Ilm va kasb-hunar haqida maqollar to‘plami

Ilm va kasb-hunar haqida maqollar to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish.

Ilm, ilmsizlik va kasb-hunar haqidagi maqollarni qabul qiling.

Avval bil, keyin qil.

Avval o‘rgan, keyin o‘rgat.

Avom tabib — ofati jon.

Avrasang, oqil bo‘lar,
Bovrasang, botir bo‘lar.

Aql ko‘pga yetkazar,
Hunar — ko‘kka.

Barakat — mag‘izda,
Hunarli qo‘l — og‘izda.

Baxt belgisi — bilim.

Behunaming hunari — yalqovlik.

Bilagi zo‘r birni yiqar,
Bilimi zo‘r — mingni.

Bilak bilan bitmagan
Bilim bilan bitar.

Bilgan bilganin ishlar,
Bilmagan barmog‘in tishlar.

Bilgan bitirar,
Bilmagan yitirar.

Bilgan o‘zar,
Bilmagan to‘zar.

Bilgan o‘qir,
Bilmagan to‘qir.

Bildirish uchun bihsh kerak.

Bilim — aql chirog‘i.

Bilim baxt keltirar.

Bilim — davlatdan qimmat.

Bilim — kuchda,
Kuch — bilimda.

BilimJi — olim.
Bilimsiz — zohm.

Bilimliga dunyo yorug‘,
Bilimsizga — qorong‘u.

Bilimlining bilimi yuqar,
Bilimsizning nimasi yuqar.

Bilishim,
Bilishimga tushar bir ishim.

Bilimsiz kishiga ish yo‘q,
Ilmsiz kishiga osh yo‘q.

Bilimsiz mulladan ustiga yuk ortilgan eshak yaxshi.

Bilimsiz xalfa — ekinsiz dala.

Bilmagan ayb emas,
Bilishga tirishmagan ayb.

Bilmagan ishga urinma,
Urinib tuzoqqa ilinma.

Bilmagandan bilgan yaxshi,
To‘g‘ri ishni qilgan yaxshi.

Bilmaganni so‘rab o‘rgangan olim,
Orlanib so‘ramagan o‘ziga zolim.

Bilmaganning bilagi tolmas.

Bilmas tabib jon olar.

Bilmasang, bilgandan so‘ra.

Bir yigitga yetmish hunar oz.

Bir yigitga qirq hunar oz.

Bol tutgan barmog‘ini yalar,
Hunari bor — ermagini.

Go‘zallik — ilm-u ma’rifatda.

Davlat tugar, bilim tugamas.

Didli yigit — ilmli yigit.

Dorboz dordan o‘lar,
Morboz — mordan.

Joni borning g‘ami bor,
Kasbi-kori nomi bor.

Zehn qo‘ysa, ong qo‘nar,
Hunar ortsa, ish unar.

Zehn qo‘ysang bilimga,
Ilm tomar dilingga.

Ilm — aql bulog‘i,
Aql — yashash chirog‘i.

Ilm baxt keltirar,
Bilim taxt keltirar.

Ilm — yorug‘lik,
Jaholat — zuimat.

Ilm izlagan yetar,
Izlamagan — yitar.

Ilm istasang, takror qil.

Ilm ko‘p, umr oz,
Keragini o‘qi.

Ilm olish — nina bilan quduq qazish.

Ilm olishning erta-kechi yo‘q.

Ilm topmay, maqtanma.

Ilm — tubsiz quduq.

Ilm — egarlangan ot,
Bilganga — do‘st,
bilmaganga — yov.

Ilm o‘lchovi — aql,
Zehn o‘lchovi — naql.

Ilm qog‘oz qatida emas, miya qatida.

Ilmi borni yosh dema,
Ilmi yo‘qni bosh dema.

Ilmi yo‘qning ko‘zi yumuq.

Ilmli odam — ilikli suyak.

Ilmli olar, Ilmsiz oldirar.

Ilmli uy — charog‘on,
Ilmsiz uy — zimiston.

Ilmlining so‘zi — o‘q.

Ilmni mehnatsiz egallab bo‘lmas.

limning avvali achchiq,
So‘ngi — totli.

Ilmsiz bir yashar,
Ilmli ming yashar.

Ilmsiz bosh qashir,
Xushomadgo‘y gap tashir.

Ilmsiz imomdan tuxum qilmaydigan tovuq yaxshi.

Ilmsiz kishi o‘limga yaqin.

Ilmsiz olim — to‘qimsiz eshak.

Ilmsizga ishonch yo‘q,
Hunarsizga quvonch yo‘q.

Ilm-u hikmat suvni yondirar.

Ilm-u hunar yelga emas, elga.

Imoni yo‘qning burdi yo‘q.

Yigit husni — hunar.

Kasb—kasb, tubi—nasib.

Kasbning yomoni yo‘q.

Kitob — aql qayrog‘i.

Kitob ko‘rmagan kalla —
Giyoh unmagan dala.

Kitobsiz aql — qanotsiz qush.

Ko‘rib bilish yaqinni,
O‘qib bilish uzoqni.

Meros moli to‘zadi,
Merosli hunar o‘zadi.

Miltiq ko‘targan bilan ovchi bo‘lmas,
Dag‘dag‘a solgan bilan — dovchi.

Mulla bilganin o‘qir,
Bo‘zchi bilganin to‘qir.

Mulla bilganin o‘qir,
Tovuq ko‘rganin cho‘qir.

Mulla bo‘lsang, takror qil,
Dehqon bo‘lsang, shudgor qil.

Ogohlikni ko‘rdan o‘rgan,
Donolikni — ilmdan.

Oz-oz o‘rganib usta bo‘lur.

Ozdan yig‘ilib daryo bo‘lar,
So‘rab-so‘rab dono bo‘lar.

Oltin olma, bilim ol,
Bilim olsang, bilib ol.

Ota kasbi — davlat kasbi.

Ota hunari — bolaga meros.

Otolmagan yoy tanlar.

Otolmagan ovchi yoyidan ko‘rar.

Piligi yo‘q chiroq yonmas,
Biligi yo‘q yigit yaramas.

Piling kuchli bo‘lguncha,
Biliming kuchli bo‘lsin.

Poxoldan somon chiqmas,
Qo‘poldan olim chiqmas.

Sa’va ishi — sayramoq,
Ho‘kiz ishi — xirmon yanchmoq.

Tasbeh ag‘darganning bari mulla emas,
Tayoq tutganning bail cho‘pon emas.

Tekin boylik axtarguncha,
O‘zingga bop hunar top.

Teshik idish suvda bilinar,
Bilimi oz kishi — sinovda.

Tikansiz gul bo‘lmas,
Mashaqqatsiz — hunar.

Tikkan chevar emas,
Bichgan — chevar.

Til bilgan yo‘lda qolmas.

Usta, ishni qilar puxta.

Usta ko‘rmagan shogird
Har maqomga yo‘ig‘alar.

Ustadan shogird o‘zar.

Ustani shogird sindirar,
Pistani — po‘choq.

Ustoz ko‘rgan xat tank.

Ustozsiz shogird — jonsiz kesak.

Uchishga qanot kerak,
O‘qishga — toqat.

Uchqundan qo‘rqqan temirchi bo‘lmas.

Uquvsiz ishboshi bo‘lsa,
Baqir-chaqirdan chiqmas.

Chalasavod — chirik rabot.

Chechanning — tili,
Chevarning — qo‘li.

Chumchuq so‘ysa ham, qassob so‘ysin.

Shayxning hunari bo‘lmasa, xonaqoh tang.

Shogird ustadan o‘tmasa, ish yitar.

Shogirdiga tosh bergan tosh olar,
Bosh bergan bosh olar.

Shogirding oqil bo‘lsa, boshingda toj,
Shogirding erka bo‘lsa, boshga tayoq.

Shogirdning befarosati
Ustozni muttaham qilar.

Er yigit deb kim aytar,
Yovda yalov yiqmasa.

Chechanhgin kim maqtar,
Dovda uni chiqmasa.

Er ko‘rki — bilik,
Suyak ko‘rki — ilik.

Yuz tuman oltindan hunar yaxshi.

Yuz hunarni chala bilgandan
Bir hunarni to‘la bil.

Yuzga kirsang, yuz yil o‘qi.

Yuzga kirsang ham, hunar o‘rgan.

Yuziga qarama, bilimiga qara.

Yamoqchining ishini suvoqchi bilmas.

Yaxshi bilsang ishingni,
Yaxshilar silar boshingni.

O‘lmagan — qo‘shiqchi,
Erinmagan — eshikchi.

O‘nga olgin, birga sot,
Oting chiqsin savdogar.

O‘rganish — bir hunar,
O‘rgatish — ikki hunar.

O‘rdak bo‘lmay, g‘oz bo‘l,
Bilim olib, soz bo‘l.

O‘qigan — guliston,
O‘qimagan — go‘riston.

O‘qigan — yorug‘,
O‘qimagan — choriq.

O‘qigan — olim,
O‘qimagan — o‘ziga zolim.

O‘qigan o‘qdan oshar,
Nodon turtkidan shoshar.

O‘qigan o‘qigan emas,
Uqqan — o‘qigan.

O‘qigan o‘g‘il otadan ulug‘.

O‘qiganing o‘zingga.

O‘qiganning oshi — pishirig‘lik.

O‘qiganning oshig‘i — olchi.

O‘qiganning tili — ikki.

O‘qimagan shu damda,
Turtinar har qadamda.

O‘qimagan — yalang oyoq,
Baayni bir quruq tayoq.

O‘qimay mulla bo‘lgan,
Cho‘qimay qarg‘a bo‘lar.

O‘qish boshqa, uqish boshqa.

O‘qish — jafoli, keti — vafoli.

O‘qish yaxshi,
Uqish undan ham yaxshi.

O‘quvi bor ulg‘ayar,
Uquvi yo‘q sarg‘ayar.

Qadam qo‘y asta-asta,
Qadam yetguncha ilm ista.

Qaig‘aning hunari bo‘lsa, tezak yemasdi.

Qattiq baqirgan bilan qo‘shiqchi bo‘lmas.

Qiz bilagini shimarar,
Turli ipakhimarar.

Qizning ko‘rki — noz,
Yigitning ko‘rki — hunar.

Qirsiz yer bo‘lmas,
Hunarsiz — er.

Quyma aql bo‘lmasa,
Turtma aql hech bo‘lar.

Qunt bilan o‘rgan hunar,
Hunardan rizqing unar.

Qo‘yingni qassobga so‘ydir,
O‘likni murdasho‘ga yuvdir.

Qo‘yni qassob so‘ysin,
Oshni oshpaz pishirsin.

Qo‘li hunarsiz — non gadoyi.

Har ish o‘z ustasidan qo‘rqar.

Har ishning bir ustasi bor,
Har ustaning bir ustozi bor.

Har kasbning o‘z gashti bor.

Har kimning ishi emas uloq ulamoq,
Madrasaga borib tuproq yalamoq.

Har kimning kasbi — o‘ziga.

Har hunarning o‘z siri bor,
Har ishning o‘z yeri bor.

Hunar oshatar,
Mehnat yashnatar.

Hunar — bir, pardoz — qirq.

Hunar bo‘lsa qo‘lingda,
Non topilar yo‘lingda.

Hunar — zar, hunarsiz — xar.

Hunar oshxo‘rga osh berar,
Nonxo‘rga — non.

Hunar — oqar buloq,
Ilm — yonar chiroq.

Hunar tagida hunar bor.

Hunar — tuganmas xazina.

Hunar to‘yg‘izar,
Ot mindirib, to‘n kiygizar.

Hunar, hunardan unar.

Hunari borning oltin bilagi bor.

Hunari yo‘q kishidan
Bigizi bor yamoqchi yaxshi.

Hunari yo‘q kishining,
Mazasi yo‘q ishining.

Hunari yo‘q erkakdan ignasi bor xotin yaxshi.

Hunarli yigit — mevali daraxt.

Hunarli kishi och qolmas.

Hunarli moy oshar,
Hunarsiz loy oshar.

Hunarli er xor bo‘lmas,
Do‘st-dushmanga zor bo‘lmas.

Hunarli o‘lmas,
Hunarsiz kun ko‘rmas.

Hunarlining hunari
Murodiga yetkazar.
Hunarsizning yurari
Qaro yerga yetkazar.

Hunarmandning noni — butun.

Hunarni o‘rgan,
O‘rganda, chiran.

Hunarni o‘rganib qo‘ysang,
Sendan osh-non tilamaydi.

Hunarsiz tezdan, hunarli xez yaxshi.

Hunarsizning qirqimi uzun,
Hunarlining — bichimi.

Yuklab olish — Ilm va kasb-hunar haqida maqollar

Maqollarni Yuklab olish.Ilm va kasb-hunar haqida maqollar to‘plami

Foydalanilgan adabiyot
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI
«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi Bosh tahririyati, 2005.


Принимайте статьи о науке, невежестве и профессии.

Сначала узнай, а потом делай.

Сначала изучите, а потом учите.

Авом табиб — офати джон.

Если ты умный, ты будешь умным,
Если ты веришь, ты будешь смелым.

Ум передает многое,
Крафт — синий.

Баракат — в ядре,
Умелая рука во рту.

Признак счастья — знание.

Профессия бегунаминга — лень.

Сними свое идеальное запястье,
Отличные знания — тысяча.

Не закончил с запястьем
Это заканчивается знанием.

Вещи, которые вы знаете,
Неизвестные зубы на пальцах.

Я знаю,
Он теряет то, чего не знает.

Зная взаимодействие,
Я не знаю.

Читай то, что знаешь,
Я не знаю.

Вам нужна цитата, чтобы сообщить.

Знание – это свет ума.

Знание приносит счастье.

Знания дороже государства.

Знание — сила,
Сила в знании.

Билим Джи — ученый.
Невежественный — зоом.

Мир ярок для ученых,
Невежде — темно.

Знания учёных высоки,
То, что есть у невежественных, высоко.

Я знаю,
Это то, что я узнаю.

Для невежественных нет работы,
Для невежественного человека супа не бывает.

Осёл, навьюченный на невежественного муллу, — это хорошо.

Поле без знаний — поле без урожая.

Это не преступление не знать
Вина за то, что не пытался узнать.

Не пробуй то, чего не знаешь,
Не пытайтесь попасть в ловушку.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.
Хорошо делать правильные вещи.

Ученый, который учится, задавая вопросы о том, чего он не знает,
Он жесток к себе.

Запястье невежественного не полно.

Невежественный врач умирает.

Если не знаете, спросите у кого-нибудь из знакомых.

Молодой человек имеет менее семидесяти профессий.

Сорок профессий для молодого человека меньше.

Он облизывает палец,
У него есть профессия — его хобби.

Красота в науке и просвещении.

Государство закончилось, знания не закончились.

Хороший парень — хороший парень.

Дорбоз умирает от голода,
Морбоз — мордан.

В душе тоска,
У него есть профессиональное имя.

Когда ты думаешь, твой разум падает,
Вместе с профессией растет и работа.

Если вы обратите внимание на знания,
Ильм Томар дилингга.

Наука – источник мудрости,
Ум — это свет жизни.

Наука приносит счастье,
Знание приносит трон.

Наука — свет,
Невежество — zuimat.

Достаточно искать знания,
Если вы не посмотрите, вы проиграете.

Хочешь знаний, повторяй.

Больше знаний, меньше жизни,
Прочитайте то, что вам нужно.

Учиться — это копать колодец иголкой.

Нет раннего или позднего приобретения знаний.

Не хвастайтесь без знания.

Наука — бездонная яма.

Наука – это оседланная лошадь,
Кто знает — друг,
к невежде.

Мерой знания является ум,
Мерой ума является трансплантация.

Наука находится не в слое бумаги, а в слое мозга.

Не называй науку молодой,
Не говорите нет науке.

Глаза невежественных закрыты.

Человек знания — это костный мозг.

Он получает знание, он убивает без знания.

Дом знаний – светильник,
Дом без знаний — зима.

Слово ученого — стрела.

Наука не может быть освоена без упорного труда.

начало лима горькое,
Последний сладкий.

Год без знаний,
Тысяча лет знаний.

Невежественный ублюдок,
Разговор о лести.

Курица, которая не несет яиц, лучше невежественного имама.

Невежественный человек близок к смерти.

Ученый без знаний — это осел без тканей.

В невежестве нет веры,
Нет радости для неопытных.

Знание и мудрость сжигают воду.

Наука и профессия не для ветра, а для ветра.

Невозможно отвернуться от тех, у кого нет веры.

Йигит хусни – это профессия.

Профессия — профессия, дно — судьба.

В профессии нет ничего плохого.

Книга – отражение разума.

Голова, не видевшая книги —
Поле без кокаина.

Ум без книги — птица без крыльев.

Видеть значит верить,
Это слишком далеко, чтобы читать.Наследство изнашивается,
Унаследованная профессия пройдет.

Нельзя быть охотником с ружьем,
С угрозой — довчи.

Прочтите то, что знает мулла,
Дайте знать спойлеру.

Прочтите то, что знает мулла,
Курица — это то, что вы видите.

Если ты мулла, повтори,
Если ты фермер, паши.

Узнал от слепых,
Мудрость исходит из науки.

Вы станете мастером, учась понемногу.

Скоро будет река,
Будет мудро спросить.

Не будь золотым, будь знающим,
Если знаешь, узнай.

Профессия отца — государственная профессия.

Ота хунари — болага мерос.

Они выбирают неразорванный лук.

Безоружный охотник видит из лука.

Лампа без лампы не горит,
Невежественный молодой человек непослушен.

Пока кожура не окрепнет,
Пусть ваши знания будут сильными.

Из соломы не выходит солома,
Ученый не грубит.

Работа Саввы — петь,
Работа быка — молоть сено.

Не всякий, кто четки вертит, мулла,
Поручительство палки не пастух.

В поисках свободного богатства,
Найдите себе работу.

Продырявленный сосуд известен в воде,
Мало кто знает — в тесте.

Не будет цветка без шипов,
Трудолюбие – это профессия.

Тиккан чевар эмас,
Бичган — чевар.

Он не остается на пути, он знает язык.

Мастер аккуратно выполняет свою работу.

Ученик, который не видел мастера
Они идут на каждую позицию.

От мастера к ученику.

Мастер сломлен учеником,
Фисташка — это скорлупа.

Танк с буквой, который увидел учитель.

Ученик без учителя — безжизненный кусок.

Тебе нужны крылья, чтобы летать,
Читать — терпение.

Не будет кузнеца, боящегося искр.

Если у вас необразованный начальник,
Он не перестает кричать.

Чаласавод — гнилой работ.

чеченский язык
Рука Чевара.

Даже если зарежут воробья, пусть его убьет мясник.

Если у шейха нет профессии, то ханака тан.

Если студент не сдаст мастеру, работа будет потеряна.

Дающий камень ученику получает камень,
Тот, кто дает, возьмет голову.

Если твой ученик мудр, венец тебе на голову,
Если ваш ученик мужчина, держитесь головы.

Невежество ученика
Он обвиняет учителя.

Кто сказал, что муж — молодой человек,
Если пламя не падает во дворе.

Чечангин, который хвалит,
Если он не выйдет.

Пейзаж — знание,
Костный мозг – это костный мозг.

Сто районов лучше золота.

Так как он знал сто профессий
Изучите торговлю в полном объеме.

Если попадешь в рожу, читай сто лет.

Даже если вы получите по лицу, вы научились ремеслу.

Посмотрите на его лицо, посмотрите на его знания.

Штукатур не знает работы латателя.

Если ты хорошо знаешь свою работу,
Хорошие будут качать вам голову.

Бессмертный — певец,
Не растаял — швейцар.

Возьми, продай вместе,
Стреляйте в торговца.

Учёба – это профессия,
Учитель – это две профессии.

Будь гусем, а не уткой,
Учиться и говорить.

Читай — гулистан,
Необразованным — кладбище.

Читай — светло,
Необразованных — четверть.

Читай — ученый,
Необразованный — жесток к себе.

Подробнее,
Невежественный порыв к импульсу.

Читатель не читатель,
Читать — читать.

Образованный сын старше отца.

Прочтите про себя.

Устрица читателя — это выпечка.

Любовник читателя – это вишня.

Языка читателя два.

На данный момент я не читал,
Туртинары на каждом шагу.

Необразованный — босиком,
Баани — сухая палка.

Он был неграмотным муллой,
Будет ворона без укуса.

Чтение другое, чтение другое.

Чтение болезненно, и чтение верно.

Приятно читать,
Читать еще лучше.

Выросшее чтениеНеобразованный желтый.

Шаг за шагом,
Попросите знания, прежде чем сделать шаг.

Если бы у него было ремесло, он бы не ел быстро.

Не будет певца с громким криком.

Девушка трет запястье,
Разные ипахимарар.

Красота девушки флиртует,
Красота молодого человека – это профессия.

Нет места без земли,
Неумелый — муж.

Если у тебя нет литого ума,
Не будет толкающего ума.

Усердно изучил профессию,
Зарабатывайте на жизнь своим ремеслом.

Зарежь своих овец у мясника,
Он смывает мертвых в труп.

Пусть мясник убьет овцу,
Пусть повар варит суп.

Рука неумелая — нищий хлеба.

Каждое дело боится своего хозяина.

В каждом деле есть хозяин,
У каждого мастера есть наставник.

У каждой профессии свой путь.

Не каждому по плечу убить козла.
Иди в медресе и лизни землю.

Профессия у каждого своя.

В каждой профессии есть свой секрет,
У каждой работы есть свое место.

Хунар Ошатар,
Труд процветает.

Профессия — одна, грим — сорок.

Если у тебя есть профессия,
Хлеб в пути.

Профессия — кости, неквалифицированная — кости.

Профессия дает повару суп,
Булочнику — хлеб.

Профессия — струящаяся весна,
Наука — это горящая лампа.

Есть профессия под профессией.

Ремесло – это неисчерпаемый клад.

Профессиональное питание,
Он ездит на лошади и носит пальто.

Ремесло, ремесло унар.

У крафт-бара золотое запястье.

От того, у кого нет профессии
Я хочу патч.

Неквалифицированный человек,
Безвкусная работа.

Женщина с иголкой лучше, чем мужчина без профессии.

Умелый юноша — фруктовое дерево.

Умелый человек голодным не останется.

Профессиональное масло увеличивает,
Необработанная глина растет.

Профессиональная земля не будет презираема,
Это не составит труда ни другу, ни врагу.

Профессиональное бессмертие,
Без профессии он не проживет.

Ремесло мастера
Доставляет Мураду.
Прогулка неквалифицированного
Черный опускает его на землю.

Хлеб ремесленника целый.

Изучил торговлю,
Когда научишься, чиран.

Если ты научишься ремеслу,
Он не просит у тебя хлеба.

Неумелые быстрые, умелые ежи хороши.

Волосы неумелых длинны,
Форма поделки.

Скачать — Статьи о науке и профессии

Скачать Притчи. — Сборник статей о науке и профессии

использованная литература
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Главный редактор акционерного общества «Издательско-полиграфическое общество «Шарк», 2005 г.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 4
  1. Аноним

    Zoʻrrr

  2. Munisa

    Koproq kasbga oidmaqollar qoying

  3. Аноним
  4. Аноним

    ;-) :| ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: