Ota-ona va bola o’rtasidagi muammolar va ularni hal qilish yo’llari

Ibratli ota-ona
Telegramda o'qish

21 января 2022 года посол Франции Орелия Бушез и директор фонда «Эл-юрт умиди» Адхам Бекмурадов отметили подписание мандатного соглашения, заключенного между фондом «Эл-юрт умиди» и агентством «Campus France» (французское агентство по продвижению высшего образования, международной мобильности и приему студентов). Данное соглашение было подписано главами этих двух организаций онлайн 21 декабря 2021 г. Подписание данного соглашения является частью продолжения сотрудничества между университетами Франции и Узбекистана и, в частности, франко-узбекского университетского форума, который прошел в Ташкенте и в Самарканде с 7 по 9 октября 2021 года. Это мандатное соглашение, было подписано в рамках реализации соглашения о совместном финансировании студенческих грантов, заключенного 10 мая 2021 года между посольством Франции и фондом «Эл-юрт умиди». Оно открывает новые возможности для узбекских студентов при получении грантов для обучения во Франции. Студенты из Узбекистана могут выбрать следующие направления для продолжения своего обучения, это: инженерия, гуманитарные науки, иностранные языки, культура, мода, право, государственное управление и даже здравоохранение. Посольство Франции, агентство «Campus France» и Фонд «Эл-юрт умиди», объединив свои усилия, предоставят возможность талантливым узбекским студентам реализовать свои мечты и стремления, а также внести свой вклад в развитие Узбекистана благодаря знаниям и навыкам, полученным в ведущих высших образовательных учреждениях Франции. Данное партнерство, свидетельствует о привлекательности Франции и ее 3500 высших учебных заведений, а также является частью стратегии «Добро пожаловать во Францию», целью которой является привлечение к 2027 году ​​более 500 тысяч иностранных студентов и подготовка «послов» университетского превосходства французских высших учебных заведений.

Ota-onalar va farzandlar o’rtasidagi ayrim psixologik muammolar va ularni hal qilish yo’llari, foydali tavsiyalar

Dunyoda farzandlar tarbiyasi haqida juda ko’plab asarlar yozilgan.Aksariyat kitoblar esa nasihatlar shaklida ekanligi ma’lum. Oilada farzandlar tarbiyasini aynan bir kitob yo’li bilan olib borib bo’lmaydi. Bundan tashqari farzandlar va ota-onalar o’rtasida yuzaga keladigan muammolar yechimining hammasini ham kitoblardan topib bo’lmaydi.

Во всех высших и профессиональных учебных заведениях, академических лицеях, школах с 24 января текущего года система обучения будет проводиться дистанционно (онлайн) сроком на один месяц. Соответствующую информацию подтвердили в МНО и Минвузе. Инспекция по контролю качества образования при правительстве сообщила, что решение касается также негосударственных образовательных учреждений. Авиа- и железнодорожные билеты будут сохранены со скидкой в размере 50 процентов от тарифной части, а до 24 февраля авиа- и железнодорожные билеты будут обменены бесплатно на другой срок. В целях координации этих вопросов в министерстве создан специальный штаб. С 21 января с 9:30 по всем организационным вопросам можно обращаться на следующие горячие линии: 10-06, 71-246-97-45, 71-246-28-63. В министерствах попросили граждан активно участвовать в процессе вакцинации от коронавируса. Как сообщалось ранее, в Узбекистане разрешили вакцинировать детей в возрасте от 5 лет.

YOshi o’tgan bir keksa kishidan “yoshlik va keksalikning nima farqi bor?” deb so’raganlarida u “yoshlik-shunday davrki-unda barcha muammolarni yechishda kishida kuch-quvvat va imkoniyat topiladi, ammo aql yetarlicha ish bermaydi. Keksalik-shunday davrki-barcha muammolarni yechishga aql topiladi, ammo kuch-quvvat yetishmaydi”degan ekan. SHuning uchun ham kattalarning yoshlarga-farzandlariga, nevaralariga va yaqinlariga doimo nasihat qilib turishlarining zamirida biz bilmagan yuqoridagi qonuniyat yotadi.

Har bir ota-ona farzandining har tomonlama to’kis bo’lishini-yaxshi o’qishini, doimo oldingi saflarda bo’lishini, saranjom-sarishtali, mehnatsevar, mard va albatta baxtli bo’lishlarini istaydi. Ammo har doim ham ular orzu qilganday bo’lavermaydi. Ularning fikricha bolalar ma’suliyatsiz, yomon o’qishadi, tartib buzishadi, kattalarning aytganlarini ular istaganday bajarishmaydi, yolg’on ishlatishadi va hokozo. Buning natijasida esa bolalar va kattalar o’rtasida psixologik ziddiyatli muammolar kelib chiqadi. Bu ziddiyatlarni bartaraf qilishga ko’pincha yo’l topilmaydi yoki har kim masalani o’zicha hal qilishga urinadi.

Bizning bolalar bilan bo’ladigan muloqotlarimiz to’laqonli ishlab chiqilmagan yoki tugal shakllanmagan. Ota-onalar va bolalar o’rtasida bo’ladigan tarbiya ssenariyga e’tiborni qarating: bunda kattalar tanqid qiluvchi va nasihat beruvchi rolini o’ynasalar, bolalar esa aybdor va tinglovchi rolini o’ynaydilar. Natijada kattalar o’zlarini men haqman, to’g’ri tarbiya beryapman, deb hisoblasalar, bolalar esa o’zlarini kamsitilgan, barcha narsalardan mahrum qilingan deb hisoblaydilar. Biz bolalar bilan bo’ladigan muloqotni o’zimizning dunyoqarash bilan emas, balki bolaning dunyoqarashi bilan olib borsak natija qanday bo’ladi?

Uchinchi sinf o’quvchisining kundaligidagi matematikadan qo’yilgan “ikki” bahoni ko’rgan otaning jahli chiqib:

-nega “ikki” olding, shu ham bahomi, qara opangning hamma baholari “besh”, deb uni jerkib berish bola tarbiyasiga salbiy ta’sir ko’rsatadi va hech qanday ijobiy natija bermaydi. Qaytaga bola va opasi o’rtasida ko’rinmas ziddiyatning paydo bo’lishiga olib keladi. Bunday paytda ota quyidagicha yo’l tutgani ma’qul:

-Bilaman, o’g’lim. Matematika-oson fan emas.Ayrim mashqlarini yechish qiyin. Lekin sen ko’proq mashq qilsang ularni yecha olasan, baholaring ham yaxshilanadi. Qani, kelinglar o’tilgan darsni birgalikda takrorlab chiqib mashqlarni yechishga harakat qilamiz.

Bunday holatda o’g’il otasining uni tushunganini, uning ichki kechinmalariga sherik bo’layotganidan xursand bo’ladi va o’zida qat’iyat va ishonch shakllanadi.

Ko’pchilik ota-onalar bolalarni maqtashni yaxshi ko’radilar. Masalan sakkiz yoshli SHabnam darsdan keyin hovlini supurdi, barglardan tozaladi, keraksiz axlatlarni oldi va suv sepib saranjom qilib qo’ydi. Onasi uning ishini ko’rib uning ajoyib qiz ekanligini, mehnatsevarligini, uning tengilari bunday ishni qila bilmasliklarini yoki “mendan ham toza qilibsan” deyishi uni bolaning o’ziga bino qo’yishiga, keyinchalik ham har bir qilgan ishi uchun rag’bat eshitishga moyillikka olib keladi. Maqtovlar uning shaxsiga emas, balki bajargan ishi natijasiga qaratilishi lozim. Masalan, hovlini supurish ancha mehnat talab qiladigan ish ekanligi, lekin shunga qaramasdan saranjom-sarishta bo’lganligi, otasi ko’rsa xursand bo’lishini aytish bolada o’z ishiga va qobilyatiga o’zining baho berishiga undaydi.

Maqtov jarayoni ikki komponentdan iborat bo’lishi mumkin:birinchisi bizning xulosa(so’zlarimiz)miz, ikkinchisi bolaning xulosasi(so’zlari).

Masalan:

1)To’g’ri maqtov: “Sening yozgan she’ring juda yaxshi chiqibdi, menga juda yoqdi”.

Bola: “Mening she’rlarim dadamga yoqibdimi, demak men yana she’rlar yozishni davom ettirishim kerak”.

(Noto’g’ri maqtov: “Sening yoshingda bunday she’rlar yozish katta narsa. Sendan ajoyib shoir chiqadi”).

2)To’g’ri maqtov: “Buzilgan stol juda yaxshi taxlangan, xuddi yangiday bo’libdi,

rahmat senga o’g’lim”.

Bola: “Men duradgorlikka qiziqaman, uyda yana shunday buzilgan narsalar bo’lsa ularni ham tuzataman”.

(Noto’g’ri maqtov: “Sen zo’r duradgorsan, bu ish uncha-muncha odamning qo’lidan kelmaydi”).

To’g’ri yo’naltirilgan maqtov yoki rag’batlar bolalarni o’zi va o’zgalarning ishiga to’g’ri baho berishga o’rgatadi.

Xuddi yuqoridagiday bolaga to’g’ri bildirilgan tanqid uni yaxshi yo’lga boshlasa, noto’g’ri bildirilgan tanqid esa uning tarbiyasiga teskari ta’sir qiladi. Xuddi maqtov singari tanqidlar ham bolaning shaxsiga emas, uning qilgan ishiga qarab yo’naltirilishi kerak. yetti yoshli Sitora onasi bilan xolasining tug’ilgan kuniga guldon olib borishmoqchi edi. Sitora ehtiyotsizlik qilib guldonni qo’lidan tushirib sindirdi. Bunday paytda ona tanqidni uning o’ziga emas, balki sodir bo’lgan voqeaga yo’naltirishi kerak.

Masalan:

1)To’g’ri tanqid: “Bu juda chiroyli guldon edi. Qani siniqlarni yig’ishtirib ol. Sovg’aga boshqa narsa olib borarmiz.”.

Bolaning xulosasi: “Onam meni kechirdi, bundan keyin ehtiyot bo’lishim kerak, onam qanday ajoyib ayol”.

(Noto’g’ri tanqid: “Nima qilib qo’yding. Bilasanmi bu guldon necha so’m turadi? Odam shunaqa ham bo’shang bo’ladimi?”).

В целях автоматизации и управления обменом информацией в системе народного образования разработан единый программный комплекс - информационная система ERP и на сегодняшний день проводится масштабная работа по ее внедрению на практике. Enterprise Resource Planning - означает планирование и управление доступными ресурсами и процессами организации или учреждения. Внедрение данной системы в народном образование позволит автоматизировать существующие процессы электронного документооборота, создаст ряд преимуществ для работников системы за счет цифровизации, предотвратит перерасход государственного бюджета, снизит человеческий фактор, устранит ошибки и недостатки в выплата заработной платы и ее эквивалентов, а также обеспечение прозрачности обмена информацией. Платформа ERP также предоставит ряд удобств в процессе приема в 1-й класс, в формировании электронного списка всех учащихся системы, планирование учебных часов, распределении часов преподавателям, контроль квалификационных категорий, установление заработной платы работникам. Основными пользователями программного комплекса являются должностные лица Министерства народного образования, руководящий состав общеобразовательных школ. Система ERP интегрируется с информационными системами и базами других министерств и ведомств. Как сообщает пресс-служба Министерства народного образования РУз, на сегодняшний день ведутся работы по подключению к ERP более 10 тысяч общеобразовательных школ системы народного образования. Сейчас в этих школах работает более 700 тысяч сотрудников и обучаются 6,2 млн учащихся. Через эту платформу более десятка читателей смогут получить доступ к онлайн-информации.

Noto’g’ri tanqid natijasida bola o’zini va o’zgalarni yomon ko’rib qoladi, asabiylashadi, stress bo’lib yuradi. Keyinchalik biron xato ish qilib qo’ysa uni kattalarning ko’zidan yashirishga harakat qiladi. CHunki kattalar uni yana jerkib berishlari mumkin. Bunday holatlar esa bolaga yoqmaydi, albatta.

Haqoratni o’zga shaxsni kamsitish, yerga urish uchun ishlatiladigan “hujum” deyish mumkin. Lekin haqoratlar bola shaxsiga yo’naltirilishi mumkin emas. Tanqidga aksjavob bo’lmasligi mumkin, ammo haqoratga nisbatan qarshi tomondan xuddi shunday tonda munosabat bildirilishi mumkin. Bu esa o’z navbatida ikkala tomon o’rtasida kelishmovchiliklarni keltirib chiqaradi. Kimdir bolaga nisbatan birinchi marta: “buncha lapashang bo’lmasang”, degan iborani ishlatsa, bola ham birinchi marta “yo’q, men lapashang emasman”, deyishi aniq. Lekin yuqoridagi ibora bolaga nisbatan yana takror aytilaversa, bolada “men haqiqatdan ham lapashang ekanman”, degan tushuncha paydo bo’ladi. Bola esa asta-sekin tezkorlik talab qilinadigan o’yinlardan va ishlardan o’zini olib qochadigan bo’lib qoladi.

Farzandingiz sizni ranjitadigan biron ish qilib qo’ydimi, shoshmang. Birinchi marta:

-sening bu ishing menga yoqmayapti, yoki bu qilganing menga umuman ma’qul emas,deyish mumkin.

Ikkinchi marta:

-sening bu ishing men juda qiynab, asabiylashishimga olib keldi.

Uchinchi marta:

-hali otang kelsin, hammasini aytib beraman, deyish ham katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Agar bundan bola xulosa qilsa, shu bilan chegaralanib qolgan ma’qul. Bu yerda ham bolaning shaxsini emas, balki qilgan hatti-harakatining noto’g’ri jihatlarini va uning salbiy oqibatlarini tushuntirish kerak.

Dunyoqarashi endi shakllanib borayotgan bolalarga nima mumkin, nima mumkin emasligini ochiq aytib borish kerak. Biz esa xuddi bolalar buni biladiganday ish tutamiz. Masalan, bolalar jonli mushuk bilan o’yinchoq mushukchani bitta narsa deb o’ylashi mumkin.Ular o’yinchoq mushukni osmonga irg’itadilar, quloqchalarini sindiradilar, ustiga chiqib o’tiradilar, ya’ni o’zlari istagan ishni qiladilar. Ular jonli mushukchada ham shu harakatlarni takrorlashga urinadilar. Bunday paytda ota-onalar jonsiz va jonli predmetlar to’g’risida ularga tushunchalar berib borishlari lozim. Kattalar tomonidan bolalarga qilingan po’pisa(tahdid)larni ular teskari tushunishlari mumkinligini o’ylab ko’rganmisiz?. Bolaga “agar ukangni yana bir marta ursang…” desak ular “…” dan keyingi aytilmagan fikrni ular “ukangni yana bir marta ur” deb, yoki “yana derazaga qarab tosh otasan…”, desak ular “derazaga tosh yana otishim kerak ekan”, deb tushunishlari mumkin. Bunday po’pisalar yakunlangan tarzda bo’lishi lozim. Masalan, “agar ukangni yana bir marta ursang, biz hammamiz sendan hafa bo’lamiz. Ukangni urishing emas, uni himoya qilishing kerak”,degan gaplarni aytgan afzalroq.

Keling, endi ota-onalar va maktabning o’zaro hamkorligi to’g’risida fikrlashib olaylik. Har bir ota-ona farzandining yaxshi o’qishi, yaxshi xulq-atvorga ega bo’lishi va kelajakda uning kamolini ko’rishni istaydi, albatta. Lekin bunga erishish o’z-o’zidan bo’lmaydi. Bu masalada ikkala tomonning: maktabning va ota-onaning teng ravishda majburiyalari va hissalari bor. Maktab davlatning ta’lim-tarbiya muassasasi sifatida oilaviy tarbiyaga katta ta’sir ko’rsatadi. SHunga ko’ra har bir ota-ona o’quv muassasining bolasining tarbiyasi va o’qishi borasida maktabning ko’pgina talablarini bajarishga ma’suldir. Farzandi maktabda o’qiydigan har bir ota-ona o’zini shu maktabning a’zosiman, deyishga haqli. Ko’pgina ota-onalar farzandlarining yaxshi o’qimasligiga o’qituvchilar aybdor deb hisoblaydilar. Bir tomondan olganda ota-onaning e’tirozida jon bor. Biz ko’pincha ota-onalar va maktabning o’zaro hamkorligi haqida umumiy gaplarni gapiramiz. Aslida esa bu hamkorlik qay tarzda yo’lga qo’yilishi to’g’risida ko’pchilik yaxshi bilmaydi. Ota-onalar yig’ilishlarida o’quvchilar muhokoma qilinadi: yaxshi o’kiydiganlarga rahmat aytilsa, yomon o’kiydiganlar tanqid qilinadi, kichik moliyaviy masalalar muhokoma qilinadi.

Ota-onalar va sinf rahbarlarining o’zaro hamkorligini amalga oshirishda o’qituvchilar quyidagilarni amalga oshiradilar:

1)sinf rahbarlari va fan o’kituvchilari uy vazifalarini bajarmay kelgan o’kuvchilarni o’rganib ularning kundalik ro’yxatini shakllantirib boradi;

2)sinf rahbari yuqoridagi ro’yxat asosida o’kuvchilarning uyiga tashrif buyuradi hamda:

  • bolaning uyida dars tayyorlashga sharoit yaratilganmi, kitoblarini saqlaydigan joyi majudmi?
  • bolaning uyda dars tayyorlashi kim tomonidan nazorat qilinadi?
  • bola uyda har kuni necha soat dars tayyorlaydi?
  • badiiy kitob o’qiydimi? Nechta badiiy kitobi bor?
  • o’quvchining maktabdan tashqari vaqtdagi kun tartibi nimadan iborat? ekanligini to’g’risida ma’lumotlarni to’playdi.

SHundan keyin sinf rahbari grafik asosida har gal 3-4ta ota-onani maktabga taklif qiladi. Ota-onalar farzandlari o’qiydigan siflarga darslarga kiradilar, bolasining dars jarayonidagi faolligini o’z ko’zlari bilan ko’radilar. Sinf rahbari esa har bir ota-ona bilan individual suhbat o’tkazib bolaning maktabdan keyingi kun tartibi to’g’risidagi barcha tafsilotlarni bilib oladi.

To’plangan ma’lumotlar o’rganib chiqib shunday xulosaga keldim. Farzandining ilm olishi va tarbiyasiga befarq bo’lgan oilada unib-o’sayotgan bolalarning past baholarga o’qishi, o’qishga qiziqmasligi va tarbiyasida kamchiliklar borligi aniq bo’ldi. Zudlik bilan mazkur masalada metodik kengash o’tkazdik va o’qituvchilarga aniq topshiriqlar berdik. Muntazam dars tayyorlamay keladigan o’quvchilarning ota-onalariga farzandining uy vazifalarini bajarmasdan kelishi, o’qishi pasayib borayotganligi haqida ogohlantirib, bolalarining uyda dars tayyorlashi kattalar tomonidan qat’iy nazoratga olinishi, uyda oilaviy dars tayyorlashni tashkil qilish lozimligi, aks holda bolani qo’ldan berib qo’yishi mumkinligi to’g’risida suhbatlar o’tkazdik, xatlar yo’lladik, telefon orqali ogohlantirib bordik. Oradan bir hafta-o’n kun o’tib ijobiy o’zgarishlar sezila boshladi. Dars tayyorlamay keladigan o’kuvchilarning soni keskin kamaydi.

Men beshta farzandi ham eng nufuzli oliygohlarini bitkazgan bir oddiy oilaga borib ular bilan suhbat o’tkazdim. Ularning ota-onalaridan:

-Farzandlaringizning o’qimishli bo’lishida sizlarning ham hissallaringiz bormi? deb so’radim .

-Bor bo’lsa kerak, dedi ona. Men farzandlarimni 1-sinfga borgan kunidan boshlab, to ular maktabni bitkuzgunlariga qadar har kuni, har biri bilan bir soatdan dars qilganda yonida o’tiraman. Keyinchalik esa dars tayyorlash ularning kundalik ehtiyoji (refleks)ga aylanib qoladi. Biz darslarni oilaviy qilardik, birga kitob o’qirdik.

Oddiy qishloq ayoli bilan o’tkazgan yarim soatlik suhbat miyamda ko’pdan beri yechilmay kelayotan muommmolarni ochib tashladi. Bunday oilalardan har birimiz o’rnak olsak arziydi.

Qirq besh minutlik dars jarayonida o’quvchi rejalashtirilgan material bo’yicha zarur bilim va ko’nikmalarni ololmasligi tayin. CHunki bir soatga mo’ljallangan darsning tashkiliy qism, uy vazifani so’rash va uy vazifasini tushuntirish berish etaplariga istaymizmi-yo’qmi kamida 15-20 minut sarf bo’ladi. Qolgan vaqt esa qolgan o’quvchining bilimlarni o’zlashtirishiga yetmaydi. SHuning uchun ham o’quvchilar bo’sh vaqtda ota-onalarining nazorati ostida dars qilishlari zarur.

Maktab o’qituvchilarining ko’pchilik qismi esa darsni yaxshi o’tadi, yaxshi tushuntiradi, dars jarayonida o’zi faollik ko’rsatadi va bu bilan darsni “zo’r” o’tdim deb ko’ngli taskin topadi. Lekin o’qituvchining o’quvchini mustaqil fikrlashga, o’ylashga, ijod qilishga, jalb qilishga vaqti ham, sabr-toqati ham yetmaydi. O’quvchi bunday narsalarga vaqtni faqat uyida topadi. O’qituvchilar uy vazifalarini oila davrasida muhokama qilib bajaradigan shaklda bersalar qanchalar maqbul ish bo’lar edi?!

SHu yerda ota-onalar bilan ayrim fikrlarimni o’rtoqlashmoqchiman.

Oila boshliqlari, farzandlaringiz bilan har kuni bir-ikki soat kitob o’qish, dars tayyorlash, bolaning uy vazifalarini bajarishini nazorat qilishni, mustaqil ishlashini oilaning qat’iy kun tartibiga kiriting va zarurat bo’lmasa uni buzmang. Qachonki bolangiz mustaqil o’qib, o’qigan narsasining mazmunini aytib bera oladigan bo’lsa va badiiy kitoblar mutolaa qilayotgan bo’lsa o’zingizni baxtli ota-ona deyishingiz mumkin. SHunday oilada kamol topgan o’g’il-qizlar albatta siz orzu qilgan darajadagi farzandlar bo’lib yetishadilar.

 

Davlatov Jo’raqul, Buxoro viloyati Olot tumani, 16-maktab direktorining o’quv ishlari bo’yicha o’rinbosari

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Baxtiyor.uz
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: