Topishmoqlar javobi bilan — eng sara va qiziqarlilari!

Topishmoqlar javobi bilan - eng sara va qiziqarlilari!
Telegramda o'qish

O’quvchilar, bolalar, va kattalar uchun saralangan, qiziqarli, ko’ngilochar va mantiqiy topishmoqlar, yoshlikni eslaymiz.

Barcha xalqlar og‘zaki ijodining eng sevimli, qiziqarli va o‘ziga xos turi topishmoqlar hisoblanadi. Topishmoqlarni ba’zan «topmacha», «jumboq», «matal» deb atashgan. Mumtoz adabiyotda ular «chiston» ham deyiladi. Topishmoq hammabop ommaviy janrdir. Ularda xalq hayotining barcha qirralari — turmush madaniyati, urf-odatlari va boshqa jihatlari, inson va uni o‘rab olgan olam o‘xshatishlar, taqqoslashlar, savollar vositasida ifodalanadi. Topishmoqda yashirin ma’no ko‘pincha majoziy shaklda keltiriladi, aniqrog‘i, narsa nomi biron-bir qush, hayvon, buyum, o‘simlikka qiyoslangan holda beriladi. Topishmoqni yechmoqchi bo‘lgan kishi unda keltirilgan ko‘chma belgilarini xayolida mantiqan solishtiradi va uni hayotdagi belgilarga to‘g‘ri kelishiga qarab javobni topadi. Topishmoq, awalo, aqlni chiniqtiradigan, ayniqsa, bolalarni yoshlikdan mantiqiy fikrlashga undaydigan tarbiya vositasi bo’lsa, ayni paytda ko‘ngilochar o‘yin ham hisoblanadi. Topishmoq shunday ajoyib janrki, unda g‘ayritabiiy tuyulgan narsa aslida siz bilan biz kundalik hayotda ko‘rib-bilib turgan narsa bo’lib chiqadi. Quyida bolalar va kattalar uchun birdek manzur bo’ladigan qiziqarli va mantiqiy topishmoqlarni keltirmoqdamiz. Topishmoqning javobini tekshirish uchun “Topishmoqning javobi” tugmasini bosish kifoya. Xuddi shu tugma qayta bosilganda javobi yana yashiriladi.

Topishmoqlar javoblari bilan – qiziqarli, sara, mantiqiy

1. Qozonda emas qaynaydi, qishin yozin tinmaydi.

Topishmoqning javobi

Buloq

2. Ko’zga ko’rinmas, qo’lga tutilmas.
Topishmoqning javobi

Havo

3. Oyog’I yo’q qochadi,
Qanoti yo’q uchadi.
Topishmoqning javobi

Bulut

4. Tomdan tuxum irg’itdi.
Topishmoqning javobi

Do’l

5. Qo’lsiz, oyoqsiz eshik ochar.
Topishmoqning javobi

Shamol

6. Tebranadi joni yo’q
Topishmoqning javobi

Zilzila

7. Zarga sotilmas, Zo’rga topilmas.
Topishmoqning javobi

Vaqt

8. Otlari har xil, yoshlari bir xil.
Topishmoqning javobi

Hafta kunlari

9. Ko’msa ko’milmaydi.
Topishmoqning javobi

Soya

10. Oppoq qushim qaqillar,
Qanotlari shaqillar.
Topishmoqning javobi

Sharshara

11. Meni so’raydilar, Ko’rinsam qochadilar.
Topishmoqning javobi

Yomg’ir

12. O’tmas pichoq yer kovlar.
Topishmoqning javobi

Tomchi

13. Ismi bor, jismi yo’q.
Topishmoqning javobi

Shamol

14. Erta bilan to’rt oyoqlab yuradi,
Tushda ikki oyoqlab yuradi,
Kechqurun uch oyoqlab yuradi.
Topishmoqning javobi

Odamning bolaligi, yigitligi, keksaligi

15. O’zi bitta,
Kallasi ikkita,
Dumi bitta,
Oyog’I oltita.
Topishmoqning javobi

Ot mingan odam

16. Ikki og’ayni bir-birini ko’rmaydi.
Topishmoqning javobi

Ko’z

17. Kunduzi kaltaklashar,
Kechasi quchoqlashar.
Topishmoqning javobi

Kipriklar

18. Temir qo’rg’on ichida, qizil toychoq o’ynaydi.
Topishmoqning javobi

Til

19. Teg desam tegmaydi, tegma desam tegadi.
Topishmoqning javobi

Lab

20. Besh og’ayni yosh edi,
Ichida biri bosh edi.
Topishmoqning javobi

Barmoqlar

21. Bir nafasda olamni kezar.
Topishmoqning javobi

Fikr

22. O;zi boldan shirin, yesa bo’lmaydi.
Topishmoqning javobi

Uyqu

23. Biz edik, biz edik,
O’ttiz ikki qiz edik.
Bir taxtaga tizildik,
Berar, berar uzildik.
Topishmoqning javobi

Tish

24. Yerga ko’milmaydi, kosaga quyilmaydi,
Dunyoda hamma odam, ichmay qo’ymaydi.
Topishmoqning javobi

Ona suti

25. Suvga tushsa mingta, suvdan chiqsa bitta.
Topishmoqning javobi

Otning dumi

26. Soqoli bor, mo’ylovi yo’q.
Topishmoqning javobi

Echki

27. Mo’ylovi bor, soqoli yo’q.
Topishmoqning javobi

Mushuk

28. Qanoti bor uchmaydi, quruqlikda yurmaydi.
Topishmoqning javobi

Baliq

30. Osti tosh, usti tosh, o’rtasida jondor bosh.
Topishmoqning javobi

Toshbaqa

31. Ovozasi azonda, mazaligi qozonda.
Topishmoqning javobi

Xo’roz

32. Pishirsa osh bo’lur, pishirmasa qush bo’lur.
Topishmoqning javobi

Tuxum

33. Bir qushim bor, suyagi yo’q/
Topishmoqning javobi

Kapalak

34. Joni bor qoni yo’q, yer ostida soni yo’q.
Topishmoqning javobi

Chumoli

35. Otasi uyda qolar, bolasi bozor borar.
Topishmoqning javobi

Mevali daraxt

36. U yog’I tog’, bu yog’I tog’, o’rtasida sariyog’
Topishmoqning javobi

Yong’oq

37. Osh ichida tosh, tosh ichida osh.
Topishmoqning javobi

O’rik

38. Osmondan tushdi bir tugun, usti baxmal, ichi un
Topishmoqning javobi

Jiyda

39. Kichkina xurmacha, og’izlari burmacha.
Topishmoqning javobi

Ko’sak

40. Uzun terak, ichi kovak.
Topishmoqning javobi

Qamish

41. Bozordan bir narsa ol: ham o’zing ye, ham tovug’ing yesin, ham moling yesin.
Topishmoqning javobi

Qovun

42. Suv emas, suyuq, qor emas oq.
Topishmoqning javobi

Sut

43. Otasi bor, onasi bor, o’n ikkita bolasi bor.
Topishmoqning javobi

Narvon

44. Oyog’I yo’q yuradi, og’zi yo’q gapiradi.
Topishmoqning javobi

Soat

45. O’zi bitta, ko’zi mingta.
Topishmoqning javobi

Elak

46. O’zi bitta, tishi mingta.
Topishmoqning javobi

Arra

47. Kichkina mitti, echkini yiqittdi.
Topishmoqning javobi

Pichoq

48. Ko’k otim ko’kka qarab yo’rg’alaydi.
Topishmoqning javobi

Tutun

49. O’zining badanini o’zi yeydi.
Topishmoqning javobi

Sham

50. O’zi bitta, tuxumi to’rtta, bolasi o’n oltita
Topishmoqning javobi

Do’ppi

51. Fotima Zuhra urushadi, merosini bo’lishadi.
Topishmoqning javobi

Qaychi

52. O’zi pillaga o’xshar, ichi tillage o’xshar.
Topishmoqning javobi

Yeryong’oq

53. Og’zi yo’gu tishi bor, boshimizda ishi bor
Topishmoqning javobi

Taroq

54. Yelkasi bor boshi yo’q, oyog’I bor qo’li yo’q.
Topishmoqning javobi

Stol

55. Qat, qat, qatlama, aqling bo’lsa tashlama
Topishmoqning javobi

Kitob

56. Zar gilam zar-zar gilam, ko’taray desam og’ir gilam.
Topishmoqning javobi

Yer

57. Boshi taroq, dumi o’roq.
Topishmoqning javobi

Xo’roz

58. Tunda chiqar onasi,
Necha minglab bolasi.
Berkinishar qo’rqqandan,
Kelib qolsa otasi.
Topishmoqning javobi

Oy, yulduzlar, quyosh

59. Tarvuzim bor urug’siz,
Pichoq bilan kesilmas.
Kesganingda ham uni,
Maza qilib yeb bo’lmas.
Topishmoqning javobi

Koptok

60. Shahari bor, odami yo’q,
Daryosi bor, suvi yo’q.
Topishmoqning javobi

Xarita

61. Tili po’lat shovvoz, so’zlay olmas beqog’oz.
Topishmoqning javobi

Ruchka

62. Qo’lsiz, oyoqsiz gul soladi.
Topishmoqning javobi

Sovuq, deraza qirovi

63. Kelar, ketar izi yo’q, qaragani ko’zi yo’q.
Topishmoqning javobi

Shamol

64. To’rtida tariqday, o’ttizda ayiqday, to’qsonda tovuqday.
Topishmoqning javobi

Odamning bolaligi, yigitligi, keksaligi

65. U yoqqa qarasangiz ko’rinmaydi, bu yoqqa qarasangiz ko’rinmaydi, osmonga qarasangiz ko’rinmaydi, soyangizga qarasangiz ko’rinadi.
Topishmoqning javobi

Quloq

66. U yog’I arra, bu yog’I arra, o’rtasida go’shti barra.
Topishmoqning javobi

Tish, til

67. Ikki otim bor, bir-biridan chopag’on
Topishmoqning javobi

Oyoq

68. Og’izdan chiqqancha meniki, og’izdan chiqqani elniki.
Topishmoqning javobi

So’z

69. O’tda yonmas, suvda cho’kmas, yerda chirimas.
Topishmoqning javobi

To’g’rilik

70. Quyon emas, uzunquloq,
Ot emas, to’rtta tuyoq.
Topishmoqning javobi

Eshak

71. O’zi katta, dumi kalta.
Topishmoqning javobi

Tuya

72. Kelganda to’rt oyoq, ketganda ikki oyoq.
Topishmoqning javobi

Ayiq

73. Yer tagida qubba igna.
Topishmoqning javobi

Tipratikan

74. Tirik kelib o’likdan osh so’radi, o’lik turib tirikni bo’g’ib oldi.
Topishmoqning javobi

Sichqon, qopqon

75. Emaklagan toshni ko’rdim, toshdan chiqqan boshni ko’rdim.
Topishmoqning javobi

Toshbaqa

76. Qoziq ustida qor turmas.
Topishmoqning javobi

Tuxum

76. Daraxt shohida sakson tuxum.
Topishmoqning javobi

Ipak qurti

77. O’zi yo’qdek, tovushi o’qdek.
Topishmoqning javobi

Qora chigirtka

78. Is biladi it emas,
In izlaydi tulki emas.
Qanoti bor uchadi,
Ammo o’zi qush emas.
Topishmoqning javobi

Qo’ng’iz

79. Uzun tor ko’cha, ichi to’la lo’libachcha.
Topishmoqning javobi

Chumoli uyasi

80. Kichkina mitti, qo’limga olsam qovurg’asi sinib ketdi.
Topishmoqning javobi

Chivin

81. Bolalari qarsak chaladi, onalari raqsga tushadi.
Topishmoqning javobi

Terak, barglari

82. Kichkina dekcha, ichi to’la mixcha.
Topishmoqning javobi

Anor

83. Osti sariq, usti sariq, shirin totli ichi tariq.
Topishmoqning javobi

Anjir

84. Qizilini o’zim yedim sarig’ini molga berdim.
Topishmoqning javobi

Bug’doy, somon

85. Bo’yi bir qarich, soqoli ikki qarich.
Topishmoqning javobi

Makkajo’xori

86. Uzun-uzun ko’chalar, ichi to’la bachchalar.
Topishmoqning javobi

Loviya

87. Kunga qarab tolmaydi, kundan ko’zni olmaydi.
Topishmoqning javobi

Kungaboqar

88. Pak, pakana bo’yi bor, yeti qavat to’ni bor.
Topishmoqning javobi

Piyoz

89. Pishmaganda mazali, pishganda mazasiz.
Topishmoqning javobi

Bodring

90. Kalta bobom ichkarida, quloqlari tashqarida.
Topishmoqning javobi

Sholg’om

91. Qirq ko’ylagi bor, bir tugmasi yo’q
Topishmoqning javobi

Karam

92. Qozon ichida oppoq qor.
Topishmoqning javobi

Shirguruch

93. Yesam tishimga kiradi, yemasam tushimga kiradi.
Topishmoqning javobi

Go’sht

94. Urdim gup[ etdi, yer tagiga kirib ketdi.
Topishmoqning javobi

Ketmon

95. Ko’p yeydi, tez, yeydi, mayday chaynaydi, yutolmaydi, o’zgalarni to’ydiradi.
Topishmoqning javobi

Tegirmon

96. Akasi uy poylaydi, ukasi o’ynab yuradi.
Topishmoqning javobi

Qulf, kalit

97. Tepdim,tepdim, terakka chiqdim.
Topishmoqning javobi

Narvon

98. Kunu tun yuradi, doim bir joyda turadi.
Topishmoqning javobi

Soat

99. Shum kampir, shumaloq kampir, ikki beti yumaloq kampir.
Topishmoqning javobi

Tandir

Qora sigir qarab turar, sariq sigir yalab turar.
Topishmoqning javobi

Qozon, olov

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Baxtiyor.uz
Комментарии: 54
 1. Mubina Mahmudjonova

  Ma’nosiz topishmoqlar ekan menga yoqmadi

  1. Abdulloh

   Sizga yoqishini kimdir so`radimi? :twisted:

   1. Judajuda yoqdi vapshem daxshat ekan yoqmadi deganlar uylab uylab utirmagan javobine tezda ko'rgan da shuning uchun yoqmadideydiya tugri

    Eben
    Be

   2. Judajuda yoqdi vapshem daxshat ekan yoqmadi deganlar uylab uylab utirmagan javobine tezda ko'rgan da shuning uchun yoqmadideydiya tugri tugri

    Eben
    Be

   3. Mubinabonu

    Tõppa tõg’ri

  2. Aqlli

   Aql bo’lishi kerakda

 2. usman

  :lol: :idea: :!:

 3. nihola

  Ajoyib menga yoqdi

 4. Gamer

  Qoyil pizdes :lol:

  1. Baxtiyor Roziq (автор)

   Rahmat, bugun ko’pchilik topishmoqlarni o’qimoqda, qaysidir darsda topshiriq berilgan deb o’ylayapman

   1. Tolik

    Javobi nima?????

 5. HUAWEI

  :lol: :lol: :lol: :lol:

 6. A'zam

  Salom? olmasang yarim nafas,
  Yo’dan o’tgani qo’ymas javobini bilaslami etvorila

  1. Dilshod

   Vergul mnimcha

 7. QMS

  Yaxshi bóladi
  :smile: :sad:

 8. BIG BOY

  :!: :!: :idea: :idea:

 9. fariza

  zur judayam :smile: :mrgreen: :lol: :grin: :cool: :!: :idea:

 10. Baxriddin

  Yoqmadi

 11. bb

  yoqmad :x :x :x :x :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

 12. Feruza

  Bo’ladi ammo maqollar qidirgandim kiyimlar haqidagi maqollarni topishmoqlayam yaxshi ekan

 13. Лола

  Очень хорошие загадки мне понравились ;-) :lol:

 14. Rustam

  Zo’r ekan menga yoqdi qoyil lekin :idea: :idea: :lol: ;-)

 15. Pantera

  Yaxshi aql charxlaydi bazilari kulgili . bo’ladi
  Malades

 16. Aqlli

  Aql bo’lishi kerak Tushunish uchun

 17. JAYRONA

  Solom menimcha bular yosh bolalar uchun lekin zor :idea:

 18. Fixor

  Zo’r men buni deb uyga vazifamni qilib bo’ldim :idea: :idea: :idea: :idea: ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) :idea: :idea: :idea: :idea: :lol: :lol: :razz: :razz: :shock: :grin:

 19. Fixor

  Zo’r men buni deb uyga vazifamni qilib bo’ldim :idea: :idea: :idea: :idea: ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) :idea: :idea: :idea: :idea: :lol: :lol: :razz: :razz: :shock: :grin: :idea:

 20. Javohir

  Novcha yigit tom teshar ??

 21. Sabina

  Menga bu topishmoqlarning foydasi tegdi. Juda yaxshi topishmoqlar ekan

  1. Sabin

   Aloo :x ;-)

  2. Salom

   Salom qalesz

 22. AjalBola

  Ha Urishlarini birbiringni goʻshingdi ye :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 23. Dilafruz

  Rahmat amaliyotimga kerakli ma’lumotlarni topdim

 24. Аноним

  :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :idea: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :idea: :lol: :idea: :lol: :lol: :lol: :idea: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :oops: :oops: :oops:

 25. Sayyora

  Yetti tuynukli to’qmoq,
  Buni bilmagan ahmoq. Shuni javobini biladiganlar bormi? Yordam bervoringlar :?:

 26. Roy

  Uzr menda topishmoq javobini bosa hech narsa bõlmayapti .yo o‘zi shundaymi

 27. Roy

  Juda zõr

 28. Asal

  Sayyora, Shahnoza

 29. Аноним

  Olamda yu odamda bittasi
  Odoblida ikkita

  1. O harfi

   1ta topishmoq chiziladi kõkda qalamsiz har xil bõyoq rassomsiz

 30. Firdavs

  1ta topishmoq chiziladi kõkda qalamsiz har xil bõyoq rassomsiz

  1. Go'zal

   kamalakde

 31. O harfi

  :arrow: :mrgreen: :lol: :lol: :x :twisted: :arrow: :?: :cool:

 32. vlad

  He amak zo’r :mrgreen: :cool:

 33. vlad

  Baxtiyor aka mega mana bu topishmoqni topib bering;Olamda-yu odamda bitta
  Odoblida ikkita

 34. Muborak

  Besh aka uka bir quduqa tosh otar

 35. Аноним

  :idea: :idea: ;-)

 36. DINORA

  Zõr buni deb zakovat õyin uchun keraklilarini oldim

  1. Аноним

   Xa

 37. Anvarshoh
 38. Аноним

  Zo’r ekan

 39. Аноним

  zo`r

 40. Аноним

  ;-) ;-) ;-) :| :| :| :x :x :x :twisted: :twisted: :twisted: :smile: :smile: :smile: :shock: :shock: :shock: :sad: :sad: :sad: :razz: :razz: :razz: :oops: :oops: :oops: :o :o :o :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :idea: :idea: :idea: :grin: :grin: :grin: :evil: :evil: :evil: :cry: :cry: :cry: :cool: :cool: :cool: :arrow: :arrow: :arrow: :???: :???: :???: :?: :?: :?: :!: :!: :!:

 41. gsa

  ;-) ;-) ;-) :| :| :| :x :x :twisted: :twisted: :smile: :smile: :shock: :shock: :sad: :sad: :roll: :roll: :razz: :razz: :oops: :oops: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :idea: :idea: :grin: :grin: :evil: :evil: :cry: :cry: :cool: :cool: :arrow: :arrow: :???: :???: :?: :?: :!: :!:

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: