Maktablarda qanday buyruqlar yuritiladi?

Maktablarda qanday buyruqlar yuritiladi?

⚡️Maktablarda quyidagi uch turdagi buyruqlar yuritiladi:

1-asosiy faoliyatga oid buyruqlar;

2-kadrlar faoliyatiga oid buyruqlar;

3-oʻquvchilar harakatiga oid buyruqlar.

ASOSIY FAOLIYATGA OID BUYRUQ – maktabning oʻquv-tarbiya, maʼnaviy-maʼrifiy va hoʻjalik faoliyatini tartibga solish hamda yuqori turuvchi tashkilotlardan kelgan topshiriq (buyruq)lar ijrosi yuzasidan rasmiylashtiriladi. Asosiy faoliyatga oid buyruqlarning tartib raqami har yil boshidan belgilanib, ketma-ketlikda raqamlanib boriladi.
Qabul qilingan buyruqda belgilangan vazifalar ijrosi ustidan nazorat maktab direktori tomonidan olib boriladi.

Asosiy faoliyatga oid buyruqlar elektron shaklda (matn koʻrinishida) tayyorlanib qogʻozda chop etiladi va maktab direktori tomonidan imzolanadi hamda muhr bilan tasdiqlangan holda yigʻma jild(reyestr)da tikib boriladi va 15 yil muddatda saqlanadi.

KADRLAR FAOLIYATIGA OID BUYRUQLAR – Xalq taʼlimi vazirining 2020-yil 28-maydagi 136-sonli buyrugʻi bilan tasdiqlangan “Xalq taʼlimi tizimida kadrlarga oid ish yuritish boʻyicha namunaviy yoʻriqnoma” asosida yuritiladi. Kadrlar faoliyatiga oid buyruqlarni tayyorlash va yuritish uchun kadrlar boʻyicha menejer (inspektor) masʼul hisoblanadi. Kadrlar faoliyatiga doir buyruqlar alohida daftarda qayd etilib, maktab direktori tomonidan imzolanadi hamda muhr bilan tasdiqlanadi.

Kadrlar faoliyatga doir buyruqlar daftari maktabda 75 yil muddatda saqlanadi. Pedagog va texnik xodimlarni ishga qabul qilish hamda xodim tashabbusiga koʻra ular bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish toʻgʻrisidagi buyruqlar Xalq taʼlimi tizimini boshqarishning axborot tizimi (ERP)da elektron shaklda yuritiladi.

Pedagog va texnik xodimlarni ishga qabul qilish hamda xodim tashabbusiga koʻra ular bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish toʻgʻrisidagi buyruqlar Xalq taʼlimi tizimini boshqarishning axborot tizimi (ERP)da rasmiylashtirilib, qogʻozda chop etiladi va maktab direktori tomonidan imzolanadi hamda muhr bilan tasdiqlangan holda yigʻma jild(reyestr)da tikib boriladi.

OʻQUVCHILAR HARAKATIGA OID BUYRUQLAR – maktabning birinchi sinfiga hamda oʻquv yili yoki yozgi taʼtil davomida maktabga qabul qilingan yoki maktabdan ketgan oʻquvchilar hisobini yuritish uchun rasmiylashtiriladi. Mazkur buyruqlar Xalq taʼlimi tizimini boshqarishning axborot tizimi (ERP)da elektron shaklda rasmiylashtirilib, qogʻozda chop etiladi va maktab direktori tomonidan imzolanadi hamda muhr bilan tasdiqlanadi.

Yozgi taʼtil davomida maktabga kelgan yoki maktabdan ketgan oʻquvchilarga ota-onasining arizasi (kelish-ketish talon) asosida shuningdek, maktabning birinchi sinfiga qabul qilingan oʻquvchilar toʻgʻrisidagi buyruqlar Xalq taʼlimi tizimini boshqarishning axborot tizimi (ERP)da shu kunning oʻzida elektron shaklda rasmiylashtiriladi.

Zaruratga koʻra, 9-sinf bitiruvchilari akademik litsey, kasb-hunar maktablari yoki boshqa taʼlim muassasalarida oʻqishni davom ettirishi sababli 10-sinfda oʻquvchilar soni kamayib ketgan taqdirda sinflarni qayta komplektlashda alohida buyruq rasmiylashtirilishi mumkin. Buyruqlar har oʻquv yili boshidan (2-sentyabr) yangi tartib raqami bilan qayd etib boriladi. Oʻquvchilarga oid buyruqlarning yuritilishiga maktab direktorining oʻquv-tarbiya ishlari boʻyicha oʻrinbosari masʼul hisoblanadi.

Oʻquvchilar harakatiga oid buyruqlar Xalq taʼlimi tizimini boshqarishning axborot tizimi (ERP)da rasmiylashtirilib, qogʻozda chop etiladi va oʻrnatilgan tartibda rasmiylashtiriladi hamda yigʻma jild(reyestr)da tikib boriladi va maktabda 50 yil muddatda saqlanadi.

Asos: Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirining 2021-yil 1-iyuldagi 205-sonli buyrugʻi

Mavzuga doir:
Pedagoglarning namunaviy yillik ish rejasini shakllantirish qay tartibda amalga oshiriladi?

Barcha fanlardan metodbirlashma hujjatlari yuklab olish

Maktab metodbirlashma hujjatlari yuklab olish


⚡️В школах есть следующие три типа заказов:

1-заказы основной деятельности;

2-приказы о кадровой деятельности;

3-приказы о поведении учащихся.

ПРИКАЗ ОБ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — оформляется в связи с регулированием учебной, духовно-просветительской и административной деятельности школы, а также выполнением поручений (распоряжений) вышестоящих организаций. Порядковый номер заказов, относящихся к основной деятельности, определяется с начала каждого года и последовательно нумеруется.
Директор школы контролирует выполнение заданий, указанных в полученном приказе.

Приказы по основной деятельности составляются в электронном виде (в текстовом виде), распечатываются на бумажном носителе и подписываются директором школы, опечатываются в коллективной папке (реестре) и хранятся в течение 15 лет.

ПРИКАЗЫ В ОТНОШЕНИИ КАДРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — выполняются на основании «Типовой инструкции по управлению персоналом в системе народного образования», утвержденной приказом Министра народного образования от 28 мая 2020 года № 136. Ответственность за подготовку и ведение приказов о деятельности персонала несет менеджер по персоналу (инспектор). Приказы о деятельности персонала заносятся в отдельную книгу, подписываются директором школы и скрепляются печатью.

Книга приказов о деятельности персонала хранится в школе 75 лет. Приказы о приеме на работу педагогических и технических работников и расторжении заключенного с ними трудового договора по инициативе работника хранятся в электронном виде в информационной системе управления системы народного образования (ИСО).

Приказы о приеме на работу педагогических и технических работников и о расторжении трудового договора с ними по инициативе работника оформляются в информационной системе управления системы народного образования (ИСО), распечатываются на бумажном носителе и подписываются директора школы, а также коллективная папка (журнал) с печатью.

ПРИКАЗЫ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ СТУДЕНТОВ издаются для учета учащихся, принятых в школу или исключенных из школы для первого класса школы и в течение учебного года или летних каникул. Эти приказы оформляются в электронном виде в информационной системе управления системы народного образования (ОСО), распечатываются на бумажном носителе и подписываются директором школы и заверяются печатью.

На основании заявления родителя (карты прихода-ухода) для учащихся, пришедших в школу или выбывших в период летних каникул, а также для учащихся, принятых в первый класс школы, заказы оформляются в электронной форме в информационной системе система государственного образования (ERP) в тот же день.

При необходимости выпускники 9 классов академического лицея,В случае уменьшения количества учащихся 10-го класса в связи с продолжением учебы в профессионально-технических училищах или других учебных заведениях может быть издан отдельный приказ о повторном наборе классов. Приказы записываются под новым номером приказа с начала каждого учебного года (2 сентября). Заместитель директора школы отвечает за воспитательные вопросы.

Приказы о перемещении обучающихся оформляются в информационной системе управления системы народного образования (ОСО), распечатываются на бумажных носителях и оформляются в установленном порядке, зашиваются в коллективную папку (журнал) и хранятся в школе в течение 50 лет. годы.

Основание: Приказ Министра народного просвещения Республики Узбекистан № 205 от 1 июля 2021 года.

Предмет:
В каком порядке осуществляется формирование типового годового плана работы учителей?

Скачать методические документы по всем предметам

Скачать школьные методические документы

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: