Yangi SCIENCE fani tufayli mavjud soatlar qisqaradimi?

Yangi SCIENCE fani tufayli mavjud soatlar qisqaradimi?

Respublika ta’lim markazi direktori Shuhrat Sattorov 1-6-sinflarda SCIENCE (tabiiy) fani o‘qitilishi haqida ma’lumot berib, u tufayli mavjud dars soatlari qisqarmasligi, aksincha, ta’lim sifatini oshirish uchun mavjud fanlarning integratsion tarzda o‘qitilishi haqida ma’lum qildi.

«SCIENCE fani amalga kiritilishidan oldin xalqaro amaliyot, O‘zbekistonda ishlayotgan xususiy va xorijiy maktablar tajribasi o‘rganildi.
Yangi fan o‘quvchilarni kichik yoshidan tabiiy fanlarni o‘qishga rag‘batlantirish, ularda olam haqida yaxlit tasavvur paydo qilishga yordam beradi. Buning bilan bola fizika-kimyo qiyin emas, qiziq fan ekanini anglaydi va uni o‘rganishga o‘zida rag‘bat sezadi.

SCIENCE fani qaysidir fandan voz kechish yoki qaysidir fanning o‘rniga joriy etilayotgani yo‘q. Aksincha, ta’lim sifatini oshirish uchun mavjud fanlarning integratsion tarzda o‘qitilishini ta’minlaydi.
Masalan, yomg‘ir haqida o‘rganish jarayonida bola uning tarkibi, fizik xususiyatlari, qaysi fasllarda va qayerlarda yog‘ishi, yomg‘ir ta’sirida Yerda qanday o‘zgarishlar bo‘lishi, o‘simliklar uchun foydasi haqida ma’lumotga ega bo‘ladi.

SCIENCE fani 1-2-sinfda «Atrofimizdagi olam», 3-4 sinfda «Tabiatshunoslik», yuqori sinflarda esa 4ta alohida fan, geografiya, biologiya, fizika (6-sinfdan boshlab), kimyo (7 sinfdan boshlab) fanlarini o‘zida birlashtiradi.

Ayni paytda 1-2-sinfda «Atrofimizdagi olam» (1 soat), 3-4-sinfda tabiatshunoslik (1 soat), 5-sinfda botanika, geografiya, fizika 1 soatdan, 6-sinfda 2 soatdan, jami 12 soat o‘qitiladi. Hozirgi takliflarga ko‘ra, SCIENCE fani 1-sinfda bir soat, 2-4-sinfda ikki soatdan, 5-6-sinfda esa 3 soatdan, jami 13 soat o‘qitilishi tavsiya etilmoqda. Shunga ko‘ra, tabiiy fanlar boshqa fanlarning soatini qisqartirmaydi.

Tabiiy fanlarni joriy etishdan oldin tanlab olingan maktablarda shu o‘quv yilining to‘rtinchi choragida tajriba asosida fanni o‘qitamiz. Bu muddatda o‘quv dasturlari, darsliklar, dars soati tahlil qilib ko‘riladi. Va tajriba natijalari asosida 13 soatlik taklif o‘zgarishi mumkin.

7-11-sinflardan esa fanlarning o‘qitilishi doimiy tartibda davom etadi»

, – dedi u.


Шухрат Сатторов, директор Республиканского центра образования, проинформировал о преподавании НАУКИ (естественной) в 1-6 классах.

«До внедрения НАУКИ изучалась международная практика и опыт частных и зарубежных школ, действующих в Узбекистане.
Новая наука побуждает учащихся изучать естественные науки с раннего возраста, помогая им выработать целостное представление о Вселенной. Таким образом ребенок осознает, что физика и химия не сложная, а интересная наука, и поощряется к ее изучению.

НАУКА — это не отказ от науки или замена ее наукой. Наоборот, предусматривает комплексное преподавание существующих дисциплин для повышения качества образования.
Например, в процессе изучения дождя ребенок узнает о его составе, физических свойствах, в какие времена года и где идут дожди, какие изменения происходят на Земле под воздействием дождя, какую пользу для растений он принесет.

НАУКА объединяет 4 отдельные дисциплины: «Окружающий мир» в 1-2 классах, «Естествознание» в 3-4 классах и 4 отдельные дисциплины, география, биология, физика (с 6 класса), химия (с 7 класса) в старших классах..

В настоящее время в 1-2 классах «Окружающий мир» (1 час), в 3-4 классах естествознание (1 час), в 5 классе ботаника, география, физика 1 час, в 6 классе 2 часа, всего 12 часы . Согласно текущим предложениям, НАУКА рекомендуется преподавать в течение одного часа в 1-м классе, двух часов во 2-м-4-м классе и 3-х часов в 5-6-м классе, всего 13 часов. Соответственно, естественные науки не сокращают часы других наук.

В четвертой четверти этого учебного года мы будем преподавать естествознание на экспериментальной основе в отдельных школах до введения естественных наук. За это время анализируются учебные планы, учебники, часы. И по результатам эксперимента 13-часовое предложение может измениться.

В 7-11 классах продолжится преподавание естественных наук на регулярной основе», — он сказал.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: