Yangi Konstitutsiyada ta’limga oid muhim ma’lumotlar

Yangi Konstitutsiyada ta’limga oid muhim ma’lumotlar

❗️O‘zbekiston Respublikasining yangi Konstitutsiyasi ta’lim sohasiga oid bir nechta moddalarni o‘z ichiga qamrab oladi.

✅ Xususan, Konstitutsiyaning 44-moddasi ikkinchi qismida bolalar mehnatining bolaning sog‘lig‘iga, xavfsizligiga, axloqiga, aqliy va jismoniy rivojlanishiga xavf soluvchi, shu jumladan uning ta’lim olishiga to‘sqinlik qiluvchi har qanday shakllari taqiqlanishi belgilangan.

Shuningdek:

✔️ Har kim ta’lim olish huquqiga ega va Davlat bepul umumiy o‘rta ta’lim va boshlang‘ich professional ta’lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o‘rta ta’lim majburiydir (50-modda).

✔️ O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog‘lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma’naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e’tirof etiladi.

✔️ Davlat o‘qituvchilarning sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o‘sishi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi (52-modda).

✔️ Davlat nogironligi bo‘lgan shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar obyektlari va xizmatlaridan to‘laqonli foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratadi, ularning ishga joylashishiga, ta’lim olishiga ko‘maklashadi, ularga zarur bo‘lgan axborotni to‘sqinliksiz olish imkoniyatini ta’minlaydi (57-modda).

✔️ Ota-onalar va ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar o‘z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta’lim olishi, sog‘lom, to‘laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g‘amxo‘rlik qilishga majburdirlar (77-modda).

✔️ Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta’lim olishga, sog‘lig‘ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo‘lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi (79-modda).

Mavzuga doir:
Yangi Konstitutsiyada o‘qituvchilar uchun qanday yangilik bor?

Konstitutsiya bayramiga she’rlar to‘plami

Umummilliy Konstitutsiya imtihoni o‘tkaziladi


❗️Новая Конституция Республики Узбекистан включает в себя несколько статей, касающихся сферы образования.

✅ В частности, часть вторая статьи 44 Конституции запрещает любые формы детского труда, создающие угрозу здоровью, безопасности, нравственности, умственному и физическому развитию ребенка, в том числе образованию ребенка.

Также:

✔️ Каждый имеет право на образование и государство гарантирует бесплатное общее среднее образование и начальное профессиональное образование. Общее среднее образование является обязательным (статья 50).

✔️ В Республике Узбекистан труд учителя признан основой развития общества и государства, формирования и воспитания здорового, зрелого поколения, сохранения и обогащения духовно-культурного потенциала нации.

✔️ Государство заботится о защите чести и достоинства педагогов, их социальном и материальном благополучии, профессиональном росте (статья 52).

✔️ Государство создает условия для полноценного использования объектов и услуг социальной, экономической и культурной сфер лицами с ограниченными возможностями, помогает им устроиться на работу, получить образование, обеспечивает возможность беспрепятственного получения необходимой информации. (Статья 57).

✔️ Родители и лица, их заменяющие, обязаны заботиться о своих детях до достижения ими совершеннолетия, их воспитании, образовании, здоровом, полном и всестороннем развитии (77 -субстанция).

✔️ Государство создает условия для интеллектуального, творческого, физического и нравственного становления и развития молодежи, для реализации ее прав на образование, охрану здоровья, жилище, занятость, занятость и отдых (статья 79).

Предмет:
Что нового для учителей в новой Конституции?

Сборник стихов ко Дню Конституции

Состоится национальный конституционный экзамен

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 1
  1. Аноним

    :idea: :idea: :idea:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: