Qanday qilib buyuk inson bo‘lish mumkin: Albert Eynshteyndan 5 o‘rnak

Qanday qilib buyuk inson bo‘lish mumkin Albert Eynshteyndan 5 o‘rnak

Bir paytlar Tomas Edison: «Men minglab xato qilmadim. Balki, elektr lampani kashf qilish uchun ming qadam tashladim».
Dunyodagi ajoyib ixtirolar ko‘p hollarda yirik mag‘lubiyatlar bilan barobar yuradi. Bugungi kunda yetukligi e’tirof etiladigan Albert Eynshteynning hayoti ham aslida bulardan xoli bo‘lmagan.

Eynshteyn ko‘pchilik nazdida buyuk olim va dahodir. Ammo Albert Eynshteyn maktublari va ishlarining to‘plamlari buning aksini ko‘rsatadi. Ya’ni kurashlar va mag‘lubiyatlar tarixi bizga birinchi navbatda Eynshteyn inson bo‘lganini isbotlaydi. Quyidagilardan har kim Albert Eynshteyndan o‘ziga kerakli darsni olishi mumkin.

1. Ha, ba’zan daholar ham xato qilishadi… ammo faqat ba’zan

Eynshteyn daho bo‘lgani uning har doim haq bo‘lganini anglatmaydi. Bunga eng yaxshi misol — Kvant nazariyasining Koinot mutlaq aniqlik negizida emas, ehtimollarga asoslangani haqidagi ta’kiddir. Eynshteyn bu nazariyani bir onda qabul qila olmadi. Bilamizki, u Nils Bor bilan munozaralarda shunday degan edi: «Xudo Koinot bilan oshiq o‘ynamaydi» deb yuborgan, Bor esa unga javoban: «Xudoga nimani qilishni, nimani qilmaslikni aytish joiz emas», deya ta’kidlagan.

2. O‘qish foydali

Albatta, siz to‘g‘ri kelgan narsani o‘qishingiz mumkin. Ammo, lozim vaqtda kerakli kitobni o‘qish sizning qarashlaringizga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Zamonaning buyuk olimi Eynshteynni qanday kitoblar qiziqtirgan bo‘lishi mumkin?  U sevib mutoaala qilgan asarlardan biri shotlandiyalik faylasuf Devid Yumning «Inson tabiati haqidagi risola»dir. Eynshteyn ushbu kitobni o‘qish unga mashhur ehtimollar nazariyasini shakllantirishda yordam bergan. Boshqalar nima qilgani, uni qanday amalga oshirgani va uning natijasi xususida o‘qir ekansiz, siz yangi g‘oyalarni shakllantirishingiz mumkin.

3. Chaqiriqni qabul qiling

Eynshteynning o‘ziga xos jihatlaridan biri uning murakkab ilmiy g‘oyalarni xayolida favqulodda jonlantira olish qobiliyatidir. U buni xayoliy tajriba deb atagan. Albert Eynshteyn shunchaki nazariyalarni xayolida to‘qib yozmagan. U fizikani juda ham yomon ko‘radigan kishilar ham unuta olmaydigan mashhur E = mc2 tengligini yozishgacha qancha-qancha xato qilgan. Ammo Eynshteyn bularning bariga qat’iyati bilan erishgan. Masalan, Eynshteyn o‘ziga: «Yorug‘lik tezligida harakatlangan odam o‘z aksini oynada ko‘rishi mumkinmi? Javob ha bo‘lsa, oynadagi aks katta bo‘ladimi, kichikmi?», degan savollar bergan. U bu savollarni turlicha berib ko‘rar ekan, masalaga turlicha yondashib, Koinotning eng mavhum sirlaridan birini kashf qilishga yaqinlashgan. U bu usulni umumlashtirgan holda: «Aqlning haqiqiy ko‘rinishi — bu bilim emas,balki tasavvurdir», degan edi. Uning ishlanmalari keng tarqalguniga qadar, Eynshteyn o‘nlab yillar mobaynida tajribalar o‘tkazib, haqligini isbotlab keldi. Umumiy va maxsus ehtimollar nazariyasi isbotlanganida Enshteyn boshqa murakkab masalalar yuzasidan tajribalar o‘tkazishni to‘xtatmadi. U, alaloqibat, elektromagnitlik va tortishish qonunlarini bir nazariya doirasida jamlashga hamda uni Kvant mexanikasi nazariyasi bilan birlashtirishga urindi. Bu narsa olimni ko‘plab boshi berk ko‘chalarga olib kirdi, biroq aynan shu narsa Eynshteyn dahosini va maqsadga intiluvchanligini isbotlaydi.

4. Zaifliklaringizni kuchli tomonga almashtiring

Eynshteyn voyaga yetgach ijtimoiy vaziyatlarda o‘zini tutishni ancha o‘rganib olgan edi. Biroq bolaligida unga oson bo‘lmagan: kichik singlisining xotirlashicha, u qiynalib gaplashgan. Keyinchalik, Eynshteynning o‘zi so‘zlarni yodlab qolish juda qiyin bo‘lganini aytgan. Saymon Baron-Koen kabi ekspertlarga ko‘ra, Eynshteyn Asperger sindromiga uchragan bo‘lishi ehtimol. Bu sindrom odamovilik, hissiy ortda qolish va ijtimoiy jihatdan badxulqlik, birovlarning hissiyotini qabul qila olmaslik, tushunmaslik kabilarda ko‘rinadi. Hammasidan ham Eynshteyn muloqot qilish va so‘zlashuvda muammolarga duch kelgani katta ehtimoldir. Asperger sindromiing yana bir ko‘rinishi — bu bir mavzusiga haddan ortiq berilib ketishdir. Shu boisdan ham garchi Eynshteyn sotsiallashuvni yomon ko‘rgan bo‘lsa-da, u yolg‘izlikni xush ko‘rgan va ko‘p tafakkur qilgan.

5. Atrof-muhit muhim ahamiyat kasb etadi

2006 yili London kitob yarmarkasida 1,5 mln dollarga Eynshteynning 15 ta qo‘lyozmasi va 33 ta maktubi sotuvga qo‘yildi. Ular 1933 va 1954 yillar oralig‘ida yozilgan. Ulardan bilish mumkinki, mashhur olim talabalik yillarida oson bo‘lmagan. Uning g‘oyalari professorlarning qo‘llab-quvvvatlashiga sazovor bo‘lmagan. Eynshteyn patent idorasida kotib sifatida ishlay boshlagach, nafaqat fizika, balki matematika va falsafa yo‘nalishlarida ham muvaffaqiyat qozona boshladi. Chunki, inkor inkorni rad etadi. Shunday ekan, nima bilan shug‘ullanmang, atrofingizda sizga do‘stona va ochiq kishilar bo‘lishiga e’tibor qarating. Bu o‘zligingizni kashf etishda yordam beradi.
Xulosa o‘rnida
Eynshteyn ishlari, fiziklarning tushunishicha, vaqt, makon, tortishish va yorug‘likni o‘zgartirib yubordi. U tarixdagi eng buyuk olimlardan biri bo‘ldi va Galileo Galiley va Isaak Nyuton bilan bir qatorda turadi. Bu shunchaki uning daho ekani tufayli emas, u shaxsiy va kasbiy hayotda mag‘lub bo‘lishni qabul qila olmagan. Eynshteyn ko‘p narsalarda chuqur adashgan. Ammo u hech qachon taslim bo‘lmadi. Chunki uning irodasi v qat’iyati yengilmas edi.


Томас Эдисон однажды сказал: «Я не сделал тысячи ошибок. Может быть, я сделал тысячу шагов, чтобы изобрести лампочку».
Великие изобретения мира часто сопровождаются великими поражениями. Не обошлось без них и в жизни Альберта Эйнштейна, который теперь признан взрослым.

Многие считают Эйнштейна великим ученым и гением. Но письма и сборники работ Альберта Эйнштейна говорят об обратном. То есть история борьбы и поражений доказывает нам, что Эйнштейн был прежде всего человеком. Любой может взять урок у Альберта Эйнштейна.

1. Да, иногда гении тоже ошибаются… но только иногда

Тот факт, что Эйнштейн был гением, не означает, что он всегда был прав. Лучшим примером этого является утверждение, что квантовая теория основана на вероятности, а не на абсолютной достоверности. Эйнштейн не сразу смог принять эту теорию. Мы знаем, что в споре с Нильсом Бором он сказал: «Бог не играет со вселенной», и Бор ответил: «Недопустимо говорить Богу, что делать или не делать».

2. Читать хорошо

Конечно, вы можете прочитать то, что правильно. Однако чтение правильной книги в нужное время может оказать глубокое влияние на ваше мышление. Какие книги могли заинтересовать великого современного ученого Эйнштейна? Одной из работ, которую он любил читать, был трактат шотландского философа Дэвида Юма о человеческой природе. Чтение Эйнштейном этой книги помогло ему сформулировать знаменитую теорию вероятности. Когда вы читаете о том, что сделали другие, как они это сделали и о результатах, у вас могут появиться новые идеи.

3. Принять вызов

Одной из уникальных черт Эйнштейна является его способность воплощать в жизнь сложные научные идеи. Он назвал это воображаемым опытом. Альберт Эйнштейн не просто изобретал теории. Он сделал много ошибок, прежде чем написал знаменитое уравнение E = mc2, которое не забыли бы даже те, кто ненавидит физику. Но Эйнштейн добился всего этого с решимостью. Например, Эйнштейн сказал себе: «Может ли человек, путешествующий со скоростью света, увидеть свое отражение в зеркале? Если ответ положительный, отражение в зеркале будет большим или маленьким?» По-иному задавая эти вопросы, он по-иному подошел к вопросу и приблизился к раскрытию одной из самых отвлеченных тайн мироздания. Обобщая этот метод, он сказал: «Истинное проявление ума — это воображение, а не знание». Прежде чем его работа получила широкое распространение, Эйнштейн десятилетиями экспериментировал, чтобы доказать свою правоту. Когда теория общих и частных вероятностей была доказана, Эйнштейн не прекратил экспериментировать над другими сложными вопросами. Он, следовательно,пытался объединить законы электромагнетизма и гравитации в одну теорию и соединить ее с теорией квантовой механики. Это привело ученого на многие закрытые улицы, но именно это доказывает гениальность и целеустремленность Эйнштейна.

4. Превратите свои слабости в сильные стороны

Став взрослым, Эйнштейн научился вести себя в социальных ситуациях. Но в детстве ей было нелегко: младшая сестра вспоминала, что у нее были трудности с речью. Сам Эйнштейн позже говорил, что запоминать слова было очень трудно. По мнению таких экспертов, как Саймон Барон-Коэн, у Эйнштейна может быть синдром Аспергера. Синдром проявляется в гуманизме, эмоциональной отсталости и социальной злобности, неумении принимать и понимать чувства других. Скорее всего, у Эйнштейна были проблемы с общением. Еще одна форма синдрома Аспергера — чрезмерное баловство. По этой причине, хотя Эйнштейн ненавидел общение, он любил одиночество и много думал.

5. Окружающая среда важна

В 2006 году 15 рукописей и 33 письма Эйнштейна поступили в продажу на Лондонской книжной ярмарке за 1,5 миллиона долларов. Они были написаны между 1933 и 1954 годами. Из них видно, что известному ученому в студенческие годы приходилось нелегко. Его идеи не получили поддержки профессоров. Когда Эйнштейн начал работать секретарем в Патентном ведомстве, он добился успехов не только в физике, но и в математике и философии. Потому что отрицание отрицает отрицание. Поэтому, что бы вы ни делали, убедитесь, что вокруг вас есть люди, которые дружелюбны и открыты. Это поможет вам открыть себя.
В заключение
Работа Эйнштейна, по мнению физиков, изменила время, пространство, гравитацию и свет. Он стал одним из величайших ученых в истории и стоит рядом с Галилео Галилеем и Исааком Ньютоном. Дело не только в том, что он гений, дело в том, что он не может смириться с поражением в личной и профессиональной жизни. Эйнштейн глубоко ошибался во многих вещах. Но он никогда не сдавался. Потому что его воля и решимость были непобедимы.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: