Ona tili fanidan noanaviy darslar tashkil etish

Darslarni samarali tashkil etishda foydalaniladigan o‘yinlar

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, yuklab oling va zavqlaning!

Ona tili darslari oldiga qo‘yiladigan vazifalar va ularni amalga oshirish yo‘llari samarador usullar bilan o‘quvchilar ongiga singdirilgandagina kutilgan natija berishi mumkin.

Bugungi kunda zamon talabi darajasida dars o‘tish uchun barcha o‘qituvchilarga quyidagi omillarga rioya qilish tavsiya etiladi.

Didaktika va tarbiya nazariyasi bilan puxta qurollanish;

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish;

O‘z fani bo‘yicha yangiliklardan boxabar bo‘lish;

Dars o‘tishning noan’anaviy usullarini amaliyotda qo‘llash;

O‘quvchilarning bilimi, malakasi va ko‘nikmalariga mos tarzda ta’lim mazmunini yangilash;

O‘qitishda kompyuterlarni joriy etish;

Nutqiy jihatdan barkamol bo‘lish, ishontirish, isbotlash, malakalarini egallash.

Noanaviy dars tashkil etishda muammoli vaziyat yaratlsa, aniqlansa va bartaraf etish choralari ko‘rilsa o‘quvchilar mavzuni puxta o‘zlashtiradilar. Ona tili darslarida muammoli vaziyat yaratishning usullari xilma-xildir. Ona tili darslarida muammoli vaziyat yaratishda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

Tilga oid dalillarni tahlil qilish asosida muammoli vaziyat yaratish.

Til materiallarini sintez qilish asosida ham muammoli vaziyat yaratish mumkin.

Til faktlarini qarama-qarshi qo‘yish va taqqoslash orqali muammoli vaziyat yaratish.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanib, muammoli vaziyat yaratish.

Til materiallariga ayrim o‘zgartirishlar kiritishni talab qilish orqali muammoli vaziyat yaratish.

Tillarni taqqoslash yo‘li bilan ham muammoli vaziyat yaratsa bo‘ladi.

Muammoli vaziyat yaratishda til materialining murakkablik darajasini hisobga olish nihoyatda zarur. Chunki o‘qituvchi til materialining murakkablik darajasidan kelib chiqib, muammoli vaziyat yaratishning usulini tanlaydi.
Innovatsion texnologiyalardan foydalanish dars samaradorligini oshiruvchi vositadir. Bu ta’lim o‘quvchilarning bilimlarini mustaqil egallashga undovchi o‘qitishning muammoli uslubidir. Ta’limning ushbu turiga muvofiq o‘quvchilar bilan munozaralar, didaktik o‘yinlar maxsus ijodiy topshiriqlar o‘tqaziladi.
Yangi pedagogik texnologiyalarga muvofiq o‘quvchi ona tili materiallarini tayyor holda o‘zlashtirmay, uni izlashi, ijodiy faoliyat ko‘rsatishi zarur.


Задачи, поставленные на уроках родного языка, и пути их реализации могут дать ожидаемые результаты только в том случае, если они эффективно внедряются в сознание учащихся.

Сегодня, чтобы преподавать на уровне современных требований, всем учителям рекомендуется соблюдать следующие факторы.

Доскональное владение дидактикой и педагогической теорией;

Использование инновационных технологий;

Будьте в курсе вашей темы;

Практикуйте нетрадиционные методы обучения;

актуализировать содержание образования в соответствии со знаниями, умениями и навыками учащихся;

Внедрение компьютеров в обучение;

Уметь бегло говорить, убеждать, доказывать, приобретать навыки.

Если проблемная ситуация создается, выявляется и устраняется на нетрадиционном уроке, учащиеся осваивают тему. Есть много способов создать проблемную ситуацию на уроках родного языка. Для создания проблемной ситуации на уроках родного языка можно использовать следующие приемы:

Создание проблемной ситуации на основе анализа языковых данных.

Также возможно создание проблемной ситуации на основе синтеза языковых материалов.

Создание проблемной ситуации путем сопоставления и сопоставления языковых фактов.

Создание проблемной ситуации с использованием инновационных технологий.

Создание проблемной ситуации, требуя внесения изменений в языковые материалы.

Также возможно создать проблемную ситуацию, сравнивая языки.

Крайне важно учитывать уровень сложности языкового материала при создании проблемной ситуации. Потому что способ создания проблемной ситуации преподаватель выбирает исходя из уровня сложности языкового материала.
Использование инновационных технологий является инструментом повышения эффективности урока. Это сложный метод обучения, который побуждает студентов приобретать знания самостоятельно. В соответствии с данным видом обучения проводятся беседы с учащимися, дидактические игры, специальные творческие задания.
Согласно новым педагогическим технологиям, учащийся должен не осваивать материалы родного языка, а искать его и заниматься творчеством.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 1
  1. Аноним

    8-sinf adabiyot fanidan ars ishlanma joylashtirilsa yaxshi bo‘lardi.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: