Inklyuziv taʼlim — barcha uchun moʻljallangan taʼlim

Inklyuziv taʼlim — barcha uchun moʻljallangan taʼlim

Prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT Inson huquqlari boʻyicha kengashi 46-sessiyasidagi nutqida strategik yoʻnalishlar, jumladan, Nogironlar huquqlari toʻgʻrisidagi Konvensiyani ratifikatsiya qilish masalasiga alohida eʼtibor qaratildi. Butun dunyoda qariyb 1 milliardga yaqin nogironligi boʻlgan shaxslar borligi haqida oʻylab, fikr yuritsak, bu nihoyatda ahamiyatli tashabbus ekaniga amin boʻlamiz.
Ushbu tashabbus mazmun-mohiyati haqida targʻibot ishlarini izchil yoʻlga qoʻyish, nogironligi boʻlgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish masalalarida parlament nazoratini kuchaytirish dolzarb vazifalar hisoblanadi. Parlament Qonunchilik palatasida OʻzXDP fraksiyasi va Mehnat va ijtimoiy masalalar qoʻmitasi hamkorligida oʻtkazilgan davra suhbatida bu haqda deputatlar, nogironligi boʻlgan shaxslar manfaatlarini himoya qiladigan tashkilotlar mutasaddilari va mutaxassislari bu borada koʻplab fikr va takliflarni bildirishdi.
Nogironligi boʻlgan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish katta va koʻplab omillarga bogʻliq soha. Shuning uchun bugun uning aynan bitta yoʻnalishi – inklyuziv taʼlimga batafsilroq toʻxtalib oʻtmoqchiman.
Inklyuziv taʼlim rasmiy taʼlim tushunchasidan ancha kengroq. Bu taʼlimda koʻproq oʻqishda, oʻrganishda imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlanadi.
Inklyuziv maktab oʻqituvchisi va inklyuziv bogʻchada tarbiyachi qanday sifatlarga ega boʻlish kerak? Inklyuziv taʼlimda oʻqituvchining kasbiy mahorati bosh omil hisoblanadi. Avvalo Oʻqituvchi inklyuziv tafakkurga ega boʻlishi va taʼlim sifati masʼuliyatini oʻz zimmasiga olishi shart.
Inklyuziv taʼlim berish oʻqituvchilar ishi sifatining asosiy mezonlari – oʻqituvchi oʻquvchilarning turli toifada ekanligiga qaramay barcha bolalarning huquqini himoya va hurmat qilishi.
Yana bir sifat – hamkorlikni yoʻlga qoʻyish. Chunki oʻqituvchilar uchun hamkorlik va oʻzaro fikr almashish muhimdir.
Oʻqituvchi oʻz faoliyatini tizimli baholab borishi, muntazam malakasini oshirishi, alohida taʼlim ehtiyojlari bor bolalarning intizomli va muassasalar aro guruhlar bilan samarali ishlashi uchun liderlik hamda boshqaruv malakalarini qoʻllash, muammolarni birgalikda hal qilish, keng qamrovli maktab hamkorligini yoʻlga qoʻyish kabi xislatlarga ega boʻlish kerak.
Maʼlumki, inklyuziv taʼlimda maxsus taʼlim ehtiyojidagi bolalar barcha bolalar bilan birga maʼlum maqsadda turli qobiliyatlarga muvofiq guruhlashtiriladi.
Maxsus taʼlim aqliy, jismoniy tashqi koʻrinishga muvofiq amalga oshirilsa, inklyuziv taʼlim bolaning qobiliyati va imkoniyatlariga koʻra belgilanadi.
Maxsus taʼlim oʻqitishning maxsus va alternativ dasturlari orqali oʻqitilsa, inklyuziv taʼlim bolaga yoʻnaltirilgan va moslashtirilgan, yoʻriqnomali, barchaga moʻljallangan oʻquv dasturi asosida oʻqitiladi.
Inklyuziv taʼlimning oʻziga xos muhim jihati shundaki, bolalar va oʻqituvchi bir birlaridan oʻrganishadi hamda muammolarni birgalikda hal etishadi.
Bu taʼlim bir tomonlama boʻlmasligi kerak. Imkoniyati cheklangan bolada oʻziga boʻlgan ishonchni oshirish, koʻnikma va qobiliyatini rivojlantirish, yoshligidan oʻrganishni ragʻbatlantirishda oila ishtiroki muhim.
Inklyuziv taʼlim jarayonida ota-onalar bilan ishlash ham muhim. Taʼkidlash joizki, alohida ehtiyojli ota-onalarga ularning farzandlari jamiyatning bir boʻlagi boʻlish huquqiga ega ekanini tushuntirish, bu ishonchni ularning ongiga yetkazish kerak. Mamlakatimiz taʼlim tizimida bu masalaga alohida eʼtibor qaratiladi.
2020-yil oktyabrda qabul qilingan Prezidentimizning alohida taʼlim ehtiyojlari boʻlgan bolalarga taʼlim-tarbiya berish tizimini yana-da takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi qarori bunga misol boʻla oladi.
Unga koʻra, tajriba-sinov tariqasida shaharlarda va Toshkent shahrining tumanlarida joylashgan bittadan maktablarda inklyuziv taʼlim joriy qilinadi.
Qoraqalpogʻiston respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida joylashgan bittadan maktablarda alohida taʼlim ehtiyojlari boʻlgan bolalar uchun boshlangʻich tayanch sinflar ochiladi.
Qashqadaryo, Fargʻona va Xorazm viloyatlarida joylashgan bittadan kasb- hunar maktabida ixtisoslashtirilgan taʼlim muassasalarining 9-sinf bitiruvchilari va alohida taʼlim ehtiyojlari boʻlgan bolalar uchun ixtisoslashgan guruhlar tashkil etiladi.
Shuningdek 2021-2022 oʻquv yilida ixtisoslashtirilgan taʼlim muassasalarida majburiy oʻrta taʼlim 11 yillik (intellektual rivojlanishida nuqsonli bolalar uchun (yordamchi) maktablar, maktab internatlarda 9 yillik muddatlarda amalga oshiriladi. Shuningdek, ularni kasbga oʻqitish kurslari tashkil etilib, bitiruvchilarga sertifikat beriladi.
Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda Nogironligi boʻlgan shaxslarning huquqlari toʻgʻrisidagi konvensiyani ratifikatsiya qilishga har tomonlama sharoit yaratilmoqda. Inklyuziv taʼlimni butun mamlakat boʻylab rivojlantirishga qaratilgan islohotlar bunga amaliy misol boʻladi, deb oʻylayman.
Oybarchin ABDULLAYEVA,
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati,
OʻzXDP fraksiyasi aʼzosi

Manba: Xs.uz


В своем выступлении на 46-й сессии Совета ООН по правам человека Президент Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на стратегических вопросах, в том числе на ратификации Конвенции о правах инвалидов. Учитывая, что в мире насчитывается около 1 миллиарда людей с инвалидностью, это очень важная инициатива.
Неотложными задачами являются последовательная адвокация содержания этой инициативы и усиление парламентского контроля за защитой прав инвалидов. На круглом столе в Законодательной палате парламента с фракцией Народно-демократической партии Узбекистана и Комитета по труду и социальным вопросам депутаты, должностные лица и специалисты организаций, представляющих интересы людей с инвалидностью, высказали свои мнения и предложения.
Защита прав и интересов людей с инвалидностью – большая и многогранная сфера. Поэтому сегодня я хотел бы остановиться на одном из его направлений – инклюзивном образовании.
Инклюзивное образование гораздо шире формального образования. Он ориентирован на детей с ограниченными возможностями, которые с большей вероятностью будут учиться и учиться.
Какими качествами должен обладать учитель инклюзивной школы и воспитатель инклюзивного детского сада? Профессионализм педагога является ключевым фактором инклюзивного образования. Прежде всего, учитель должен иметь инклюзивное мышление и брать на себя ответственность за качество образования.
Главным критерием качества инклюзивного образования является то, что педагог защищает и соблюдает права всех детей, независимо от их категории.
Еще одно качество – сотрудничество. Потому что учителям важно сотрудничать и обмениваться идеями.
Учителя должны иметь возможность систематически оценивать свою работу, регулярно повышать квалификацию, использовать лидерские и управленческие навыки для эффективной работы с дисциплинированными и междисциплинарными группами детей с особыми образовательными потребностями, вместе решать проблемы и налаживать всестороннее школьное партнерство.
Общеизвестно, что в инклюзивном образовании дети с особыми образовательными потребностями группируются вместе со всеми детьми по разным способностям для определенной цели.
В то время как специальное образование основано на умственном и физическом облике, инклюзивное образование основано на способностях и возможностях ребенка.
В то время как специальное образование преподается через специальные и альтернативные учебные программы, инклюзивное образование основано на ориентированной на ребенка, адаптированной, учебной, универсальной учебной программе.
Важным аспектом инклюзивного образования является то, что дети и учителя учатся друг у друга и вместе решают проблемы.
Это образование не должно быть односторонним.Участие семьи важно для повышения уверенности ребенка в себе, развития навыков и способностей и поощрения обучения с раннего возраста.
Работа с родителями также важна в процессе инклюзивного образования. Важно объяснить родителям с особыми потребностями, что их дети имеют право быть частью общества, и привить им эту веру. В системе образования нашей страны этому вопросу уделяется особое внимание.
Примером тому является решение Президента от октября 2020 года о мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования детей с особыми образовательными потребностями.
По его словам, в качестве пилотного проекта инклюзивное образование будет внедрено в одной школе в каждом городе и районе Ташкента.
Начальные школы для детей с особыми образовательными потребностями будут открыты по одной школе в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте.
В одном профессиональном училище в Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областях сформированы специализированные группы для выпускников 9 классов специализированных общеобразовательных учреждений и детей с особыми образовательными потребностями.
В 2021-2022 учебном году будет обеспечено обязательное среднее образование в специализированных образовательных учреждениях в течение 11 лет (школы для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями (вспомогательные), школы-интернаты в течение 9 лет), организованы курсы профессионального обучения и награждены выпускники сертификаты.
Словом, в нашей стране создаются все условия для ратификации Конвенции о правах инвалидов. Я думаю, реформы по всей стране, направленные на продвижение инклюзивного образования, являются хорошим примером этого.
ОЙБАРЧИН АБДУЛЛАЕВА,
депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса,
Член фракции Народно-демократической партии Узбекистана.

Источник: Xs.uz.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: