Soʻfiy Olloyor haqida ma’lumot

Soʻfiy Olloyor hayoti, ijodi, asarlari, faoliyati, tarjimai hol, batafsil ma’lumotlar

Soʻfiy Olloyor oʻzbek mumtoz adabiyotida tasavvuf adabiyoti anʼanalarini izchil davom ettirib, oʻziga xos maktab yaratgan adib, shoir va mutafakkirdir. Shoir 1644 yilda Kattaqoʻrgʻon bekligiga qarashli Minglar qishlogʻida Olloquli (Temiryor) xonadonida dunyoga kelgan. Soʻfiy Olloyor dastlab Shayxlar qishlogʻidagi masjid qoshidagi maktabda, soʻng Buxorodagi madrasalarda taʼlim olgan. Madrasani tugatgandan keyin Joʻybor shayxlari qoʻlida tahsil koʻrgan. Soʻng Soʻfiy Olloyor maʼlum bir muddat Buxoroda Abdulazizxon saroyida soliq yigʻuvchi boʻlib ishlagan. Lekin tabiatan rahimdil, koʻngilchan Soʻfiy Olloyor bu ishda koʻp ishlamadi. Boylik orttirmadi. Ilm olishga, tasavvufni chuqur oʻrganishga, badiiy ijodga qattiq kirishib ketadi. Tinmay ijod etadi. Bunga ham qanoat qilmay oʻzidan bir pogʻona yuqori turgan mashhur mutasavvuf shayx Habibullohga shogird tushadi. Oʻn yildan keyin shayxlik martabasiga koʻtariladi.
Mutasavvuf shoir bu davr ichida “Maslak ul-muttaqiyin”, “Sabot ul-ojizin”, “Murod ul-orifin”, “Siroj ul-ojizin”, “Mah-zan ul-mutiʼn”, “Najot ut-tolibin” kabi diniy-falsafiy asarlar yaratdi. Soʻfiy Olloyorning bu asarlarida Qurʼoni karim oyatlari, Hadisi sharif hikmatlari va tasavvuf gʻoyalari ajib bir tarzda uzviy bogʻlanib ketgan. Faylasuf shoir ojizlarga, yoʻldan ozganlarga hidoyat va najot yoʻlini koʻrsatib beradi. Toliblarga toʻgʻri yoʻl koʻrsatadi. Insofu adolatni, halollik va toʻgʻrilikni, oriflik, oshiqlik, xilvat va uzlatni toʻlib toshib kuylaydi, nafs va xudbinlikni qattiq tanqid qiladi. Dunyo lazzatlaridan voz kechib, oʻzni Haqning inon-ixtiyoriga topshirish falsafasini ilgari suradi. Markaziy Osiyoda keng tarkalgan Yassaviya-jahriya tariqati gʻoyalari uchun kurashdi.
Soʻfiy Olloyor sheʼrlarida dunyoviy ishq-muhabbatni ham toʻlib toshib vasf etgan. Shoir gʻazallarida qoʻllanilgan badiiy tasviriy vositalar kishini maftun qiladi:
Koʻrk uchun tushti ziloli laʼla mushkin xattu xol,
Tutti suhbat Xizr ila Kavsar qirgogʻinda hilol.
Nargisi masting xumori bodadin gulgunmudir?
Yo budurkim lolazor ichra tushan vahshi gʻizol…
Soʻfiy Olloyor dunyoviy ishq mavzusida bitgan sheʼrlarida ijtimoiy mazmundagi fikrlarini ham bayon etadi. Shoirning quyidagi baytlari fikrimizni toʻla tasdiqlaydi:
Hech ishim roʻyi zamin ichra kifoyat boʻlmadi,
Baxti kajimni soʻrogʻin berdi Qof arqosida.
Qoʻl sunub olguncha tegdi davr ayogʻi oʻzgaga,
Koʻz yumub ochkuncha umr oʻtti jahon gʻavgʻosida…
Shoir gʻazallarida mahbubaning maʼnaviy latofatini alohida shukuh bilan tarannum etadi. Ularda tasvir etilgan mahbuba mavhum ilohiy pari paykar, huru gʻilmon emas, siz bilan biz yashab turgan haqiqiy dunyodagi goʻzal qiz siymosi. Soʻfiy Olloyorning gʻazallarini dunyoviy adabiyotning yaxshi namunalari qatoriga qoʻyish mumkin.
Soʻfiy Olloyorning “Sabot ul-ojizin” deb nomlangan asari falsafiy-didaktik adabiyotning eng yaxshi namunalaridan biridir. Unda pir bilan shogirdlar oʻrtasidagi munosabatlar xususida fikryuritilgan. Ustozning shogirdlari oldidagi vazifalari, aksincha shogirdning pir odsidagi burchlari haqida bayon qilingan:
Kerak murpshd bergan monandi ummon,
Muborak botini pur durri marjon.
Jaholat dashtidin kim kelsa suvsab,
Aning tohir suvidan boʻlsa serob.
Agar boʻlsa kase, kim tolibi dur,
Choʻmub botinga jaybin aylasa nur…
Asarda komil insonni tarbiyalab yetishtirish asosiy masala qilib qoʻyilgan. Muallifning fikricha, inson maʼlum eʼtiqodga ega boʻlishi zarur. Eʼtiqodsiz, aniq maqsadsiz kishi behuda umr kechirgan boʻladi. Umri zoye ketadi. Unga toʻgʻri yoʻlni koʻrsatish darkor.
Soʻfiy Olloyor inson feʼlidagi salbiy jihatlarni qanchalik iztirob bilan tasvirlasa, ijobiy tomonlarni shunchalik zavq-shavq bilan kuylaydi. Odamlarni ochiqkoʻngillikka, shirinsoʻzlikka, rahmdillikka, mehr-oqibatga, saxovatga daʼvat etadi:
Ochuq qoʻllik, kushoda yuzli boʻlgʻil,
Muruvvatlik, muloyim soʻzli boʻlgʻil.
Muloyim til bilan beharbu bezarb
Birovni keltirurlar sharqdan gʻarb.
Suchuq tildir ajib ganji muazzam,
Ato qilgon hech boʻlmagʻay kam…
Soʻfiy Olloyor oʻzbek adabiyoti tarixida tasavvuf taʼlimotini rivojlantirishga munosib hissa qoʻshgan shoirdir. U oʻz sheʼrlarida soʻfiylikning axloqiy masalalarini keng targʻib qildi. Odam faqat shu yoʻl bilan haqiqat va komillikka erishadi, degan falsafani olgʻa surdi. Soʻfiy Olloyor asarlarini fors, arab tillarini puxta bilgan holda sodda oʻzbek tilida yozdi. Shuning uchun shoir asarlari xalq ommasi orasida keng tarqalgandir. Shoir asarlari Toshkent, Qozon, Boku, Istanbul va boshqa shaharlarda toshbosma yoʻli bilan bir qancha marta bosilib chiqqan.

Foydalanilgan adabiyot

“Maʼnaviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.


Жизнь Софи Олоёр, творчество, творчество, деятельность, биография, подробная информация

Суфи Олоёр – писатель, поэт и мыслитель, последовательно продолжавший традиции суфийской литературы и создавший уникальную школу в узбекской классической литературе. Поэт родился в 1644 году в доме Оллохули (Темирёр) в селении Минглар, относящемся к Каттакурганскому княжеству. Суфий Оллояр сначала учился в школе при мечети в селении Шейхов, затем в медресе в Бухаре. После окончания медресе учился у шейхов Джойбора. Затем суфий Оллояр некоторое время работал сборщиком налогов во дворце Абдулазиз-хана в Бухаре. Но суфий Олоёр, добрый и веселый по натуре, мало работал в этой работе. Он не приобрел богатства. Он глубоко вовлечен в обучение, глубокое изучение суфизма и художественного творчества. Он творит постоянно. Не удовлетворившись этим, он стал учеником известного мистика шейха Хабибуллы, который был на ступеньку выше его. Спустя десять лет ему было присвоено звание шейха.
В этот период поэт-мистик написал такие религиозные произведения, как «Маслак ул-муттакиин», «Сабот ул-оджизин», «Мурод ул-орифин», «Сиродж ул-оджизин», «Мах-зан ул-мутиин». , «Наджот ут-талибин» — создал философские произведения. В этих произведениях суфия Оллояра странным образом связаны стихи Священного Корана, мудрость хадисов и идеи суфизма. Философ-поэт указывает путь руководства и спасения слабым и заблудшим. Он руководит Талибаном. Инсофу воспевает справедливость, честность и правильность, мудрость, любовь, добродетель и благородство и резко критикует похоть и эгоизм. Он выдвигает философию отказа от мирских удовольствий и подчинения себя воле Истины. Он боролся за идеи секты Яссавия-Джахрия, которая была широко распространена в Средней Азии.
В своих стихах суфий Олоёр описывал и мирскую любовь. Художественные изобразительные средства, использованные в газелях поэта, завораживают:
Ради красоты он упал на землю.
Весь разговор с Хизром на берегу Кавсара.
Нарцисс — затхлая роза?
О, вот и я, дикая красавица, падающая в тюльпановое поле…
Свои мысли о социальном содержании Софи Олойор выражает и в своих стихах на тему мирской любви. Следующие стихи поэта полностью подтверждают наше мнение:
Ни одна из моих работ меня не удовлетворила.
— спросил Бахти у Каджима позади Кафа.
Ноги эпохи соприкасались друг с другом, пока не протянулась рука,
Он провел свою жизнь в суете мира…
В своих газелях поэт особым шукухом прославляет духовную грацию своей возлюбленной. Изображенная в них возлюбленная — не абстрактная божественная фея, девушка, а прекрасная девушка в реальном мире, в котором мы с вами живем. К хорошим образцам светской литературы можно отнести газели суфия Олойора.
Произведение суфия Оллояра под названием «Сабот уль-Оджизин» является одним из лучших образцов философско-дидактической литературы.Он отражает отношения между старейшиной и учениками. Обязанности учителя по отношению к своим ученикам, с другой стороны, обязанности ученика по отношению к пиру описаны:
Мне нужен океан монанди,
Ожерелье Mubarak botini pur durri.
В пустыне невежества, кто бы ни пришел,
Если из его чистой воды, то это сероб.
Если да, то кто хочет?
Когда солнце освещает твою ванну…
Главный вопрос в работе – воспитать идеального человека. По мнению автора, человеку необходимо иметь определенные убеждения. Человек без веры и без ясной цели жил напрасно. Он потеряет свою жизнь. Ему нужно показать правильный путь.
Суфий Оллояр с большой болью описывает отрицательные стороны человеческой натуры и с удовольствием воспевает положительные стороны. Призывает людей быть открытыми, милыми, сострадательными, добрыми и щедрыми:
С открытыми руками, с открытым лицом,
Будьте добры и нежны.
Beharbu bezarb с нежным языком
Они ведут кого-то с востока на запад.
Это холодный язык, он странный, он великий,
Недостатка в делах нет…
Суфий Олоёр – поэт, внесший значительный вклад в развитие суфизма в истории узбекской литературы. Он широко продвигал нравственные вопросы суфизма в своих стихах. Он выдвинул философию, что только так человек может достичь истины и совершенства. Суфий Оллоёр писал свои произведения на простом узбекском языке, хорошо зная персидский и арабский языки. Именно поэтому произведения поэта популярны в массах. Произведения поэта неоднократно печатались в Ташкенте, Казани, Баку, Стамбуле и других городах.

[спойлер title=»Ссылки»]
Взято из книги «Духовные звезды» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).
[/спойлер]

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: