Mansabdorlarning mas’uliyatiga oid muhim loyiha jamoatchilik muhokamasiga qo‘yildi

Mansabdorlarning mas’uliyatiga oid muhim loyiha jamoatchilik muhokamasiga qo‘yildi

O‘zbekiston Respublikasining “Ma’muriy tartib-taomillar to‘g‘risida”gi yangi Qonun loyihasi ishlab chiqildi.

Bu haqda «hudud24.uz» nashriga tayanib Aniq.uz xabar berdi
Qonun ma’muriy tartib-taomillarni amalga oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi hamda ma’muriy organlar bilan munosabatlarda qonun ustuvorligini, jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta’minlashga xizmat qiladi.
Ads by RedDigital

Воспроизведение продолжится после показа рекламы

Qonun loyihasi 6 ta bob va 111 ta moddadan iborat bo‘lib, quyidagi asosiy yangiliklarni o‘z ichiga olmoqda. Xususan:
• “Ma’muriy tartib-taomillar to‘g‘risida”gi Qonunni qo‘llash doirasi ma’muriy tartib-taomillarni amalga oshirish nuqtai nazaridan eng muammoli sohalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatish orqali to‘ldirildi;
• ma’muriy organ, ma’muriy hujjat, ma’muriy ixtiyoriylik tushunchalariga aniqroq ta’riflar berildi. Huquqni qo‘llash amaliyotida shakllangan to‘siqlarni bartaraf etish bo‘yicha “Ma’muriy tartib-taomillar to‘g‘risida”gi Qonunning islohotchi – huquq yaratuvchiligini rolini kuchaytiruvchi yangi prinsiplar taklif qilindi;
• qonuniylik tamoyili qonunda ma’muriy-huquqiy faoliyatning asosliligini va qonunlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri amalga oshirilishini ta’minlovchi muhim elementlar bilan mazmunan boyitildi. Mutanosiblik tamoyili dunyoda umume’tirof etilgan german huquqi standartlariga muvofiq ifoda etildi;
• ma’muriy tartib-taomillarning asosiy institutlari, xususan tegishli tarzda xabardor qilish, manfaatdor shaxslarni tinglash, ma’muriy hujjat, ma’muriy shikoyat qilish va mamuriy hujjatni ijro qilish kabilar takomillashtirildi;
• Qonun loyihasi ommaviy xarakterdagi ma’muriy ishlarda zarur bo‘lgan “birgalikdagi vakillik” instituti, ma’muriy ishda shaffoflik va qarorlarni aniqligini ta’minlovchi “prosessual hujjatlar” instituti, manfaatdor shaxslarga ma’muriy ishda o‘zlarining huquqlarini himoya qilish bo‘yicha o‘z vaqtida chora ko‘rish imkonini beruvchi “dastlabki ma’muriy hujjat” instituti, ma’muriy-huquqiy faoliyatda shaffoflik va hisobdorlikni ta’minlovchi “ma’muriy ishlar reestri” institutlari bilan to‘ldirildi;
• ma’muriy ishda ishtirokchilar va ishni hal etishga ko‘malashuvchi shaxslarni jalb qilish, rahbarlarning rad qilinishi, dalillarni baholash, ma’muriy ishdagi xarajatlarni yuklash, ma’muriy ishni to‘xtatib turish va tugatish bo‘yicha prosessual qoidalar aniqlashtirildi va to‘ldirildi.
• xorijiy ekspertlarning tavsiyasiga ko‘ra ma’muriy shikoyat bo‘yicha ish yuritishda majburiy tarzda sudgacha shikoyat qilish tartibini kiritish taklif qilindi.
Shuningdek, ijro ishini yuritish tartib-taomillari “Pullik talablarni majburiy ijro ettirish” qoidalari bilan to‘ldirildi.
Loyiha fuqarolar va tadbirkorlik sub’ektlarining davlat organlari bilan munosabatga kirishishda aniq tartib-taomillarni belgilashga, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini davlat organlari xodimlarining huquqqa xilof harakatlaridan himoya qilishga, ma’muriy tartib-taomillarning yagona va  shaffof mexanizmi yaratilishiga, ushbu jarayonlarda korrupsiyaviy holatlarning yuzaga kelishini oldini olishga olib keladi.
Shuningdek, Qonunda nazarda tutilayotgan yangi normalar ma’muriy tartib-taomillarni amalga oshirishda huquqiy barqarorlikni ta’minlashga, fuqarolar va tadbirkorlarning davlat organlari tomonidan qabul qilinadigan ma’muriy hujjatlarga hurmat va ishonchini kuchaytirishga hamda mamlakatimizning investisiya muhitini yaxshilashga xizmat qiladi.
Jamoatchilik muhokamasi natijasida kelib tushgan takliflar asosida Qonun loyihasi yanada takomillashtiriladi.


Разработан новый проект Закона Республики Узбекистан «Об административных процедурах».

Об этом сообщает Aniq.uz со ссылкой на издание «Region24.uz».
Закон регулирует отношения в сфере административных процедур и служит обеспечению законности, прав и законных интересов физических и юридических лиц в отношениях с административными органами.
Реклама RedDigital

Воспроизведение продолжается после показа рекламы

Законопроект состоит из 6 глав и 111 статей и включает следующие ключевые нововведения. Особенно:
• Сфера применения Закона «Об административных процедурах» определяется прямым указанием наиболее проблемных мест с точки зрения реализации административных процедур.
• Четкие определения понятия административного органа, административного документа, административной добровольности. Предложены новые принципы в Законе об административных процедурах по устранению барьеров правоприменительной практики, усилению роли реформатора-законодателя;
• Принцип законности обогащается в законе важными элементами, обеспечивающими обоснованность административно-правовой деятельности и прямое исполнение законов. Принцип пропорциональности выражен в соответствии с общепризнанными нормами немецкого права;
• Улучшены основные институты административных процедур, в частности, надлежащее уведомление, слушания заинтересованных сторон, административный документ, административная жалоба и исполнение административного документа;
• Законопроектом предусмотрены институт «совместного представительства» в публичных административных делах, институт «процессуальных документов», обеспечивающих прозрачность и правильность решений по административным делам, защиту прав участников административных дел. первичный административный документ», позволяющий своевременно принимать меры, дополнен институтом «Реестр административных дел», обеспечивающим прозрачность и подотчетность в административно-правовой деятельности;
• Уточнены и убиты процессуальные нормы привлечения участников административного дела и лиц, содействующих разрешению дела, отвода руководителей, оценки доказательств, возложения административных расходов, приостановления и прекращения производства по делу об административном правонарушении. .
• По рекомендации зарубежных экспертов предложено ввести обязательный досудебный порядок обжалования в административном производстве.
Принудительные процедуры также дополнены правилами «Принудительное исполнение платных требований».
Проект направлен на установление четких процедур взаимодействия граждан и бизнеса с государственными органами, защиту их прав и законных интересов от неправомерных действий государственных служащих,создать единый и прозрачный механизм административных процедур, предотвратить коррупцию в этих процессах.
Новые нормы закона также служат обеспечению правовой стабильности при осуществлении административных процедур, укреплению уважения и доверия граждан и предпринимателей к административным актам, принимаемым государственными органами, улучшению инвестиционного климата в стране.
Проект закона будет доработан на основе предложений, поступивших в результате общественного обсуждения.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: