Abituriyentlar uchun adabiyot fanini o‘qish bo‘yicha tavsiyalar

Abituriyentlar uchun adabiyot fanini o‘qish bo‘yicha tavsiyalar

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, yuklab oling va zavqlaning!

Adabiyot fanini qanday o‘qish kerak, bu borada 15 tavsiyalar bilan tanishing.

Bugungi kundagi DTM testlarini yaxshi yechmoqchi bo‘lsangiz, “Bu
mavzu kerakmas.”, “Bu ma’lumotdan test tushmaydi.” kabi fikrlarni
xayolingizdan chiqarib tashlashingiz kerak. Albatta, barcha ma’lumotlarni
esda saqlab qolish ham qiyin. Axir qanchadan-qancha darsliklar, qanchadan qancha ijodkorlar, shu ijodkorlarning hayoti va ijodi, asarlarining nomi va
janri bor. Bularni esda saqlash kerak.
Hozir sizlarga o‘zim qo‘llagan bir nechta usullarni aytaman:
Avvalo har bir abituriyent o‘zi uchun foydali usul o‘ylab topishi kerak.
Abituriyentlar ham har xil bo‘ladi: kimdir tinch joyda o‘qiydi, kimdir ovoz
chiqarib o‘qiydi, kimdir yozib, chizib o‘qiydi … .
1) Adabiyot kitobingizni qo‘lga oling-da o‘qishni boshlang. O‘qiganda ham
chin ko‘ngildan o‘zingizni qiziqtirib o‘qing. Har biringiz bitta daftar
oling va kerakli ma’lumotlarni yozib yuring. Har bir ijodkorni
boshlaganingizda asarlari nomini jadval qilib yodlang. Jadvalda ijodkor
nomi, asari janrlari va asar haqida qisqacha ma’lumot joy olsin.
JEK LO NDO N
“Oq sukunat”
“Qirq mil narida” Hikoya
“Otalar xudosi”
“Sovuq bolalari”
“Tubanlik kishilari” ocherklar
to‘plami
1903-yil Angliyaga qilgan
sayohatidan so‘ng yozgan.
“Temir tovon” roman Bu asarlarda burjua jamiyati
“Martin Iden” qattiq tanqid ostiga olingan
“Hayotga muhabbat”
2) Ijodkorlarning asarlari nomini yodlab borar ekansiz bir-biriga o‘xshash
nomli asarlar uchraydi. Ularni ham yaxshilab farqlab yod olishga harakat
qiling.
O ‘XSHASH CHEHRALAR
“Hamqishloqlarim” ma’qolalar to‘plami To‘ra Sulaymon
“Hamshaharlarim” she’riy to‘plam Asqad Muxtor
3) Bir xil nomli asar yozgan ijodkorlarimiz bor. Ularni ham asar nomi,
kimlar yozganligi, qaysi janrdaligini esda saqlang:
“Muhabbat” nomli asar yozganlar
“Muhabbat” hikoyasi O‘.Hoshimov
“Muhabbat” to‘plami S.Ahmad
“Muhabbat” kitobi E.Vohidov
“Muhabbat” she’ri M.Yusuf
“Muhabbat” qissasi A.Avloniy
4) Asarlar nomini yod olish uchun ularni gap holiga keltirish ham yordam
beradi. Albatta, buning uchun sizda ozgina yaratuvchanlik qobiliyati
bo‘lishi kerak va gapingiz mantiqsiz bo‘lib qolishi ham mumkin. Misol
tariqasida sizga 6-sinf adabiyot darsligida keltirilgan O.Yoqubovning
qissalarini keltirib o‘tishimiz mumkin:
Bir felyeton qissasida Muqaddas bilan juft qanot bo‘lib billur qandillarni
izlayman.
(Darslikda keltirilgan qissalari: “Bir felyeton qissasi:, “Muqaddas”
“Qanot juft bo‘ladi”, “Izlayman”, “Billur qandillar”)
5) Asarlarda uchrovchi har bir hikmatli so‘z va maqollarni qaysi asarda
uchrashini yod olish kerak. Bunda ham o‘xshash ma’lumotlar uchrab
turadi:
“Egilgan boshni qilich kesmaydi” “Ufq” romani
“Egilgan boshni qilich kesmaydi” “Ulug‘bek xazinasi” romani
“Egilgan boshni xanjar kesmaydi” “Rustamxon” dostoni
6) Asarlarda uchrovchi bir xil ismli obrazlarni ham qaysi asarlarda
uchrashini esda saqlashga harakat qiling:
Sharofat ismli obraz uchrovchi asarlar
“Chinor” Asqad Muxtor
“Qutlug‘qon” Oybek
7) Ijodkorlarning birinchi yozgan asari, birinchi yozgan to‘plami va
ularning janrlarini, albatta, yodda saqlang!
8) Ijodkorlarimiz ijod bilan bir vaqtda chet el asarlarini ham tarjima qilish
bilan shug‘ullanishgan. Kim qaysi asarni tarjima qilganini ham, albatta,
yod oling.
9) Ijodkorlarga berilgan o‘ziga xos ta’riflarni esda saqlang:
“Quyma, mag‘zi to‘q satrlar, bir o‘qishdayoq xotirada
o‘rnashib qoladigan qofiyalar, hamohang tovushli
she’rlar yozgan” ijodkor …
Mirtemir
“Mag‘zi bo‘liq, mazmuni teran, jozibador she’rlar
yozgan” ijodkor …
A.Muxtor
10) Shuningdek, abituriyentlar tili bilan aytganda “eskicha” asarlar ostida
yuzlab so‘zlarning ma’nosi keltirilgan. Bu so‘zlarning ham hammasini
yodda saqlash murakkab. Shuning uchun bunda ham maxsus lug‘at tuzib
olishingiz mumkin, ya’ni darsliklarda uchrovchi ranglar, tarixiy shaxslar,
tasavvufiy atamalar, qushlar va hayvonlar nomlari kabilarni kiritishingiz
mumkin.
RANGLAR
axzar yashil
sabz
savdo
siyoh qora
hind
mushkin
zard sariq
za’faroniy
ol
gulgun qizil
arg‘uvoniy
11) Ushbu “eskicha” adabiyotimizda bir qancha mumtoz janrlar (musamman,
musallas, qit’a, mustazod kabilar) ham bor va albatta shunda janrlarga
kiradigan asarlar ham ko‘plab uchraydi. Albatta, bularni ham yaxshilab
yodlab oling. Bunday savollar har yili DTM testlarida tushadi.
(Eslatma: “Imtihon” gazetasining 2017-yil 22-iyunda nashr etilgan 12-sonida
shunday janrlar va ularga kiruvchi asarlar jadvalini taqdim etganmiz)
12) Esda saqlash uchun asosiy usullardan biri bu ko‘proq savol-javoblar va
testlar. Kuchli abituriyentlar bilan kelishib oling-da birga savol-javob
qiling. Bunda nimadandir garov bog‘lash ham foyda beradi.
Yutqazmaslik uchun ko‘proq o‘qiysiz va ko‘p narsani o‘rganasiz.
Albatta, garov uchun foydali narsa bo‘lishi kerak. Masalan: kitob yoki
abituriyentlar uchun foydali narsalar.
13) Ko‘proq test yeching va o‘zingiz ham test tuzishga harakat qiling. Test
tuzish ham oson emas, unga ham bilim va tajriba kerak. Sekin-asta shu
narsalar sizda namoyon bo‘ladi va tuzgan testlaringiz murakkablashib
boradi. Test tuzayotgningizda “Shu savol menga tushadi” deb o‘ylab
tuzing. Balki, chindan ham o‘sha savol sizga imtihonda tushib qolar.
14) Dars xonangizda o‘zingizga sharoit yaratib oling, ortiqcha chalg‘ituvchi
narsalarni chiqarib tashlang. Yodda saqlashingiz qiyin bo‘lgan
ma’lumotlarni katta-katta qilib qog‘ozga yozing va ko‘zga ko‘rinadigan
joyga ilib qo‘ying. Albatta, bu ma’lumotlarni o‘zingiz yozganingiz
yaxshi. Chunki yozish paytida yodlab ham olishingiz mumkin.
15) Sizga yana bir maslahat: “Imtihon” va “Abituriyent” gazetalarini
kuzatib boring, chunki gazetalarning har bir sonida siz uchun foydali
ma’lumotlar berib boriladi.
Yuqoridagi maslahat va ma’lumotlarimizni bir necha yillik tajriba va
kuzatishlarimizga asoslanib taqdim etdik. Bunday maslahatlarni yana davom
ettirish mumkin.
Abituriyentlik davrini yengib o‘tish oson emas. Bu davrda sizga sabr va
kuch quvvat tilaymiz. Omad, abituriyentlar!
Rustamjon O‘RINOV


Узнайте 15 советов о том, как читать литературу.
Если вы хотите преуспеть в сегодняшних тестах DTM, «Этот
тема не обязательна.», «Эта информация не будет проверена». такие идеи
Вы должны выбросить это из головы. Конечно, все подробности
еще труднее запомнить. Ведь сколько учебников, сколько художников, жизнь и творчество этих художников, названия их произведений и
Жанр есть. Это следует иметь в виду.
Теперь я расскажу вам несколько методов, которые я использовал:
Прежде всего, каждый абитуриент должен придумать способ, полезный для него.
Абитуриенты тоже будут разные: кто-то будет учиться в тихом месте, кто-то голосовать
читает, кто-то пишет и рисует….
1) Возьмите книгу по литературе и начните читать. Даже при чтении
читал с искренним интересом. У каждого из вас есть одна тетрадь
возьмите его и запишите необходимую информацию. Каждый создатель
Приступая к работе, запомните названия произведений в виде таблицы. Креатив на столе
название, жанры произведения и краткое описание произведения.
ДЖЕК ЛО НДО Н
«Белая тишина»
Рассказ «Сорок миль»
«Отец Бог»
«Холодные дети».
Очерки на тему «Люди Тубана».
упаковка
1903 г. в Англию
писал после поездки.
Роман «Железная компенсация» в этих произведениях буржуазного общества
Мартин Иден попал под огонь критики
«Любовь всей жизни»
2) Работы создателей похожи до тех пор, пока вы помните название
работает. Постарайтесь также хорошо их запомнить
следить
О ‘XSHASH ЛИЦА
Сборник статей «Мои соседи» Тора Сулаймон
Поэтический сборник «Мои соотечественники» Аскад Мухтор
3) У нас есть художники, написавшие одноименные произведения. Их еще называют произведениями,
Вспомните, кто это написал, какого это жанра:
Они написали книгу под названием «Любовь».
Рассказ «Любовь» О. Хошимова
Коллекция «Любовь» С.Ахмад
Книга «Любовь» Е.Вахидова
Поэма «Любовь» М. Юсуфа
Рассказ «Любовь» А. Авлони
4) Также полезно запомнить названия произведений
даст. Конечно, у вас есть немного творческих способностей, чтобы сделать это.
должно быть, и ваша речь может стать нелогичной. Например
О.Якубов, упомянутый в учебнике литературы для 6 класса
Мы можем привести его рассказы:
В фельетонном рассказе хрустальные люстры как пара крыльев со Святым
Я ищу
(Рассказы из учебника: Рассказ: «Святой»
«Крылья будут парой», «Ищу», «Хрустальные люстры»)
5) В какой пьесе встречаются мудрые слова и пословицы в произведениях
следует помнить. Есть аналогичные данные
расходы:
Роман «Горизонт» «Меч не рубит склоненную голову»
Роман «Сокровища Улугбека» «Склоненная голова мечом не рубится»
«Склоненная голова кинжалом не рубится» Эпос «Рустамхан»
6) В каких произведениях встречаются одноименные изображения в произведениях
Попробуйте вспомнить встречу:
Шарофат — знаковое произведение
«Чинор» Аскад Мухтор
«Кутлугкон» Ойбек
7) Первая письменная работа создателей, первый письменный сборник и
действительно помню их жанры!
8) Перевод иностранных произведений одновременно с нашими авторами
занимается. Конечно, кто какое произведение переводил?
запоминать.
9) Запомните конкретные описания, данные создателям:
«Актерский состав, темные линии, я помню, когда читал
рифмы, которые резонируют, звучат синхронно
писал стихи «творец…
Миртемир
«Стихи, полные смысла, глубокие по содержанию и привлекательные
написал: «Создатель…
А.Макстор
10) Также под «старыми» произведениями, на языке заявителей
даны значения сотен слов. Все эти слова
трудно запомнить. Вот почему я создал специальный словарь
то есть цвета, встречающиеся в учебниках, исторические личности,
можно вводить мистические термины, названия птиц и животных
возможный.
ЦВЕТА
аксзар зеленый
сабз
торговля
чернила черные
задний
мушкин
желтый
шафран
ол
розовато-красный
фиолетовый
11) В этой «старой» литературе несколько классических жанров (мусамман,
musallas, qita, mustazad и др.) ну и конечно по жанрам
Также есть много работ, которые включены. Конечно, это тоже хорошо
Помните Такие вопросы возникают в тестах DTM каждый год.
(Примечание: В 12-м номере газеты «Имтихон» от 22 июня 2017 г.
мы привели таблицу таких жанров и входящих в них произведений)
12) Один из основных способов запомнить — больше вопросов и ответов.
тесты. Согласитесь с сильными кандидатами и ответьте на вопросы вместе
следить Также полезно что-то заложить.
Вы больше читайте и узнавайте больше, чтобы не потерять.
Конечно, в качестве залога должно быть что-то полезное. Например: книга или
полезные вещи для абитуриентов.
13) Решите больше тестов и попробуйте создать тест самостоятельно. Контрольная работа
это не просто создать, это также требует знаний и опыта. Медленно это
вещи будут проявляться в вас, и тесты, которые вы создаете, станут более сложными
идет Готовясь к тесту, подумайте: «Это вопрос ко мне».
тузинг Может быть, этот вопрос действительно упадет на вас на экзамене.
14) Создайте себе условия в классе, не слишком отвлекающие
вынести вещи. Было трудно вспомнить
Напишите информацию на большом листе бумаги и сделайте ее видимой.
висеть на земле. Конечно, вы написали эту информацию сами
хорошо Потому что вы также можете запоминать во время письма.
15) Еще совет для вас: газеты «Имтихон» и «Абитуриент».
следите, ведь каждый номер газеты вам полезен
предоставляется информация.
Приведенные выше советы и информация основаны на многолетнем опыте и
на основании наших наблюдений. Такие советы продолжаются снова
осуществимо.
Преодолеть период применения непросто. В этот период нужно терпение и
Желаем сил. Удачи, соискатели!
Рустамжон ОРИНОВ

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 2
  1. Raxmatov Saodat

    Sizga katta raxmat yaxshi motivatsiya berdingiz

  2. ismailov kamron

    judayam qziqarli uslubga oxshayapti

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: