Ehtiyoj va zaruriyat haqida maqollar to‘plami

Ehtiyoj va zaruriyat haqida maqollar to‘plami

Ehtiyoj va zaruriyat bobidagi maqollarni qabul qiling.

Boshi og‘rimaganning xudo bilan nima ishi bor.

Buzoq somonxonani bo‘shatar,
Bola — nonxonani.

Burunni sassiq deb kesib bo‘lmas.

Bo‘rini ko‘rsa, ovul iti birlashar.

Bo‘rining qulog‘i — ovda.

Gadoga oq xalta ham bir, ko‘k xalta ham.

Dunyoning kerakligini bozorda bildim,
Oxiratning kerakligini — mozorda.

Yog‘och suvdan to‘ymas.

Jon qiynamay, yumush bitmas,
Talaba bo‘lmay, murodga yetmas.

Zarurat tushsa, zar to‘kilar.

Zarulga zarur,
Nozarulga ne zarur.

Ishtonsizning tushiga Ikki enlik bo‘z kirar.

Yig‘lagan ko‘zga — yosh,
Tilagan og‘izga — osh.

Yig‘lamagan bolaga emchak yo‘q.

Yo‘qni kerak toptirar,
Yolg‘iz otni sottirar.

Yo‘qni kerak toptirar,
Har tomonga choptirar.

Kampirning dardi — g‘o‘zada,
Yigitning dardi — bo‘zada.

Kar qattiq so‘zlar.

Katta uyga ne kerak,
Kichik uyga shu kerak.

Kel-kelga olsa, keli sop tug‘ar.

Kelar gapni kelin ham aytar.

Kerak terakni yiqitar.

Kes-keslagan it ovga yaramas.

Ketar qizning ko‘ngli kuyovda.

Kinnachi der: «Kasal ko‘paysin»,
Go‘rkov: «O‘lik ko‘paysin».

Kir yuvgichga — suv quygich.

Kunim uchun kul tortaman.

Ko‘rga ko‘zgu kerakmas.

Ko‘chaning ko‘rki — tol,
Yaylovning ko‘rki — mol.

Loysiz suv, qurbaqasiz ko‘l bo‘lmas.

Mevasini ye, egasini surishtirma.

Men ne deyman,
Qo‘bizim nima deydi.

Men o‘z holim bilan,
Mulla mening molim bilan.

Merosdan yumruq tegsa ham ol.

Ming qo‘ylining bir qo‘yliga ishi tushar.

Molsiz uy bor, nonsiz uy yo‘q.

Molsiz uy bo‘lsa bo‘lar,
Yuksiz uy bo‘lmas.

Mo‘ynaning pardozi — chiviq.

Nonsiz yashab bo‘lmas,
Gapni oshab bo‘lmas.

Odam odamga kerak,
Jon — tanga.

Oyoq charchasa, tayoq yaraydi.

Oz bo‘lsa yetar,
Ko‘p bo‘lsa ketar.

Oy tunda kerak,
Aql — kunda.

Oyliging kuysa kuysin,
Kunkging kuymasin.

Olovga kelgan elakni olmas.

Ot bo‘lmaganda eshak ham ot.

Ot topguncha egar top.

Ot tuz deydi,
Yigit — qiz.

Otaga — mol, qizga — jamol.

Otni topish bir kunlik,
Abzal topish ming kunlik.

Och kishi moy tanlamas,
Qari qiz boy tanlamas.

Och kishiga osh qo‘ysang, betingga qaramas.

Och qolgan nondan gapirar.

Och qolganga qozon ostirma,
Sovuq qotganga o‘t yoqtirma.

Ochlik ko‘chaga chiqarar,
Yalang‘ochlik uyga kirgizar.

Ochning jahli qomida.

Osh totig‘i — tuz.

Oshning ta’mi tuz bilan,
Suvning t’a’mi muz bilan.

Og‘riq qayerda bo‘lsa, jon o‘sha yerda.

Sayil ham sayil,
Sargardonlik ham sayil.

So‘raganning aybi yo‘q.

Takaning mugizi tangriga kerak bo‘pti.

Tashnaning tushiga suv kirar.

Temirchiga ko‘mirchi hokim.

Tilab olgan to‘n tizzaga chiqmas.

Tilab olgan non qorin to‘ydirmas.

Tilaganga ne berar,
Qatti-qutti non berar.

Tilaganim tizdan tuban.

Tilingandan tilangan yomon.

Tilini tishlagan tishini sug‘urib olmas.

Tirikchilik toshni ham yorar.

Tirikchilik sherni ham tulki qilar.

Tulkiga jon kerak,
Ovchiga teri kerak.

Turmush — urinish.

Txixumni ko‘rmaganga qoraqarg‘a ham tovuq.

Tuya och bo‘lsa, jihoziga tarmashar.

Tuya tuz deb yig‘lar,
Yigit — qiz deb.

To‘yganda to‘qlining go‘shti ham tatimas,
Och qolganda zog‘ora non ham ortmas.

Uyqu o‘rin tanlamas.

Uksiz o‘z kindigini o‘zi kesar.

Xotin boshim erkak bo‘ldi,
Qora sochim telpak bo‘ldi.

Chayon chaqqan uxlaydi,
Qorni och uxlamaydi.

Charchab kelib mingan so‘ng,
Cho‘loq eshak ot bo‘lur.

Chiroqning piligiga yog‘ kerak,
Odamning — iligiga.

Egasiga kerak bo‘lsa, qo‘shnisi o‘pkalamas.

Er boshiga ish tushsa,
Etik bilan suv kechar.
Ot boshiga ish tushsa,
Suvliq bilan suv ichar.

Eshak yotaqolsam deydi,
Egasi yetaqolsam deydi.

Ehtiyoting bo‘lsa, ehtiyojing bo‘lmas.
Yantoqli yerda so‘na bor.

O‘g‘ilga bir kerak bo‘lsa,
Qizga ming kerak.

O‘g‘illi boshim o‘yinda,
Qizli boshim qiyinda.

O‘g‘ling bo‘lsa, elga ber,
Qizing bo‘lsa, erga ber.

Qarz beruvchi — arslon,
Qarz oluvchi — sichqon.

Qarz olgan qochar,
Qarz bergan quvar.

Qari qizga tong otmas.

Qizli uy qizilga to‘ymas.

Qizg‘anchiqdan ortar, mechkaydan ortmas.

Qora qorning — qora qayg‘ung.

Quzg‘un och qolsa, tirikni ham cho‘qir.

Qulunli biyadan quduq suvi ortmas.

Hamma yukni ko‘targan tuya,
Kapkirni ham ko‘tarar.

Har kimning tomiga qor yog‘sa, o‘zi kuraydi.

Har kishi o‘z qopining og‘zini o‘zi ochar.

Ho‘kizning mo‘guzi o‘ziga og‘irlik qilmas.

Yuklab olish — Ehtiyoj va zaruriyat haqida maqollar

Maqollarni yuklab olishEhtiyoj va zaruriyat haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Возьмите статьи в разделе «Потребности и нужды».

Какое отношение безголовый имеет к богу.

Теленок опорожняет сеновал,
Мальчик — пекарь.

Нос нельзя обрезать как некрасиво.

Увидев волка, деревенская собака объединяется.

Волчье ухо на охоте.

У Гадоги есть белая сумка и синяя сумка.

Я узнал на рынке, что нужно миру,
Потребность в будущей жизни в могиле.

Дерево ненасытно водой.

Ни боли, ни работы,
Не быть студентом недостаточно.

При необходимости кости подсыпаются.

Необходимо,
Разумеется.

Мечта о брюках включает в себя две широты серого.

Плачут глаза — слезы,
В желанный рот — суп.

У ребенка, который не плачет, нет груди.

Не нужно искать,
Он продает лошадь в одиночку.

Не нужно искать,
Бежит во все стороны.

Боль старухи в вате,
У мальчика болит икра.

Глухие резкие слова.

Что нужно для большого дома,
Это то, что нужно маленькому дому.

Если он придет, он родит.

Невеста скажет следующее.

Ему нужно сбить бревно.

Подстриженная собака не годится для охоты.

Сердце девушки в женихе.

Кинначи говорит: «Пусть больные умножаются».
Горьков: «Пусть будет больше мертвых».

К стиральной машине — лейка.

Я курю днем.

Слепому не нужно зеркало.

Красота улицы — верба,
Красота пастбища — скот.

Нет воды без грязи, нет озера без лягушек.

Ешь плод, не задавай вопросов хозяину.

Что я могу сказать,
Что говорит мой ягненок.

Я с собой,
Мулла с моим имуществом.

Возьми наследство, даже если оно тебя ударит.

Тысяча овец будет работать на одну овцу.

Без добра нет дома, без хлеба нет дома.

Можно иметь дом без имущества,
Без груза не будет дома.

Состав меха чивик.

Без хлеба не проживешь,
Переоценить невозможно.

Человеку нужен мужчина,
Джон — танга.

Когда нога устает, палка работает.

Достаточно немного,
Если его слишком много, он уйдет.

Луне нужна ночь,
Акль-кунда.

Пусть светит твоя луна,
Кункгин не горит.

Он не берет сито, попавшее в огонь.

Когда нет лошади, осел тоже лошадь.

Ищите седло, пока не найдете лошадь.

Лошадь говорит соль,
Парень это девушка.

Отцу — скотина, дочери — красавица.

Найти лошадь — день,
Найти лучшее — тысяча дней.

Голодный не выбирает масла,
Старуха не выбирает богатых.

Если на голодного человека налить суп, он на вас не посмотрит.

Он говорит о голодном хлебе.

Не мори голодного голодным,
Не люблю огонь, когда холодно.

Голод выходит на улицы,
Нагота входит в дом.

Голодный в ярости.

Вкус супа — соль.

Вкус супа с солью,
Вкус воды со льдом.

Где боль, там и душа.

Вечеринка тоже вечеринка,
Саргардонлик тоже партия.

Это не вина того, кто спрашивает.

Рог Таки был нужен Богу.

Вода входит в сон жаждущего.

Кузнец — угольный губернатор.

Желаемое пальто не доходит до колен.

Хлеб, которого вы жаждете, не удовлетворит ваш желудок.

Тилаганга не берар,
Дает черствый хлеб.

Все, что я хочу, это ниже колена.

Хуже быть умоляющим, чем быть умоляющим.

Он не может вырвать зуб, который прикусывает язык.

Выживание тоже разбивает камень.

Выживание также превращает льва в лису.

Лисе нужна жизнь,
Охотнику нужна шкура.

Брак — это попытка.

Черный дрозд — тоже курица для тех, кто не видел Тксиксум.

Если верблюд голоден, он поползет на упряжке.

Верблюд просит соли,
Парень это девушка.Когда ты сыт, мясо ягненка не будет вкусным,
Когда вы голодны, кукурузный хлеб не вырастет.

Сон не выбирает места.

Уксиз разрезает себе пупок.

Моя жена стала мужчиной,
Мои черные волосы были телпак.

Скорпион кусает, спит,
Желудок не спит голодным.

После усталой езды,
Хромой осел будет лошадью.

Лампочке нужно масло,
К костному мозгу человека.

Если это нужно хозяину, сосед не обидится.

Если работа падает на землю,
Вода с обувью.
Если работа ложится на лошадь,
Пейте воду вилкой.

Осел говорит ложиться,
Владелец говорит, что я умею водить.

Если вы будете осторожны, вы не будете в нужде.
На земле лежит сона.

Если сыну нужен,
Девушке нужна тысяча.

Мой сын в игре,
Моя рыжая голова твердая.

Если у тебя есть сын, дай ему руку,
Если у тебя есть дочь, отдай ее земле.

Лендер — лев,
Заемщик — мышь.

Заемщик убегает,
Кредитор.

Для старухи еще не рассвет.

Красный дом ненасытен красным.

Оно вырастает из зависти, а не из ревности.

Черный снег — черная печаль.

Если ворон голоден, он съест и живых.

Колодезная вода не увеличивается от рабского пива.

Верблюд несет весь груз,
Он также поднимает крышку.

Если снег у всех на крыше, они строят ее сами.

Каждый открывает сумку самостоятельно.

Бычий рог не весит сам себя.

Скачать — Статьи о нужде и необходимости

Скачать Статьи — Сборник статей о нужде и необходимости

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: