Topishmoqlar javobi bilan — eng sara va qiziqarlilari!

Topishmoqlar javobi bilan - eng sara va qiziqarlilari!

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish.

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish

O‘quvchilar, bolalar, va kattalar uchun saralangan, qiziqarli, ko‘ngilochar va mantiqiy topishmoqlar, yoshlikni eslaymiz.

Barcha xalqlar og‘zaki ijodining eng sevimli, qiziqarli va o‘ziga xos turi topishmoqlar hisoblanadi. Topishmoqlarni ba’zan «topmacha», «jumboq», «matal» deb atashgan. Mumtoz adabiyotda ular «chiston» ham deyiladi. Topishmoq hammabop ommaviy janrdir. Ularda xalq hayotining barcha qirralari — turmush madaniyati, urf-odatlari va boshqa jihatlari, inson va uni o‘rab olgan olam o‘xshatishlar, taqqoslashlar, savollar vositasida ifodalanadi. Topishmoqda yashirin ma’no ko‘pincha majoziy shaklda keltiriladi, aniqrog‘i, narsa nomi biron-bir qush, hayvon, buyum, o‘simlikka qiyoslangan holda beriladi. Topishmoqni yechmoqchi bo‘lgan kishi unda keltirilgan ko‘chma belgilarini xayolida mantiqan solishtiradi va uni hayotdagi belgilarga to‘g‘ri kelishiga qarab javobni topadi. Topishmoq, awalo, aqlni chiniqtiradigan, ayniqsa, bolalarni yoshlikdan mantiqiy fikrlashga undaydigan tarbiya vositasi bo‘lsa, ayni paytda ko‘ngilochar o‘yin ham hisoblanadi. Topishmoq shunday ajoyib janrki, unda g‘ayritabiiy tuyulgan narsa aslida siz bilan biz kundalik hayotda ko‘rib-bilib turgan narsa bo‘lib chiqadi. Quyida bolalar va kattalar uchun birdek manzur bo‘ladigan qiziqarli va mantiqiy topishmoqlarni keltirmoqdamiz. Topishmoqning javobini tekshirish uchun “Topishmoqning javobi” tugmasini bosish kifoya. Xuddi shu tugma qayta bosilganda javobi yana yashiriladi.

Topishmoqlar javoblari bilan – qiziqarli, sara, mantiqiy

1. Qozonda emas qaynaydi, qishin yozin tinmaydi.

Topishmoqning javobi

Buloq

2. Ko‘zga ko‘rinmas, qo‘lga tutilmas.
Topishmoqning javobi

Havo

3. Oyog‘I yo‘q qochadi,
Qanoti yo‘q uchadi.
Topishmoqning javobi

Bulut

4. Tomdan tuxum irg‘itdi.
Topishmoqning javobi

Do‘l

5. Qo‘lsiz, oyoqsiz eshik ochar.
Topishmoqning javobi

Shamol

6. Tebranadi joni yo‘q
Topishmoqning javobi

Zilzila

7. Zarga sotilmas, Zo‘rga topilmas.
Topishmoqning javobi

Vaqt

8. Otlari har xil, yoshlari bir xil.
Topishmoqning javobi

Hafta kunlari

9. Ko‘msa ko‘milmaydi.
Topishmoqning javobi

Soya

10. Oppoq qushim qaqillar,
Qanotlari shaqillar.
Topishmoqning javobi

Sharshara

11. Meni so‘raydilar, Ko‘rinsam qochadilar.
Topishmoqning javobi

Yomg‘ir

12. O‘tmas pichoq yer kovlar.
Topishmoqning javobi

Tomchi

13. Ismi bor, jismi yo‘q.
Topishmoqning javobi

Shamol

14. Erta bilan to‘rt oyoqlab yuradi,
Tushda ikki oyoqlab yuradi,
Kechqurun uch oyoqlab yuradi.
Topishmoqning javobi

Odamning bolaligi, yigitligi, keksaligi

15. O‘zi bitta,
Kallasi ikkita,
Dumi bitta,
Oyog‘I oltita.
Topishmoqning javobi

Ot mingan odam

16. Ikki og‘ayni bir-birini ko‘rmaydi.
Topishmoqning javobi

Ko‘z

17. Kunduzi kaltaklashar,
Kechasi quchoqlashar.
Topishmoqning javobi

Kipriklar

18. Temir qo‘rg‘on ichida, qizil toychoq o‘ynaydi.
Topishmoqning javobi

Til

19. Teg desam tegmaydi, tegma desam tegadi.
Topishmoqning javobi

Lab

20. Besh og‘ayni yosh edi,
Ichida biri bosh edi.
Topishmoqning javobi

Barmoqlar

21. Bir nafasda olamni kezar.
Topishmoqning javobi

Fikr

22. O;zi boldan shirin, yesa bo‘lmaydi.
Topishmoqning javobi

Uyqu

23. Biz edik, biz edik,
O‘ttiz ikki qiz edik.
Bir taxtaga tizildik,
Berar, berar uzildik.
Topishmoqning javobi

Tish

24. Yerga ko‘milmaydi, kosaga quyilmaydi,
Dunyoda hamma odam, ichmay qo‘ymaydi.
Topishmoqning javobi

Ona suti

25. Suvga tushsa mingta, suvdan chiqsa bitta.
Topishmoqning javobi

Otning dumi

26. Soqoli bor, mo‘ylovi yo‘q.
Topishmoqning javobi

Echki

27. Mo‘ylovi bor, soqoli yo‘q.
Topishmoqning javobi

Mushuk

28. Qanoti bor uchmaydi, quruqlikda yurmaydi.
Topishmoqning javobi

Baliq

30. Osti tosh, usti tosh, o‘rtasida jondor bosh.
Topishmoqning javobi

Toshbaqa

31. Ovozasi azonda, mazaligi qozonda.
Topishmoqning javobi

Xo‘roz

32. Pishirsa osh bo‘lur, pishirmasa qush bo‘lur.
Topishmoqning javobi

Tuxum

33. Bir qushim bor, suyagi yo‘q/
Topishmoqning javobi

Kapalak

34. Joni bor qoni yo‘q, yer ostida soni yo‘q.
Topishmoqning javobi

Chumoli

35. Otasi uyda qolar, bolasi bozor borar.
Topishmoqning javobi

Mevali daraxt

36. U yog‘I tog‘, bu yog‘I tog‘, o‘rtasida sariyog‘
Topishmoqning javobi

Yong‘oq

37. Osh ichida tosh, tosh ichida osh.
Topishmoqning javobi

O‘rik

38. Osmondan tushdi bir tugun, usti baxmal, ichi un
Topishmoqning javobi

Jiyda

39. Kichkina xurmacha, og‘izlari burmacha.
Topishmoqning javobi

Ko‘sak

40. Uzun terak, ichi kovak.
Topishmoqning javobi

Qamish

41. Bozordan bir narsa ol: ham o‘zing ye, ham tovug‘ing yesin, ham moling yesin.
Topishmoqning javobi

Qovun

42. Suv emas, suyuq, qor emas oq.
Topishmoqning javobi

Sut

43. Otasi bor, onasi bor, o‘n ikkita bolasi bor.
Topishmoqning javobi

Narvon

44. Oyog‘I yo‘q yuradi, og‘zi yo‘q gapiradi.
Topishmoqning javobi

Soat

45. O‘zi bitta, ko‘zi mingta.
Topishmoqning javobi

Elak

46. O‘zi bitta, tishi mingta.
Topishmoqning javobi

Arra

47. Kichkina mitti, echkini yiqittdi.
Topishmoqning javobi

Pichoq

48. Ko‘k otim ko‘kka qarab yo‘rg‘alaydi.
Topishmoqning javobi

Tutun

49. O‘zining badanini o‘zi yeydi.
Topishmoqning javobi

Sham

50. O‘zi bitta, tuxumi to‘rtta, bolasi o‘n oltita
Topishmoqning javobi

Do‘ppi

51. Fotima Zuhra urushadi, merosini bo‘lishadi.
Topishmoqning javobi

Qaychi

52. O‘zi pillaga o‘xshar, ichi tillage o‘xshar.
Topishmoqning javobi

Yeryong‘oq

53. Og‘zi yo‘gu tishi bor, boshimizda ishi bor
Topishmoqning javobi

Taroq

54. Yelkasi bor boshi yo‘q, oyog‘I bor qo‘li yo‘q.
Topishmoqning javobi

Stol

55. Qat, qat, qatlama, aqling bo‘lsa tashlama
Topishmoqning javobi

Kitob

56. Zar gilam zar-zar gilam, ko‘taray desam og‘ir gilam.
Topishmoqning javobi

Yer

57. Boshi taroq, dumi o‘roq.
Topishmoqning javobi

Xo‘roz

58. Tunda chiqar onasi,
Necha minglab bolasi.
Berkinishar qo‘rqqandan,
Kelib qolsa otasi.
Topishmoqning javobi

Oy, yulduzlar, quyosh

59. Tarvuzim bor urug‘siz,
Pichoq bilan kesilmas.
Kesganingda ham uni,
Maza qilib yeb bo‘lmas.
Topishmoqning javobi

Koptok

60. Shahari bor, odami yo‘q,
Daryosi bor, suvi yo‘q.
Topishmoqning javobi

Xarita

61. Tili po‘lat shovvoz, so‘zlay olmas beqog‘oz.
Topishmoqning javobi

Ruchka

62. Qo‘lsiz, oyoqsiz gul soladi.
Topishmoqning javobi

Sovuq, deraza qirovi

63. Kelar, ketar izi yo‘q, qaragani ko‘zi yo‘q.
Topishmoqning javobi

Shamol

64. To‘rtida tariqday, o‘ttizda ayiqday, to‘qsonda tovuqday.
Topishmoqning javobi

Odamning bolaligi, yigitligi, keksaligi

65. U yoqqa qarasangiz ko‘rinmaydi, bu yoqqa qarasangiz ko‘rinmaydi, osmonga qarasangiz ko‘rinmaydi, soyangizga qarasangiz ko‘rinadi.
Topishmoqning javobi

Quloq

66. U yog‘I arra, bu yog‘I arra, o‘rtasida go‘shti barra.
Topishmoqning javobi

Tish, til

67. Ikki otim bor, bir-biridan chopag‘on
Topishmoqning javobi

Oyoq

68. Og‘izdan chiqqancha meniki, og‘izdan chiqqani elniki.
Topishmoqning javobi

So‘z

69. O‘tda yonmas, suvda cho‘kmas, yerda chirimas.
Topishmoqning javobi

To‘g‘rilik

70. Quyon emas, uzunquloq,
Ot emas, to‘rtta tuyoq.
Topishmoqning javobi

Eshak

71. O‘zi katta, dumi kalta.
Topishmoqning javobi

Tuya

72. Kelganda to‘rt oyoq, ketganda ikki oyoq.
Topishmoqning javobi

Ayiq

73. Yer tagida qubba igna.
Topishmoqning javobi

Tipratikan

74. Tirik kelib o‘likdan osh so‘radi, o‘lik turib tirikni bo‘g‘ib oldi.
Topishmoqning javobi

Sichqon, qopqon

75. Emaklagan toshni ko‘rdim, toshdan chiqqan boshni ko‘rdim.
Topishmoqning javobi

Toshbaqa

76. Qoziq ustida qor turmas.
Topishmoqning javobi

Tuxum

76. Daraxt shohida sakson tuxum.
Topishmoqning javobi

Ipak qurti

77. O‘zi yo‘qdek, tovushi o‘qdek.
Topishmoqning javobi

Qora chigirtka

78. Is biladi it emas,
In izlaydi tulki emas.
Qanoti bor uchadi,
Ammo o‘zi qush emas.
Topishmoqning javobi

Qo‘ng‘iz

79. Uzun tor ko‘cha, ichi to‘la lo‘libachcha.
Topishmoqning javobi

Chumoli uyasi

80. Kichkina mitti, qo‘limga olsam qovurg‘asi sinib ketdi.
Topishmoqning javobi

Chivin

81. Bolalari qarsak chaladi, onalari raqsga tushadi.
Topishmoqning javobi

Terak, barglari

82. Kichkina dekcha, ichi to‘la mixcha.
Topishmoqning javobi

Anor

83. Osti sariq, usti sariq, shirin totli ichi tariq.
Topishmoqning javobi

Anjir

84. Qizilini o‘zim yedim sarig‘ini molga berdim.
Topishmoqning javobi

Bug‘doy, somon

85. Bo‘yi bir qarich, soqoli ikki qarich.
Topishmoqning javobi

Makkajo‘xori

86. Uzun-uzun ko‘chalar, ichi to‘la bachchalar.
Topishmoqning javobi

Loviya

87. Kunga qarab tolmaydi, kundan ko‘zni olmaydi.
Topishmoqning javobi

Kungaboqar

88. Pak, pakana bo‘yi bor, yeti qavat to‘ni bor.
Topishmoqning javobi

Piyoz

89. Pishmaganda mazali, pishganda mazasiz.
Topishmoqning javobi

Bodring

90. Kalta bobom ichkarida, quloqlari tashqarida.
Topishmoqning javobi

Sholg‘om

91. Qirq ko‘ylagi bor, bir tugmasi yo‘q
Topishmoqning javobi

Karam

92. Qozon ichida oppoq qor.
Topishmoqning javobi

Shirguruch

93. Yesam tishimga kiradi, yemasam tushimga kiradi.
Topishmoqning javobi

Go‘sht

94. Urdim gup[ etdi, yer tagiga kirib ketdi.
Topishmoqning javobi

Ketmon

95. Ko‘p yeydi, tez, yeydi, mayday chaynaydi, yutolmaydi, o‘zgalarni to‘ydiradi.
Topishmoqning javobi

Tegirmon

96. Akasi uy poylaydi, ukasi o‘ynab yuradi.
Topishmoqning javobi

Qulf, kalit

97. Tepdim,tepdim, terakka chiqdim.
Topishmoqning javobi

Narvon

98. Kunu tun yuradi, doim bir joyda turadi.
Topishmoqning javobi

Soat

99. Shum kampir, shumaloq kampir, ikki beti yumaloq kampir.
Topishmoqning javobi

Tandir

Qora sigir qarab turar, sariq sigir yalab turar.
Topishmoqning javobi

Qozon, olov


Отборные, веселые, занимательные и логические ребусы для школьников, детей и взрослых, вспоминающих юность.

Загадки – один из самых популярных, интересных и уникальных видов устного творчества всех народов. Загадки иногда называют «загадками», «загадками», «пословицами». В классической литературе их еще называют «чистон». Загадка – популярный массовый жанр. Они представляют все стороны жизни людей — культуру быта, обычаи и другие стороны, человека и окружающий мир через сравнения, сопоставления, вопросы. Скрытый смысл головоломки часто дается в переносном смысле, то есть название предмета дается в сравнении с какой-либо птицей, животным, предметом или растением. Человек, пытающийся разгадать загадку, логически сопоставляет в уме переносные знаки и находит ответ по знакам в жизни. Загадки – это, прежде всего, занимательная игра, которая укрепляет ум и побуждает детей к логическому мышлению, особенно с раннего возраста. Загадки — настолько замечательный жанр, что то, что кажется сверхъестественным, оказывается тем, что мы с вами видим в повседневной жизни. Вот несколько веселых и логических головоломок для детей и взрослых. Чтобы проверить ответ на загадку, достаточно нажать на кнопку «Ответ на загадку». При повторном нажатии той же кнопки ответ снова скрывается.

С ответами на загадки — весело, интересно, логично

1. В кастрюле не кипит, зимой и летом не закипает.

Весна

2. Невидимый, невидимый.

Погода

3. Он убегает без ноги,
Летает без крыльев.

Облако

4. Он бросил яйцо с крыши.

Дол

5. Он открывает дверь без рук и ног.

Ветер

6. Нет вибрирующей души

Землетрясение

7. Не продается, не продается.

Время

8. Лошади разные, возраст одинаковый.

Дни недели

9. Если закопают, то не закопают.

Соя

10. Белая птица кукарекает,
Крылья показаны исключительно для придания чувства меры.

Шаршара

11. Меня спрашивают, а когда я появляюсь, убегают.

Идет дождь

12. Непробиваемый нож роет землю.

Уронить

13. У него есть имя, но нет тела.

Ветер

14. Ходит по утрам на четвереньках,
Он ходит на двух ногах днем,
Вечером ходит на трех ногах.

Детство человека, юность, старость

15. Он один,
Две головы,
Один хвост,
У нее шесть ног.

Мужчина на лошади

16. Два брата не видят друг друга.

Глаз

17. Кундузи калтаклашар,
Они обнимаются ночью.

Ресницы

18. Внутри Железной крепости играет рыжая кобыла.

до

19. Если я скажу коснуться, это не коснется, если я скажу коснуться, оно коснется.

Лаборатория

20. Пять братьев были молоды,
Один из них был головным.

Пальцы

21. Путешествует по миру на одном дыхании.

Фикр

22. Он слаще меда, и его нельзя есть.

Спать

23. Мы были, мы были,
Нас было тридцать две девушки.
Мы выстроились на доске,
Мы сломались, мы сломались.

Зуб

24. В землю не зарыт, в чашу не налит,
Все в мире пьют.

Она беременна

25. Тысячу, если он упадет в воду, и один, если он выйдет из воды.

Хвост лошади

26. У него борода и нет усов.

Козел

27. У него усы и нет бороды.

Кот

28. Он не летает на крыльях и не ходит по земле.

Рыбы

30. Нижний камень, верхний камень, с живой головой посередине.

Черепаха

31. Голос его в утре, вкус его в котле.

Петух

32. Если сварено, то суп, если не сварено, то птица.

яйца

33. У меня есть птица, но нет костей.

Капалак

34. Нет крови в душе, нет числа под землей.

Муравей

35. Отец остается дома, ребенок идет на рынок.

Фруктовое дерево

36. Это толстая гора, это толстая гора, с маслом посередине

Орехи

37. Камень в супе, суп в камне.

Абрикос

38. С неба упал узел, сверху бархат, внутри мука

Джийда

39. Маленькая ладонь со сложенным ртом.

Пойдем

40. Длинный тополь, полый внутри.

Рид

41. Возьми что-нибудь с рынка: съешь сам, съешь свою курицу и съешь свой скот.

Дыня

42. Белая, не вода, жидкость, не снег.

Сут

43. У него есть отец, мать и двенадцать детей.

Лестница

44. Он ходит без ног и говорит без рта.

Соат

45. Один один, тысяча глаз.

Элак

46. ​​У него одного тысяча зубов.

Арра

47. Маленький гном сбил козла.

Нож

48. Мой синий конь идет к небу.

Подожди

49. Он ест свое тело.

Шам

50. У него одно, четыре яйца и шестнадцать детей.

Доппи

51. Фатима Зухра борется и делится своим наследством.

Ножницы

52. Это как кокон, внутри как кокон.

Арахис

53. У нас зубы во рту, у нас есть работа в голове

Гребень

54. Нет головы с плечами, нет рук с ногами.

стол

55. Сложите, сложите, сложите, не бросайте, если у вас есть ум

Книга

56. Коврики для игры в кости — это золотые коврики, тяжелые коврики, которые нужно поднять.

земной шар

57. Голова — гребешок, хвост — серп.

Петух

58. Мать, которая выходит ночью,
Тысячи детей.
Опасаясь Беркинишара,
Когда пришел его отец.

Луна, звезды, солнце

59. У меня арбуз без косточек,
Не режется ножом.
Даже когда ты режешь его,
Это не может быть приятно.

Копток

60. Город есть, людей нет,
Река есть, а воды нет.

карта

61. Язык стальной язык, безмолвный — безбумажный.

Ручка

62. Цветет без рук и без ног.

Холодно, подоконник

63. Нет следов прихода и ухода, нет глаз, на которые можно было бы смотреть.

Ветер

64. Как четыре проса, тридцать как медведь, девяносто как курица.

Детство человека, юность, старость

65. Если ты посмотришь туда, ты не увидишь, если ты посмотришь сюда, ты не увидишь, если ты посмотришь на небо, ты не увидишь, если ты посмотришь на свою тень, ты не увидишь.

Слушать

66. Это толстая пила, это толстая пила с мясным батончиком посередине.

Зубы, язык

67. У меня две лошади бегут друг от друга

Ступня

68. Из уст исходит Мое, а из уст исходит рука.

Слово

69. В огне не горит, в воде не тонет, на земле не гниет.

Верно

70. Длинный, не заячий,
Не лошадь, а четыре копыта.

осел

71. Он большой, а хвост короткий.

Туя

72. Четыре фута по прибытии и два фута по отправлении.

медведь

73. Игла подземного купола.

Типратикан

74. Пришли живые и просили супа у мертвых, а мертвые встали и задушили живых.

Мышь, ловушка

75. Я видел ползающий камень, я видел голову, выходящую из скалы.

Черепаха

76. На куче нет снега.

яйца

76. Восемьдесят яиц на ветке дерева.

Тутовый шелкопряд

77. Как будто его и не было, голос его был подобен стреле.

Черная акация

78. Разве не собака знает,
В поиске не лиса.
Летит на крыльях,
Но он не птица.

Жук

79. Длинная узкая улица, полная леденцов.

муравьиное гнездо

80. Маленький гном, когда я взял его на руки, у него были сломаны ребра.

Чивин

81. Дети хлопают, мамы танцуют.

Терак, листья

82. Маленькая колода, полная гвоздей.

Анор

83. Сверху желтый, сверху желтый, внутри сладкий.

Инжир

84. Золото я съел сам, а желток скотине отдал.

Пшеница, солома

85. Он один дюйм ростом и у него две бороды.

Кукуруза

86. Длинные улицы, многолюдные сады.

Бин

87. Он не смотрит на солнце, он не смотрит на солнце.

Подсолнух

88. Пак имеет невысокий рост и семь слоев волос.

Лук

89. Вкусно в сыром виде, безвкусно в приготовленном.

Бодринг

90. Мой невысокий дедушка внутри, его уши снаружи.

репа

91. У него сорок рубашек, но нет пуговиц.

Карам

92. Белый снег в горшке.

Ширгурух

93. Йесам входит в мои зубы, если я не ем, она входит в мои сны.

Мясо

94. Я ударил его, и он ушел в подполье.

Кэтмон

95. Ест много, быстро, ест, мало жует, не глотает, других кормит.

Мельница

96. Его брат смотрит за домом, его брат играет.

Замок, ключ

97. Я пинал, пинал, пинал.

Лестница

98. Он ходит день и ночь, всегда стоит на месте.

Соат

99. Шумная старуха, шумная старуха, двуликая круглая старуха.

Тандыр

Черная корова смотрит, желтая корова лижет.

Котел, огонь

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 181
 1. Mubina Mahmudjonova

  Ma’nosiz topishmoqlar ekan menga yoqmadi

  1. Abdulloh

   Sizga yoqishini kimdir so‘radimi? :twisted:

   1. Judajuda yoqdi vapshem daxshat ekan yoqmadi deganlar uylab uylab utirmagan javobine tezda ko‘rgan da shuning uchun yoqmadideydiya tugri

    Eben
    Be

    1. sardor

     :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

    2. UZBEK SILA

     UZBEK SILA

   2. Judajuda yoqdi vapshem daxshat ekan yoqmadi deganlar uylab uylab utirmagan javobine tezda ko‘rgan da shuning uchun yoqmadideydiya tugri tugri

    Eben
    Be

    1. Mohichexra

     Menga yoqmadi chunki men qidirgan savolim chiqmadi Men savolni bilmiman

   3. Mubinabonu

    Tõppa tõg‘ri

    1. Dilnura

     Zòr

  2. Aqlli

   Aql bo‘lishi kerakda

  3. yuge

   :grin: :x :x

 2. usman

  :lol: :idea: :!:

 3. nihola

  Ajoyib menga yoqdi

 4. Gamer

  Qoyil pizdes :lol:

  1. Baxtiyor Roziq (автор)

   Rahmat, bugun ko‘pchilik topishmoqlarni o‘qimoqda, qaysidir darsda topshiriq berilgan deb o‘ylayapman

   1. Tolik

    Javobi nima?????

   2. Marjona

    Daryosi bor suvi yoʻq yoʻllari bor izi yoʻq
    Shuni javobini etvorin

    1. Аааа

     Харита

     1. Mohichexra

      O‘zi qop qora bir tosh, o‘rtasida bor otash? Bu nima?

     2. Аноним

      Unda oyoqlarimiz Bolar tezkor va chaqqon.Sportda juda zarur u.Toping javobi oson

    2. Amirxon

     Xarita

    3. @Jamshid@

     Xarita ;-)

    4. Love

     Lox
     :twisted: :twisted: :cool: :cry: :cry: :???: :?: :o :razz: :grin:

  2. Аноним

   ;-) :smile: :roll: :oops: :o :idea: :grin:

 5. HUAWEI

  :lol: :lol: :lol: :lol:

 6. A’zam

  Salom? olmasang yarim nafas,
  Yo‘dan o‘tgani qo‘ymas javobini bilaslami etvorila

  1. Dilshod

   Vergul mnimcha

  2. Dr. Xaitov

   Vergul

   1. SAIDISLOMBEK508

    Vergul

 7. QMS

  Yaxshi bóladi
  :smile: :sad:

 8. BIG BOY

  :!: :!: :idea: :idea:

 9. fariza

  zur judayam :smile: :mrgreen: :lol: :grin: :cool: :!: :idea:

 10. Baxriddin

  Yoqmadi

 11. bb

  yoqmad :x :x :x :x :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

 12. Feruza

  Bo‘ladi ammo maqollar qidirgandim kiyimlar haqidagi maqollarni topishmoqlayam yaxshi ekan

  1. Gulnoz Nurmamedova

   Menga tog‘da talaymon topishmoqi kerak

 13. Лола

  Очень хорошие загадки мне понравились ;-) :lol:

 14. Rustam

  Zo‘r ekan menga yoqdi qoyil lekin :idea: :idea: :lol: ;-)

  1. ассалому алейкум

   ха жудайм зор :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :

 15. Pantera

  Yaxshi aql charxlaydi bazilari kulgili . bo‘ladi
  Malades

 16. Aqlli

  Aql bo‘lishi kerak Tushunish uchun

 17. JAYRONA

  Solom menimcha bular yosh bolalar uchun lekin zor :idea:

 18. Fixor

  Zo‘r men buni deb uyga vazifamni qilib bo‘ldim :idea: :idea: :idea: :idea: ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) :idea: :idea: :idea: :idea: :lol: :lol: :razz: :razz: :shock: :grin:

 19. Fixor

  Zo‘r men buni deb uyga vazifamni qilib bo‘ldim :idea: :idea: :idea: :idea: ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) :idea: :idea: :idea: :idea: :lol: :lol: :razz: :razz: :shock: :grin: :idea:

 20. Javohir

  Novcha yigit tom teshar ??

  1. Inoyatxon

   :idea:mix

 21. Sabina

  Menga bu topishmoqlarning foydasi tegdi. Juda yaxshi topishmoqlar ekan

  1. Sabin

   Aloo :x ;-)

   1. Аноним

    Ha

  2. Salom

   Salom qalesz

   1. SHEYHA

    ;-) :idea:

  3. Аноним

   Tóppa tógri

 22. AjalBola

  Ha Urishlarini birbiringni goʻshingdi ye :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 23. Dilafruz

  Rahmat amaliyotimga kerakli ma’lumotlarni topdim

 24. Аноним

  :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :idea: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :idea: :lol: :idea: :lol: :lol: :lol: :idea: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :oops: :oops: :oops:

  1. Аноним

   Olamda-yu odamda bitta,Odoblida ikkita

   1. Расулжон

    о ҳарфи

   2. Mirfayz

    Foydasi bõldi

 25. Sayyora

  Yetti tuynukli to‘qmoq,
  Buni bilmagan ahmoq. Shuni javobini biladiganlar bormi? Yordam bervoringlar :?:

  1. Nurbek

   Juda zo‘r ekan

  2. Аноним

   ozi bitta muhlisi millionta?

 26. Roy

  Uzr menda topishmoq javobini bosa hech narsa bõlmayapti .yo o‘zi shundaymi

 27. Roy

  Juda zõr

 28. Asal

  Sayyora, Shahnoza

 29. Аноним

  Olamda yu odamda bittasi
  Odoblida ikkita

  1. O harfi

   1ta topishmoq chiziladi kõkda qalamsiz har xil bõyoq rassomsiz

  2. Nodirbek

   D harfi

   1. Farishta

    :smile: :smile: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :oops: :oops: :o :mrgreen: :lol: :lol: :arrow: :???: :???: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :???: :?: :x :| :evil: :cry: :twisted: :smile: :shock: :roll: :!: :smile: :| :| ;-) :twisted: ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) :| :| :| :| :| :| :| :evil: :cry: :grin: :grin: :cry: :cool: :???: :?: :sad: :roll: :razz: :cool: :cry: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :arrow: :shock: :sad: :roll: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :razz: :???: :???: :???: :cry: :cry:

  3. Jhhhjj

   Manam shuni bilmayaman

 30. Firdavs

  1ta topishmoq chiziladi kõkda qalamsiz har xil bõyoq rassomsiz

  1. Go‘zal

   kamalakde

  2. Axmedova Sevinch

   Kamalak
   :lol:

 31. O harfi

  :arrow: :mrgreen: :lol: :lol: :x :twisted: :arrow: :?: :cool:

 32. vlad

  He amak zo‘r :mrgreen: :cool:

 33. vlad

  Baxtiyor aka mega mana bu topishmoqni topib bering;Olamda-yu odamda bitta
  Odoblida ikkita

  1. O harfi

   O harfi

 34. Muborak

  Besh aka uka bir quduqa tosh otar

 35. Аноним

  :idea: :idea: ;-)

 36. DINORA

  Zõr buni deb zakovat õyin uchun keraklilarini oldim

  1. Аноним

   Xa

 37. Anvarshoh
 38. Аноним

  Zo‘r ekan

 39. Аноним

  zo‘r

 40. Аноним

  ;-) ;-) ;-) :| :| :| :x :x :x :twisted: :twisted: :twisted: :smile: :smile: :smile: :shock: :shock: :shock: :sad: :sad: :sad: :razz: :razz: :razz: :oops: :oops: :oops: :o :o :o :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :idea: :idea: :idea: :grin: :grin: :grin: :evil: :evil: :evil: :cry: :cry: :cry: :cool: :cool: :cool: :arrow: :arrow: :arrow: :???: :???: :???: :?: :?: :?: :!: :!: :!:

  1. Аноним

   :twisted: :twisted: :mrgreen: :o

 41. gsa

  ;-) ;-) ;-) :| :| :| :x :x :twisted: :twisted: :smile: :smile: :shock: :shock: :sad: :sad: :roll: :roll: :razz: :razz: :oops: :oops: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :idea: :idea: :grin: :grin: :evil: :evil: :cry: :cry: :cool: :cool: :arrow: :arrow: :???: :???: :?: :?: :!: :!:

 42. feruza

  M

 43. Uuuuuuuuuuddddd

  yoqmadi vapshem

 44. ZIYODA

  Salom! Meni bir topishmoqimga tog‘ri javob bera olasilami? Dunyoda 4 ta narsa yo‘q Ular nima ☺

  1. Nodira

   Toshning tomiri.ko‘rpaning yengi.okeanning qopqog‘i.xaritaning suvi yo‘q ;-) ;-)

   1. Sardor
   2. Kimakim

    Yedinmi yedirdimi

    1. Shoxoda

     Yoningda otiradiyu ozi uzoqda
     Javobini topishvorila iltimos

  2. Аноним

   :idea: :smile:

  3. Havo

   :idea: ;-) :grin: :grin: :evil: :grin:

  4. Shohrux

   Nima ekan u ☹️☹️

 45. Аноним

  Javoblari kani

 46. Dilmurod

  Ozi bitta qulog‘i yuzta bu nima ? Yordam bervorila topishga

 47. Аноним

  Zor ekan manga yoqdi Kotakon rahmat sizga

 48. Аноним

  bo‘yni qildek bo‘yi uydek
  buni javobi nima?

 49. Аноним

  :cool: :idea: :lol: :cool: :cool: :cool: :idea: :idea: :idea: :idea:

 50. Аноним

  Vashi ozor rasvo yoqmadi :evil: :evil: :evil: :evil:

 51. Sabrina

  Zur menga juda yoqdi

 52. Nosirbek

  Uchta dugona bitta begona javobini etvorila
  Iltimos

  1. Dexqinov

   Nima ekan shuuu

  2. Diyoraxon

   Mengayam shuni javobi kerak

   :idea:

 53. Yunusova Afruza

  Judayam zõr topishmoqlaruyga vazifada kerak edi katta rahmat☺️

  1. MUBINABONU

   Sila sal pal jinni bõp qolmaganmisila odamniyam shundo erma qilasilami toba silani odom deb yozgan toba

 54. Ахрор Турдиев

  Савол
  ⭐️ 21 — АСР ТОПИШМОҒИ

  Шундай сўз борки,
  Унда ҳамма нарса бор,
  Ундан 1 ҳарфни олиб ташланса
  кўнгил оғрийди.
  Яна 1 ҳарф олинса
  инсон мухтож бўлади.
  Яна 1ҳарф олинса уят бўлади.
  Савол: у қайси сўз?

  1. Asadbek

   Bozor

  2. Аноним

   U bozor manimcha

  3. Аноним

   Nimekan javobi

 55. KRASAPCHIK

  JUDA HAM YAXSHI OMAD TILAYMAN ;-) ;-) :cool: :idea: :idea: :idea: :!: :!: :!:

 56. Nargis

  Zamoni ham makoni ham yõq bu-?. Nima

  1. Odamda -yu odamda bitta odoblida ikkta topishmoqni javobini etvorila

   Zõr

   1. Расулжон

    О ҳарфи

 57. Mirkozim

  :idea:

 58. Аноним

  Zo‘r :idea: :idea: :idea:

 59. Shohjahon

  :lol:

 60. Mahmudova Nodiraxon

  Topishmoqlardi javob bormi

 61. Sobirova Gulsanam

  Besh aka uka quduqqa tosh otar javobini etvorila .lekin gap yuq qoganlariga

  1. Safarova Odina

   Men izlagan topishmoqlar yõq : :idea: :idea:

   1. Mirzayeva Mashhura

    Yetti tuynukli gumbaz,
    Shundan xabar ber, O‘lmas.
    Shuni javobini etvorila

  2. Mirzayeva Mashhura

   Barmoq

 62. Mirzayeva Mashhura

  Yetti tuynukli gumbaz,
  Shundan xabar ber, O‘lmas.
  Shuni javobini etvorila

  1. Doston

   inson boshi

  2. Bek

   Piyoz menimcha

  3. Dr. Xaitov

   Hafta kunlari

 63. muxlisa

  salom

 64. chexrona

  :idea:

 65. Akrom

  Barmog‘i bor -joni yo‘q
  Tomiri bor qoni yo‘q

  1. Аноним

   Javobini ayting

  2. Dr. Xaitov

   Barg

 66. Аноним

  Мени хам топишмоғими топа оласизларми илтимос. Оламда-ю одамда битта, одоблида иккита

 67. ......

  Odamdayu odamda bitta odoblida ikkita shu topishmoqni Javobini etvorila

 68. Аноним

  О харфи

 69. Аноним

  Bir qop un, ichida ustun shu topiwmoqni javobini bilganlar bosa aytivorila

 70. Oharfi

  Javob O HARFI!!!!!!

 71. rajamat

  tuya ;-)

 72. ^_^

  Yaxshi ekan menga yoqdi

 73. Аноним

  Tomishmoqlar zur ekan

 74. Sirojiddin

  Besh ogʻayni yosh edi ichida biri bosh edi

 75. Аноним

  Zo‘r ekan lekin G‘ harfi bilan boshlanadigan topishmoq yo‘g‘u :

 76. Аноним

  Òzi bitta tuxumi tòrtta bolasi òn oltita shu topishmoqni javobini bilganlar bòsa aytvorilar iltimos

 77. Samandar

  :smile: :smile: ;-)

 78. Madina

  Uncalimass

 79. Ilxomjon

  Yuzi yaltiroq ichi qaltiroq

 80. Dilshoda

  Cho‘poni sariq, ko‘ylagi qizil, tanasi oq bu nima o‘rtoq? Shuni javobi nima ekan

 81. Gulomqodirova Bibisora

  :roll:

 82. ......

  2 tasini topdim boshqasi yoq ekan

 83. Аноним

  :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

 84. god

  :grin: ;-) :smile: :smile: :oops: :lol: :idea: :idea: :idea: :idea: :?: :?: :?: :?: :?:

 85. Sobirov Muhammad Ali

  Zõr :idea: :idea:

 86. DIANA

  GOZI YOK YYGLYDY
  AYOQI YOK YURIDI :shock:

 87. Аноним

  Uchta dugona bitta begona nima

 88. Аноним

  3.   Idvird Maydrej ot yugurayotganda 4 ta oyog‘i ham yerdan uziladi deya ta’kidlaydi va buni isbotlash uchun o‘zining XIX asr 70- yillardagi ixtirosidan foydalanadi.  Diqqat savol: Uning bu ixtirosi nimaning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi?

 89. Mari

  Judayam qiziq topishmoqlar ekan ;

 90. Intizor

  Buncha qiyin bõlmasa bularr , lekin miyyani charhlashga yahshi zòr

 91. .

  Yokmadi

 92. Shoxida

  Yoningda otiradiyu ozi uzoqda
  Javobini topishvorila iltimos

 93. Diyorbek

  kitobni oqishga qiziqmang kitobni uqishga harakat qiling

 94. Muhammadali

  Menga judayam yoqdi

 95. Altinay

  Juda zor menga yoqdi

 96. Zur ekan menga yoqdi

  :idea: :idea: :idea: :twisted: :cool: :!:

 97. Sevinch

  Bir qop un ichida ustun javobini aytavorila iltimos

  1. Аноним

   Jiyda

   1. Durdona

    Qanoti bor uchmaydi qon suradi chaqmaydi.Shuni javobini kim bilafi aytvoriylar

 98. Up Muha

  Zo’r ekan menga yoqdi
  Juda qiziqarli ekan ;-)

 99. Аноним

  Raxmat ;-)

 100. uzb_2012_1off★★

  Zõr :cool:

 101. Orif

  Koʻkdan tushdi bir ustun,
  Usti bahmal ichi un.
  Javobi nima

 102. Kholbekov_17

  Dunyoda uchta narsa bor 1eng chopqir 2eng totli 3boy narsa nima
  Mashi javobini topa oladi Gondvana odam bormi

 103. Aaa

  Zero ekan

 104. Zokirjonov

  Diqqat savol!!! Bo’chkani yengil qilish uchun nima qilish kerak.
  Eslatma: bo’chka katta-kichik bo’lgandaham.

  1. Аноним

   Elektr poyezdi sharqqa qarab ketyapti, shamol gʻarbga qarab esyapti.
   Savol: undan chiqayotgan tutun qaysi tomonga ketadi? :?: :?: :?: :?: :?:

 105. Mir

  Urilib surilib kiradi oqizib tomizib chiqadi

 106. Аноним

  Jiyda

 107. Аноним

  :smile:

 108. Аноним

  YURADI OYOG’I YO’Q.
  UCHADI QANOTI YO’Q.
  GAPIRADI OG’ZI YO’Q .
  YONADI XARORATI YO’Q .
  Javobini biladiganla bormi

 109. Lobar

  ОН ХОДИТ БЕЗ НОГ.
  ЛЕТАТЬ БЕЗ КРЫЛЬЕВ.
  У НЕГО НЕТ РТА ГОВОРИТЬ.
  НЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЕНИЯ. :yig’lab:

 110. Shahruz Tulqinov 2018 yil topishmoq

  Kim bòlsa bòlsin,
  Buyruq bersam,
  Yugurib yonimga kelar.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: