Ota-onadan o‘qituvchiga 15 yordam

Ibratli ota-ona

Bolaning kelajagi yo‘lida o‘qituvchining maqsadi ham, ota-onaning orzusi ham mushtarak albatta. Agar ota-onalar quyidagi tavsiyalar bilan tanishib mumkin qadar ularga rioya etadigan bo‘lishsa o‘qituvchilar uchun ham behad yordam bo‘lgan bo‘lar edi.

Hurmatli ota-onalar, hozir ta’lim jarayoni yangi bosqichga ko‘tarilgan. Siz farzandingizni elning koriga yaraydigan, yuksak salohiyatli, o‘z so‘zini topib ayta oladigan, o‘ziga yarasha qobiliyatli bo‘lib yetishishini qanchalik istasangiz, o‘qituvchilar ham bu yo‘lda tinimsiz ish olib bormoqdalar. Bu yo‘lda sizning ro‘lingiz katta.

1. Qiziqtiring.

Zamon talabidan kelib chiqqan holda farzandingizni chet tili, iqtisod, ma’naviyat, musiqa va boshqa fanlarga qiziqtiring. Bu yo‘lda o‘zingiz ham kishi bilmas ijodkor bo‘ling.

2. Yodlating.

Farzandingizga ko‘proq she’r yodlating. Bu farzandingizning xotirasini mustahkamlabgina qolmay, fikrini ham tiniqlashtiradi, zehnini o‘tkirlashtiradi.

3. Ko‘proq suhbatlashing.

Kundalik tashvishlar tufayli ota-onalar farzandi uchun vaqt ajratishmaydi. Natijada, farzandlarining og‘zaki nutqida ravonlik rivojlanmay qoladi. Ha, og‘zaki nutqning rivojida ota-onaning alohida o‘rni bor. Farzandlaringiz sizga ilhaqligini, so‘zlaringizga, nasihatlaringizga, maqtovingizga muhtoj ekanligini unutmang.

4. To‘garaklarga qatnashtiring.

Ba’zida ota-onalar farzandlarining televizorga bog‘lanib qolayotganidan noliydi. Bo‘sh vaqtni to‘g‘ri tashkil etish ta’lim-tarbiyaning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Farzandingizni sport va fan to‘garaklariga yuboring. Bunga jiddiy e’tibor bering.

5. Fikrini cheklamang.

Farzandingizning harakati va fikrini cheklamang. O‘z dunyoqarashini bayon etishiga imkon bering. Fikrlari xato bo‘lsa to‘g‘ri yo‘nalishga soling.

6. Do‘stlaridan ayirmang.

Farzandingizni kundalik yumushlarga ko‘mib do‘stlaridan butkul ayirib qo‘ymang. Aks holda farzandingiz odamovi bo‘lib qolishi, ko‘proq yolg‘izlikni xohlab qolishi mumkin.

7. Farzandingiz kasal bo‘lib qolsa…

Ba’zi hollarda yaxshi o‘qiydigan bolalar ham kasal bo‘lib tuzalganlaridan so‘ng o‘qishlarida pasayish kuzatiladi. Oradagi bo‘shliqni to‘ldirish uchun farzandingizning ruhiyatiga ijobiy ta’sir o‘tkazing. O‘ziga bo‘lgan ishonchni tiklashiga yordam bering.

8. Qo‘l telefoni…

Agar turar joyingiz farzandingiz o‘qiydigan dargohdan uzoq bo‘lmasa, nazorat qila olmasangiz, o‘qishlariga halal berishini inobatga olib qo‘l telefoni olib bermaganingizto‘g‘ri bo‘ladi.

9. Kun tartibi.

Farzandingizni kun tartibiga rioya etishga undab turing. Qaysi vaqtda o‘ynashi, qaysi vaqtda dars tayyorlashi, qaysi vaqtda uy ishlariga qarashib qaysi vaqtda uxlashi va boshqa shu kabi kundalik harakatlarini belgilab amal qilishiga erishing. Hozirdanoq buning uddasidan chiqsangiz natijasini albatta ko‘rasiz.

10. Farzandingizni xulqi o‘zgarsa…

Farzandingizning xulqi salbiy tomonga o‘zgarayotganini sezsangiz birinchi navbatda birga o‘ynaydigan o‘rtoqlarini kuzating. Bu ishga darhol kirishing. Niholingizni shirin so‘z va tagdor gaplar bilan tarbiyaga chaqiring.

11. Rag‘batlantiring.

Farzandingiz darslarga faol ishtirok etishini, o‘qishga qiziqishini oshirishni istasangiz albatta rag‘batlantirib turing. Rag‘bat moddiy usulda ham, ma’naviy usulda ham bo‘lishi mumkin. Darslarga muntazam qatnashmaydigan, fanlarga qiziqmaydigan, zo‘rg‘a uch baho olib yuradigan bir o‘quvchini bilar edim. Yangi o‘quv yilidan boshlab shu qadar o‘zgarib ketdiki, barcha fanlardan faqat a’lo baholar ola boshlagan edi. Sababini surishtirib balsam uning otasi a’lo baholarga o‘qib tadbirlarga ko‘p qatnashsang, maktabni bitirganingdan so‘ng senga mashina olib beraman degan ekan. U odamning o‘zida ham mashina yo‘q edi, lekin 6-sinfda o‘qiydigan o‘g‘lining shu ketishda o‘z mashinasiga erishishiga ishongingiz keladi.

12. Kitob olib bering.

Darslikdan tashqari badiiy kitoblardan olib bering. Ko‘p kitob o‘qish kishining ma’naviyatini yuksaltiradi, dunyoqarashini kengaytiradi. Kitob o‘qiydigan boladan xech qachon tarbiyasiz odam chiqmaydi.

13. O‘qituvchisi bilan suhbatlashing.

Farzandingizning qanday kamol topayotgani, darslardagi faolligi, o‘rtoqlari orasida o‘zini tutishini so‘rab sinf rahbari bilan tez-tez suhbatlashib turing. Bolangiz qaysi fanni yaxshi ko‘rsa, ko‘proq qiziqsa, shu fan o‘qituvchisi bilan hamkorlik qilishga intiling. Fan o‘qituvchilari ham ota-onasi qayg‘urgan va alohida hurmat ko‘rsatgan o‘quvchilarga ko‘proq e’tibor qaratib qo‘yishadi.

14. Farzandingiz maktabga deb pul so‘rasa…

Agar farzandingiz o‘qituvchimiz aytdi, falon narsa uchun mana shunchadan pul yig‘ilar ekan deb aytsa, albatta qo‘liga pul bermasdan sinf rahbariga uchrang, yoki bog‘lanib ko‘ring. Bolalarda kampyuter o‘yinlari va o‘z nafslari yo‘lida ota-onalarini aldab o‘qituvchilari nomidan pul so‘raydigan holler uchrab turadi.

15. Yordamingizni taklif eting.

Farzandingizning kelajagi uchun unga ilm olishda, ta’limni o‘zlashtirishda sharoitlar qilib bering. Shunday muhit yaratib beringki bolangiz o‘z-o‘ziga ishonuvchan, sertakalluf, ishchan, mas’uliyatli va o‘z fikrini dadil ayta oladigan bo‘lsin.
Ha, orzuning o‘zi kamlik qiladi. Hammasini vaqt ixtiyoriga tashlab qo‘yish ham yaramaydi. Sizning harakatingiz avvalambor o‘zingizga sharaf va rahmat olib keladi.


Конечно, и цель учителя, и мечта родителей являются общими для будущего ребенка. Для учителей было бы большим подспорьем, если бы родители могли прочитать следующие советы и следовать им в максимально возможной степени.

Уважаемые родители, теперь образовательный процесс вышел на новый уровень. Как бы вы ни хотели, чтобы ваш ребенок вырос человеком, полезным людям, обладающим высоким потенциалом, умеющим найти свое слово, способным подстроиться под себя, в этом неустанно трудятся педагоги. направление. Вам предстоит сыграть в этом большую роль.

1. Поощряйте.

Заинтересуйте ребенка иностранными языками, экономикой, духовностью, музыкой и другими предметами в зависимости от требований времени. Будьте изобретательны на этом пути.

2. Йодлинг.

Учите ребенка больше стихов. Это не только укрепит память вашего ребенка, но и обострит его ум и обострит его ум.

3. Больше говорите.

Из-за ежедневных забот родители не уделяют времени своему чаду. В результате их дети не развивают беглость речи. Да, особую роль в развитии речи играют родители. Помните, что ваши дети привязаны к вам и нуждаются в ваших словах, советах и ​​похвалах.

4. Участвовать в клубах.

Иногда родители жалуются, что их дети подключены к телевизору. Правильная организация досуга является одним из главных факторов воспитания. Отдавайте ребенка в спортивные и научные секции. Отнеситесь к этому серьезно.

5. Не ограничивайте свое мнение.

Не ограничивайте действия и мысли ребенка. Позвольте им выразить свое мировоззрение. Если они неверны, укажите им правильное направление.

6. Не разлучайтесь со своими друзьями.

Не позволяйте ребенку увязнуть в повседневных делах и полностью изолируйте его от друзей. В противном случае ваш ребенок может стать более человечным и более одиноким.

7. Если ваш ребенок заболел…

В некоторых случаях даже у хорошо образованных детей наблюдается снижение способности читать после выздоровления. Положительно повлияйте на настроение вашего ребенка, чтобы заполнить пробел. Помогите развить уверенность в себе.

8. Мобильный телефон…

Если ваше место жительства находится недалеко от того места, где учится ваш ребенок, если вы не можете его контролировать, лучше не брать с собой мобильный телефон, так как он будет мешать учебе вашего ребенка.

9. Повестка дня.

Поощряйте ребенка придерживаться повестки дня. Узнайте, когда играть, когда делать домашнее задание, когда делать домашнее задание, когда ложиться спать и так далее. Если вы можете сделать это сейчас, вы увидите результаты.

10. Если поведение вашего ребенка изменится…

Если вы заметили, что поведение вашего ребенка меняется в худшую сторону, в первую очередь присмотритесь к сверстникам, которые вместе играют. Начните прямо сейчас. Поощряйте ребенка расти ласковыми словами и словами.

11. Поощряйте.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принимал активное участие в занятиях и повышал его интерес к чтению, обязательно поощряйте его. Поощрения могут быть как материальными, так и духовными. Я знал студента, который не посещал занятия регулярно, не интересовался наукой и едва получил три оценки. Он настолько изменился с начала нового учебного года, что по всем предметам были получены только отличные оценки. Когда я спросил его, почему, его отец сказал, что подарит тебе машину, когда ты закончишь школу, если будешь хорошо учиться и посещать много мероприятий. У него даже не было машины, но вы могли бы поверить, что его шестиклассник получил бы собственную машину в той поездке.

12. Принесите книгу.

Принесите из художественных книг вне учебника. Чтение большого количества книг поднимает духовность и расширяет мировоззрение. Ребенок, который читает книгу, никогда не станет необразованным человеком.

13. Поговорите со своим учителем.

Почаще разговаривайте с классным руководителем, чтобы узнать, как развивается ваш ребенок, насколько он активен в классе и как ведет себя среди сверстников. Когда ваш ребенок интересуется предметом, попробуйте поработать с этим учителем естественных наук. Учителя естественных наук также уделяют больше внимания учащимся, о которых заботятся и уважают их родители.

14. Если ваш ребенок просит денег на школу…

Если наш учитель сказал вашему ребенку, что он или она собирает так много денег на что-то, обязательно встретьтесь или свяжитесь с классным руководителем, не давая ему или ей денег. Дети чаще играют в компьютерные игры, обманывают своих родителей и просят денег от имени своих учителей.

15. Предложите свою помощь.

Создайте условия для будущего вашего ребенка в учебе и образовании. Создайте среду, в которой ваш ребенок уверен в себе, трудолюбив и трудолюбив.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: