O‘zbekiston xalqaro baholash dasturlariga tayyormi?

O‘zbekiston xalqaro baholash dasturlariga tayyormi?

Ma’lumki, 2030 yilga qadar Xalq ta’limini rivojlantirish konseptsiyasi tasdiqlangan. Mazkur hujjatning birinchi bandida PISA xalqaro tadqiqotida O‘zbekistonning ishtirokini ta’minlash va 2030 yilga borib kuchli 30 talikka kirishga erishish maqsadli yo‘nalishda belgilangan. Ya’ni, Xalq ta’limi uchun strategik vazifa qo‘yilgan.

Ilk marotaba 2021 yilning 5-14 aprel kunlari mamlakatimizda 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qib tushunish darajasini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlar o‘tkazildi. Tadqiqotda respublikamizdagi 180 ta maktabda tahsil oluvchi 5 948 nafar 4-sinf o‘quvchilari hamda ularning ota-onalari, maktab direktorlari va sinf rahbarlari ishtirok etdi.
Shuningdek, 2022 yilning aprel oyida yurtimizdagi 202 ta maktabda PISA xalqaro baholash tadqiqotlari o‘tkazildi. Tadqiqotda yurtimizning 15 yoshli maktab o‘quvchilari tabiiy-ilmiy savodxonlik, matematik savodxonlik hamda o‘qish savodxonlik yo‘nalishlari bo‘yicha ishtirok etdi.
Navbatdagi xalqaro baholash tadqiqotlari 2023 yilda o‘tkaziladi. Kelgusi yilda o‘tkazilishi rejalashtirilayotgan TIMSS-2023 tadqiqotlarida 4- va 8-sinf maktab o‘quvchilari tabiiy fanlar hamda matematika fanidan o‘z bilimlarini sinab ko‘radi.
Dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ta’lim tizimida ta’lim sifatini oshirish, xalqaro baholash jarayonlarida munosib qatnashish masalasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko‘rishga yo‘naltirilgan PISA, TIMSS, PIRLS xalqaro baholash dasturlari doirasidagi topshiriqlar bilan ishlash ko‘nikmasini shakllantirish, o‘qituvchi va o‘quvchilarni tayyorlash, ularning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini, shuningdek, o‘quvchilarda ijodiy va mantiqiy fikrlash hamda tegishli fan yo‘nalishlari bo‘yicha savodxonligini rivojlantirish, o‘qituvchilarga amaliy va uslubiy yordam berish maqsadida Xalq ta’limi vazirligi va A.Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti tomonidan STesting elektron platformasi (https://stesting.uz) ishlab chiqildi.
Ushbu platformada 1449 ta test-topshiriqlari, 103 ta mediakurslar, 40 ta kimyo va biologiya fanlaridan malaka oshirish media kurslari o‘rin olgan. Shulardan, PISA xalqaro baholash tadqiqotiga oid 30 ta blok va 489 ta savollar bo‘lsa, TIMSS xalqaro baholash tadqiqotiga oid esa 8 ta fanga tegishli 583 ta nazorat savollar joy olgan va PIRLS xalqaro baholash tadqiqotiga oid 30 ta blokdan iborat 377 ta savollar platformaga joylashtirilgan.
Stesting elektron platformasi statistikasiga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, 2022 yilning fevral-iyul oylari davomida yurtimizdagi 7750 dan ortiq maktab ushbu elektron plaftformadan ro‘yhatdan o‘tgan bo‘lib, ularda 2 500 000 dan ortiq maktab o‘quvchilarimiz test-topshiriqlarni bajarib kelmoqda. Ushbu bajarilgan test-topshiriqlar 12 nafar malakali pedagog-mutaxassislar tomonidan o‘zbek va rus tillarida tekshirilib, baholanmoqda. Hozirda 2 000 000 dan ortiq test-topshiriq tekshirilib, baholandi.
Hozirda milliy tadqiqot instiuti mazkur loyihaning yangi kontent va test topshiriqlari bilan boyitish maqsadida, «Stesting»2  loyihasi ustida ishlar olib borilmoqda.
Ma’lumot o‘rnida qayd etish lozimki, institutning STESTING.UZ trenajyor platformasi o‘qituvchi va o‘quvchilar uchun tashkil etilgan. Marhamat, bepul platformada xalqaro baholash dasturlariga tayyorlanishingiz mumkin!

Mavzuga doir:
PISA-shok nima ? U Oʻzbekistonda ham roʻy berishi mumkinmi ?

Oʻquvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga moʻljallangan Axborotnomaning 1-soni chop etildi

Maktab tizimida xalqaro tadqiqotlarning o‘rni qanday?


Известно, что утверждена концепция развития народного образования до 2030 года. В первом пункте этого документа поставлена ​​цель обеспечить участие Узбекистана в международном исследовании PISA и выйти к 2030 году в топ-30. То есть перед народным образованием поставлена ​​стратегическая задача.

Впервые с 5 по 14 апреля 2021 года в нашей стране было проведено международное исследование по оценке уровня понимания прочитанного учащимися 4-х классов. В исследовании приняли участие 5948 учащихся 4-х классов, обучающихся в 180 школах нашей республики, а также их родители, директора школ и классные руководители.
Также в апреле 2022 года в 202 школах нашей страны были проведены международные оценочные исследования PISA. В исследовании по направлениям естественнонаучной грамотности, математической грамотности и читательской грамотности приняли участие 15-летние школьники нашей страны.
Следующие международные оценочные исследования состоятся в 2023 году. В исследовании TIMSS-2023, которое планируется провести в следующем году, школьники 4-8 классов проверят свои знания по естественным наукам и математике.
В системе образования развитых стран мира особое внимание уделяется вопросу повышения качества образования и надлежащего участия в международных процессах оценивания. Формирование навыков работы с заданиями в рамках международных оценочных программ PISA, TIMSS, PIRLS, направленных на подготовку к международному обучению, повышение квалификации преподавателей и студентов, их знаний, умений и компетенций, а также творческого и логического мышления и развития студентов грамотности по соответствующим предметам, оказывая практическую и методическую поддержку учителям, разработана электронная платформа STesting (https://stesting.uz) Министерством народного образования и Национальным исследовательским институтом им. А. Авлони.
Эта платформа содержит 1449 тестовых заданий, 103 медиакурса, 40 продвинутых медиакурсов по химии и биологии. Среди них 30 блоков и 489 вопросов, относящихся к международному оценочному исследованию PISA, 583 контрольных вопроса, относящихся к 8 предметам, относящихся к международному оценочному исследованию TIMSS, и 377 вопросов, состоящих из 30 блоков, относящихся к международному оценочному исследованию PIRLS.
Если обратить внимание на статистику электронной площадки тестирования, то за февраль-июль 2022 года на этой электронной площадке зарегистрировано более 7750 школ нашей страны, и более 2 500 000 наших школьников сдали тесты. . Выполненные тестовые задания проверяются и оцениваются 12 квалифицированными педагогами-экспертами на узбекском и русском языках. В настоящее время проверено и оценено более 2 000 000 тестов.В настоящее время национальный исследовательский институт работает над проектом «Тестирование» 2, чтобы обогатить этот проект новым содержанием и тестовыми заданиями.
Для сведения необходимо отметить, что тренажерная площадка института STESTING.UZ создана для преподавателей и студентов. Спасибо, вы можете подготовиться к международным программам оценки на бесплатной платформе!

Предмет:
Что такое PISA-шок? Возможно ли это в Узбекистане?

Вышел в свет 1 номер Вестника по подготовке студентов к международным исследованиям

Какова роль международных исследований в школьной системе?

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: