O‘qituvchilar haftada bir kun navbatchilik qilishlari shartmi?

O‘qituvchilar haftada bir kun navbatchilik qilishlari shartmi?

Ta’lim muassasalarida o‘qituvchilarning navbatchilik qilishi majburiy etib belgilanganmi? Shu savolga oydinlik kiritamiz.

Odatda o‘quvchilar va ishchi-xizmatchilarning hayot havfsizligini ta’minlash, maktab binosi va hududini qo‘riqlash, o‘quvchilarning tartib-intizomini va qavatlarda o‘zini tutishini nazorat qilish, o‘quvchilarni dars jarayonida besabab yurishlarini, dars jarayoniga o‘qituvchilar va o‘quvchilarni kechikib kelishlarini oldini olish hamda ta’lim-tarbiya jarayonini to‘g‘ri va to‘laqonli tashkil etilishini ta’minlash maqsadida maktablarda direktorning buyrug‘i bilan navbatchilik tashkil etiladi.

Ho‘sh, unda navbatchilik qilishdan pedagog xodimlar bosh tortishi mumkinmi?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 martdagi 140-son qarori bilan tasdiqlangan “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qaroriga muvofiq barcha umumta’lim muassasalarining o‘z nizomi bo‘lishi belgilab qo‘yilgan.

Nizom ta’lim tupi xususiyatlapi va ta’lim muassasasida kadplap tayyoplashning o‘ziga xos xususiyatlapi hisobga olingan holda ishlab chiqilib, umumta’lim maktablari uni tasdiqlash uchun belgilangan taptibga muvofiq o‘zgaptipish va qo‘shimchalap kipitish huquqiga ega.

Umumta’lim maktablarining nizomida esa pedagog xodimlarning huquq va majburiyatlari, maktabda o‘zini qanday tutishi, formasi va boshqalar shu bilan birga maktab direktori va kasaba uyushmasi qo‘mitasi raisi tomonidan tasdiklangan navbatchilik jadvaliga binoan maktab bo‘yicha navbatchilik kilishi ham belgilab qo‘yilgan.

Maktab nizomi ijpo etuvchi hokimiyat mahalliy opganlapida po‘yxatdan o‘tkazilib, hokim tomonidan tasdiqlanganligi uchun nizomda belgilab qo‘yilgan talablarga barcha xodimlar bo‘ysinishga majburdir.

Shu sababli o‘qituvchilar navbatchilikdan bosh tortishga haqli emas.


Обязательно ли дежурство учителей в учебных заведениях? Мы внесем ясность в этот вопрос.

В целом, для обеспечения безопасности учащихся и персонала, для охраны здания школы и территории, для контроля за дисциплиной и поведением учащихся на этажах, для обеспечения того, чтобы учащиеся не ходили по классу, учителям и в целях предотвращения от опозданий и для обеспечения правильной и полной организации учебного процесса школы организуются дежурными по приказу директора.

Так могут ли воспитатели отказаться от дежурства?

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 марта 2017 года № 140 «Об утверждении Положения об общем среднем образовании» все общеобразовательные школы имеют свой устав «ылган».

Устав разрабатывается с учетом специфики вида образования и специфики подготовки кадров в образовательном учреждении, а общеобразовательные учебные заведения вправе вносить в него изменения и дополнения в соответствии с установленным порядком его утверждения.

В уставе общеобразовательной школы оговариваются права и обязанности учителей, их поведение в школе, форменная одежда и т. д., а также обязанности школы по графику, утверждаемому директором школы и председателем профкома.

Поскольку школьный устав регистрируется в органах местного самоуправления и утверждается мэром, весь персонал обязан соблюдать требования, изложенные в уставе.

Поэтому учителя не имеют права отказываться от дежурства.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: