Idrokni shakllantirish uchun 11 tavsiya

Idrokni shakllantirish uchun 11 tavsiya

Idrokka qisqa qilib ta’rif beradigan bo‘lsak, bu – muayyan jarayonga diqqatli bo‘lish va uning oqibatini anglash degani. Oqibatini anglash, o‘z navbatida shu jarayonni nazorat qilish va eng ma’qul qarorni qabul qilishdir.

Idrok va mushohada bilim natijasi emas. U miyadagi ko‘nikma. Bu ko‘nikmani shakllantirgan odam barcha vaziyatda, turlicha masalalarda yaxshi yechimni izlab topishi, munosib qaror qabul qilish mumkin.

Misol uchun, aqlli odam doim ham mushohadali yoki mushohadali odam doim ham aqlli bo‘lavermaydi.

Modomiki inson o‘y-xayollari va hislarini nazoratda tutib tura olmas ekan, unda idrok ham, diqqatini jamlash va nimagadir to‘g‘ri munosabatda bo‘lish ko‘nikmasi ham bo‘lmaydi.

Inson o‘z tanasini, mushaklarini ko‘z-ko‘z qilishni yaxshi ko‘radi. Ammo barchamiz ham miyada xuddi shunday mushaklar borligidan, turli mashq va usullar orqali ularga ham salobatli ko‘rinish berish mumkinligini bilmaymiz.

Miyadagi mushaklar bizga diqqatimizni jamlab, uzoqni ko‘rishga, vaziyatni tezroq aniqlashga, kerak paytda hislarga quloq yopib, kerak paytda tilni tiyishga yordam beradi. Psixologiyada idrok ruhiyatning klinik doirasi yoki ruhiyatning tahlilga bo‘lgan ehtiyoji bilan bog‘lanadi. Uni yuksaltirib borish inson hayotini yanada go‘zallashtiradi.

Ruhshunos va tadqiqotchi Yuna Kangning fikricha, idrok va mushohadaning 4 ta muhim omili bor.

Boxabarlik – mavjud ma’lumot haqida ham ruhan, ham jismonan xabardor bo‘lish. Bu masalaga oid qarama-qarshiliklarni solishtirib, unga munosabat bildirishning asosidir.

Diqqatning barqarorligi – ayni vaqtda sodir bo‘layotgan jarayonning ichki va tashqi sabablarini kuzatib borish. Mushohada qilganda inson masalaga oid avvalgi jarayonni ham diqqatdan uzoqlashtirmaydi.

Ayni paytga diqqat qilish – barqaror diqqat kabi, idrokli hamda mushohadali odamlar jarayonning hozirgi holatini ham ko‘zdan qochirmaydilar.

Xolis qaror qabul qilish – mushohadali odam jarayon haqidagi o‘y-xayollar, hislarni aralashtirmasdan, shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarmaydi. Hammasiga oqillik bilan baho beradi.

Quyida e’tiboringizga idrokli va mushohadali bo‘lishga, ongda idrok ko‘nikmasini shakllantirishga oid tavsiyalarni beramiz.

Yaxshi tinglovchi bo‘ling

Yaxshi tinglovchi qarshisidagi insonning har bir so‘ziga diqqatli bo‘ladi. Bunda diqqatning barqarorligi muhim o‘rin tutadi. U suhbatga har qanday sharoitda e’tibor bilan yondashishni ta’minlaydi.

Munosabat bildirishga shoshmang

Ko‘p hollarda insonning ichki ovozi uni jaholatga boshlaydi. Ayniqsa, inson yoshlik chog‘larida qaror chiqarishga shoshib qoladi. Sizga taqdim etilayotgan ma’lumotlarga nisbatan munosabatda bo‘lishdan avval ularning asosli ekanligini aniqlang. Agar muammoli vaziyatda bo‘lsangiz, asabiylashmang. Asab tolalarining zo‘riqishi – kerakli axborotning miyaga yetib borishi, insonning fikrlashiga to‘sqinlik qiladi. O‘rinli savolni o‘z paytida samimiy ohangda bering.

Jur’atli bo‘ling

Haqiqatni tan olish yoki tavakkal qilish uchun jur’at kerak bo‘ladi. Ichki ovozga qarshi borish ham insonning qat’iy fe’l-atvoridan darak beradi. Zarur paytda adolatli bo‘lishga intiling.

Diqqatni maqsadingizga qarating

Ba’zida kitobning bir sahifasini o‘qib tugatib uning biror jumlasiga ham tushunmagan vaqtlarimiz bo‘ladi. Sababi, maqsad va diqqat o‘zaro qovusha olmaydi. Garchi, insonning ko‘zi jumlalarni o‘qisa ham, miyaga biror ma’lumot yetib bormaydi. Buning barchasi diqqatning bo‘linishidandir. Natijada, o‘sha sahifani qayta o‘qib chiqishga majbur bo‘lamiz.

Xotiralarni tez-tez esga oling

Ancha yillardan keyin do‘stlarimiz bilan uchrashib qolsak, har doim ham gapni gapga ulanib ketishi qiyin bo‘ladi. Ba’zida bunday uchrashuvlarga zavq bag‘ishlaydigan eng yaxshi xotiralar esdan ko‘tarilib ketishi mumkin.

Xotira – bu tajriba degani. U biror ishga kirishganda shu bilan bog‘liq oldingi bilimni yodga olib, xulosalar asosida yangi va muvaffaqiyatli qadamni tashlashga yordam beradi.

Yaqinlaringizga e’tiborli bo‘ling

Bu ko‘nikmani ongda va ruhiyatda shakllantirishning usullari ko‘p. Misol uchun, kitob mutolaa qilish. Farzandingiz bo‘lsa, uni kun davomida 15 daqiqa kuzating. Bolaning fe’l-atvori, qiziqishlari yuzasidan xulosalar chiqaring va rejalar qabul qiling.

Osuda tabiat qo‘ynida sayr qiling

Bir kunda 15-20 daqiqa davomida tabiat qo‘ynida sayr qilib, tabiatni kuzating, o‘zgarishlarga qarang. Bunday vaqtda shoshmang. Shoshgan odam idrok qila olmaydi.

2013 yilda Buyuk Britaniyada o‘tkazilgan tadqiqot xulosalari shuni ko‘rsatdiki, tabiat qo‘ynida, yashillik bag‘rida sayr qilish insonga diqqatni jamlashiga, keraksiz xayollardan xalos bo‘lishiga yordam berar ekan.

Ijodiy yondashuv

San’atkorlar, rassom va adiblar o‘z nomi bilan idrok odamlaridir. Ular kun davomida kamida 10 soat idrok va mushohada bilan band bo‘ladilar. Sizda ham rasm chizish yoki she’r bitishga qiziqish bo‘lishi mumkin. O‘zingizcha qo‘shiqlar xirgoyi qiling yoki biror nima yarating.

Izlanishlar ijodiy yondashuvga kirishgan odamlarning idroki ham chuqurlashishini ko‘rsatmoqda.

«Agar sizga kichik baliq kerak bo‘lsa, zovurga boring. Agar kattaroq baliq ushlash niyatingiz bo‘lsa, daryoga boring.» Ya’ni, ehtiyojlaringiz doirasida idrok qilish – ong-shuurda mushohada ko‘nikmasini shakllantirishning oson yo‘lidir.

Qo‘l telefoniga bog‘lanib qolmang

So‘nggi yillarda elektron qurilmalarning ko‘payib borayotgani insonlarda diqqatlilikning yo‘qolishiga ham sabab bo‘lmoqda. Har zamon mobil qurilmalarga mo‘ralash, ularni titkilash biror ishga diqqat bilan kirishishning beliga tepadi. Shu sababli, ulardan foydalanish qoidalariga amal qiling.

Tilingizga erk bermang

«Oldiga qo‘yganni yemoq – hayvonning ishi. Og‘ziga kelganni demoq – nodonning ishi» degan ekanlar bobomiz Alisher Navoiy. Inson biror nimani og‘ziga solishda qanchalar ehtiyotkor bo‘lsa, og‘zidan biror so‘zning chiqishiga ham shu qadar e’tiborli bo‘lishi kerak.

Keksalarni tinglang

Keksalarning maslahati – eng qimmatli bilim. «Boshidan o‘tkazgan – tabib» degan naql bor. Bobo-buvingiz, ota-onangiz bilan maslahatlashib, ularning nasihatiga quloq tuting.

Buyuk faylasuf Suqrot shogirdlaridan birining idrokini sinovdan o‘tkazish uchun undan hayot haqidagi fikrlarini so‘rabdi. Aniq-tiniq javob ololmagach, shogirdini yetaklab bozorga borgan ekan.

Xulosa shunday – atrofni kuzatish, kimningdir xatti-harakatidan, taqdiridan xulosa chiqarish – idrok va mushohadaning tiniqlashuviga xizmat qiladi.

Munosib va to‘g‘ri qaror doimo hamrohingiz bo‘lsin!


Вкратце, восприятие означает обращение внимания на определенный процесс и понимание его последствий. Понимание последствий, в свою очередь, позволяет контролировать процесс и принимать наилучшее решение.

Это не результат знания в восприятии и наблюдении. Это навык в мозгу. Человек, развивающий это умение, может найти хорошее решение в любой ситуации, в разных вопросах и принять правильное решение.

Например, умный человек не всегда наблюдателен, или наблюдательный человек не всегда умен.

Пока человек не может контролировать свои мысли и чувства, у него не будет возможности осмысливать, концентрироваться и реагировать на что-либо.

Людям нравится хвастаться своим телом и мышцами. Но не все из нас знают, что мозг имеет одни и те же мышцы, и что разные упражнения и техники могут сделать их сильнее.

Мышцы в мозге помогают нам фокусироваться, видеть далеко, быстрее определять ситуации, прислушиваться к своим чувствам, когда это необходимо, и контролировать свой язык, когда это необходимо. В психологии восприятие связано с клиническими масштабами психики или потребностью психики в анализе. Повышение его сделает человеческую жизнь более красивой.

По словам психолога и исследователя Юны Канг, существует 4 важных фактора восприятия и наблюдения.

Осведомленность – это способность воспринимать информацию как ментально, так и физически. Это является основой для сравнения и противопоставления противоречий по данному вопросу.

Устойчивость — это процесс отслеживания внутренних и внешних причин текущего процесса. При наблюдении не игнорируется и предшествующий процесс на предмете.

Как внимание есть постоянный фокус, так и разумные и наблюдательные люди не упускают из виду текущее состояние процесса.

Беспристрастное принятие решений — это процесс, при котором наблюдатель не делает поспешных выводов, не смешивая мысли и чувства по поводу процесса. Все оценивает с умом.

Вот несколько советов, которые помогут вам стать более проницательным и наблюдательным.

Быть хорошим слушателем

Хороший слушатель обращает внимание на каждое слово человека перед ним. Важна стабильность фокуса. Это гарантирует, что к разговору подходят внимательно во всех ситуациях.

Не спешите комментировать

Во многих случаях внутренний голос человека ведет его к неведению. Особенно, когда ты молод. Прежде чем иметь дело с предоставленной вам информацией, убедитесь, что она действительна. Если вы попали в беду, не паникуйте. Нервное напряжение — это поток информации в мозг, который мешает человеку думать. Задавайте правильные вопросы в нужное время.

Будьте мужественны

Требуется мужество, чтобы признать правду или пойти на риск.Идти против внутреннего голоса — тоже признак решимости человека. Стремитесь быть справедливым, когда это необходимо.

Сосредоточьтесь на своей цели

Иногда мы заканчиваем страницу книги и не понимаем ни одного предложения. Потому что цель и сосредоточенность не могут идти рука об руку. Хотя человеческий глаз читает предложения, никакая информация не достигает мозга. Все дело в отвлечении внимания. В результате нам придется перечитать эту страницу.

Почаще вспоминай воспоминания

Когда мы встречаемся с нашими друзьями много лет спустя, нам всегда трудно найти общий язык. Иногда самые лучшие воспоминания о таких встречах могут быть забыты.

Память — это опыт. Это поможет вам сделать новый и успешный шаг на основе выводов, помня предыдущие знания, когда вы начинаете бизнес.

Позаботьтесь о своих близких

Есть много способов развить этот навык в уме и духе. Например, чтение книги. Если у вас есть дети, смотрите за ними по 15 минут в день. Делайте выводы о поведении и интересах ребенка и стройте планы.

Совершите неторопливую прогулку на природе

Гуляйте на природе по 15-20 минут в день, наблюдайте за природой и наблюдайте за изменениями. Не торопитесь в такое время. Человек в спешке не может понять.

Исследование 2013 года в Великобритании показало, что прогулки на лоне природы, среди зелени, помогают человеку сконцентрироваться и избавиться от ненужных мыслей.

Креативный подход

Художники, живописцы и писатели — интеллигентные люди по имени. Они тратят не менее 10 часов в день на восприятие и наблюдение. Вы также можете быть заинтересованы в рисовании или написании стихов. Пойте собственные песни или создавайте собственные.

Исследования показывают, что люди, применяющие творческий подход, также обладают более глубоким пониманием.

«Если вам нужна маленькая рыбка, идите к канаве. Если вы хотите поймать рыбу покрупнее, идите к реке». То есть понимание своих потребностей — это простой способ развить способность к сознательному наблюдению.

Не кладите трубку на свой мобильный телефон

Распространение электронных устройств в последние годы также привело к потере внимания у людей. Постоянный взгляд на мобильные устройства — ключ к достижению цели. Поэтому соблюдайте правила их использования.

Не отпускай свой язык

«Есть то, что кладешь перед собой, — дело зверя. Говорить то, что лезет в рот, — дело дурака», — сказал наш предок Алишер Навои. Чем осторожнее человек в том, что кладет что-то в рот, тем осторожнее он должен быть в том, чтобы произнести слово изо рта.

Слушайте пожилых людей

Советы стариков — самое ценное знание. Есть поговорка: «Опыт — врач». Твои бабушка и дедушка,посоветуйтесь с родителями и прислушайтесь к их советам.

Великий философ спросил одну из мыслей Сократа о жизни, чтобы проверить его понимание. Когда он не смог получить внятного ответа, он пошел на рынок со своим учеником.

Вывод состоит в том, что наблюдение за окружающей обстановкой, вывод из чьих-либо поступков и судьбы — служит уточнению восприятия и наблюдения.

Пусть верное и верное решение всегда будет с тобой!

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: