Befarqlikning jazosi! (hayotiy voqea!)

Befarqlikning jazosi! (hayotiy voqea!)
Telegramda o'qish

21 января 2022 года посол Франции Орелия Бушез и директор фонда «Эл-юрт умиди» Адхам Бекмурадов отметили подписание мандатного соглашения, заключенного между фондом «Эл-юрт умиди» и агентством «Campus France» (французское агентство по продвижению высшего образования, международной мобильности и приему студентов). Данное соглашение было подписано главами этих двух организаций онлайн 21 декабря 2021 г. Подписание данного соглашения является частью продолжения сотрудничества между университетами Франции и Узбекистана и, в частности, франко-узбекского университетского форума, который прошел в Ташкенте и в Самарканде с 7 по 9 октября 2021 года. Это мандатное соглашение, было подписано в рамках реализации соглашения о совместном финансировании студенческих грантов, заключенного 10 мая 2021 года между посольством Франции и фондом «Эл-юрт умиди». Оно открывает новые возможности для узбекских студентов при получении грантов для обучения во Франции. Студенты из Узбекистана могут выбрать следующие направления для продолжения своего обучения, это: инженерия, гуманитарные науки, иностранные языки, культура, мода, право, государственное управление и даже здравоохранение. Посольство Франции, агентство «Campus France» и Фонд «Эл-юрт умиди», объединив свои усилия, предоставят возможность талантливым узбекским студентам реализовать свои мечты и стремления, а также внести свой вклад в развитие Узбекистана благодаря знаниям и навыкам, полученным в ведущих высших образовательных учреждениях Франции. Данное партнерство, свидетельствует о привлекательности Франции и ее 3500 высших учебных заведений, а также является частью стратегии «Добро пожаловать во Францию», целью которой является привлечение к 2027 году ​​более 500 тысяч иностранных студентов и подготовка «послов» университетского превосходства французских высших учебных заведений.

Ibrat uchun hayotiy voqea, qissadan hissa o’zingizdan.

В целях автоматизации и управления обменом информацией в системе народного образования разработан единый программный комплекс - информационная система ERP и на сегодняшний день проводится масштабная работа по ее внедрению на практике. Enterprise Resource Planning - означает планирование и управление доступными ресурсами и процессами организации или учреждения. Внедрение данной системы в народном образование позволит автоматизировать существующие процессы электронного документооборота, создаст ряд преимуществ для работников системы за счет цифровизации, предотвратит перерасход государственного бюджета, снизит человеческий фактор, устранит ошибки и недостатки в выплата заработной платы и ее эквивалентов, а также обеспечение прозрачности обмена информацией. Платформа ERP также предоставит ряд удобств в процессе приема в 1-й класс, в формировании электронного списка всех учащихся системы, планирование учебных часов, распределении часов преподавателям, контроль квалификационных категорий, установление заработной платы работникам. Основными пользователями программного комплекса являются должностные лица Министерства народного образования, руководящий состав общеобразовательных школ. Система ERP интегрируется с информационными системами и базами других министерств и ведомств. Как сообщает пресс-служба Министерства народного образования РУз, на сегодняшний день ведутся работы по подключению к ERP более 10 тысяч общеобразовательных школ системы народного образования. Сейчас в этих школах работает более 700 тысяч сотрудников и обучаются 6,2 млн учащихся. Через эту платформу более десятка читателей смогут получить доступ к онлайн-информации.

Taksi haydovchisi yo’l chetida qo’l silkigan erkakni ko’rib sevindi. Tezgina uning qarshisiga borib to’xtadi. Erkak taksiga o’tirdi va xavotir bilan gapira boshladi:
— Iltimos, tezroq yuring, shu oradagi ko’chada…
Taksi haydovchisi biror odamni olishni o’ylagandi, mijozning gapini eshitib yuragi xijil tortdi:
— Xudo saqlasin, juda qo’rqinchli holat. Bir odamni to’rt joyidan pichoqlabdilar. Hozir tanasidagi qon butkul oqib ketib, o’lib qolishi mumkin. Birov yordam bermaydi, hamma to’planib olib tomosha qilayapti. Qanchalik hissiz, shafqatsiz olomonga aylandik! yordamga muhtoj, joni uzilayotgan odamni tomosha qilib turishibdi. Haydovchining yuragi siqildi: “Mashinamga qon oqadi”. Yo’lovchi davom etardi:
— Hozir ikkita mashina yaradorni olmadi, ishongim kelmaydi-ya. Bir inson qoni tugab, jon berayapti, ular rahm qilmay oldimizdan gazni bosib o’tib ketdi. Mana, keldik, yarador shu odamlar to’plangan joyda. Taksi haydovchisi:
— Qani, siz yaradorni olib keling, men mashinani uning oldiga olib boraman, vaqt yo’qotmaylik, — dedi. Yo’lovchi mashinadan tushdi va to’planganlar orasiga kirib “yo’l bering, taksi keldi” deb baqirdi. Ammo yaradorning yoniga borib ulgurmasdan, mashinaning uzoqlashgan ovozini eshitib ortiga o’girildi. Raqami ko’rinmasin deb orqa chiroqlarini yoqmay taksining tezlik bilan uzoqlashayotganini ko’rdi. ERKAKNING YURAGI UZILIB, YIG’LAMSIRAGAN OVOZDA: “YO RABBIM! NIMA BO’LDI BIZLARGA?” DEYA yeRGA UMIDSIZ CHO’KKALADI. Taksi haydovchisi peshoynadan orqaga so’ngi bor qaradi. Baqir-chaqirlardan jahli chiqdi: “Menga nima? Qonga belanib yotgan yaradorni ol, mashinani bulg’a… Boshqa taksi yo’qmi? Topilib qolar mendan boshqasi!”
Shu payt qo’l silkib to’xtash ishorasini bergan mijozni ko’rib, xayollarini yig’ishtirdi. “Mijoz degani shunaqa, kutilmaganda yo’lingdan chiqib qoladi” deya boyagi tumonat odamni ham, pichoqlanib o’lim yoqasida yotgan yaradorni ham unutdi.
Taksi haydovchisi o’sha kecha bir muddat ishlab, uyining yo’lini tutdi. YAxshigina pul topib xotirjam uyiga kirib kelayotganida, eshik oldida o’zini kutib turganlarga ko’zi tushdi. Xavotirlandi. Mashinasini garajga qo’yib, so’ngra vaziyatni bilmoqchi edi bir qo’shnisi to’xtatdi uni:
— Mashinani joylashtirmay tur, balki kerak bo’lib qolar…
Hayron bo’lib mashinadan tushdi. Eshik oldida yig’layotgan xotini va bolalariga yaiqnlashdi:
— Nima bo’ldi? – Xotini yig’lagancha bo’yniga osildi:
— Akangiz vafot etdi!
— Akam?!.. Nega?
— Pichoqlab ketishibdi. Ko’p qon yo’qotib, halok bo’libdi.
Taksi haydovchisi vahima bilan ovozini balandlatdi:
— Qaerda? Qachon?
– Xotinining javobini eshitib yerga cho’kkalab qoldi. Ko’z oldidan mashina faralarini o’chirib qochgan ko’chasi va to’planib turgan tumonat tomoshabin o’tdi. Tumonat ichida qonga belanib yotgan, o’ziga muztar tikilib turgan bir yuz ko’rindi go’yo. Madorsiz yiqildiyu, hushidan ketdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Baxtiyor.uz
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: