Donolardan yosh o‘qituvchiga maslahatlar va tavsiyalar

Donolardan yosh o‘qituvchiga maslahatlar va tavsiyalar

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, yuklab oling va zavqlaning!

Ushbu hikmatli so‘z va maslahatlar nafaqat yosh o‘qituvchilarga, balki barcha pedagoglar, farzand tarbiyalayotgan ota-onalar uchun hamdir.

Mazkur bitiklar nimanidir isbotlay olgan sharq va g‘arb olimlari, ko‘hna tarix faylasuflari, o‘zimizning mumtoz va jaded adabiyoti vakillari, qolaversa, zamonamizning ilg‘or kishilarining bayon qilgan fikrlari asosida jamlandi.
1. «Yaxshi o‘qituvchi umidni ilhomlantiradi, tasavvurni yoqadi va o‘rganishga bo‘lgan muhabbatni kuchaytiradi». — Brad Henry
2. «Ta’lim hayotda muvaffaqiyatga erishishning kalitidir va o‘qituvchilar o‘quvchilar hayotida doimiy ta’sir ko‘rsatadi». — Solomon Ortiz
3. «Noqobil o‘qituvchi haqiqatni shunchaki aytadi-qo‘yadi, yaxshisi esa uni topishga o‘rgatadi». — A.F.Disterveg
4. «O‘rtacha o‘qituvchi mavzuni gapirib beradi, yaxshi o‘qituvchi mavzuni tushuntirib beradi, zo‘r o‘qituvchi mavzuni ko‘rsatib beradi, buyuk o‘qituvchi mavzuga ilhomlantiradi». — Uilyam Artur Uord
5. «Keling, birgina kitob, bitta qalam, bitta bola va bitta o‘qituvchi dunyoni o‘zgartirishi mumkin». — Malala Yusufzay
6. «Haqiqiy o‘qituvchida avvalo mayl va iste’dod, rag‘bat va havas bo‘lishi lozim. Uning fikr-yodi, zavq-shavqi ta’lim va tarbiya ustida bo‘lgan holdagina kutilgan samaralar beradi». — T. N. Qoriniyozov
7. «Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo‘lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmaydigan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kabidir». — Abdulla Avloniy
8. «Yaxshi o‘qituvchi bo‘lmoq uchun, o‘qitadigan narsangni sevishing kerak va o‘qitayotgan kishilaringni ardoqlashing lozim». — V. O. Klyuchevskiy
9. «Texnologiya — bu faqat bitta vosita. Bolalarni birgalikda ishlashi va ularni rag‘batlantirish nuqtai nazaridan eng muhimi o‘qituvchidir». — Bill Geyts
10. «Atrofdagi hamma qiyin ishlardan biri, eng qiyinlardan biri yaxshi o‘qituvchi bo‘lishdir». — Maggie Gallagher
11. «Taningni baquvvat qilish, irodangni chiniqtirish, qalbingni fazilatli qilish, fikringni kengaytirish va fahm-farosat bilan o‘zingni vazmin saqlash vositalarini bilsang,- demak sen tarbiyachisan». — Sh. Leturno
12. «O‘quvchini mehnat qilishga o‘rgat, uni nafaqat mehnatni sevishga, u bilan shunday uyg‘unlashishga ko‘niktirginki, toki mehnat uning vujudiga singib ketsin, uni shunga o‘rgatki, uning uchun o‘z kuchi bilan biron bir narsani bilib ololmaslik aqlga sig‘maydigan holat hisoblansin». — Disterverg
13. «Ijodkorlik va bilimlarda quvonchni uyg‘otish o‘qituvchining oliy san’atidir». — Albert Eynshteyn
14. «Xalq uchun nondan so‘ng muhimi maktabdir». — Jorj Danton
15. «Yaxshi o‘qituvchi — aniq shaxs». — Gilbert Highet
16. «Bilimga eltuvchi yagona yo‘l, bu faoliyatdir». — Bernard Shou
17. «Biz o‘qituvchining o‘qituvchilik qiladigan narsa emasligini, balki insonda o‘z-o‘zidan rivojlanadigan tabiiy jarayon ekanligini kashf qildik». — Mariya Montessori
18. «Hayot yo‘lida birinchi masala maktab masalasidir». — Abdurauf Fitrat
19. «Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko‘p zamonlardan beri taqdir qilinub kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyalgan muqaddas bir vazifadur». — Abdulla Avloniy
20. «O‘qituvchi abadiylikka ta’sir qiladi; uning ta’siri to‘xtaganini hech qachon aytolmaydi». — Genri Adams
21. «Yaxshi o‘qituvchilar o‘quvchilarning eng yaxshisini chiqarishni biladi». — Charlz Kuralt
22. «Hamma qobiliyatlarning sarvari fikrdir». — Uilyam Metiyuz
23. «Uy vazifasini bajarishdan tashqari, uyga olib ketadigan biror narsa beruvchi o‘qituvchini yaxshi ko‘raman». — Lily Tomlin
24. «Chinakam oqilona ta’lim ongimizni ham, xulqimizni ham o‘zgartiradi». — Mishel Monten
25. «Maktab dunyo imoratlarining eng muqaddasi va qadrlisidir. Maktabning chin va haqiqiy ma’nosini bilgan millatlar jonlari, mollari bilan himmat va g‘ayratlarini sarf etib, millatning taraqqiyi rivojiga ijtixod qilurlar».- Maxmudxuja Bexbudiy
26. «Men otamga yashash uchun qarzdorman, lekin o‘qituvchimga yaxshi yashash uchun». — Iskandar Zulqarnayn
27. «Haqiqiy dono o‘qituvchi sizga o‘zining donoligiga ishontirishga urinmaydi, aksincha sizni aql-zakovat eshigiga olib boradi». — Xalil Gibran
28. «Eskini o‘zlashtirgan va yangini tushunishga qodir insongina tarbiyachi bo‘la oladi». — Konfutsiy
29. «Ta’lim san’ati kashfiyotga yordam berish san’atidir». — Mark van Doren
30. «Menimcha, pedagogika kasbi jamiyat kelajagi uchun boshqa barcha kasblarga qaraganda ko‘proq hissa qo‘shadi». — Jon Wooden
31. «Yaxshi o‘qituvchilar va katta o‘qituvchilar o‘rtasidagi farq shunday: yaxshi o‘qituvchilar o‘quvchining maqsadlaridan eng yaxshisini oladi; katta o‘qituvchilar o‘quvchining maqsadini oldindan bilishadi». — Mariya Callas
32. «Qo‘rqitish usuli bilan dars o‘tadigan o‘qituvchi bo‘lmang, qo‘rquv bilan o‘rganilgan darslar tezda esdan chiqadi». — Meri Ketrin Bateson
33. «Bilim, ma’rifat yaxshi axloq bilan bezanmog‘i lozim». — Abu Nasr Forobiy
34. «Harakat zaif bo‘lgan joyda, kuchli bilim foydasizdir. Harakatsiz bilim ipsiz kamon o‘qidir». — Az-Zamaxshariy
35. «Yomon oТqituvchi haqiqatni aytib berib qo‘ya qoladi, yaxshi o‘qituvchi esa, haqiqatni topishga o‘rgatadi». — A.Disterveg
36. «Qobiliyatli odamni tarbiya qilmaslik zulmkorlik va noqobil odamga tarbiya hayfdir. Tarbiyangni ayab unisini nobud qilma, tarbiyangni bunisiga zoe ketkazma». — Alisher Navoiy
37. «Mushohada yuritmay turib, qancha ko‘p o‘qisangiz, shuncha ko‘p bilayotganga o‘xshayverasiz, agar o‘qiyotganda qanchalik ko‘p mushohada yuritsangiz, shu qadar oz narsa bilishingizni aniqroq his etasiz». — F. Volter
38. «Ilmdan bir shuТla dilga tushgan on, shundan bilursankim ilm bepoyon». — Firdavsiy
39. «Tarbiya uch narsaga ehtiyoj sezadi: iste’dodga, ilmga, mashqqa». — Arastu
40. «Ilmdan yaxshiroq xazina bo‘lmas, Qo‘lingdan kelgancha tera olsang, bas». — Abu Abdullo Rudakiy
41. «O‘qituvchining butun fikri o‘quvchilarida, o‘zi sochgan urug‘larning o‘sishidadir». — D.I.Mendeleev
42. «Birovni o‘rgatishing uchun, o‘zing o‘rganishing uchun lozim bo‘lganidan ko‘ra ham ko‘proq aql kerak». — M.Monten
43. «O‘qitish ikki barobar o‘qish demakdir». — J.Juber
44. «Muvaffaqiyatli tarbiyaning siri — o‘quvchiga hurmatda». — R.Emerson
45. «Qiyin fanlar yo‘q, faqat hazm etilishi qiyin bo‘lgan izohlargina bor». — A.I.Gersen
46. «Kimki hech narsani qiziqib so‘ramasa, hech narsani o‘rganmaydi ham». — T.Fuller
47. «Ta’limning eng yuqori natijasi — bag‘rikenglikdir». — Xelen Keller
48. «Ta’limning maqsadi — bu faktlar emas, balki qadriyatlar haqida bilimdir». — Uilyam Burroughs
49. «Bolani o‘zingizning ta’limingizga cheklab qo‘ymang, chunki u boshqa vaqtda tug‘ilgan». — Rabindranath Tagore
50. «Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir». — Abdulla Avloniy


Эти мудрые слова и советы не только молодым учителям, но и всем воспитателям, родителям, воспитывающим детей.

Эти сочинения основаны на мнениях восточных и западных ученых, философов древней истории, представителей нашей классической и современной литературы, а также корифеев нашего времени, которые что-то доказали.
1. «Хороший учитель вселяет надежду, любит воображение и укрепляет любовь к учебе». — Брэд Генри
2. «Образование — это ключ к успеху в жизни, и учителя оказывают неизгладимое влияние на жизнь учащихся». — Соломон Ортис
3. «Некомпетентный учитель просто говорит правду, и лучше всего научить его находить ее». — А.Ф.Дистервег
4. «Средний учитель говорит по предмету, хороший учитель объясняет предмет, великий учитель показывает предмет, великий учитель вдохновляет предмет». — Уильям Артур Уорд
5. «Теперь одна книга, одна ручка, один ребенок и один учитель могут изменить мир». — Малала Юсуфзай
6. «Настоящий учитель должен прежде всего иметь задатки и таланты, мотивацию и энтузиазм. Его помыслы и удовольствия дадут ожидаемые результаты только в том случае, если они будут направлены на образование и воспитание». — Т. Н. Кориниёзов
7. «Хотя между уроком и воспитанием есть небольшая разница, они неразделимы, тело одного подобно душе, а тело связано друг с другом». — Абдулла Авлони
8. «Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить то, чему учишь, и уважать людей, которых учишь». — В. О. Ключевский
9. «Технология — это всего лишь один из инструментов. Самое главное в плане совместной работы и мотивации детей — это учитель». — Билл Гейтс
10. «Одна из самых сложных вещей — быть хорошим учителем». — Мэгги Галлахер
11. «Если вы знаете, как укрепить свое тело, укрепить свою волю, сделать свое сердце добродетельным, расширить свой разум и сохранить спокойствие с помощью разума, тогда вы педагог». — Ш. Летурно
12. «Научить ученика труду, приучить его не только любить труд, но и быть в гармонии с ним, чтобы труд мог проникнуть в его тело, научить его делать что-то для себя своими силами. Пусть это будет немыслимо не знать. » — Дистерверг
13. «Пробуждение радости в творчестве и познании – высшее искусство учителя». — Альберт Эйнштейн
14. «После хлеба для народа важнее всего школа». — Джордж Дантон
15. «Хороший учитель — настоящий человек». — Гилберт Хайет
16. «Единственный путь к познанию — через деятельность». — Бернард Шоу
17. «Мы обнаружили, что учитель — это не то, чему учат, а естественный процесс, спонтанно развивающийся в человеке». — Мария Монтессори
18. «Первый вопрос на жизненном пути — это школьный вопрос». — Абдурауф Фитрат
19. «Воспитание мысли — это самое необходимое, священная обязанность, которую учителя давно ценят и на которую полагаются». — Абдулла Авлони
20. «Учитель находится под влиянием вечности; нельзя сказать, что его влияние прекратилось». — Генри Адамс
21. «Хорошие учителя знают, как воспитать лучших учеников». — Чарльз Куральт
22. «Владыка всех способностей — мысль». — Уильям Метиюз
23. «Мне нравится учитель, который дает мне что-нибудь, чтобы взять домой в дополнение к домашней работе». — Лили Томлин
24. «Настоящее рациональное образование меняет и наше мышление, и наше поведение». — Мишель Монтен
25. «Школа — самое святое и самое ценное из зданий мира. Народы, знающие истинное и истинное значение школы, тратят свою жизнь, имущество и усердие на развитие нации», — Махмудхуджа Бехбуди.
26. «Я обязан своему отцу жить, но моему учителю жить хорошо». — Александр Великий
27. «Истинно мудрый учитель не будет пытаться убедить вас в своей мудрости, но приведет вас к двери мудрости». — Халил Джебран
28. «Просветителем может быть только человек, усвоивший старое и способный понять новое». — Конфуций
29. «Искусство преподавания — это искусство помогать открывать». — Марк ван Дорен
30. «Я думаю, что педагогическая профессия вносит больший вклад в будущее общества, чем любая другая профессия». — Джон Вуден
31. «Разница между хорошими учителями и великими учителями заключается в том, что хорошие учителя получают максимальную отдачу от целей ученика; великие учителя заранее знают цель ученика». — Мария Каллас
32. «Не будь учителем, который учит путем запугивания. Уроки, полученные путем запугивания, быстро забываются». — Мэри Кэтрин Бейтсон
33. «Знание, просвещение должны быть украшены добрыми нравами». — Абу Наср Фаруби
34. «Там, где движение слабое, сильное знание бесполезно. Знание без движения — стрела без веревки». — Аз-Замахшари
35. «Плохой учитель может сказать правду, а хороший учитель может научить вас находить истину». — А.Дистервег
36. «Жестоко угнетать одаренного человека и не воспитывать некомпетентного. — Алишер Навои
37. «Чем больше вы читаете, не наблюдая, тем больше вы, кажется, знаете. Чем больше вы наблюдаете во время чтения, тем яснее вы чувствуете, что знаете меньше». — Ф. Вольтер
38. «В тот момент, когда я влюбился в науку, я понял, что знания бесконечны». — Фирдавси
39. «Образованию нужны три вещи: талант, знания, упражнения». — Аристотель
40. «Нет лучшего сокровища, чем знание, если ты можешь копать столько, сколько можешь». — Абу Абдулло Рудакий
41. «Весь ум учителя в его учениках, в росте семян, которые он сеет». — Д.И.Менделеев
42. «Чтобы научить кого-то, вам нужно больше ума, чем вам нужно учиться». — М.Монтен
43. «Обучение означает чтение дважды». — Дж.Юбер
44. «Секрет успешного воспитания — уважение к ученику». — Р. Эмерсон
45. «Нет точных наук, есть только объяснения, которые трудно усвоить». — А.И.Герсен
46. ​​«Тот, кто ничего не просит, ничему не научится». — Т.Фуллер
47. «Высший результат воспитания — терпимость». — Хелен Келлер
48. «Цель образования — знание ценностей, а не фактов». — Уильям Берроуз
49. «Не ограничивайте ребенка своим воспитанием, ибо он родился в другое время». — Рабиндранат Тагор
50. «Воспитание для нас — вопрос жизни или смерти, или спасения, или разрушения, или счастья, или бедствия». — Абдулла Авлони

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: