Zahiriddin Muhammad Bobur g‘azallari to‘plami

Zahiriddin Muhammad Bobur g‘azallari to‘plami

E’tiboringizga Zahiriddin Muhammad Boburning sara g‘azallarini havola etmoqdamiz.

Bobur g‘azallarini audio shaklda tinglash va yuklab olish uchun ushbu sahifaga o‘ting: Bobur g‘azallari eng sara g‘azallar to‘plami audio shaklda
Eslatib o‘taman, Z.M.Bobur ruboiylari kerak bo‘lsa ushbu sahifaga o‘ting: Zahiriddin Muhammad Bobur ruboiylar to‘plami
Bobur tavalludiga bag‘ishlangan senariylar esa mana bu manzilda: Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludiga bag‘ishlangan tadbir senariylari to‘plami, buklet va dars

G‘AZALLAR

* * *
Jonimdin o‘zga yori vafodor topmadim,
Ko‘nglumdin o‘zga mahrami asror topmadim.

Jonimdin o‘zga jonni dilafkor ko‘rmadim,
Ko‘nglum kibi ko‘ngulni giriftor topmadim.

Usruk ko‘ziga toki ko‘ngul bo‘ldi mubtalo,
Hargiz bu telbani yana hushyor topmadim.

Nochor furqati bila xo‘y etmisham, netay,
Chun vaslig‘a o‘zumni sazovor topmadim.

Bore boray eshigiga bu navbat, ey ko‘ngul,
Nechaki borib eshigiga bor topmadim.

Bobur, o‘zungni o‘rgatako‘r yorsizki, men
Istab jahonni muncha qilib yor topmadim.

* * *
Kim ko‘rubtur, ey ko‘ngul, ahli jahondin yaxshilig‘,
Kimki ondin yaxshi yo‘q, ko‘z tutma ondin yaxshilig‘.

Bu zamonni naf’i qilsam ayb qilma, ey rafiq,
Ko‘rmadim hargiz, netayin, bu zamondin yaxshilig‘.

Dilrabolardin yomonliq keldi mahzun ko‘ngluma,
Kelmadi jonimg‘a hech oromi jondin yaxshilig‘.

Ey ko‘ngul, chun yaxshidin ko‘rdung yomonlig‘ asru ko‘p,
Emdi ko‘z tutmoq ne ya’ni har yomondin yaxshilig‘.

Bori elga yaxhshilig‘ qilg‘ilki, mundin yaxshi yo‘q
Kim, degaylar dahr aro qoldi falondin yaxshilig‘.

Yaxshilig‘ ahli jahonda istama Bobur kibi,
Kim ko‘rubtur, ey ko‘ngul, ahli jahondin yaxshilig‘.

* * *
Ne vafo umrumda ul jonu jahondin ko‘rgamen,
Kim vafo jondin ko‘rubdurkim, men ondin ko‘rgamen.

Ko‘z yo‘lidin ul sari husnun nazar aylar edim,
Qon yoshim ul yo‘lni tutti, emdi qondin ko‘rgamen.

Yorab, ul kun shum toli’din manga bo‘lg‘aymukim
Jonima orom ul oromi jondin ko‘rgamen.

Ko‘z ko‘rar, lekin solur meni balog‘a bu ko‘ngul,
Bu baloni necha chashmi xunfishondin ko‘rgamen.

Bartaraf qilg‘il vafo istarni eldin, Boburo,
Ul g‘alatdurkim, vafo ahli jahondin ko‘rgamen.

* * *
Sendek menga bir yori jafokor topilmas,
Mendek senga bir zori vafodor topilmas.

Bu shaklu shamoyil bila xud huru pariy sen
Kim, jinsi bashar ichra bu miqdor topilmas.

Ag‘yor ko‘z ollidaku ul yor ayon yo‘q,
G‘amxore ko‘ngul ichrayu g‘amxor topilmas.

Ey gul, meni zor etmaki, husnung chamanida
Ko‘zni yumub ochquncha bu gulzor topilmas.

Bobur, seni chun yor dedi, yorlig‘ etgil,
Olamda kishiga yo‘q esa yor topilmas.

* * *
Charxning men ko‘rmagan jabru jafosi qoldimu?!
Xasta ko‘nglim chekmagan dardu balosi qoldimu?!

Meni xor etti-yu qildi muddaini parvarish,
Dahri dunparvarning o‘zga muddaosi qoldimu?!

Meni o‘lturdu jafoi javr birla ul quyosh,
Emdi turguzmak uchun mehru vafosi qoldimu?!

Oshiq o‘lg‘och ko‘rdim o‘limni o‘zimga, ey rafiq,
O‘zga ko‘nglimning bu olamda harosi qoldimu?!

Ey ko‘ngul, gar Bobur ul olamni istar, qilma ayb,
Tengri uchun de bu olamning safosi qoldimu?!

* * *
G‘urbatu hijrong‘a qoldim, oh ul jon ilgidin,
Jong‘a yettim emdi g‘urbat birla hijron ilgidin.

Ko‘rsatur gah tiyg‘u gah o‘q holatimni bilmayin,
Ne balolar ko‘radurman yori nodon ilgidin.

El fig‘onimdin bajonu men bu jondin, ey ajal,
Qil xalos elniyu meni jonu afg‘on ilgidin.

Bobur, ul oy hajrida ishing base dushvor edi,
Shukrkim, qutqardi o‘lum seni oson ilgidin.

* * *
Yor yuzumni ko‘rub dardu g‘amim bilsa kerak,
Yuz ko‘rub dardu g‘amim chorasini qilsa kerak.

Ey sabo, jonu ko‘ngulni o‘zining chun qildi,
Ko‘ngli birla degasen joni uchun kelsa kerak.

Vaslini ne qilayin g‘ayrdin ayrilmadi hech,
Yor vasli menga, u ag‘yordin ayrilsa kerak.

Vaslining qadrini chun bilmadi bu telba ko‘ngul,
Hajrining tiyg‘i aning yuragini tilsa kerak.

Shukr Boburni bilurmen degan ermish ul oy,
Lojaram bandalarin shohlari bilsa kerak.

* * *
Sochining savdosi tushti boshima boshdin yana,
Tiyra bo‘ldi ro‘zgorim ul qaro qoshdin yana.

Men hud ul tifli pariyvashg‘a ko‘ngul berdim, vale
Xonumonim nogahon buzulmag‘ay boshdin yana.

Yuz yamonlig‘ ko‘rub andin telba bo‘ldung, ey ko‘ngul,
Yaxshilig‘ni ko‘z tutarsen ul parivashdin yana.

Tosh urar atfol meni, uyda forig‘ ul pariy,
Telbalardek qichqirurmen har zamon toshdin yana.

Oyog‘im yetguncha Boburdek ketar erdim netay,
Sochining savdosi tushti boshima boshdin yana.

* * *
Ko‘ngulga bo‘ldi ajoyib balo qaro soching,
Shikasta ko‘ngluma ermish qaro balo soching.

Muyassar o‘ldi junun mulki, ey junun ahli,
Nisori ashkni emdi bu kun mango soching.

Soching shikastida bordur shikasta ko‘ngullar,
Ko‘ngullar ochilur, ochilsa ul qaro soching.

Ochildi ko‘ngli, chu ochting sochingni, Boburning,
Ne ayb, agar desa dilbandu dilkusho soching.

* * *
Baloyi ishqki, har dam manda jafoyedur,
Bu ishdin kecha olmon ajab baloyedur.

Xati labig‘a tutash bo‘lsa, ey ko‘ngul, ne ajab,
Ki Xizr chashmayi hayvong‘a rahnamoyedur.

Yarar bu xasta ko‘ngul dardig‘a o‘qin yarasi,
Magarki har yarasi yorning davoyedur.

Bahor fasliduru may havosi boshimda,
Ayoq tut menga soqiyki, xush havoyedur.

Ul oy raqibg‘a bo‘ldi rafiqu Boburning
Rafiqu hamdami hajrinda ohu voyedur.

* * *
Ko‘zumda muttasil ul egma qosh kerak bo‘lsa,
Qoshimda ko‘z yorug‘i ul quyosh kerak bo‘lsa.

Sujud vaqtida mehrob bo‘lmasun hargiz
Ki, bosh qo‘yarda o‘shal egma qosh kerak bo‘lsa.

Habib ishqida boshdin kech, ey ko‘ngul, yo‘q esa,
Bu yo‘lg‘a qo‘yma ayoq sanga bosh kerak bo‘lsa.

Qo‘yub ayog‘ig‘a bosh, so‘rsa la’lidin har kim,
Boshig‘a tufroqu og‘zig‘a tosh kerak bo‘lsa.

Sening bila bari el noxush o‘lsa, ey Bobur,
Ne bo‘lg‘usi sanga, ul yori xush kerak bo‘lsa.

* * *
Ulki menga yori dilnavoz ko‘rundu,
Javrin ko‘rsatti ko‘pu oz ko‘rundi.

Bo‘ldi boshim past poybo‘sida oxir,
Garchi burun asru sarafroz ko‘rundi.

Sening uchun ulki boshin o‘ynamadi hech,
Senga ajoyibki ishqboz ko‘rundi.

Ishq borinda salohu tavbavu taqvo
Barchasi tahqiq bil majoz ko‘rundi.

Dushmano jon o‘ldi, ne qilay, sanga, Bobur,
Ulki menga yori dilnavoz ko‘rundi.

* * *
Ne ko‘ray to‘bini qaddi xushxiroming borida,
Ne qilay sunbulni xatti mushfoming borida.

Kim Xizr suyin og‘izlag‘ay labingning qoshida,
Kim Masih alfozidin degay kaloming borida.

Oshiqingni davlatin vasling bila qil muhtaram,
Husn ahli ichra muncha ehtiroming borida.

Bizdin ayru doim el birla icharsen bodani,
Bizni ham gohe sog‘in shurbi mudoming borida.

Ey ko‘ngul, gar g‘ayr so‘zi zahri qotildur, ne g‘am,
Lablaridin sharbati yuhi-il izoming borida.

Tarki nomus aylabon badnom bo‘lg‘il ishq aro,
Kim seni oshiq degay nomusu noming borida.

Bobur ul gul ko‘yida bulbul kibi topting maqom,
Bir navoye rost qil mundoq maqoming borida.

* * *
Sening ishqingda, ey nomehribon, bexonumon bo‘ldim,
Deman bexonumon ovvorayi ikki jahon bo‘ldum.

Labing gar bermasa bo‘sa nechuk jon elta olg‘aymen,
Bu yo‘ldakim, adam sahrosig‘a emdi ravon bo‘ldum.

So‘rub ul oy labidin og‘zining ramzini angladim,
Bir og‘iz so‘z bila ko‘rungki muncha xo‘rdadon bo‘ldum.

Nechakim qoshi yolar ishqida tuzlukni ko‘rsattim,
Vale oxir malomat o‘qlarig‘a-o‘q nishon bo‘ldum.

Kular erdim burun Farhodi miskin dostonig‘a,
Bu Shirindurki oning birla-o‘q hamdoston bo‘ldum.

Visoling davlatig‘a yetmasam Bobur kibi, ne tong,
Ki hajring mehnatida asru zoru notavon bo‘ldum.

* * *
Kim ko‘rar xurshidni, ul mohsiymo bo‘lmasa,
Kim so‘rar shakkarni, ul la’li shakarxo bo‘lmasa.

Gul tikandur ko‘zlarimga ul yuzi guldin yiroq,
Sarv o‘qdur bag‘rima ul sarv bolo bo‘lmasa.

Jannatu-l-ma’voni, ey zohid, netay men zorkim,
Istaram ko‘yidin o‘zga manga ma’vo bo‘lmasa.

Tiymag‘il devona ko‘nglumniki, rasvo bo‘lma deb,
Oshiq o‘lg‘aymu edi ul telba rasvo bo‘lmasa.

Gar boshingni kessalar ishqida, ey Bobur, sening,
Yordin ko‘nglung kerakkim o‘zga qat’o bo‘lmasa.

* * *
Yana ko‘z uyida ma’vo qilibsen,
Ko‘ngul koshonasida jo qilibsen.

Yana savdoyi zulfingdin, nigoro,
Meni oshuftavu shaydo qilibsen.

G‘aming yo‘q jon agar bersam g‘amingda,
O‘zungni muncha beparvo qilibsen.

Qoshingdin meni o‘qdek tashlar uchun
Yangi oydek qoshingni yo qilibsen.

Ko‘zumdin yoshurib, ey bahri altof,
Ko‘zumning yoshini daryo qilibsen.

Sog‘inmas jannatu-l-ma’voni Bobur,
Oning ko‘nglida to ma’vo qilibsen.

* * *
Jonima o‘t soldi ul ruxsorayi zebo yana,
Ko‘ngluma ul zulf bo‘ldi moyayi savdo yana.

Ko‘rsatib ruxsoru zulfin ul pariy paykar manga,
Jonu ko‘nglumni qilibdur volavu shaydo yana.

Yor ko‘yindagi tom sensen manga pushti panoh,
Soyayi lutfungni sol, chun sanga keldim to yana.

Shodliqniyu farog‘atni qo‘yub oshiq bo‘lib,
Mehnatu g‘amni qilibmen o‘zuma paydo yana.

Yorg‘a qulmen degach Boburni rasvo ayladi,
Tengri mendek bandasini qilmasun rasvo yana.

* * *
Bir pariy men telbani husnig‘a moyil qilg‘udek,
Ko‘zum ichra yer tutub ko‘nglumda manzil qilg‘udek.

Ko‘nglumizga javr behad qildi ul nomehribon,
Jonima yuz ming g‘amu mehnatni hosil qilg‘udek.

Notavon ko‘nglumga ishqi qayg‘uni kelturgudek,
Ayshu ishratni ko‘nguldin qayg‘urur el qilg‘udek.

Qilmadi Farhodu Majnun o‘zni rasvo men kibi
Kim, bu nav’ ish ish emasdur hech oqil qilg‘udek.

Ul pariy ishqida Bobur jon berib, ey ahli ishq,
Ishq atvorini ishq ahlig‘a mushkil qilg‘udek.

* * *
Yangi oy yor yuzi birla ko‘rub el shod bayramlar,
Manga yuzu qoshingdin ayru bayram oyida g‘amlar.

Mening bu tori mo‘ yanglig‘ tanimg‘a toblar soldi
Ul oyning yuzida sunbul kibi zulfidag‘i xamlar.

Havog‘a dudi ohin tutratur ishq ahli g‘ayratdin,
Sabo tahrikidin har gah parishon bo‘lsa parchamlar.

Ochildi zulfiyu xaylar namudor o‘ldi yuzinda,
Gul uzra chun bo‘lur paydo kecha ochilsa shabnamlar.

Menu g‘am kunjiyu ohu fig‘oni ashku xunolud,
Ne xushdur go‘shayi xoliy, mayi sofiyu hamdamlar.

Ko‘ngulni ishq buzdi, ne osig‘ pandu nasihatdin,
Mening majruh ko‘nglumga yarashmas ushbu marhamlar.

Yuzi navro‘zi, asli iydni Bobur g‘animat tut
Ki, mundin yaxshi bo‘lmas bo‘lsa yuz navro‘zu bayramlar.

* * *
Tishing dur, labing marjon, xading gul, xating rayhon,
Yuzung xur, soching anbar, so‘zung mul, menging meynon.
Meynon menging, so‘zing mul, anbar soching, yuzung xur,
Rayhon xating, xading gul, marjon labing, tishing dur.

Tafohur ko‘zum, ko‘nglum qilurlar magar bordur,
Ko‘zunga ko‘ngul vola, yuzunga ko‘zum hayron.
Hayron ko‘zum yuzunga, vola ko‘ngul ko‘zunga,
Bordur magar, qilurlar ko‘nglum, ko‘zum tafohur.

Tafakkur necha qilsam topilmas sening misling,
Pariydek seni ko‘rdum emassen magan inson.
Inson magar emassen, ko‘rdum seni pariydek,
Misling sening topilmas qilsam necha tafakkur.

Balodur manga hajring, davodur manga vasling,
Itobing manga ofat, hadising manga darmon.
Darmon manga hadising, ofat manga itobing,
Vasling manda davodur, hajring manga balodur.

Chu Bobur sanga quldur nazar qil anga zinhor,
Topilmas yana bir qul aningdek sanga, ey jon.
Ey jon sanga aningdek, bir qul yana topilmas,
Zinhor anga nazar qil, quldur sanga chu Bobur.

* * *
Ochilib ikki sochi yuziga yoyilmishlar,
Yoruq jahonni ko‘zumga qarong‘u qilmishlar.

Chag‘ir bag‘ri qonidur barcha ishq ahlig‘a,
Zihi alarki, bu maydin dame oyilmishlar.

Ne qilsam aylama, ey yor, aybkim, menda
Jununi ishqu yigitlik bori qotilmishlar.

Salohg‘a xirad ahli meni yovuq derlar,
Ko‘rungki ushbu chechanlar yiroq yangilmishlar.

Ne sud ishni eldin yoshurmoq ey Bobur,
Chu holatingni bori olam ahli bilmishlar.

* * *
Keltursa yuz baloni o‘shal bevafo manga,
Kelsun, agar yuzumni evursam, balo manga.

Netkaymen, ul rafiq bilakim, qilur base
Mehru vafo raqibg‘a javru jafo manga.

Begona bo‘lsa aql meni telbadin, ne tong,
Chun bo‘ldi ul pariy sifatim oshno manga.

Ohu yoshimdin ortadurur za’f, ey tabib,
Bildim yarashmas emdi bu obu havo manga.

Dardim ko‘rub mu’olajada zoyi’ etma umr
Kim, jonda dardi ishqdurur bedavo manga.

To yor kimni istaru ko‘nglina kim yoqar,
Tashvishi bejihatdurur oxir sanga, manga.

Bobur bo‘lubturur iki ko‘zum yo‘lida to‘rt,
Kelsa ne bo‘ldi qoshima bir-bir manga-manga.

* * *
Xati binafsha, xadi lola, zulfi rayhondur,
Bahori husnda yuzi ajab gulistondur.

Engi, mengi oyu dag‘i yuzi, so‘zi gulu mul,
Qadi ravonu tani jonu erni marjondur.

Qoshida chin, ko‘zida kiynu angabin labida,
So‘zida zahru lekin tilida darmondur.

Qoshingg‘a ko‘p bora olmon, netay oraliqda,
Yoshim tishing duridin ayru bahri ummondur.

O‘tumni tez etasen har tarafg‘a sekritib ot,
Samandi noz inonini bir beri yondur.

Ne nav’ vasf qilay suvrating latofatini
Ki, husnunga sening, ey ruh, aql hayrondur.

Jafovu javr agar qilsa, Boburo, netayin,
Ne ixtiyor manga, harne qilsa sultondur.

* * *
So‘rma holimniki bo‘ldum burnog‘idin zorroq,
Jism jondin zoru jonim jismdin afgorroq.

Banda taqrir aylay olmon band-bandim dardini,
Yuz temur band o‘lsa ondin bu erur dushvorroq.

Mastu bexudliq bila unrungni o‘tkarding, darig‘,
Ey ko‘ngul, mundin beri bo‘l bir nima xushyorroq.

G‘aflat uyqusidin uyg‘on, gar tilar bo‘lsang murod,
Kim yetar maqsadg‘a har kim, bo‘lsa ul bedorroq.

O‘lgali yettim, mening jonim g‘amin ye, ey rafiq,
Dahr aro chun yo‘q kishi sendin manga g‘amxorroq.

Kelmas o‘xshar zaxmating islohg‘a, Bobur, magar
Har davokim qildilar bo‘ldung dag‘i bemorroq.

* * *
Za’fdin go‘yo mening bu zor jismim noldur
Kim, aning sharhin demakta xoma tili loldur.

Za’fliq jismim bila bu notavon ko‘nglum aro
Dardi yor erkanga ushbu egma qaddim doldur.

Men damodam qon yutarmen hajr ayog‘idin, netay,
O‘zgalarning jomi vasli garchi molomoldur.

Zulfig‘a vobastamen vaslig‘a yo‘qdur dastras,
Ey xush ul ozodakim, beqaydu forig‘boldur.

Ul pariydin men nechuk jon eltayinkim, Boburo,
Vasli mushkil, hajri muhlik, g‘amzasi qattoldur.

* * *
O‘lum uyqusig‘a borib jahondin bo‘ldum osuda,
Meni istasangiz, ey do‘stlar, ko‘rgaysiz uyquda.

Nekim taqdir bo‘lsa, ul bo‘lur tahqiq bilgaysiz,
Erur jangu jadal, ranju riyozat barcha behuda.

O‘zungni shod tutqil, g‘am yema dunyo uchun zinhor
Ki, bir dam g‘am yemakka arzimas dunyoyi farsuda.

Zamona ahli ichra, ey ko‘ngul, oyo topilg‘aymu,
Seningdek dard paymovu meningdek dard paymuda.

Ulusdin tinmadim umrimda hargiz lahzaye, Bobur,
Magar o‘lsam bu olam ahlidin bo‘lg‘aymen osuda.

* * *
Qaro zulfing firoqinda parishon ro‘zg‘orim bor,
Yuzungni ishtiyoqida ne sabru ne qarorim bor.

Labing bag‘rimni qon qildi, ko‘zimdin qon ravon qildi,
Nechun holim yomon qildi, men andin bir so‘rorim bor.

Jahondin menga g‘am bo‘lsa, ulusdin gar alam bo‘lsa,
Ne g‘am yuz muncha ham bo‘lsa, seningdek g‘amg‘usorim bor.

Agar muslihmen ar musfid, va gar oshiqmen ar obid,
Ne ishing bor sening zohid, meningkim ixtiyorim bor.

Fig‘onim oshdi bulbuldin, g‘ami yo‘q zarra bu quldin,
Base Bobur, o‘shal guldin ko‘ngulda horhorim bor.

* * *
O‘zni , ko‘ngul, aysh bilan tutmoq kerak,
Bizni unutqonni unutmoq kerak.

Ayshu tarab gulbunig‘a suv berib,
G‘ussa niholini qurutmoq kerak.

Tiyra turur zuhd damidin ko‘ngul,
Ishq o‘ti birla yorutmoq kerak.

Har nimag‘a g‘am yema, g‘am ko‘p turur,
Aysh bila o‘zni unutmoq kerak.

Qo‘yma mashaqqat aro, Bobur, ko‘ngul,
O‘zni farog‘at bila tutmoq kerak.

* * *
Ne xush bo‘lg‘ayki, bir kun uyquluq baxtimni uyg‘otsam,
Kechalar tori mo‘yidek belig‘a chirmashib yotsam.

Gahi guldek yuzini ul shakar so‘zlukni islasam,
Gahi shakkar kibi ul yuzi gulning la’lidin totsam.

Qani Shirin bila Layliki sendin noz o‘rgansa,
Qani Farhodu Majnunkim, alarg‘a ishq o‘rgatsam.

Yoruq kunduz,qorong‘u kechada anjum kibi bo‘lgay,
Chekib gar oh dudini ko‘ngul o‘tini tutratsam.

Ko‘zum ravshanlig‘ida bo‘lg‘ay,Bobur,base kamliq,
Agar qoshi bila yuzun hilolu kunga o‘xshatsam.

Mavzuga doir:
Mirzo Bobur tavalludiga she’r eng sara she’rlar to‘plami

Bobur haqida sahna ko‘rinishlari to‘plami

Endi o‘quvchilar shahodatnomasida milliy musiqa cholg‘u asbobini chala olish mahorati qayd etiladi


Предлагаем вашему вниманию лучшие газели Захириддина Мухаммада Бабура.

Напомню, что если вам нужны рубаи З.М.Бабура, перейдите на эту страницу: Сборник рубаев Захириддина Мухаммада Бабура
Сценарии ко дню рождения Бабура доступны по адресу: Сборник сценариев дня рождения Захириддина Мухаммада Бабура, буклет и урок.

ГАЗели

* * *
Я не нашел никого более верного, чем моя душа,
Я не мог найти никакой другой тайны в моем сердце.

Я никогда не видел души, кроме моей собственной,
Я плохо себя чувствовал.

Глаза Усрука расширились,
Я больше никогда не заставал этого сумасшедшего спящим.

Мне, конечно, хватило.
Я плохо себя чувствовал.

Пора идти к двери, милая.
Я просто подошел к двери и не нашел ее.

Бобур, научи меня, я это ты
Я не хотел помогать миру.

* * *
Кто видел, о душа, благо мира,
Кому не хорошо раньше, тому хорошо на глазах.

Не обвиняй меня в том, что я воспользовался этим временем, приятель.
Я не видел его, конечно, это хорошее время.

Зло Дильраболдина пришло ко мне печально,
У меня нет покоя.

О сердце, ибо ты видел добро и зло на протяжении многих веков.
Сейчас лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Делай добро ветру, ибо нехорошо
Кто бы мог подумать, что такое доброе дело осталось в глуши.

Люди добрые в мире, как Бабур,
Кто видел, о душа, благо мира.

* * *
Я никогда в жизни не видел его живым,
Кто видел верных, того я видел раньше.

Я бы посмотрел в его глаза,
Моя кровь пошла по этому пути, и теперь я вижу кровь.

Можно мангу в этот день?
Мир тебе, мир тебе.

Глаз видит, но сердце заставляет меня расти,
Сколько глаз я увидел на этом шаре?

Избавься от верности, Бобуро,
Странно, что я видел верующих в мире.

* * *
Я не могу найти для тебя полустрадание,
Я не найду верного тебе человека.

Ты красивая изгой с этой формой
Кто, такое количество секса не встречается у людей.

В поле зрения его нет.
Не бывает заботливого сердца.

О цветок, не заставляй меня, на бездне красоты
Этот цветник не будет найден, пока вы не закроете глаза и не откроете его.

Бобур сказал: «Помоги мне, возьми жетон».
Если нет никого в мире, нет помощника.

* * *
Есть ли какой гнет, оставленный Чархом, которого я не видел?!
Больной все еще болит?!

Он унижал меня и заботился обо мне,
Есть ли какое-то другое предназначение Дахри Дунпарвар?!

Солнце, что убило меня своими мучениями,
Осталось ли милосердие поднять Эмди?!

Я влюбился и увидел смерть себе, мой друг.
Мое второе сердце осталось в этом мире?!

О душа, если Бабур хочет мира, не вини,
Безопасен ли этот мир для Бога?!

* * *
Я застрял в колее, о боже,
Я достиг конца своей жизни, и теперь ты переселился со мной.Показывает, что я не знаю, стреляю я или нет,
Какой я дурак.

Я душа моего инжира, о смерть,
Спаси меня и отвези в Афганистан.

Бобур, трудно было работать при луне,
Слава богу, смерть легко спасла тебя.

* * *
Мне должно быть грустно видеть свое лицо,
Думаю, он позаботится обо мне.

О Саба, душа создала свою душу для себя,
Должно быть, он пришел за своей душой.

Что я могу сделать для Vaslin?
Мой друг, я думаю, он вышел из себя.

Он не знал, чего стоит Васли.
Хватка Хаджри, должно быть, тронула его сердце.

Приближается День Благодарения, а это значит, что сезон отпусков в самом разгаре.
Короли рабов Лоджарама должны знать.

* * *
В голове снова началась продажа волос,
Это было давно.

Я обратил внимание на эту девушку, Вале
Моя дама вдруг снова начала ломаться.

Ты сошла с ума при виде зла, о сердце.
Если вы посмотрите на доброту, это снова паривашдин.

Камень бьет меня, фориг уль парий дома,
Я снова кричу как сумасшедший.

Я бы ходил, как Бобур, пока не встал бы на ноги,
Продажа волос снова началась в моей голове.

* * *
Хорошего бала, черные волосы,
Дай мне черный шар, чтобы растопить мое разбитое сердце.

Муяссар умер, собственность шерсти, о люди из шерсти,
В этот день Нисори сосал волосы манго.

Твои волосы повреждены, твое сердце разбито,
Сердца откроются, и когда они откроются, они будут черными.

Открой сердце, распусти волосы, Бобур,
Без обид, если вы скажете dilbandu dilkusho soching.

* * *
Балойи ишки всегда страдает,
Это прекрасный немецкий кошмар.

Если письмо коснется губ твоих, о сердце, как прекрасно,
Родник Ки Хызр – проводник для животных.

Рана — пулевое ранение в сердце больного,
Если только каждая рана не является лекарством от раны.

Весенняя и майская погода в голове,
Продолжайте в том же духе.

В том же месяце жена Бобура стала соперницей
Rafiqu hamdami hajrinda ohu voyedur.

* * *
Если мне нужна постоянная бровь в моем глазу,
Мои брови сияют, когда мне нужно солнце.

Во время Суджуда не должно быть алтаря.
Это достойный поступок, и на этом все должно закончиться.

Хабиб опаздывает на работу, о сердце, если нет,
Это обязательное условие для любого Партнера, продвигающего любую программу.

Положи голову на ноги, если просишь всех,
Если вам нужна грязь на голове или камень во рту.

Если вы все умрете, Бобур,
Какой прекрасный способ обмануть людей.

* * *
Ульки казался мне половинчатым,
Джаврин показал много мало.

Я закончил с опущенной головой,
Хотя нос выглядел истощенным.

Великан никогда не играл для тебя,
Ты выглядишь как большой фанат.

Покаяние и благочестие в любви
Все это выглядело образно.

Враг мертв, что мне делать, Санга, Бобур,
Ульки показался мне нерешительным.

* * *
Как ты делаешь все эти классные штуки?
Что я могу сделать?Кто на устах Хизр Суй,
Кто такой Христос алфозидин?

Заставь своего любовника знать состояние, моя дорогая,
Вы пользуетесь большим уважением среди жителей Хусна.

Если ты всегда пьешь с нами,
Мы тоже очень по тебе скучаем.

О душа моя, если слово гайр — ядовитый убийца, какая жалость,
Сок лабларидина находится в юхи-ил изом.

Между любовью и позором,
Кто сказал, что ты влюблен?

Бабур, как соловей на клумбе,
Сделайте навое верным своему мировому статусу.

* * *
В твоей любви, о недобрый, я стал беспомощен,
Я был в двух мирах в течение долгого времени.

Если твои губы не подарят мне поцелуй, я подарю тебе поцелуй,
По пути я смог пройти через пустыню.

Я сосал и понял символ лабидинового рта луны,
Короче говоря, я был немного придурком.

Я показал соль в некоторых работах над бровями,
Ну, по крайней мере, я не спустился, не объяснившись сначала.

Я смеялся над бедным другом Фарходи,
Я стал близким другом этой милой мамы.

Если я не доберусь до Визолинга, как Бобур, какое утро,
Я прошел через много тяжелой работы.

* * *
Кто захочет встречаться с человеком, который даже не может правильно написать свое имя?
Кто захочет встречаться с человеком, который даже не может правильно написать свое имя?

Цветок — бельмо в глазу, его лицо далеко от цветка,
Кипарис есть кипарис, если не кипарис.

Джаннату-ль-ма’вани, о Захид, я боюсь,
Я бы хотел иметь другую мангу.

Не смущайся, моя дорогая.
Я бы с удовольствием умер, если бы она не сошла с ума.

Если отрубишь голову, о Бобур, свою,
Если только кто-нибудь не захочет придумать красивый шаблон?

* * *
Ты снова в глазах смотрящего,
Вас ждет угощение.

Больше торговли зульфингдином, нигоро,
Ты сделал меня мучеником.

Не беспокойся, если я тебя поцелую,
Ты так пренебрегал собой.

Пожалуйста, приди и стреляй в меня
Ты подняла брови, как новая луна.

Скрой мои глаза, о морской альтов,
Ты заставляешь меня плакать.

Незабываемый рай Бабур,
Вы добрались до его сердца.

* * *
Он воспламенил мою душу, снова красивое лицо,
Мне очень жаль это слышать.

Показ манги рухсору зульфин уль пари пайкар,
Джон заставил мое сердце биться быстрее.

Крыша твоего дома — розовый приют для тебя,
Оставь тень благодати, ибо я снова пришел к тебе.

Оставив радость и покой в ​​любви,
Когда я усердно работал, я пришел в сознание.

Когда Йорга назвал его рабом, он смутил Бобура.
Позор вам, не дай Бог.

* * *
Как будто чтобы свести меня с ума,
Как будто место в моих глазах и место в моем сердце.

Мы убиты горем, он недобр,
Это как сто тысяч печалей для моей души.

Словно любовь в сердце печаль принесла,
Как будто Айшу наслаждается.

Фарход Меджнун не опозорился, как я
Кто захочет встречаться с человеком, который даже не может правильно написать свое имя?

Он умер в любви, о люди любви,Это как усложнять любовь для любящих людей.

* * *
Всем счастливого нового года,
Мое лицо полно печали во время курортного сезона.

Меня тошнит от этого tori mo ‘yanglig
Луна полна подсолнухов.

Дым в воздухе наполняет воздух, люди любви рвутся,
Фрагменты движения Сабо всякий раз, когда он отвлекается.

Открыл зульфию хайлар намудор мертвое лицо,
Роса на цветке, когда он раскрылся прошлой ночью.

Меню gam kunjiyu ohu figoni ashku hunolud,
Какая красивая, пустая, чистая, чистая, чистая, чистая, чистая, чистая, чистая, чистая, чистая.

Любовь разбила мне сердце, какой совет ты дала,
Эти мази не подходят моему искалеченному сердцу.

С Наврузом, настоящим праздником, Бобур
Если нехорошо, то сто праздников Навруз.

* * *
Заткнись, твои губы — ожерелье, твой цветок — цветок, твои волосы — базилик,
Ваше лицо пусто, ваши волосы пусты, ваши слова пусты, ваш разум пуст.
Мейнон менгинг, твоё слово муль, амбарные волосы, твоё лицо свободно,
Райхон ненавидит, хадинг гуль, коралловые губы, зубы стоят.

Мои глаза полны слез.
Я смотрю в твои глаза, я смотрю в твое лицо.
Мои глаза полны удивления, мое сердце полно слез,
Если только кто-нибудь не захочет придумать красивый шаблон?

Сколько бы я ни думал о тебе,
Я никогда не видел тебя такой, как Пэрис.
Если ты не человек, я видел тебя как фею,
Сколько мыслей, если я сделаю тебя твоим заблуждением.

балодур манга хайринг, даводур манга васлинг,
Itobing манга ofat, хадис манга дармон.
Дармон манга хадис, катастрофа манга итобинг,
Васлинг — лекарство от манды, хайринг — лекарство от манги.

Чу Бобур санга гулдур назар кил анга зинхор,
Нет другого такого раба, как ты, о душа.
О душа, никогда не будет такого раба, как ты,
Пожалуйста, посмотри на него, разбойник санга чу Бобур.

* * *
Два волоса рассыпались по лицу,
Они заставили свет мира померкнуть перед моими глазами.

Чагир — это кровь всех влюбленных,
Зихи аларки, это поле вырезано дамой.

Что бы я ни делал, мой друг, это моя вина
Джуни был убит в любви.

Жители Салаха говорят, что я уродлив,
Похоже, эти чеченцы далеко не правы.

Какое судебное дело, Бобур,
О вас знает весь мир.

* * *
Если ты принесешь сотню воздушных шаров в эту небезопасную мангу,
Да ладно, если я отвернусь, проклятая манга.

Неткаймен, ул рафик билаким, килур база
Mehru vafo jaqru jafo манга противнику.

Если ты незнакомец, ты сумасшедший.
Вот почему я изгой.

О, мой возраст становится слабее, доктор.
Я знал, что это плохая манга.

Не тратьте время на лечение боли
Кто любит боль души, бесконечную мангу.

Кого волнует, кто тебе нравится,
Тревога bejihatdurur, наконец, санга, манга.

Бобур четыре на пути моих двух глаз,
Что будет дальше для меня, так это по одной манге за раз.

* * *
Линия фиолетовая, линия тюльпановая, зульфи базиликовая,
Весной ее лицо — чудесный цветок.

Энги, лик моей медвежьей горы, слово гулу муль,
Кади равону тани джону эрни — жемчужина.

Подбородок на бровях, глаза на губах ангабина,
Его слова ядовиты, но его язык — лекарство.Много раз вдаль, вдаль,
Мой век беззубый дурурин айру бахри омандур.

Прыгай во все стороны так быстро, как только можешь,
Саманди уже некоторое время обжигает кремень.

Какой прекрасный способ обмануть людей
Что красота твоя, о душа, изумляет ум.

Джафову джавр, если он, Бобуро, нетайн,
Что бы он ни выбрал, он султан.

* * *
У меня болит горло.
Моя душа сильнее моего тела.

Banda taqrir aylay alman band-bandim dardini,
Сложнее растаять, когда сотня Тимура занята.

Напрасно ты потратил время, милый,
О, дорогая, будь более бдительной с этого момента.

Пробудись ото сна, если хочешь,
Все, у кого есть цель, более бдительны.

Я умираю, мой милый, мой милый,
Никто не заботится обо мне больше, чем Дахр.

Не гонись за меньшим, чем весь свой потенциал, Бобур.
Каждый раз, когда я пытался, я заболевал.

* * *
Как будто мое слабое тело равно нулю
Ким, его комментарий означает, что сырой язык лол.

С моим слабым телом я чувствую себя так
Этот лук полон боли.

Я бы хотел сделать переливание крови, пожалуйста.
Однако сообщество других невелико.

Нет опеки над Зульфигой,
Боже мой, она такая беззаботная.

Как я тоскую по тебе, Бобуро,
Васли непростой, у него много денег, у него много горя.

* * *
Я заснул и умер спокойно,
Если вы хотите меня, друзья мои, вы увидите меня спящим.

Если у тебя есть судьба, ты это знаешь,
Битва Эрура напряженна, все его страдания напрасны.

Сделай себя счастливым, сделай мир печальным
Это достойный поступок, и на этом все должно закончиться.

О люди в возрасте, о душа, пусть меня найдут,
Кропотливая боль, как у тебя, в боли, как у меня.

Улусдин тинмадим умримда харгиз лахзайе, Бобур,
Если я не умру, я буду в мире с остальным миром.

* * *
У меня есть прихожанин в черном зульфинге фирак,
У меня нет ни терпения, ни решимости в страсти твоего лица.

Твои губы заставили мое сердце кровоточить, мои глаза кровоточили,
Почему мне стало плохо, у меня вопрос.

Если мне грустит мир, если грустит нация,
Как бы я ни печалился, у меня такое же горе, как у тебя.

Если ты мусульманин, ты мусульманин, и если ты влюблен, ты мусульманин.
Что ты делаешь, отшельник, у меня есть выбор.

Моя фиговая роза бульбульдин, не переживай, она рабыня,
База Бобур, у меня ужас на сердце.

* * *
Надо вести себя, злиться, злиться,
Нам нужно забыть то, что мы забыли.

Айшу дала розе воду,
Рассаду гуссы необходимо просушить.

Тийра турур Зухд Дамидин Конгул,
Нужно зажечь огонь любви.

Ни о чем не беспокойся, горе длится долго,
Вы должны забыть себя.

Между невзгодами, Бобур, сердце,
Необходимо вести себя с отдыхом.

* * *
Я хотел бы проснуться однажды, чтобы уснуть,
Ночью я цепляюсь за талию, как за шубу.

Лицо Гахи похоже на цветок.
Когда я ощущаю сладость цветка на его лице, как сахар.Если Ширин Била Лайлики научится флиртовать с тобой,
О, Фарходу Меджнун, позволь мне научить тебя любви.

Да будет днем ​​свет, а ночью тьма.
Если я курю и наполняю свое сердце дымом.

В ясности моих глаз, Бобур, недостаток низов,
Если я похож на полумесяц с бровью.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 40
 1. Аноним
 2. Timur

  :idea: :idea: :smile:

 3. Charos

  Menga juda ham yoqdi! Menga o‘zi kerak edi. Kattakon rahmatShuni chiqarganga.
  ☺️☝️✍️

  1. Asilbek

   Manga Juda ham yoqdi

 4. Аноним

  Juda zo‘r g‘azallar ekan.

 5. Nurbek

  :idea: :idea: :idea: :lol: :idea: :mrgreen:

  1. Azizjon

   Menga juda ham yoqdi

 6. Eldorbek

  :idea: :idea: :idea: :???: :mrgreen:

 7. Ma’suma

  Assalomu alaykum man shu barcha g‘azallarni o‘qib yod olib chiqdim juda ta’sirli g‘azal ekan sizlarga ham maslahat beraman ❤

 8. ZARNIGOR

  BU GAZALLAR JUDA HAM IBRATLI JUDA HAM YOQDI MANGA

 9. Аноним

  ;-) :x :???: :lol: :!: :x

 10. Anna

  Bu ģazallarni òqib, kòzimga yosholdim
  ,hech biri bir biriga ham mazmuni ham yozilishi bòyicha òxsgamas ekan.

 11. Sevinch

  Отличьно

 12. Mmmm

  :oops: :oops:

  1. Ha

   :idea: :x :twisted: :mrgreen: :o :oops: :razz: :roll: :sad: :shock:

 13. Аноним

  Zõr lekin bir chiroyliroq yõq

 14. Аноним

  КОЙИЛ ЛЕКИН МАЗЗА АИЛИБ ОКИДИМ

 15. Rayhona
 16. Аноним

  :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

  1. Negadir boshqa g‘azallarni ko‘rmayapman.

   :sad:

 17. Аноним

  :smile: :smile: :smile: :shock: :smile:men mazza qilib oqidim

 18. UZ•JOKER

  Yaxshi zur men hammasini yod olib chiqdim

 19. Abobus

  Menga juda ham yoqdi lekin bir ikki joylarida notog‘ri yozilgan

 20. Ummu Gulsum

  Shu g‘azallarni tahlilini ham chiqarib qo‘ymabsizlarda

 21. Azizaxon
 22. Аноним

  :smile:

 23. Аноним

  :idea: :idea:

 24. Omaygot buncha qiyin

  :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :razz: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :!: :?: :???: :arrow: :cool: :cry: :cool:

 25. Аноним

  :idea: :idea: :x :?: :!: ;-) :o :| :razz: :razz: :shock: :roll: :sad: :roll: :o

 26. Dildora
 27. Аноним

  Juda ham manoli ekan menga juda yoqdi

 28. miss

  Yaxshi

 29. Dfff
 30. Аноним

  Buncha qiyin

 31. Аноним

  :idea:

 32. Аноним

  :evil:

 33. Аноним

  :cry: :cry: :cry: :oops: :razz: :!: :!: :!: :idea: :idea: ;-) ;-) ;-) :| :x :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :o :lol: :lol: :???: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cry: :cry:

 34. Аноним

  :idea: :idea:zorrrrr

 35. Angel

  Juda ajoyib ģazallar❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 36. RAYXONA

  zo‘r

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: