья,
Кто-то не может найти воду.

Кто-то наследный принц,
Кто-то работает сборщиком налогов.

Если кто-то скажет, что я умру,
Кто-то говорит, что я смеюсь.

Сходи на рынок, увидишь свое счастье.

Когда я ударю по камню топором,
Он снова коснулся своей головы.

Борга не прилипает к мячу.

Моя голова в шаре,
У меня болит ступня.

Государство бежит, рабочая сила бежит.

Государство тоже близнецы,
Труд тоже близнец.

Давринг кепти, сюр бегим,
Эпоха закончилась, моя дорогая.

Да благословит Бог работу Девоны.

Пока ты не наполнишься,
Пусть земля думает.

Свадьбу девочки-сироты испортит дождь.

О слава,
Йо — меняется.

Пусть твоя земля будет богатой,
Пусть твой отец будет мирабом.

Боже мой
Йо — ном.

Йо lovullab йон,
Или месть.

Йо — под,
Йо — кончено.

Или выпусти свою лошадь,
Йо — иди.

Йо пошшо бузар,
Йо — лети.

Черная почка, не растекающаяся по жиру.

Если курице повезет,
Это будет куриная грудка.

Государство недалеко от головы молодого человека.

Имущество молодого человека лежит на земле.

Давайте звездить на павших.

Он стонет перед тем, как заплакать.

Они добавляют спутника с пути к молодому человеку, у которого есть путь.

Уйди с пути молодого человека, у которого есть способ.

Если твой путь светлый,
Ваша жизнь будет благополучной.

Увидеть счастье лысой девушки,
Посмотрите на трон, на котором он сидит.

Бедняжка дрожит,
Его лоб блестит.

Собака на лошади кусает бедняка.

Волк трогает одинокого ягненка бедняка.

Если бедняк болен,
Доктор тоже не пойдет.

Охота на бедных не идет,
Даже если он пойдет на охоту, он не пойдет на охоту.

У бедняги из носа идет кровь над супом.

Когда рот бедняка полон супа,
Его голова касается камня.

Олень встретит лучника.

Когда придет, сломает грязный зуб.

Когда он приходит, девочка рождается раньше невесты.

Когда дело доходит до этого, собака тоже будет щедрой.

Невеста неженатого — воровка.

Когда серебро падает на солнце,
Золото приходит своей ногой.

Когда день бега,
Чортанские рыбки плавают на вершине тополя.

Лакай был женихом — принцем.

Я вижу это на своем лбу,
Я хочу, чтобы мне сделали массаж.

Осталась тысяча овец,
Стадо овец ушло.

Если твоё имущество чёрное, то его дал Бог,
Если хор его жены, бог поразил.

Охотник выгуливает приданое.

Охотничья устрица — на ноги,Счастье пастуха в овцах.

Один рынок в месяц,
Льет как из ведра.

Если повезет, мышь победит слона.

Бутылка удачи ломает зуб кузнеца.

Пыль поднимается на худой лошади.

Хлестать тощую лошадь,
Дыра капает с крыши.

Лошадиный рынок – это рынок счастья.

Он остался с отцом — сиротой,
Остался с матерью — цветочной сиротой.

Пока ты остаешься в доме отца твоего,
Оставайся в резьбе своей матери.

Жук, которого отец не бил,
Ребенок бьет свинью.

Он рожден от лошади, и он черный.

Если твое имя хорошее,
Это свет мира.

Если его жена здорова,
Это свет мира.

Натощак — горькое железо.

Натощак — намакоб.

Ты белеешь в белый день,
Ты темнеешь в темный день.

Ударь камень риска,
Увидеть свое счастье.

Волк не ест осла Таваккаля.

Корабль авантюриста не утонет.

Без палки шум есть.

Talak uiganni falak urar.

Выборочно запылил.

Он идет к лисе по своему выбору.

Пусть смеется твой трон, пусть смеется твое счастье.

Железный крючок — золотая рыбка.

Кузнец не нанимает коня,
Спойлер — ремень.

Мальчик-попрошайка был убит козой.

Моя удача в воздухе,
Мой приказ от головы.

Чешуя бескаменной чешуи сломана.

Журавлиный помет на голове вдовы.

Лучше держаться — до земли,
Девушка лучше — слепая.

Рождение девяти девочек произошло сразу.

Мастер не пользуется ножом,
Этикдоз для нас.

Желаю вам удачи, пока вы не пожелаете, чтобы покупка была поддельной.

Если Хидр не смотрит,
Вы даже не будете брокером на ослином рынке.

Боится ханского престола,
Девушка — к счастью,

Женское счастье будет там,
Сирота — счастье на земле.

Что Бог поражает, то и пророк толкает своим посохом.

Что Бог сделает с верблюдом Вайсулкорой?

Свет свечи не падает на дно.

Соль, которая попадает в соль, высыхает.

Мысли приводят к солености.

Сапог сапожника порвался.

Моя задница хромает,
Мой адрес далеко.

Осёл встретит лису.

Счастье входит в дверь,
Бедствие ускользает из дыры.

Ходок ходит.

Не будет врагов.

Несмотря на то, что я высокий, моя удача невелика.

Перебрасывает мертвых.

Поверх мертвых — десять палочек.

Я сидел грустный,
Мой теленок родился без хвоста.

Горе в масле горя —
Моя свекровь умерла.

На снегу не будет снега.

Девушка не золотой трон,
Желаю счастья, как палец.

Счастье девушки — состояние земли.

Игрок и глотает, и проигрывает.

Бегство от снега, попавшего под дождь.

Темный день не будет длиться вечно.

Солнце не садится на дно колодца.

В его глазах мерцание.

Удачи каждому парню.

Всему свое время,
Каждой девушке повезло.

Каждый вечер бывает одно утро.

Пока у вас есть Husn, удачи.

Скачать — Пословицы о счастье и удаче

Скачать Пословицы — Сборник пословиц о счастье и удаче

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: