Badiiy did tarbiyasi

Badiiy did tarbiyasi

Har qanday asarning umrini va saviyasini belgilovchi hakam — kitobxon. Biroq kitobxonlar ijtimoiy qatlam sifatida turfadirlar. Ular yoshi, kasbi, jinsi, dunyoqarashlari, badiiy-estetik didlari, boshlang‘ich va umumiy adabiy-nazariy bilimlarga ega ekanligiga ko‘ra farqlanadilar.

Kitobxonlarning yirik auditoriyasi yoshlar, jumladan, talabalar va o‘quvchilar sanalishi, ularning har qaysisi o‘z badiiy ehtiyoji va ko‘ngil istagidan kelib chiqib, kitob mavzusi, hatto, muallifini saralab mutolaa qilishi bor gap. “Kitobxon” dunyoga qanday keladi? Deylik, bolaga ota-ona tomonidan oilada targ‘ib qilinishi, maktablarda o‘qituvchilar tomonidan g‘oya ko‘rinishida singdirilishi yoki umumiy qiziqishlari o‘xshash tengdoshlar orasida o‘z-o‘zidan va asta-sekin yuzaga kelishi mumkin. yoshlarning tafakkur chanqog‘ini qondirish istagi o‘laroq kitob mutolaasiga tutinishi va bu holatning “oddiy qiziqish” ko‘rinishidan doimiy talab va badiiy ehtiyojga aylanib borishida “yaxshi asar+estetik tafakkur+badiiy did” birlashmasi muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.
Bugungi yoshlarimizning badiiy didlari tarbiyasi, shubhasiz, ona yurtimizning buguni va ertasiga, ta’lim-tarbiya tizimining barcha bosqichlariga, jamiyat ma’naviyatini yuksaltiradigan, ezgu ishlarga qalban safarbar turadigan odob-axloqli yoshlarni tarbiyalashga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmaydi. Badiiy didni, tafakkurni kitob, ya’ni badiiy asar yuzaga keltirar ekan, barcha yoshdagi kitobxonlarning qanday asarlarning mutolaasiga tutinganligini ham qisman nazoratga olish lozimmikin, deya o‘ylab qolasan kishi. Endilikda mualliflar ham, asarlar va ularning janr, mavzu ko‘lami ham, kitoblarning adadi ham salmoqli. Ammo ularning barchasi

“o‘qimoqg‘a keraklik, o‘rganmakka yarog‘liq”(Rabg‘uziy iqtibosi)

mikin?
Insoniyatni bunyodkorlikka ham, buzg‘unchilikka ham quvvatlantirishi mumkin bo‘lgan asarlar ham yo‘q emas. Zero, biror asardan qattiq ta’sirlangan yoki sevimli muallifining uslubiga mukkasidan tushib qolgan kitobxon beixtiyor ma’lum obrazning xayoli bilan yashab qolishi, “men”iga yaqin tortgan personajiga taqlid qilishi, uning obraziga kirish istagi bilan o‘sha ijobiymi, salbiymi, qat’i nazar, “qahramon”ning ahvol-ruhiyasidan, hayot tarzidan andoza olishi mumkin. Bu murakkab psixologik jarayon bo‘lib, ong va ongosti qatlamlarida tizginsiz kechadi. Asarlarga qaytsak, to‘qib-bichilgan urf-odatlar, noo‘rin xatti-harakatlar, jinoyat olami personajlari nutqidagi jargonlar va beandisha leksik vositalar, beparda badiiy to‘qimalar va fahsh elementlari, muxtasar qilib aytganda, buzg‘unchilik g‘oyasi bilan yo‘g‘rilgan badiiy asar voqealari hamda qahramonlariga taqlidning real hayotda ham yuz bermasligiga kafolat bormi?!

“Dunyoni go‘zallik qutqaradi” (F.M. Dostoevskiy)

deyishgan. Go‘zallik qalbga ko‘chmas ekan, jonsiz buyum kabi hissiz va nafsiz.

Asliddin JARKINOV,
Zarafshon shahar 2-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi


Судьей, определяющим жизнь и уровень любого произведения, является читатель. Но читатели разнообразны как социальный слой. Они различаются по возрасту, профессии, полу, мировоззрению, художественно-эстетическим вкусам, базовым и общим литературно-теоретическим знаниям.

Говорят, что самую большую аудиторию читателей составляет молодежь, в том числе студенты и учащиеся, каждый из которых, исходя из своих художественных потребностей и желаний, выбирает тему книги и даже выбирает автора. Как рождается «читатель»? Например, ребенок может продвигаться родителем в семье, прививаться в виде идеи учителями в школах или иметь общие интересы, возникающие спонтанно и постепенно среди однотипных сверстников. Сочетание «хорошая работа + эстетическое мышление + художественный вкус» является важным фактором стремления молодежи к чтению книг как способа удовлетворения своей жажды мышления и превращения этой ситуации из «простого интереса» в постоянный спрос и художественная потребность.
Воспитание художественных вкусов современной молодежи, несомненно, окажет влияние на настоящее и будущее нашей страны, на все ступени системы образования, на воспитание нравственной молодежи, которая поднимет боевой дух общества и мобилизует их сердца на добро. дела. Спрашивается, необходимо ли при создании книги, то есть произведения искусства, иметь частичный контроль над тем, какие произведения искусства читают читатели всех возрастов. Сейчас важны авторы, произведения и их жанры, охват темы, количество книг. Но все они

«Нужно читать, стоит учиться» (цитата Рабгузи)

майкин?
Есть произведения, способные вдохновить человечество как на созидание, так и на разрушение. Ведь читатель, находящийся под сильным влиянием произведения или одержимый стилем любимого автора, невольно живет представлением об определенном образе, подражает персонажу, близкому к «Я», со стремлением войти в его образ, который на первый взгляд можно смоделировать по настроению и образу жизни «героя». Это сложный психологический процесс, протекающий в подсознании и подсознании. Возвращаясь к произведениям, сфабрикованные традиции, неадекватное поведение, сленг и лексика в речи персонажей преступного мира, непонятные художественные фактуры и нецензурные элементы, словом, связаны с идеей разрушения. гарантия того, что события и герои художественного произведения не будут сымитированы в реальной жизни?!

«Красота спасает мир» (Ф. М. Достоевский)

Они сказали. Пока красота не проникает в сердце, она бесчувственна и безвкусна, как неодушевленный предмет.

Аслиддин ЖАРКИНОВ,
Она работает учителем родного языка и литературы в Зарафшанской средней школе № 2.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: