Xalq ta’limi tizimining avvalgi va hozirgi holati haqidagi ayrim ma’lumotlar

Xalq ta’limi tizimining avvalgi va hozirgi holati haqidagi ayrim ma’lumotlar

Xalq ta’limi Info telegram kanali Mustaqilligimizning 31 yilligi munosabati bilan tabriklagan holda xalq ta’limi tizimining avvalgi va hozirgi holati haqidagi ayrim ma’lumotlarni taqdim etishdi.

Mustaqil O‘zbekiston tarixidagi eng birinchi Xalq ta’limi vaziri Jo‘ra Yo‘ldoshev hisoblanadi. U 1991 yilda shu lavozimga tayinlanib 9 yil mobaynida xalq ta’limi tizimini boshqargan.

Mustaqillikdan avvalgi davrlar haqida aytadigan bo‘lsak, zamonaviy tushunchadagi maktablar O‘zbekistonda 1921-1922 yillarda tashkil etilgan. O‘sha vaqtlarda umumiy ta’limning boshlang‘ich maktab bosqichigina mavjud bo‘lgan xolos. Umumiy ta’lim 7 yillik edi.

1959 yildan boshlab umumiy majburiy ta’lim 8 yillik bo‘ldi. 1970 yildan boshlab esa 10 yillik tizimga o‘tilib, to mustaqillik yillariga qadar bir necha bor o‘zgarishlar kiritib borildi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach ta’lim sohasida ham islohotlar davri boshlandi. Xususan 1992 yil 2 iyulda “Ta’lim to‘g‘risidagi” qonun qabul qilindi.

Ushbu qonunga muvofiq, umumiy o‘rta ta’lim uch bosqichdan: boshlang‘ich ta’lim – 1-4 sinflar, tachyanch ta’lim – 5-9 sinflar, o‘rta ta’lim – 10-11 sinflardan iborat ekanligi belgilab qo‘yildi.

“Ta’lim to‘g‘risidagi” qonun bilan pedagog xodimlarga bir qancha imtiyozlar ham belgilandi. Hozirgi kunga qadar zamon talablaridan kelib chiqqan holda mazkur qonun ikki marotaba yangi tahrirda qabul qilindi. (29.08.1997-23.09.2020)

❕Mustaqil O‘zbekiston tarixida hozirgi kunga qadar xalq ta’limi tizimida 9 nafar vazir faoliyat yuritgan:

1-vazir – Jo‘ra Yo‘ldoshev 9 yil 20 kun vazir lavozimida ishlagan. 1991 yil 22 iyul – 2000 yil 11 avgust.

2-vazir – Risoboy Jo‘rayev 3 yil 8 oy 26 kun vazir lavozimida ishlagan. 2000 yil 11 avgust – 2004 yil 7 may.

3-vazir – Turopjon Jo‘rayev 3 yil 10 oy 19 kun vazir lavozimida ishlagan. 2004 yil 7 may – 2008 yil 26 mart.

4-vazir – G‘ayrat Shoumarov 1 yil 9 oy 29 kun vazir lavozimida ishlagan. 2008 yil 28 aprel – 2010 yil 26 fevral.

5-vazir – Avazjon Marahimov 1 yil 3 oy 28 kun vazir lavozimida ishlagan. 2010 yil 2 mart – 2011 yil 30 iyun.

6-vazir – Temur Shirinov 1 yil 7 oy 3 kun vazir lavozimida ishlagan. 2011 yil 4 iyul – 2013 yil 7 fevral.

7-vazir – Ulug‘bek Inoyatov 5 yil 4 oy 13 kun vazir lavozimida ishlagan. 2013 yil 7 fevral – 2018 yil 20 iyun.

8-vazir – Sherzod Shermatov 3 yil 4 oy 28 kun vazir lavozimida ishlagan. 2018 yil 20 iyun – 2021 yil 17 noyabr.

9-vazir – Baxtiyor Saidov 2021 yilning 17 noyabridan boshlab Xalq ta’limi vaziri lavozimida ishlab kelmoqda.


Телеграм-канал «Народное образование Инфо», поздравляя с 31-й годовщиной нашей независимости, представил некоторую информацию о прошлом и нынешнем состоянии системы народного образования.

Жора Ёлдашев – первый министр народного просвещения в истории независимого Узбекистана. Он был назначен на эту должность в 1991 году и руководил системой народного образования в течение 9 лет.

Если говорить о донезависимом периоде, то современные школы были созданы в Узбекистане в 1921-1922 годах. В то время существовала только начальная школьная ступень общего образования. Общее образование было 7 лет.

С 1959 года общее обязательное образование составляет 8 лет. Начиная с 1970 года, она была изменена на 10-летнюю систему, и до лет независимости было внесено несколько изменений.

После обретения Узбекистаном независимости начался период реформ в сфере образования. В частности, 2 июля 1992 года был принят Закон «Об образовании».

Согласно этому закону, общее среднее образование состоит из трех ступеней: начальное образование — 1-4 классы, дополнительное образование — 5-9 классы, среднее образование — 10-11 классы.

Закон «Об образовании» также установил ряд льгот для педагогов. До сих пор, исходя из требований времени, этот закон дважды принимался в новой редакции. (29.08.1997-23.09.2020)

❕ За всю историю независимого Узбекистана до сих пор в системе народного образования работали 9 министров:

1-й министр — Жора Юлдошев проработал министром 9 лет и 20 дней. 22 июля 1991 г. — 11 августа 2000 г.

2-й министр — Рисобой Джораев проработал министром 3 года, 8 месяцев и 26 дней. 11 августа 2000 г. — 7 мая 2004 г.

3-й министр — Туропжон Джораев проработал министром 3 года, 10 месяцев и 19 дней. 7 мая 2004 г. — 26 марта 2008 г.

4-й министр — Гайрат Шумаров проработал министром 1 год 9 месяцев 29 дней. 28 апреля 2008 г. — 26 февраля 2010 г.

5-й министр — Авазжон Марахимов проработал министром 1 год, 3 месяца и 28 дней. 2 марта 2010 г. — 30 июня 2011 г.

6-й министр — Темур Ширинов проработал министром 1 год 7 месяцев 3 дня. 4 июля 2011 г. — 7 февраля 2013 г.

7-й министр — Улугбек Иноятов проработал министром 5 лет, 4 месяца и 13 дней. 7 февраля 2013 г. — 20 июня 2018 г.

8-й министр — Шерзод Шерматов проработал министром 3 года, 4 месяца и 28 дней. 20 июня 2018 г. — 17 ноября 2021 г.

9-й министр — Бахтиёр Саидов работает министром народного образования с 17 ноября 2021 года.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: