Professional pedagog qanday bilimlarni egallashi lozim?

Professional pedagog qanday bilimlarni egallashi lozim?

Professional pedagog bilimi quyidagi 7 asosga javob berishi kerak:

1. Kontentga oid bilimlar (mutaxassis sifatida fanini bilishi, masalan, geografiya, adabiyot);

2. Umumiy pedagogik bilimlar (sinf boshqaruvi va tashkilotchilikka oid umumiy prinsip va strategiyalar);

3. O‘quv dasturiga oid bilimlar (muayyan o‘quvchilar guruhiga nima o‘qitilishi);

4. Pedagogik kontentga oid bilimlar (muayyan fan mazmunini qanday o‘qitish, masalan, fanga xos konsepsiyalar/modellar/nomaqbul yondashuvlarning turlari);

5. O‘quvchilar va ularning psixologiyasiga oid bilimlar (o‘quvchilarning ma’rifiy va o‘quv ehtiyojlarini tushunish);

6. Ma’rifiy kontekstga oid bilimlar (bolalar o‘qiydigan maktab, muhit, hamjamiyat va ijtimoiy kontekstni tushunish);

7. Ta’lim maqsadlariga oid bilimlar (ta’limning maqsadi nima ekani hamda uning asosida qaysi qadriyat va oliy maqsad yotishini anglash).

Manba: L. Shulman, “Knowledge & Teaching” (1987)

© Iqboljon Kamolov tarjimasi

Menimcha, bizning mamlakatda birinchi asos, ya’ni o‘qituvchining mutaxassis sifatida fanini bilishigina hisobga olinadi. Shuning uchun bo‘lsa kerak, biz faqat o‘qituvchilarni qayta-qayta attestatsiyadan o‘tkazamiz. Qolgani esa bizga qiziq emas…

Mavzuga doir:
Ota-onalar maktabda berilayotgan bilim darajasidan qoniqadimi?

Bilimdon Bo‘lish Uchun 7ta Samarali Maslahatlar

Donolardan yosh o‘qituvchiga maslahatlar va tavsiyalar


Знания профессионального педагога должны соответствовать следующим 7 принципам:

1. Знание содержания (знание предмета как специалиста, например, география, литература);

2. Общепедагогические знания (общие принципы и стратегии организации и управления классом);

3. Знание учебного плана (чему будут учить конкретную группу учащихся);

4. Знание педагогического содержания (как преподавать конкретное предметное содержание, например, предметные понятия/модели/типы неадекватных подходов);

5. Знание студентов и их психологии (понимание учебно-воспитательных потребностей студентов);

6. Знание образовательного контекста (понимание школы, среды, сообщества и социального контекста, в котором учатся дети);

7. Знание целей образования (понимание того, что является целью образования и какие ценности и высшие цели на ней основаны).

Источник: Л. Шульман, Знание и обучение (1987).

© Перевод Икболжона Камолова

На мой взгляд, в нашей стране учитывается только первое основание, то есть знание предмета учителем как специалистом. Наверное, поэтому мы повторно сертифицируем только учителей. Остальное нас не волнует…

Предмет:
Довольны ли родители уровнем образования, предоставляемого в школе?

7 эффективных советов, как стать ученым

Советы и рекомендации мудрецов молодым учителям

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: