MTTda bola ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi haqida ma’lumot

MTTda bola ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi haqida ma’lumot

❓Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bola ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi haqida ma’lumot bersangiz.

Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bola ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi miqdorlari Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-apreldagi 256-son qarori bilan tasdiqlangan bo‘lib, unga ko‘ra, to‘lov miqdorlari tashkilotning joylashgan manzili, ish rejimi va maktabgacha ta’lim tashkilotiga bir oiladan qatnovchi bolalar soniga qarab tabaqalashtirilgan.

T/r Tashkilot joylashgan hudud va unda bolalarning kunlik bo‘lish vaqti Bir oylik to‘lov miqdori
tashkilotga qatnovchi oiladagi bitta bolaga oiladagi har bir bolaga, agar tashkilotga bittadan ortiq bola qatnasa
2021 yil 1 maydan amal qiladi
1. Toshkent shahri
1.1 4-5 soat 38 000 26 000
1.2 9 soat 206 000 147 000
1.3 10,5 soat 246 000 175 000
1.4 12 soat 278 000 197 000
1.5 24 soat 293 000 209 000
2. viloyat markazlari
2.1 4-5 soat 36 000 25 000
2.2 9 soat 199 000 141 000
2.3 10,5 soat 238 000 169 000
2.4 12 soat 263 000 186 000
2.5 24 soat 279 000 199 000
3. viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar
3.1 4-5 soat 32 000 23 000
3.2 9 soat 183 000 130 000
3.3 10,5 soat 206 000 147 000
3.4 12 soat 237 000 168 000
3.5 24 soat 248 000 176 000
4. tuman markazlari
4.1 4-5 soat 29 000 20 000
4.2 9 soat 135 000 102 000
4.3 10,5 soat 183 000 138 000
4.4 12 soat 208 000 156 000
4.5 24 soat 221 000 166 000
5. boshqa joylar
5.1 4-5 soat 26 000 18 000
5.2 9 soat 95 000 77 000
5.3 10,5 soat 167 000 133 000
5.4 12 soat 196 000 147 000
5.5 24 soat 206 000 155 000

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-dekabrdagi PF-287-sonli farmoniga asosan hududlar o‘rtasidagi iqtisoiy tengsizlikni qisqartirish, tuman va shaharlarni ularning sharoiti, salohiyati va imkoniyatlaridan kelib chiqib rivojlantirish bo‘yicha yangicha yondashuvlarni joriy etish, shuningdek, tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, davlat ko‘magini berish tartibini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida 2023-yil 1-yanvardan boshlab tuman va shaharlar 5 toifaga ajratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-dekabrdagi 471-sonli qaroriga asosan 2023-yil 1-yanvardan 2026-yil 1-yanvarga qadar davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bola ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi miqdorlariga nisbatan tumanlarning toifasidan kelib chiqib, kamaytiruvchi koeffisiyentlar qo‘llash belgilandi. Jumladan:

4 va 5-toifadagi tumanlarda – 50 foiz;

3-toifadagi tumanlarda (shahar aholi puntklaridan tashqari) – 30 foiz.

Bundan tashqari, davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar umumiy sonining 15 foizi doirasida “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali kam ta’minlangan deb e’tirof etilgan oilalar farzandlari to‘lovdan ozod qilinadi. Bunda, birinchi navbatda ota-onalaridan biri yoki ikkalasi I yoxud II guruh nogironligi bo‘lgan kam ta’minlangan oila farzandlariga, shuningdek, o‘rtacha oylik jami daromadi eng past darajada bo‘lgan kam ta’minlangan oila farzandlariga imtiyoz beriladi.

Boquvchisini yo‘qotgan ayollarning farzandlari, shuningdek, vatan himoyasi va el-yurtimiz tinchligi yo‘lida yaralanganligi, kontuziya yoki mayib bo‘lganligi oqibatida halok bo‘lgan harbiy xizmatchilar va xodimlarning farzandlari ota-onalar to‘lovidan ozod qilinadi.

Shuningdek, jismoniy yoki psixik rivojlanishida og‘ir nuqsonlar bo‘lgan bolalar ham davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bola ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovidan ozod qilinadi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari va maktab-internatlardagi bolalar ta’minotiga haq to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizom (2821-son, 23.08.2016y.)ga asosan bolaning yoki oila a’zolarining kasalligi, karantin holatida bo‘lganligi tufayli, shuningdek ota-onalardan birining ishdan (o‘qishdan) bo‘sh vaqti davrida yoki boshqa sabablarga ko‘ra bola maktabgacha ta’lim tashkilotiga ketma-ket uch kundan ortiq kelmagan davri uchun to‘langan to‘lovlar keyingi to‘lovlarni amalga oshirishda hisobga olinadi.

Bunda bolaning kelmagan kunlari soni bir kunlik to‘lov miqdoriga ko‘paytirilib, keyingi to‘lov summasi chiqqan summaga kamaytiriladi. Agar bolaning kelmagan kunlari uchun to‘lov hali amalga oshirilmagan bo‘lsa, to‘lanishi lozim bo‘lgan to‘lov miqdori u kelmagan kunlari uchun hisoblangan to‘lov summasiga kamaytiriladi.

Mavzuga doir:
Bog‘chaga qabul qilishda pedagoglarning bolalari uchun ustunlik mavjudmi?

Xususiy ta’lim tashkilotlarida o‘qitish daromad solig‘idan ozod etadi

Xususiy maktablarda bir oylik o‘qish narxlari qancha?


❓Если вы предоставляете информацию о выплате родителями алиментов в государственных организациях дошкольного образования.

Размеры выплаты родителям на содержание ребенка в государственных организациях дошкольного образования утверждены постановлением Кабинета Министров от 29 апреля 2021 г. № 256, согласно которому размер выплаты зависит от места нахождения организации, классификации работ по режиму и количеству детей из одной семьи, посещающих дошкольную образовательную организацию.

Т/р Район расположения организации и время ежедневного пребывания в ней детей Размер месячной оплаты
одному ребенку в семье, посещающей организацию каждому ребенку в семье, если организацию посещают более одного ребенка
Действует с 1 мая 2021 г.
1. г.Ташкент
1.1 4-5 часов 38 000 26 000
1,2 9 часов 206 000 147 000
1,3 10,5 часов 246 000 175 000
1,4 12 часов 278 000 197 000
1,5 24 часа 293 000 209 000
2. областные центры
2.1 4-5 часов 36 000 25 000
2.2 9 часов 199 000 141 000
2,3 10,5 часов 238 000 169 000
2,4 12 часов 263 000 186 000
2,5 24 часа 279 000 199 000
3. города областного подчинения
3.1 4-5 часов 32 000 23 000
3.2 9 часов 183 000 130 000
3,3 10,5 часов 206 000 147 000
3.4 12 часов 237 000 168 000
3,5 24 часа 248 000 176 000
4. районные центры
4.1 4-5 часов 29 000 20 000
4.2 9 часов 135 000 102 000
4,3 10,5 часов 183 000 138 000
4.4 12 часов 208 000 156 000
4,5 24 часа 221 000 166 000
5. другие места
5.1 4-5 часов 26 000 18 000
5.2 9 часов 95 000 77 000
5,3 10,5 часов 167 000 133 000
5.4 12 часов 196 000 147 000
5,5 24 часа 206 000 155 000

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан № ПФ-287 от 30 декабря 2022 года для снижения экономического неравенства между регионами внедрить новые подходы к развитию районов и городов исходя из их состояния, потенциала и возможностей , а также для улучшения бизнес-среды в целях дальнейшего совершенствования, совершенствования порядка оказания государственной помощи и повышения ее эффективности, с 1 января 2023 года районы и города были разделены на 5 категорий.

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан № 471 от 30 декабря 2022 года, с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года размер родительской выплаты на содержание ребенка в государственных дошкольных образовательных организациях из разряда районных Исходя из этого, было принято решение применить понижающие коэффициенты. Включая:

в районах 4 и 5 категории — 50 процентов;

В районах 3-й категории (кроме городских населенных пунктов) — 30 процентов.

Кроме того, в пределах 15 процентов от общего числа детей в государственных организациях дошкольного образования от оплаты освобождаются дети из семей, признанных малообеспеченными через информационную систему «Единого реестра социальной защиты». В первую очередь предпочтение отдается детям из малообеспеченных семей, имеющих одного или обоих родителей с инвалидностью I или II группы, а также детям из малообеспеченных семей с наименьшим среднемесячным доходом.От родительского пособия освобождаются дети овдовевших женщин, а также дети военнослужащих и служащих, погибших в результате ранения, контузии или инвалидности при защите Родины и мира нашей страны.

Также дети с тяжелыми отклонениями в физическом или психическом развитии освобождаются от родительской выплаты алиментов в государственных дошкольных образовательных организациях.

В связи с болезнью ребенка или члена семьи, в связи с карантином, а также уплатой взносов за период, когда один из родителей свободен от работы (учебы) или по другим причинам, ребенок не явился на дошкольному образовательному учреждению более трех дней подряд, при внесении дополнительных платежей учитывается.

В этом случае количество дней отсутствия ребенка умножается на сумму оплаты одного дня, а сумма следующей выплаты уменьшается на выплаченную сумму. Если оплата за дни отсутствия ребенка еще не произведена, размер подлежащей выплате выплаты уменьшается на сумму выплаты, исчисленной за дни отсутствия ребенка.

Предмет:
Есть ли предпочтение детям педагогов при приеме в детский сад?

Обучение в частных образовательных организациях освобождается от налога на прибыль

Какова ежемесячная плата за обучение в частных школах?

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: