Bo‘lib o‘tiladigan fanlarni qo‘shib o‘tilsa qo‘shimcha haq to‘lanadimi?

Bo‘lib o‘tiladigan fanlarni qo‘shib o‘tilsa qo‘shimcha haq to‘lanadimi?

Bo‘lib o‘tiladigan fanlar guruhlarining birini o‘qituvchisi ma’lum sabablarga ko‘ra vaqtincha yo‘q bo‘lsa uni darslarini boshqa o‘qituvchiga yuklatish va haq to‘lash mumkinmi?

❕Avvalo qaysi fanlar bo‘lib o‘tilishiga to‘xtalib o‘tsak:

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 2017-yil 15-martdagi 140-son qaroriga muvofiq:

Malakali o‘qituvchilar yetarli bolgan taqdirda o‘quvchilar soni 25 nafar va undan ziyod bo‘lgan umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining 1-11-sinflarida “Chet tili” fani, ayrim fanlar chuqur o‘rganiladigan davlat ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim muassasalari va umumiy o‘rta ta’lim maktablarining ixtisoslashtirilgan sinflarida ixtisoslashtirilgan fan, 5-11-sinflarda “Informatika va axborot texnologiyalari”, 2-11-sinflarida O‘zbek tili/Rus tili, 8-11-sinflarda «Jismoniy tarbiya”, 5-9-sinflarda “Texnologiya” fanlari ikki guruhga bo‘lib o‘qitiladi.

❕Endi vaqtincha yo‘q bo‘lgan xodimni darslarini o‘tish tartibiga to‘xtalamiz:

Vazirlar Mahkamasining 275-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Xalq ta’limi xodimlari mehnatiga haq to‘lash to‘g‘risida»gi nizomning 18-bandida alohida hollarda xalq ta’limi muassasalarida xodimning roziligi bilan kasblar (lavozimlar)ni birga qo‘shib olib borishga, shuningdek o‘zining asosiy ishi bilan birgalikda ishda vaqtincha bo‘lmagan xodimlarning vazifalarini bajarishga yo‘l qo‘yilishi mumkinligi qayd etilgan.

Ko‘pchilik chet tili, rus tili, texnologiya, informatika, jismoniy tarbiya, fani o‘qituvchilari ana shu qoidani nazarda tutib, bo‘lib o‘qitiladigan fan o‘qituvchisi ma’lum sabablarga ko‘ra ishda bo‘lmagan paytda sinfni qo‘shib o‘tganligi uchun qo‘shimcha ish haqi to‘lanadi deb hisoblashadi.

❗️Lekin bu noto‘g‘ri. «Xalq ta’limi xodimlari mehnatiga haq to‘lash to‘g‘risida»gi nizomga VMning 425-sonli qarori bilan kiritilgan o‘zgartirishga ko‘ra, nizomning 22-bandida bo‘lib o‘qitiladigan barcha fanlar bo‘yicha guruhlardan birining o‘qituvchisi turli sabablarga ko‘ra darsda bo‘lmagan holatlarda guruhlar qo‘shib o‘qitilishi hamda qo‘shib o‘qitganligi uchun qo‘shimcha haq to‘lovlari amalga oshirilmasligi qayd etilgan.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, bu vaziyatda guruhlardan birining o‘qituvchisi ma’lum sabablarga ko‘ra vaqtincha yo‘q bo‘lsa narigi guruh o‘qituvchisini sinfni birlashtirib darslarini qo‘shib o‘tadi va qo‘shib o‘tgani uchun unga qo‘shimcha ish haqi to‘lab berilmaydi.

❕Ushbu savolga kadrlar bo‘yicha mutaxasis Xonmirzo-Sherzodbek Xakimovich tomonidan javob berildi.

Mavzuga doir:
Endi qo‘shib o‘tilgan darslarga pul to‘lanmaydi

O‘qituvchining metod kuniga dars qo‘yilishi to‘g‘rimi?

Ustama olayotgan o‘qituvchilarga mukofot puli berilmaydimi?


Если преподаватель одной из групп предметов временно отсутствует по определенным причинам, можно ли перевести занятия на другого преподавателя и оплатить взнос?

❕ Для начала поговорим о том, какие темы будут проходить:

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №140 от 15 марта 2017 года «Об утверждении положения об общем среднем образовании»:

При наличии достаточного количества квалифицированных учителей предмет «Иностранный язык» и отдельные предметы изучаются углубленно в общеобразовательных средних учебных заведениях с 25 и более учащимися в 1-11 классах, профильный предмет в профильных классах общеобразовательных учреждений и общеобразовательных средних школ», Информатика и информационные технологии» в 5-11 классах, узбекский язык/русский язык во 2-11 классах, «Физические науки» в 8-11 классах образование», в 5-9 классах предметы «Технология» преподаются в двух группах.

❕ Теперь поговорим о порядке посещения занятий для временно отсутствующего сотрудника:

Пунктом 18 Положения «Об оплате труда работников народного образования», утвержденного постановлением Кабинета Министров № 275, предусмотрено, что в особых случаях с согласия работника допускается совмещение профессий (должностей) в учреждениях народного образования. разрешен выезд, а также выполнение обязанностей работников, временно отсутствующих на работе, одновременно с их основной работой.

Многие учителя иностранного языка, русского языка, технологии, информатики, физкультуры, естественных наук учитывают это правило и покидают класс, когда учитель-предметник отсутствует на работе по определенным причинам, считая сверхурочную работу оплачиваемой.

❗️Но это неправильно. Согласно поправке в положение «Об оплате труда работников народного образования» постановлением Минобразования № 425, в пункте 22 положения, одной из групп по всем преподаваемым предметам отмечается, что в В случаях, когда учитель отсутствует в классе по разным причинам, группы будут заниматься вместе, и дополнительная плата за совместное обучение не взимается.

В заключение, в данной ситуации, если преподаватель одной из групп временно отсутствует по тем или иным причинам, учитель другой группы приходит в класс и присоединяется к занятиям, сверхурочная работа ему не оплачивается.

❕ На этот вопрос ответил специалист по кадрам Хонмирзо-Шерзодбек Хакимович.

Предмет:
Возврат средств за пропущенные занятия не производится

Правильно ли, чтобы учитель преподавал в методический день?

Премиальные деньги не даются преподавателям, проходящим стажировку?

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: