Maktablar attestatsiyasida faoliyat qanday baholanadi?

Maktablar attestatsiyasida faoliyat qanday baholanadi?

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarini attestatsiya va davlat akkreditasiyasidan o‘tkazishda faoliyatni baholash 13 ta yo‘nalish, 35 ta mezon va 63 ta ko‘rsatkich asosida amalga oshirilishi belgilangan.

 

Buning optimallashtirilgan varianti 6 ta yo‘nalish, 21 ta mezon va 63 ta ko‘rsatkichni tashkil etadi. Ular quyidagi yunalish va mezonlar:

 

  1. Tashkiliy-boshqaruv faoliyatining samaradorligi:

 

1.1. Normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiqligi (20 ball);

1.2. Ma’lumotlar to‘plash va uni umumlashtirish tizimi mavjudligi (20 ball);

1.3. Ta’lim sifatini rivojlantirish rejasiga asosan faoliyat ko‘rsatishi

(20 ball);

1.4. Maktab direktori, o‘rinbosarlar, fanlararo uslub birlashmalar, pedagogik  va kuzatuv kengashlari maktab rejasiga muvofiqligi (20 ball);

1.5. O‘quvchilar maktab hayoti va boshqaruviga jalb etilganligi (20 ball);

1.6. Ota-onalar, kuzatuv kengashi va homiylar bilan hamkorlik (100 ball).

 

  1. Ta’lim jarayoniga davlat ta’lim standartlarini joriy etilishi:

 

2.1. Dars jadval, taqvim-mavzu rejalar va dars ishlanmalari DTSga muvofiqligi (45 ball);

2.2. O‘quv jarayoniga interfaol usullarning tatbiq qilinganligi (45 ball);

2.3. Laboratoriya tajribalari va amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazilganligi (30 ball);

2.4. Darsda zamonaviy AKTdan foydalanganligi  (35 ball);

2.5. O‘qituvchi o‘quvchilar bilan yakka tartibda ish olib borganligi (45 ball).

 

  1. O‘quvchilar bilimining DTSga muvofiqligini baholash uchun turli xil vositalardan foydalanilganligi (400 ball).

 

  1. Pedagog kadrlarning salohiyati:

 

4.1. Pedagog-xodimlarning tarkibi va malakasini talabga muvofiqligi (100 ball);

4.2. O‘qituvchilarning muntazam ravishda malaka oshirishlari (200 ball).

 

  1. Moddiy – texnik ta’minot:

 

5.1. O‘quvchilar uchun xavfsiz va qulay sharoit yaratilganligi (100 ball);

5.2. O‘quv xonasi uchun barcha qulayliklar yaratilganligi (60 ball);

5.3. O‘quvchilarning o‘quv darsliklar bilan, o‘qituvchilar metodik qo‘llanmalar bilan ta’minlanganligi (40 ball).

 

  1. Ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etish:

 

6.1. Ma’naviy-ma’rifiy ishlar rejasi mavjud va amalga tatbiq etilganligi

(55 ball);

6.2. Qulay ijtimoiy-ma’naviy muhit yaratilgan (40 ball);

6.3. O‘quvchilarning bo‘sh vaqtlari mazmunli tashkil etish, 5 tashabbus ijrosi (60 ball);

6.4. O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish bo‘yicha ishlar (45 ball).

 

— Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshlig‘ining maslahatchisi Feruza Madraximovaning Telegram kanalidan olindi.


Аттестация при аттестации и государственной аккредитации общеобразовательных школ будет проводиться по 13 направлениям, 35 ​​критериям и 63 показателям.

Оптимизированная версия состоит из 6 направлений, 21 критерия и 63 показателей. Это следующие направления и критерии:

Эффективность организационно-управленческой деятельности:

1.1. Соблюдение регламента (20 баллов);

1.2. Наличие системы сбора и обобщения данных (20 баллов);

1.3. Действовать в соответствии с планом повышения качества образования

(20 баллов);

1.4. Соответствие директора школы, заместителей, междисциплинарных методических объединений, педагогических и наблюдательных советов школьному плану (20 баллов);

1.5. Вовлечение учащихся в школьную жизнь и управление (20 баллов);

1.6. Взаимодействие с родителями, наблюдательным советом и спонсорами (100 баллов).

Внедрение государственных образовательных стандартов в образовательный процесс:

2.1. Учебный план, календарно-тематические планы и курсовые разработки соответствуют ДТС (45 баллов);

2.2. Применение интерактивных методов в процессе обучения (45 баллов);

2.3. Лабораторные эксперименты и практические занятия (30 баллов);

2.4. Использование современных ИКТ на уроках (35 баллов);

2.5. Преподаватель работал со студентами индивидуально (45 баллов).

Были использованы различные инструменты для оценки знаний студентов на соответствие ЕГД (400 баллов).

Потенциал педагогических кадров:

4.1. Соответствие требованиям к составу и квалификации преподавателей (100 баллов);

4.2. Регулярное обучение преподавателей (200 баллов).

Логистика:

5.1. Безопасные и комфортные условия для студентов (100 баллов);

5.2. Все удобства для занятий (60 баллов);

5.3. Студенты обеспечены учебниками, преподаватели обеспечены методическими пособиями (40 баллов).

Организация духовно-просветительской работы:

6.1. Наличие и реализация плана духовно-просветительской работы

(55 баллов);

6.2. Создается благоприятная социально-духовная среда (40 баллов);

6.3. Содержательная организация свободного времени студентов, реализация 5 инициатив (60 баллов);

6.4. Профориентационная работа (45 баллов).

— Взято из Telegram-канала Ферузы Мадрахимовой, советника начальника Государственной инспекции по контролю качества образования при Кабинете Министров.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: