Ma’naviyatni boy bermoq — xalqni boy bermoqdir

Ma’naviyatni boy bermoq - xalqni boy bermoqdir

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, yuklab oling va zavqlaning!

Taraqqiyotda barcha ijtimoiy munosabatlar reallikdan virtuallikka ko‘chmoqda. Natijada ta’lim olish, iqtisodiy hamkorlik va boshqa sohalardagi barcha munosabatlarga doir jarayonlar zamonaviy shakllarda amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi ijobiy hol, albatta.
Prezidentimiz raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida taraqqiyotning shiddat bilan rivojlanib borishi jamiyat va davlat hayotida ko‘plab o‘zgarishlarga sabab bo‘layotgani ta’kidlandi. Davlatimiz rahbari shunday murakkab pallada o‘zligimizni saqlab qolish, asrlar davomida shakllanib kelayotgan milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhini yanada kuchaytirish, milliy g‘oyaning asl mazmun-mohiyatidan chekinmagan holda yashash va faoliyat yuritish, loqaydlik va befarqlik kabi illatlarga yo‘l bermaslik, bugungi raqobat maydonida ma’naviy salohiyati yuksak avlodni tarbiyalashda tashqi tahdid va xavflardan o‘z vaqtida ogoh bo‘lish lozimligi haqida fikr bildirib, asoslantirilgan taklif va tashabbuslarni ilgari surdi.
Avvalo, aytish joizki, o‘zbek xalqining eng kuchli quroli bu uning asrlar davomida shakllangan va umuminsoniy qadriyatlar asosiga qurilgan yuksak ma’naviyatidir. Tarix guvohki, kuchli va mustahkam ma’naviyatsiz, ta’lim va tarbiyaning uyg‘unligiga erisha olmagan xalq va davlatning kelajagi bo‘lmaydi. Chunki ma’naviyatda xalqning ruhi va butun borlig‘i mujassam. Ma’naviyatni boy bermoq xalqni boy bermoqdir.
Bugungi raqobat maydonidagi murakkab vaziyat xalqning ma’naviyatini saqlashga alohida e’tibor berish lozimligini taqozo etmoqda. Chunki globallashuv jarayonida ma’naviyatimizga yot bo‘lgan turli g‘oya, milliy qadriyatlarimizga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydigan holatlar tobora keng quloch yozmoqda. Bu holat, ayniqsa, yoshlar hayotida ko‘proq ko‘zga tashlanmoqda.
Hozirgi raqamli taraqqiyot yangi avlodning zamonaviy texnologiyalar borasidagi bilim va ko‘nikmasini oshirish bilan bir qatorda, ularni o‘ziga tobe qilish, mustaqil fikridan ayirish, ma’naviyatiga zid bo‘lgan ishlarni qilishga majburlash funksiyalarini ham bajarmoqda. Bir so‘z bilan aytganda, kelajak avlodning qo‘lidan eng kuchli quroli – ma’naviyatini tortib olmoqda.
Aksariyat yoshlar uchun kitob ilm manbai vazifasini o‘tamay qo‘yganiga, ta’lim muassasasi ziyo maskani sifatida ularni qiziqtirmay qo‘yganiga ancha bo‘lgan. Ular hozirda ilmni ham, ziyoni ham mobil qurilmalar orqali virtual tarzda olmoqda. Keling, internet tarmog‘idan foydalanishning ma’naviyatimizga yetkazishi mumkin bo‘lgan tahdidlariga e’tibor qaratsak.
Birinchidan, internet olami yoshlarni iste’molchi maqomiga o‘tkazib qo‘ygan. Vaholanki, virtual olamdan foydalanishda iste’molchilik madaniyatini yoshlarda yuqori darajada shakllangan, deb ayta olmaymiz.
Ikkinchidan, internet tarmog‘ida milliy o‘zligimiz va qadriyatlarimizga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydigan manbalar va uning adadi beqiyos. Ularni ko‘rayotgan iste’molchi to‘g‘ridan-to‘g‘ri qabul qilish orqali milliy o‘zligini tahdid ostida qoldirmoqda.
Uchinchidan, oson pul topish va boylik orttirish haqida dasturlar orqali yoshlar o‘ylab ko‘rmay turli ishlarga qo‘l urmoqda. Xususan, tik-tok dasturi orqali tushunarsiz qisqa lavha, turli rasm va kulgili efirlarni sur’atga olish orqali pul ishlash imkoniyati yaratilmoqda. Bularning natijasi o‘laroq, yoshlarda ta’lim olmay turib ham pul topish mumkinligi haqidagi tushunchalar paydo bo‘lmoqda. Lekin bularning barchasi vaqtinchalik.
Shunday tahlikali davrda milliy ma’naviyatimizni saqlab qolish va turli tahdidlarga qarshi yoshlarda mustahkam immunitetni shakllantirish borasida Prezidentimiz tomonidan bir qator muhim taklif va tashabbuslar bildirildi. Jumladan, birinchidan, Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi ishini takomillashtirish. Haqiqatan ham, Markazning ma’naviy targ‘ibot ishlarini tizimli ravishda olib borish, jamiyatdagi ma’naviy bo‘shliqni to‘ldirish borasidagi ishlarini kuchaytirishga hayotiy ehtiyoj mavjud.
Ikkinchidan, “Ma’naviyat targ‘ibotchisi” o‘quv muassasasi negizida – Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar institutini tashkil etish. Negaki, taraqqiyotning muhim omili – jamiyat a’zolari orasidagi sog‘lom ma’naviy va ijtimoiy muhit hayotga bog‘liq. Shu ma’noda, ushbu yo‘nalishda ilmiy tadqiqotlar va o‘rganishlarni tizimli olib borish, ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish favqulodda dolzarbdir. Xorijiy davlatlar tajribasiga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda ma’naviyat sohasidagi ishlarning tizimliligi va rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiluvchi muassasalar tashkil etilganining guvohi bo‘lamiz.
Uchinchidan, ma’naviy-ma’rifiy ishlarning yagona tizimini yaratish, bu borada maktabgacha ta’lim muassasalariga metodik yordam ko‘rsatish amaliyotini joriy etish ham bugungi kundagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ma’naviy-ma’rifiy ishlarni yoshlarga bolaligidan boshlab berish ularda ma’naviy tahdidlarga nisbatan mustahkam immunitetni shakllantirishga xizmat qiladi.
To‘rtinchidan, mahallalarda ijtimoiy-ma’naviy muhit barqarorligini ta’minlash masalasi tizimdagi ishlarning samarasiga bevosita ta’sir ko‘rsatmay qolmayapti. Shu maqsadda Prezidentimiz tashabbusi bilan “Bir ziyoli – bir mahallaga ma’naviy homiy” tamoyili asosida har bir mahallaga professor-o‘qituvchi va taniqli ziyolilarning biriktirilishi mahalladagi yoshlar ishlashni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu amaliyotning joriy etilishi mahallalarda ma’naviy muhitning yanada sog‘lomlashuvi, yoshlarning ma’naviy barkamol bo‘lib voyaga yetishlarini ta’minlashi, shubhasiz;
Beshinchidan, ma’naviyat va ma’rifat sohasi ixtisosliklarini fanlar klassifikatoriga kiritish taklifini amalga oshirish ham ma’naviy yetuk kadrlarni tarbiyalashda muhim omil bo‘ladi. Ma’naviyat va ma’rifat sohasiga taalluqli bo‘lgan fanlarni ta’lim muassasalarida o‘qitish o‘quvchi-yoshlarni zamonaviy bilimlarni egallashi bilan birgalikda, milliy ma’naviyatimiz va shonli tariximizga nisbatan hurmat, ona Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga imkon yaratadi.
Yurtboshimiz tomonidan ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish borasida bildirilgan taklif va tashabbus, ezgu g‘oyalar xalqimiz, ayniqsa, o‘sib kelayotgan yosh avlodni global xavf-xatar va tahdidlarga qarshi kurashda eng kuchli qurol bilan qurollantirishga xizmat qiladi. Zero, ona Vatanga sadoqat, yurt taraqqiyotiga daxldorlik, oilaga bo‘lgan muhabbat, avvalo, sog‘lom ma’naviyat va ma’rifat asosida dunyoga keladi.
Mirodiljon BARATOV,
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlar doktori.
Akbarshoh TEShABOYeV,
Oliy Majlis huzuridagi Qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti bo‘lim boshlig‘i.

Manba: Zarnews.uz


В развитии все общественные отношения переходят от реальности к виртуальности. В результате все процессы образования, экономического сотрудничества и других направлений осуществляются в современных формах. Все это, конечно, положительный момент.
В видеоконференции под председательством Президента 19 января 2021 года было отмечено, что стремительное развитие развития приводит ко многим изменениям в жизни общества и государства. В столь сложный период глава нашего государства должен сохранить нашу идентичность, укрепить дух уважения к нашим национальным ценностям, формировавшимся веками, жить и работать, не отступая от сути национальной идеи, равнодушия и равнодушия. , в сегодняшней конкурентной арене, высказались за необходимость своевременного осознания внешних угроз и опасностей в воспитании поколения с высоким духовным потенциалом, выдвинули обоснованные предложения и инициативы.
В первую очередь следует отметить, что самым сильным оружием узбекского народа является его высокая духовность, которая формировалась веками и базируется на общечеловеческих ценностях. История показала, что без сильной и твердой духовности не может быть будущего у нации и государства, не достигших гармонии в образовании и воспитании. Потому что духовность воплощает в себе дух и все существо народа. Потерять духовность — значит потерять нацию.
Сложная ситуация на современной конкурентной арене требует особого внимания к сохранению морального духа людей. Потому что в процессе глобализации появляется все больше идей, чуждых нашей духовности, вещей, не соответствующих нашим национальным ценностям. Особенно это касается жизни молодых людей.
Помимо повышения знаний и навыков нового поколения по современным технологиям, современное цифровое развитие также служит их подчинению, лишению самостоятельного мышления, принуждению к поступкам, противоречащим их духовности. Короче говоря, он отбирает самое мощное оружие следующего поколения — его духовность.
Для многих молодых людей книга давно перестала служить источником знаний, а учебное заведение утратило к ним интерес как место просвещения. Теперь они принимают как науку, так и ущерб практически через мобильные устройства. Давайте посмотрим на опасности использования Интернета для нашей духовности.
Во-первых, Интернет превратил молодых людей в потребителей. Однако нельзя сказать, что культура потребления в использовании виртуального мира сильно сформирована у молодежи.
Во-вторых, в Интернете бесчисленное множество источников, совершенно несовместимых с нашей национальной идентичностью и ценностями. Потребитель, который их видит, угрожает своей национальной идентичности, принимая их напрямую.
В третьих,Благодаря программам легкого заработка и обогащения молодые люди делают все, не задумываясь. В частности, программа тик-ток позволяет зарабатывать, снимая непонятные короткометражки, различные картинки и веселые трансляции. В результате молодые люди начинают понимать, что они могут зарабатывать деньги, не получая образования. Но все это временно.
В столь опасное время Президент выступил с рядом важных предложений и инициатив по сохранению нашего национального духа и формированию крепкого иммунитета молодежи от различных угроз. В частности, в первую очередь, улучшить работу Республиканского центра духовности и просвещения. Действительно, необходимо усилить усилия Центра по систематической пропаганде духовности и заполнению духовного пробела в обществе.
Во-вторых, создание Института социально-духовных исследований на базе образовательного учреждения «Духовность». Ведь важным фактором развития является здоровая духовная и социальная среда среди членов общества. В этом смысле крайне важно проводить систематические исследования и исследования в этой области, разрабатывать научную базу борьбы с духовными угрозами. Если мы посмотрим на опыт зарубежных стран, то увидим, что в таких странах, как Япония и Южная Корея, созданы институты, обеспечивающие систематизацию и развитие духовной работы.
В-третьих, одной из важнейших задач сегодня является создание единой системы духовно-воспитательной работы, внедрение практики оказания методической помощи дошкольным образовательным учреждениям. Предоставление молодежи духовно-просветительской работы с раннего возраста способствует выработке у них стойкого иммунитета к духовным угрозам.
В-четвертых, вопрос обеспечения стабильности социально-эмоциональной среды в сообществе оказывает непосредственное влияние на эффективность системы. В этих целях, по инициативе Президента, прикрепление к каждому микрорайону профессоров и видных деятелей интеллигенции на основе принципа «Один интеллигент – духовный покровитель одного микрорайона» послужит приближению работы молодежи микрорайона на новый уровень. В то же время внедрение этой практики, несомненно, улучшит духовную среду в микрорайонах и обеспечит взросление молодежи духовно зрелыми;
В-пятых, реализация предложения о включении специальностей духовности и просветительства в классификацию дисциплин также будет важным фактором подготовки духовно зрелых кадров. Преподавание предметов, связанных с духовностью и просвещением в учебных заведениях, наряду с приобретением современных знаний, уважением к нашей национальной духовности и славной истории,позволяет воспитывать мать в духе преданности Родине.
Выдвинутые Президентом предложения и инициативы по повышению эффективности духовно-просветительской работы, благородные идеи послужат вооружению нашего народа, особенно подрастающего поколения, самым мощным оружием в борьбе с глобальными угрозами и вызовами. Ведь мать рождается на основе преданности Родине, причастности к развитию страны, любви к семье, прежде всего здоровой духовности и просвещенности.
Миродильон БАРАТОВ,
Профессор Ташкентского государственного юридического университета, доктор юридических наук.
Акбаршох ТЕШАБОЕВ,
Заведующий отделом Института проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе.

Источник: Zarnews.uz

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: